Ухилення від сплати податків і чи зборів з фізичної особи

Стаття 198 КК РФ. Ухилення фізичної особи від сплати податків, зборів та (або) фізичної особи - платника страхових внесків від сплати страхових внесків

Нова редакція ст. 198 КК РФ

1. Ухилення фізичної особи від сплати податків, зборів та (або) фізичної особи - платника страхових внесків від сплати страхових внесків шляхом неподання податкової декларації (розрахунку) або інших документів, подання яких відповідно до законодавства Російської Федерації про податки і збори є обов'язковим, або шляхом включення в податкову декларацію (розрахунок) або такі документи завідомо неправдивих відомостей, вчинене у великих розмірах, -

карається штрафом в розмірі від ста тисяч до трьохсот тисяч рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період від одного року до двох років, або примусовими роботами на строк до одного року, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на термін до одного року.

2. Те саме діяння, вчинене в особливо великому розмірі, -

карається штрафом в розмірі від двохсот тисяч до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період від вісімнадцяти місяців до трьох років, або примусовими роботами на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

реклама тут 1

Примітки. 1. Під фізичною особою - платником страхових внесків у цій статті розуміються індивідуальні підприємці і які не є індивідуальними підприємцями фізичні особи, які виробляють виплати й інші винагороди фізичним особам і зобов'язані сплачувати страхові внески відповідно до законодавства Російської Федерації про податки і збори.

2. Великим розміром у цій статті визнається сума податків, зборів, страхових внесків, складова за період у межах трьох фінансових років поспіль більше дев'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, за умови, що частка несплачених податків, зборів, страхових внесків перевищує 10 відсотків належних до сплати сум податків, зборів, страхових внесків до сукупності, або перевищує два мільйони сімсот тисяч рублів, а особливо великим розміром - сума, яка складає за період у межах трьох фінансових років поспіль більше чотирьох мільйонів п'ятисот тисяч рублів, при умови, що частка несплачених податків, зборів, страхових внесків перевищує 20 відсотків належних до сплати сум податків, зборів, страхових внесків до сукупності, або перевищує тринадцять мільйонів п'ятсот тисяч рублів.

3. Особа, яка вперше вчинила злочин, передбачений цією статтею, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо воно повністю сплатило суми недоїмки та відповідних пенею, а також суму штрафу в розмірі, що визначається відповідно до Податковим кодексом Російської Федерації.

Інший коментар до ст. 198 Кримінального кодексу Російської Федерації

1. Ухилення від сплати податку і (або) збору (федерального, регіонального або місцевого) тягне за собою кримінальну відповідальність лише в разі, якщо воно відбувається одним із двох зазначених в законі способів: а) неподання податкової декларації чи інших документів, подання яких є обов'язковим; б) включення в податкову декларацію або інші документи завідомо неправдивих відомостей.

реклама тут 2

2. Податкова декларація - це письмова заява платника податків про отримані доходи і проведені витрати, джерела доходів, податкові пільги і обчисленої сумі податку, а також про інші даних, пов'язаних з обчисленням і сплатою податку. Податкова декларація подається за встановленою формою, в порядку і в терміни, встановлені законодавством (ст. 80 Податкового кодексу РФ).

Під іншими документами слід розуміти будь-які передбачені податковим законодавством документи, що служать підставою для обчислення і сплати податків і (або) зборів (наприклад, виписки з книги продажів, з книги обліку доходів і витрат господарських операцій, копія журналу отриманих і виставлених рахунків-фактур, розрахунки за авансовими платежами і розрахункові відомості, довідки про суми сплаченого податку, річні звіти, документи, що підтверджують право на податкові пільги).

3. Включення до податкової декларації або в інші документи завідомо неправдивих відомостей - це умисне вказівку в них будь-яких неправдивих даних про об'єкт оподаткування, розрахунку податкової бази, наявності податкових пільг або відрахувань і будь-який інший інформації, що впливає на правильне обчислення та сплату податків і зборів (п. 9 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 28 грудня 2006 р N 64 "Про практику застосування судами кримінального законодавства про відповідальність за податкові злочини").

4. Злочин вважається закінченим з моменту фактичної несплати податку у великому розмірі за відповідний оподатковуваний період в строк, встановлений податковим законодавством.

5. Суб'єктом злочину є яка досягла 16-річного віку фізична особа (громадянин Росії, іноземний громадянин, особа без громадянства), на яку покладено обов'язок щодо обчислення та сплати до бюджету податків і (або) зборів, а також за поданням в податкові органи податкової декларації та інших документів, необхідних для здійснення податкового контролю, подання яких відповідно до законодавства є обов'язковим (індивідуальний підприємець, приватний нотаріус, адвокат, котрий улаштував адво АТСК кабінет, і т.п.).

У тих випадках, коли особа, яка фактично здійснює свою підприємницьку діяльність через підставну особу (наприклад, безробітного, який формально був зареєстрований в якості індивідуального підприємця), ухилявся при цьому від сплати податків (зборів), його дії слід кваліфікувати за ст. 198 КК РФ як виконавця цього злочину, а дії іншої особи - як його пособника за умови, якщо він усвідомлював, що бере участь в ухиленні від сплати податків (зборів) і його умислом охоплювалося вчинення цього злочину.

6. Порядок визначення великого та особливо великого розміру визначено в примітці до ст. 198 КК РФ. Великий (особливо великий) розмір ухилення визначається за період у межах трьох фінансових років поспіль, це означає, що не потрібно: а) чекати закінчення трьох фінансових років для залучення до кримінальної відповідальності, якщо протягом одного фінансового року ухилення склало великий розмір; б) щоб в кожному фінансовому році, що входить в цю сукупність, злочинець ухилявся від сплати податків (або зборів) у великому (особливо великому) розмірі.

Стаття 198. Ухилення від сплати податків і (або) зборів з фізичної особи

1. Ухилення від сплати податків і (або) зборів з фізичної особи шляхом неподання податкової декларації чи інших документів, подання яких відповідно до законодавства Російської Федерації про податки і збори є обов'язковим, або шляхом включення в податкову декларацію або такі документи завідомо неправдивих відомостей, вчинене у великих розмірах, -

карається штрафом в розмірі від ста тисяч до трьохсот тисяч рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період від одного року до двох років, або примусовими роботами на строк до одного року, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на термін до одного року.

2. Те саме діяння, вчинене в особливо великому розмірі, -

карається штрафом в розмірі від двохсот тисяч до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період від вісімнадцяти місяців до трьох років, або примусовими роботами на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Примітки. 1. Великим розміром у цій статті визнається сума податків і (або) зборів, складова за період у межах трьох фінансових років поспіль більше шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, за умови, що частка несплачених податків і (або) зборів перевищує 10 відсотків належних до сплати сум податків і (або) зборів, або перевищує один мільйон вісімсот тисяч рублів, а особливо великим розміром - сума, яка складає за період у межах трьох фінансових років поспіль більше трьох мільйонів рублів, за умови, що частка несплачених податків і (або) зборів перевищує 20 проце нтов належних до сплати сум податків і (або) зборів, або перевищує дев'ять мільйонів рублів.

2. Особа, яка вперше вчинила злочин, передбачений цією статтею, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо воно повністю сплатило суми недоїмки та відповідних пенею, а також суму штрафу в розмірі, що визначається відповідно до Податковим кодексом Російської Федерації.

Коментар до статті 198 Кримінального Кодексу РФ

1. Статті 198 - 199.2 КК присвячені кримінально-правову охорону податкових правовідносин, які регулюються частинами першою та другою НК, а також законодавством суб'єктів РФ про податки і збори та нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування про податки і збори.

2. З об'єктивної сторони розглядається склад злочину характеризується двома альтернативно зазначеними способами вчинення злочину.

3. Перший з них описується в законі як ухилення від сплати податків і (або) зборів (ст. Ст. 12 - 15 НК) шляхом неподання податкової декларації чи інших документів, подання яких відповідно до законодавства РФ про податки і збори обов'язково, т . Е. характеризується досконалим в порушення встановленої законодавством про податки і збори обов'язки (п. 1 ст. 80 НК РФ) бездіяльністю, що полягає у неподанні в установлений законом термін до податкового органу за місцем обліку платника податків (п. 2 ст. 80 НК) податкової декларації. Хоча закон і допускає можливість ухилення від сплати збору шляхом неподання документів, подання яких відповідно до законодавства про податки і збори обов'язково, така ситуація неможлива, тому що в силу природи збору його сплата передує здійсненню на користь платника збору державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами і посадовими особами юридично значимих дій (п. 2 ст. 8 НК). Так що обов'язку подання відповідних документів, яка покладалася на платника збору, як такої не існує, оскільки сплата збору відбувається, на відміну від податку, не в силу існуючої правової обов'язки, а в силу реалізації суб'єктивного права особи.

Поняття податкової декларації дано в п. 1 ст. 80 НК. До іншим документам, подання яких відповідно до законодавства РФ про податки і збори обов'язково, відносяться документи, що подаються при сплаті зборів, а також документи, подання яких вимагається законодавством про податки і збори для підтвердження звільнення від виконання обов'язків платника податків або для підтвердження обгрунтованості звільнення від оподаткування або зменшення податкового тягаря, або для інших цілей. До таких документів, зокрема, відносяться: виписки з книги продажів, з книги обліку доходів і витрат господарських операцій, копія журналу отриманих і виставлених рахунків-фактур (ст. 145 НК), розрахунки за авансовими платежами і розрахункові відомості (ст. Ст. 243, 398 НК), довідки про суми сплаченого податку (ст. 244 НК), річні звіти (ст. 307 НК), документи, що підтверджують право на податкові пільги (ст. 396 НК), бухгалтерський баланс, звіт про прибутки і збитки, пояснювальна записка та інші документи бухгалтерської звітності (ст. ст. 23, 31 НК) (п. п. 4 - 5 постановлено ия Пленуму Верховного Суду РФ від 28 грудня 2006 р N 64 "Про практику застосування судами кримінального законодавства про відповідальність за податкові злочини").

4. Другий спосіб вчинення злочину зводиться до ухилення від сплати податків і (або) зборів (ст. Ст. 12 - 15 НК) шляхом включення в податкову декларацію або інші документи, подання яких відповідно до законодавства РФ про податки і збори обов'язково, свідомо неправдивих відомостей, тобто до дії, що полягає в умисному вказівці в порушення встановленої законодавством про податки і збори обов'язки (п. 1 ст. 80 НК) в перерахованих документах будь-яких неправдивих відомостей про отримані доходи і проведені витрати, джерела доходів, податкові пільги і обчисленої сумі податку і (або) інших даних, пов'язаних з обчисленням і сплатою податку (п. п. 3, 9 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 28 грудня 2006 р N 64), а так само будь-яких неправдивих відомостей, необхідних для п авільного обчислення і сплати збору. Включення до перелічених документів завідомо неправдивих відомостей може виражатися в невідображення в них даних про доходи з певних джерел, об'єктів оподаткування, в зменшенні дійсного розміру доходу, спотворенні розмірів зроблених витрат, які враховуються при обчисленні об'єктів оподаткування (наприклад, витрати, віднімаються при визначенні сукупного оподатковуваного доходу, витрати на рекламу та ін.). Завідомо неправдиві відомості можуть також виражатися в невідповідність часу (періоду) понесених витрат, отриманих доходів, спотворенні в розрахунках фізичних показників, що характеризують певний вид діяльності, при сплаті єдиного податку на поставлений дохід (заниження площі торгового залу, залу обслуговування відвідувачів в договорах оренди приміщення) і т.п.

Якщо особа включає в перераховані документи завідомо неправдиві відомості, скоєне їм повністю охоплюється складом злочину, передбаченого ст. 198 КК, і додаткової кваліфікації за ст. 327 КК не потребує. У тих випадках, коли особа з метою ухилення здійснює підробку інших офіційних документів, печаток або штампів, скоєне їм кваліфікується за сукупністю злочинів, передбачених ст. 198 КК і ст. 327 КК.

Внесення до податкової декларації або інші документи, подання яких є обов'язковим, завідомо неправдивих відомостей без мети повністю або частково ухилитися від сплати податку або збору і не потягло за собою такого ухилення, не утворює розглядуваного складу злочину.

Внесення до перелічених документів завідомо неправдивих відомостей з метою повністю або частково ухилитися від сплати податку або збору в великому (особливо великому) розмірі, коли ухилення в великому (особливо великому) розмірі не мало місця з причин, не залежних від волі винного, слід кваліфікувати як замах на вчинення злочину, передбаченого ст. 198 КК.

5. Обов'язковою ознакою об'єктивної сторони, що належать до діяння, є великий розмір несплачених податків і (або) зборів (примітка до ст. 198 КК). Практика застосування кримінального закону виробила наступний підхід до обчислення великого розміру несплачених податків і (або) зборів.

Перший крок в обчисленні такого розміру зводиться до визначення загальної суми податків і (або) зборів, що утворилася в результаті повного або часткового ухилення від їх сплати. При цьому допустимо складати як суму податків (в тому числі по кожному його виду), так і суму зборів, які повинні були бути стягнуті з особи (але за умови, що несплата таких податків і (або) зборів охоплювалася єдиним умислом, при відсутності єдиного умислу вчинене може утворити склад злочину, тільки якщо несплачений розмір податку або збору стосовно окремо взятої сумі податку і (або) збору утворює великий розмір).

Другим кроком у визначенні великого розміру стануть обчислення частки несплачених податків і (або) зборів в загальній сумі належних до сплати податків і (або) зборів і безпосереднє визначення великого розміру: якщо така частка перевищує 10%, то великим розміром визнається загальна сума належних до сплати і не сплачених повністю або частково податків і (або) зборів, що становить понад 600 тис. руб. Однак в будь-якому випадку (тобто незалежно від частки несплачених податків і (або) зборів в загальній їх сумі, що підлягає сплаті) великий розмір утворює сума належних до сплати і не сплачених повністю або частково податків і (або) зборів, що становить понад 1, 8 млн. руб.

Закон містить обмеження можливого складання сум податків і (або) зборів, що утворилися в результаті повного або часткового ухилення від їх сплати, при частці несплачених податків і (або) зборів, що перевищує 10%: в такому разі складання сум податків і (або) зборів можливо лише в межах трьох фінансових років поспіль. (Однак кримінальна відповідальність за розглядається злочин може наступити і за окремий податковий період, встановлений НК і не перевищує трьох фінансових років (наприклад, за календарний рік або інший період стосовно окремим податках, після закінчення якого визначається податкова база і обчислюється сума податку, що підлягає сплаті ), якщо ухилення від сплати одного або декількох податків (зборів) в такому періоді склало великий розмір.) Суми податків і (або) зборів, строки сплати яких виходять за межі трьох фінансових ле , Не повинні враховуватися при визначенні великого розміру ухилення від сплати податків і (або) зборів. Початок трирічного фінансового періоду обчислюється з будь-якої дати календарного року в залежності від моменту ухилення від сплати першого за часом податку і (або) збору, заборгованість по якому включена до складу сум, що утворюють великий розмір (ст. 61 НК).

У свою чергу, якщо великий розмір утворює сума належних до сплати і не сплачених повністю або частково податків і (або) зборів, що становить понад 1,8 млн. Руб., Межа складання сум належних до сплати і не сплачених повністю або частково податків і (або) зборів трьома фінансовими роками поспіль не застосовується, що допускає складання відповідних сум за більший проміжок часу. У цих випадках у вироку необхідно вказувати, за який період була визначена зазначена сума.

Даний механізм обчислення великого розміру несплачених податків і (або) зборів викликає заперечення. За змістом кримінального закону великий розмір пов'язаний не із загальною сумою підлягають стягненню податків (зборів), а з сумою саме несплачених податків (зборів). Сума підлягають стягненню податків (зборів) має значення лише в якості відправної точки для обчислення процентної частки несплачених податків (зборів), і лише сума несплачених податків (зборів) утворює великий розмір.

6. Склад злочину формальний; злочин визнається закінченим з моменту несплати податку за відповідний оподатковуваний період або збору в термін, встановлений законодавством про податки і збори (п. п. 2, 5 ст. 45, ст. ст. 57 - 58 НК; п. 3 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 28 грудня 2006 р N 64).

Злочин не носить триваючого характеру. Термін давності для звільнення від кримінальної відповідальності (ст. 78 КК) в даному випадку обчислюється з моменту несплати у великому (особливо великому) розмірі податку за відповідний оподатковуваний період або збору в термін, встановлений законодавством про податки і збори, або з моменту несплати останньої суми податку за відповідний оподатковуваний період або збору в термін, встановлений законодавством про податки і збори, при несплаті кількох податків або зборів, що охоплюється єдиним умислом.

Якщо особа не подало податкову декларацію або інші документи, подання яких відповідно є обов'язковим, або включило до податкової декларації або в такі документи завідомо неправдиві відомості, але потім до закінчення терміну сплати податку і (або) збору сума обов'язкового внеску була погашена (ч. 3 ст. 81 НК), в діях такої особи відсутній розглянутий склад злочину (ст. 31 КК).

7. Суб'єктивна сторона характеризується тільки прямим умислом і метою скоєння злочину: уникнути сплати податку і (або) збору в порушення встановлених законодавством про податки і збори правил (Ухвала Конституційного Суду РФ від 27 травня 2003 р N 9-П у справі про перевірку конституційності положення статті 199 Кримінального кодексу Російської Федерації у зв'язку з скаргами громадян П.М. Білецького, Г.А. ників, Р.В. Рукавишникова, В.Л. Соколовського і Н.І. Таланова). При включенні до податкової декларації або інші документи, подання яких відповідно до законодавства про податки і збори обов'язково, завідомо неправдивих відомостей особі також має бути достовірно відомо про хибність включаються до зазначених документів відомостей.

Дії особи, що включив в податкову декларацію або інші документи, подання яких є обов'язковим, недостовірні відомості помилково, без наміри ухилитися від сплати податків і (або) зборів, що розглядається склад злочину не утворюють. Дії особи, без ознак зловживання правом (п. 1 ст. 10 ГК РФ) використав надані йому як платникові податків законом права, пов'язані із звільненням на законній підставі від сплати податку або збору або з вибором найбільш вигідних для нього форм підприємницької діяльності і, відповідно, оптимального виду платежу, наслідком чого стала несплата податку або збору або зменшення суми податку або збору, також не утворюють розглянутого складу злочину.

Не утворює також складу злочину ухилення від сплати податків, що стало наслідком виконання платником податків (платником збору, податковим агентом) письмових роз'яснень про порядок обчислення, сплати податку (збору) або з інших питань застосування законодавства про податки і збори, даних йому або невизначеному колу осіб фінансовим , податковим або іншим уповноваженим органом державної влади (уповноваженою посадовою особою цього органу) в межах його компетенції (зазначені обставини встановлюються при на явності відповідного документа цього органу, за змістом і змістом відноситься до податкових періодів, в яких скоєно податкове правопорушення, незалежно від дати видання такого документа), за винятком випадку, коли зазначені письмові роз'яснення засновані на неповної чи недостовірної інформації, поданій платником податків (платником збору, податковим агентом) (пп. 4 п. 1 ст. 111 НК РФ; п. 8 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 28 грудня 2006 р N 64).

8. Суб'єкт аналізованого складу злочину спеціальний: осудна особа, яка досягла віку 16 років і яка зобов'язана відповідно до законодавства про податки і збори сплачувати відповідні податки і (або) збори. Суб'єктом розглядуваного складу злочину відповідно до п. 6 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 28 грудня 2006 р N 64 можуть також виступати законні або уповноважені представники платника податків - фізичної особи (в тому числі індивідуального підприємця) (ст. 26 НК). При скоєнні таким представником злочину спільно з платником податків - фізичною особою (в тому числі індивідуальним підприємцем) він підлягає кримінальній відповідальності за ст. 198 КК з урахуванням правила, встановленого в ч. 4 ст. 34 КК.

У тих випадках, коли особа, яка фактично здійснює свою підприємницьку діяльність через підставну особу (наприклад, безробітного, який формально був зареєстрований в якості індивідуального підприємця), ухилявся при цьому від сплати податків (зборів), його дії слід кваліфікувати за ст. 198 КК як виконавця цього злочину, а дії іншої особи в силу ч. 4 ст. 34 КК як його пособника за умови, якщо він усвідомлював, що бере участь в ухиленні від сплати податків (зборів) і його умислом охоплювалося вчинення цього злочину.

9. Кваліфікований склад злочину (ч. 2 ст. 198 КК) характеризується особливо великим розміром несплачених податків і (або) зборів. Його обчислення аналогічно обчисленню великого розміру в ч. 1 (примітка Перше до ст. 198 КК).

10. Дії особи, що займається підприємницькою діяльністю без реєстрації або з порушенням правил реєстрації або яка здійснює підприємницьку діяльність без спеціального дозволу або з порушенням ліцензійних вимог і умов і ухиляється від сплати податку з доходів, отриманих в результаті такої діяльності, не вимагають кваліфікації за сукупністю злочинів, передбачених ст. 171 КК і ст. 198 КК, і повністю охоплюються ст. 171 КК (п. 16 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 18 листопада 2004 р N 23 "Про судову практику у справах про незаконне підприємництво і легалізацію (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних злочинним шляхом").

11. У примітці 2 до статті міститься спеціальне підставу звільнення від кримінальної відповідальності за даний злочин у зв'язку з дійовим каяттям.

Ухилення від сплати податків і зборів фізичною особою: що говорить ст. 198 КК РФ?

Державний бюджет формується, здебільшого, з податків і зборів, отриманих з громадян і організацій. Зрозуміло, невиплачені податки згубно позначаються на державній скарбниці і соціальних виплатах, які видаються з неї.

Ось чому ухилення від податків є суспільно небезпечним діянням і підпадає під покарання відразу за трьома кодексам - Адміністративному, Податкового і Кримінального.

Отже, ухилення від регламентованих законом податків тягне за собою неприємні наслідки. Чим більша сума невиплачених мит і податків, тим серйозніше покарання.

Як суб'єкт податкових злочинів можуть виступати індивідуальні підприємці (ІП), фізичні та юридичні особи. Ми зупинимося на ухиленні, зробленому фізичними особами. Цьому протиправного діяння відповідає 198 стаття КК РФ.

Більш докладно про злочин ухилення від податків фізособою розповість наступне відео:

У 198 статті розглядається випадок ухилення від податків, суб'єктом якого є фізична особа. Для осіб, які займають певні посади в організації, яку обвинувачують в ухиленні, застосовують 199 статтю КК.

Об'єктом описуваного 198 статтею діяння виступає сама держава. Чи не сплачуючи податок, суб'єкт зазіхає на дохідну частину бюджету країни. Тобто, безпосереднім предметом такого злодіяння є збори і податки, що стягуються державою з фізичної особи.

Існує два основних шляхи ухилення від мит ​​та податків:

  • Неподання податкової декларації у визначений термін;
  • Спотворення відомостей і даних у поданій декларації або інших податкових документах.

До відповідальності за даний тип порушення закликають з 16 років, в разі, коли особа має оподатковуваний дохід і не виконує покладених на нього податкових зобов'язань. Карається лише таке ухилення, яке було скоєно навмисно. Про способи вчинення злочинів, пов'язаних з ухиленням від сплати податків, читайте нижче.

Способи вчинення і розслідування злочинів

Ухилення від податків - одне з найбільш поширених податкових злочинів. Можна виділити кілька основних способів ухилення від податків фізичними особами:

  • Неприйняття дій по постановці на податковий облік, а також заняття підприємництвом без отримання ліцензії;
  • Приховування відомостей про джерела доходу (наприклад, не включення до декларацій інформації про будь-які цивільно-правових угодах);
  • Вказівка ​​зниженою вартістю проданого майна;
  • Неправомірне використання наданих державою податкових пільг.

Щоб виявити сліди податкового злочину, слідча група вдається до економічного, документальному та бухгалтерського аналізу. Дослідженню піддаються декларації та інші податкові документи. Лише при встановленні факту ухилення від сплати податків, а також великому або особливо великому розмірі виплат можливе застосування щодо порушника КК РФ.

Фізична особа, уклонившееся від сплати податку, може бути призвано до відповіді за трьома кодексам: податковому, адміністративному і кримінальному.

Покарання, передбачені НК, мають вигляд штрафів, що дозволяє поповнити за рахунок порушника державного бюджету. Коли розмір невиплачених податків великий, до даного штрафу додається кримінальне покарання.

У НК можна виділити дві статті, присвячені ухилення від мит ​​та податків:

  • 119 - штраф за відсутність декларації. Його розмір становить 5% від суми податку, але не менше 1000 рублів і не більше 30% від суми невиплаченого податку;
  • 122 - штраф у розмірі 20% від податку при ненавмисному заниженні податкової бази або в розмірі 40% в разі навмисного спотворення даних.

А тепер давайте дізнаємося, яка адміністративна і кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків.

Адміністративне покарання у вигляді штрафу (300 000 - 500 000 рублів) загрожує лише тим громадянам, які займають певні посади в організації, що не подала своєчасно декларацію в податкові органи.

Про те, що загрожує за ухилення від сплати податків за статтею 198 КК РФ, читайте далі.

При великому розмірі несплати податку фізособі, згідно 198 статті КК, може бути призначений штраф до 300 000 рублів. Суд, також, може засудити злочинця до року в'язниці.

При особливо великому розмірі максимальний штраф сягає 500 000 рублів, а термін позбавлення волі - 3 роки.

Ще більше корисної інформації з питання різних видів відповідальності за несплату податків містить відео нижче:

Судова практика по ст. ст 198 КК РФ за ухилення від сплати податків фізичними особами

Якщо фізособа вперше порушило закон і готово відшкодувати розмір податку з усіма штрафами та пенями, то по 198 статті його можуть не закликати.

Однак навіть якщо суд і призначається, громадянам, найчастіше, вдається обійтися штрафом. У деяких випадках виноситься умовне покарання з випробувальним терміном. Такий захід як позбавлення волі застосовується вкрай рідко.

А цей відеоролик містить випадок з практики застосування стаття 198 КК РФ:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

7 + 3 =

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

map