Ст 178 тк рф з коментарями 2017 звільнення співробітників

Стаття 178 ТК РФ. Вихідну допомогу (чинна редакція)

При розірванні трудового договору в зв'язку з ліквідацією організації (пункт 1 частини першої статті 81 цього Кодексу) або скороченням чисельності або штату працівників організації (пункт 2 частини першої статті 81 цього Кодексу), який звільняється працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі середнього місячного заробітку, а також за ним зберігається середній місячний заробіток на період працевлаштування, але не більше двох місяців з дня звільнення (із заліком вихідної допомоги).

У виняткових випадках середній місячний заробіток зберігається за звільненим працівником протягом третього місяця з дня звільнення за рішенням органу служби зайнятості населення за умови, якщо в двотижневий термін після звільнення працівник звернувся в цей орган і не був ним працевлаштований.

Вихідна допомога в розмірі двотижневого середнього заробітку виплачується працівникові при розірванні трудового договору у зв'язку з:

відмовою працівника від переведення на іншу роботу, необхідного йому відповідно до медичного висновку, виданими в порядку, встановленому федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, або відсутністю у роботодавця відповідної роботи (пункт 8 частини першої статті 77 цього Кодексу);

закликом працівника на військову службу або направленням його на її заміняє альтернативну цивільну службу (пункт 1 частини першої статті 83 цього Кодексу);

реклама тут 1

поновленням на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу (пункт 2 частини першої статті 83 цього Кодексу);

відмовою працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з роботодавцем (пункт 9 частини першої статті 77 цього Кодексу);

визнанням працівника повністю нездатним до трудової діяльності відповідно до медичного висновку, виданими в порядку, встановленому федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації (пункт 5 частини першої статті 83 цього Кодексу);

відмовою працівника від продовження роботи у зв'язку зі зміною певних сторонами умов трудового договору (пункт 7 частини першої статті 77 цього Кодексу).

реклама тут 2

Трудовим договором або колективним договором можуть передбачатися інші випадки виплати вихідної допомоги, а також встановлюватися підвищені розміри вихідної допомоги, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

1. Вихідна допомога - це грошова сума, яка виплачується працівникові в день звільнення - останній день роботи.

2. Частини 1 і 2 ст. 178 встановлюють єдиний порядок виплати компенсацій при припиненні трудового договору у зв'язку з ліквідацією організації і скороченням чисельності або штату працівників організації.

Збереження середнього місячного заробітку на період працевлаштування, але не більше двох місяців з дня звільнення, із заліком вихідної допомоги означає, що середній заробіток виплачується за другий місяць непрацевлаштування працівника.

Громадянин користується правом отримати середню заробітну плату за другий місяць після звільнення незалежно від причин затримки в працевлаштуванні. Він може відмовитися від роботи в тій же організації, запропонованої керівником перед звільненням, або роботи, запропонованої органами зайнятості після звільнення.

3. Двотижневий термін, встановлений для звернення до органу зайнятості, продовжується, якщо громадянин з поважних причин, наприклад у разі тимчасової непрацездатності, виконання державних, громадських обов'язків, не зміг своєчасно туди звернутися. При відсутності у органів зайнятості можливості запропонувати звільненому працівникові (в т.ч. що отримує пенсію по старості) відповідну роботу йому видається довідка, на підставі якої за ним зберігається середній заробіток за третій місяць після звільнення. Якщо громадянин двічі без поважних причин відмовився від пропозицій підходящої роботи, то довідка не видається і середній заробіток за третій місяць за ним не зберігається.

Згідно ст. 4 Закону про зайнятості підходящою вважається така робота, в т.ч. робота тимчасового характеру, яка відповідає професійній придатності працівника з урахуванням рівня його кваліфікації, умов останнього місця роботи (за винятком оплачуваних громадських робіт), станом здоров'я, транспортної доступності.

Оплачувана робота, включаючи роботу тимчасового характеру і громадські роботи, що вимагає або не вимагає (з урахуванням вікових та інших особливостей громадян) попередньої підготовки, що відповідає вимогам трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, вважається підходящою для громадян:

- вперше шукають роботу (раніше не працювали) і при цьому не мають кваліфікації; звільнених більше одного разу протягом одного року, що передував початку безробіття, за порушення трудової дисципліни або інші винні дії, передбачені законодавством РФ; які припинили індивідуальну підприємницьку діяльність, що вийшли з членів селянського (фермерського) господарства в установленому законодавством РФ порядку; прагнуть відновити трудову діяльність після тривалої (більше одного року) перерви, а також спрямованих органами служби зайнятості на навчання і відрахованих за винні дії;

- відмовилися пройти професійне навчання або отримати додаткову професійну освіту після закінчення першого періоду виплати допомоги по безробіттю;

- які перебувають на обліку в органах служби зайнятості більше 18 місяців, а також більше трьох років не працювали;

- які звернулися до органів служби зайнятості після закінчення сезонних робіт.

Підходящої не може вважатися робота, якщо: вона пов'язана зі зміною місця проживання без згоди громадянина; умови праці не відповідають правилам і нормам з охорони праці; пропонований заробіток нижче середнього заробітку громадянина, обчисленого за останні три місяці, за останнім місцем роботи. Це положення не поширюється на громадян, середньомісячний заробіток яких перевищував величину прожиткового мінімуму працездатного населення, обчисленого в суб'єкті РФ в установленому порядку. В цьому випадку підходящої не може вважатися робота, якщо запропонований заробіток нижче величини прожиткового мінімуму, обчисленого в суб'єкті РФ в установленому порядку (ст. 4 Закону про зайнятість).

Середній заробіток, що зберігається на період працевлаштування, організація виплачує за пред'явленням паспорта і трудової книжки, а за третій місяць з дня звільнення - і довідки служби зайнятості. При працевлаштуванні громадянина протягом другого, третього місяців з дня звільнення за ним зберігається середній заробіток за фактичну кількість днів непрацевлаштування. Надана роботодавцем додаткова матеріальна допомога працівнику, який звільняється не враховується при виплаті йому середнього заробітку на період працевлаштування.

Виплату вихідної допомоги, а також зберігається на період працевлаштування середнього заробітку органи зайнятості, привласнюючи громадянину статус безробітного, не враховують (ст. 3 Закону про зайнятість).

4. Законодавець знижує розмір вихідної допомоги до величини двотижневого середнього заробітку при припиненні трудового договору з підстав, зазначених у ч. 3 ст. 178. Причиною припинення трудових відносин є також об'єктивні чинники, наприклад заклик працівника на військову службу або направлення його на її заміняє альтернативну цивільну службу, відновлення працівника, який раніше виконував цю роботу.

На відміну від розірвання трудового договору в разі скорочення чисельності або штату працівників (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК) припинення трудового договору при відмові працівника від продовження роботи у зв'язку зі зміною певних сторонами умов трудового договору, відмову працівника від переведення на іншу роботу, необхідного йому відповідно до медичного висновку, або відсутності у роботодавця відповідної роботи (п. п. 7, 8 ч. 1 ст. 77 ТК) можливо і в період тимчасової непрацездатності працівника, тому виплата вихідної допомоги мож т не збігатися з днем ​​видання наказу про звільнення працівника. На підставі ч. 1 ст. 140 ТК, якщо працівник в день звільнення не працював, відповідні суми повинні бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Разом з тим в силу ч. 6 ст. 84.1 ТК за письмовим зверненням працівника, який не одержав трудову книжку після звільнення, роботодавець зобов'язаний видати її не пізніше трьох робочих днів з дня звернення працівника.

Крім підстав припинення трудового договору, зазначених у ст. 178, вихідна допомога відповідно до ч. 3 ст. 84 ТК виплачується при припиненні трудового договору внаслідок порушення встановлених ТК або іншим федеральним законом обов'язкових правил укладення трудового договору, якщо це порушення виключає можливість продовження роботи (п. 11 ч. 1 ст. 77 ТК). Вихідна допомога виплачується в розмірі середнього місячного заробітку, якщо порушення допущено з вини роботодавця. Якщо порушення мало місце з вини працівника, то вихідна допомога йому не виплачується.

Законодавець не у всіх випадках використовує термін "вихідну допомогу", визначаючи виплату працівникові компенсації при звільненні. Так, згідно зі ст. 181 ТК в разі розірвання трудового договору з керівником організації, його заступником та головним бухгалтером у зв'язку зі зміною власника майна виплачується компенсація в розмірі не нижче трьох середніх місячних заробітків працівника. На підставі ст. 279 ТК в разі припинення трудового договору з керівником організації у зв'язку з прийняттям уповноваженим органом юридичної особи, або власником майна організації, або уповноваженим власником особою (органом) рішення про припинення трудового договору йому виплачується компенсація в розмірі, що визначається трудовим договором, але не нижче від трикратного середнього місячного заробітку.

5. При звільненні у зв'язку з незадовільним результатом випробування при прийомі на роботу розірвання трудового договору проводиться без виплати вихідної допомоги (див. Коммент. До ст. 71).

Працівникові, що уклав трудовий договір на строк до двох місяців, вихідна допомога не виплачується. Право на отримання вихідної допомоги цій категорії працівників може встановлюватися федеральними законами, колективним договором або трудовим договором (див. Коммент. До ст. 292).

При звільненні працівників, зайнятих на сезонних роботах, у зв'язку з ліквідацією організації, скороченням чисельності або штату працівників вихідна допомога виплачується в розмірі двотижневого середнього заробітку (див. Коммент. До ст. 296).

При припиненні трудового договору з роботодавцем - фізичною особою, яка не є індивідуальним підприємцем, випадки і розмір виплачуваного вихідної допомоги визначаються трудовим договором (див. Коммент. До ст. 307).

Щодо оподаткування податком вихідної допомоги, що зберігається середнього місячного заробітку на період працевлаштування працівника, який звільняється у зв'язку з ліквідацією організації або скороченням чисельності або штату працівників організації, розташованої в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, см. Коммент. до ст. 318.

Виплата працівникові релігійної організації вихідної допомоги визначається укладеним з ним трудовим договором (див. Коммент. До ст. 347).

Про збереження середнього заробітку на період працевлаштування за звільненим профспілковим працівником після закінчення терміну його повноважень см. Коммент. до ст. 375.

Вихідна допомога в розмірі середнього місячного заробітку, а також середній місячний заробіток на період працевлаштування, що виплачуються відповідно до ст. ст. 178 і 375 ТК, будучи компенсаційними виплатами, пов'язаними зі звільненням працівника, не підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.

6. Командирам військових частин надано право при виведенні цих частин з території держав - колишніх республік СРСР та інших держав на територію РФ, а також під час передислокації військових частин на території РФ в іншу місцевість звільняти працівників (в т.ч. вагітних жінок і жінок, які мають дітей) в порядку, встановленому для працівників, що вивільняються при ліквідації підприємства, установи, організації. Зазначеним працівникам за другий і третій місяці періоду працевлаштування виплачується середня заробітна плата, передбачена чинним законодавством при вивільненні у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи, організації, одночасно з виплатою вихідної допомоги при їх звільненні з роботи (Указ Президента РФ від 07.09.1992 N 1056 " Про порядок звільнення працівників при передислокації військових частин і виплати їм допомоги і компенсацій ").

Дружинам військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом на території РФ, за місцем військової служби їхніх чоловіків виплачується вихідна допомога в розмірі двомісячної середньої заробітної плати у випадках, коли розірвання ними трудового договору обумовлено переміщенням (перекладом, прикомандируванням) військовослужбовців до нового місця військової служби в іншу місцевість Російської Федерації або колишнього Союзу РСР (Наказ Міноборони Росії від 11.07.2002 N 265 "Про виплату дружинам військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, вихідної допомоги в с Лучано розірвання ними трудового договору у зв'язку з переміщенням військовослужбовців до нового місця військової служби в іншу місцевість ").

Дружинам військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом на території РФ, за місцем військової служби їхніх чоловіків виплачується вихідна допомога в розмірі двомісячної середньої заробітної плати у випадках, коли розірвання ними трудового договору обумовлено перекладом чоловіків до нового місця військової служби в іншу місцевість Російської Федерації або колишнього Союзу РСР. Виплата вихідної допомоги дружинам військовослужбовців проводиться органами безпеки, в яких на день звернення за цим посібником проходять військову службу їхні чоловіки. Для призначення вихідної допомоги військовослужбовець подає по команді рапорт, до якого додається довідка про середню заробітну плату дружини, і представляє її трудову книжку з записом про звільнення з роботи за власним бажанням у зв'язку з його переведенням до нового місця військової служби в іншу місцевість або завірену належним чином виписку з трудової книжки. При призначенні вихідної допомоги за новим місцем військової служби військовослужбовця до рапорту додатково додається довідка про незабезпечення його дружини вихідною допомогою за попереднім місцем військової служби. Виплата вихідної допомоги дружинам військовослужбовців органами безпеки, дислокованими за межами Російської Федерації, проводиться в установленому порядку в рублях (Наказ ФСБ Росії від 08.05.2008 N 229 "Про посилення соціального захисту військовослужбовців органів федеральної служби безпеки").

Пішов чи віддаленим у відставку судді виплачується вихідна допомога з розрахунку щомісячної грошової винагороди за останньою посадою за кожен повний рік роботи суддею, але не менше шестиразового розміру щомісячної грошової винагороди за залишеної посади. При цьому судді, раніше уходившему або видаляти у відставку, враховується лише час роботи суддею, що минув з моменту припинення останньої відставки (ст. 15 Закону про статус суддів).

За працівниками організацій і (або) об'єктів, інших юридичних осіб, розташованих на території закритого адміністративно-територіального утворення, що вивільняються у зв'язку з реорганізацією або ліквідацією зазначених організацій, а також при скороченні чисельності або штату зазначених працівників, зберігаються на період працевлаштування (але не більше ніж на 6 місяців) середня заробітна плата з урахуванням місячної вихідної допомоги і безперервний трудовий стаж (ст. 7 Закону РФ від 14.07.1992 N 3297-1 "Про закритому адміністративно-територіальному образів Аніі ").

7. При стягнення середнього заробітку на користь працівника, відновленого на колишній роботі, або в разі визнання його звільнення незаконним виплачене йому вихідну допомогу підлягає заліку (п. 62 Постанови Пленуму ЗС РФ від 17.03.2004 N 2).

8. У текст колективних договорів, угод на практиці включаються норми, що посилюють соціальну захищеність працівників, що звільняються. Наприклад, передбачається:

- в разі звільнення за скороченням чисельності або штату роботодавець виробляє компенсаційні виплати на основі компенсаційних угод в порядку і на умовах, які визначаються безпосередньо в організаціях: а) працівникам, що звільняються - не менше трикратного середнього місячного заробітку; б) працівникам передпенсійного віку, але не більше ніж за два роки до настання встановленого законодавством терміну виходу на пенсію, - виплата щомісячної допомоги в розмірі двократної мінімальної тарифної ставки, але не нижче прожиткового мінімуму в регіоні до настання пенсійного віку або моменту працевлаштування; в) працівникам пенсійного віку - в розмірі не менше трикратного середнього місячного заробітку, а звільненим з організацій, розташованих в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, - не менше дев'ятикратного середнього місячного заробітку; г) звільненим працівникам, які мають двох і більше утриманців, - в розмірі не менше п'ятикратного середнього місячного заробітку; д) звільненим працівникам, в сім'ї яких немає інших годувальників, - в розмірі не менше п'ятикратного середнього місячного заробітку; е) працівникам, які звільняються з організацій, розташованих в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, - в розмірі не менше восьмикратного середнього місячного заробітку. У разі виникнення у працівника права на отримання кількох виплат проводиться тільки одна виплата за вибором працівника. За бажанням працівника виплати можуть бути замінені на оплату його перенавчання, якщо навчальний заклад знаходиться на території суб'єкта РФ, де проживає працівник, але не більше витрат, визначених зазначеними виплатами (Галузеве тарифна угода в житлово-комунальному господарстві Російської Федерації на 2014 - 2016 роки) ;

- при розірванні трудового договору у зв'язку з ліквідацією організації або скороченням чисельності або штату працівників організації в колективному договорі рекомендується встановлювати вихідні допомоги на період працевлаштування в наступному розмірі: при звільненні працівників передпенсійного віку (чоловіків у віці від 58 до 60 років, жінок у віці від 53 до 55 років) - в розмірі не менше 150% середнього заробітку; при звільненні працівників, які постійно працюють в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, - в розмірі не менше 200% середнього заробітку (Федеральне галузева угода з будівництва та промисловості будівельних матеріалів Російської Федерації на 2014 - 2016 роки);

- виплата компенсації при звільненні понад вихідної допомоги; виплата одноразової допомоги в разі вивільнення працівника за два і більше року до настання пенсійного віку (Галузева угода по федеральним державним бюджетним і казенним установам, які у віданні Міністерства охорони здоров'я Російської Федерації, на 2013 - 2016 роки);

- виплата додаткової вихідної допомоги пропрацювали в організації не менше 10 років, якщо це передбачено в колективному договорі (Галузеве тарифна угода по організаціям хімічної, нафтохімічної, біотехнологічної та хіміко-фармацевтичної промисловості Російської Федерації на 2012 - 2014 роки).

Підвищення розмірів вихідної допомоги, їх виплата у випадках, не передбачених законодавством, а також матеріальна підтримка, що надається працівникам, виробляються за рахунок прибутку, одержуваної організацією, і не можуть вести до збільшення собівартості продукції, що випускається.

Ст. 178 ТК РФ. Вихідну допомогу. Коментар до ст. 178 ТК РФ

При надходженні громадянина на підприємство з ним укладається трудовий договір. У ньому, крім основних умов роботи, прописується порядок, відповідно до якого здійснюється звільнення. Ст. 178 ТК РФ регулює питання, що стосуються розірвання контракту. Розглянемо її докладніше. Ст 178 тк рф з коментарями 2017 звільнення співробітників

Розірвання контракту може обумовлюватися багатьма причинами. Ч. 1 ст. 178 ТК РФ регулює виплату компенсацій при:

 1. Ліквідації підприємства (п. 1 ч. 1 81-й статті).
 2. Скорочення чисельності / штату (п. 2 зазначеної вище норми).

У цих випадках працівник має право допомогу в сумі середньомісячної його з / п. Крім цього, за колишнім співробітником зберігається з / п на час працевлаштування, але не більше двох місяців з дати розірвання контракту (з заліком компенсації). Ст. 178 ТК РФ дозволяє виплату середньомісячної зарплати і протягом додаткового третього місяця у виняткових випадках. Це допущення діє, якщо органом служби зайнятості було прийнято відповідне рішення, а працівник протягом перших 14 днів після розірвання контракту встав на облік в ЦЗ, але не був працевлаштований більше двох місяців.

Ст 178 тк рф з коментарями 2017 звільнення співробітників

У ч. 2 ст. 178 ТК РФ встановлено, що працівнику може виплачуватися компенсація в сумі чотириденний заробітку. Такі нарахування здійснюються у випадках:

 1. Відмови співробітника на переклад його на іншу роботу, необхідну йому за медичним висновком, або при відсутності у наймача відповідного місця.
 2. Призову фахівця на військову службу або направлення його на громадянську (альтернативну) службу.
 3. Відновлення на роботі працівника, який виконував її раніше.
 4. Відмови від переведення в іншу область спільно з наймачем.
 5. Визнання співробітника повністю непрацездатним за медичним висновком, виданим в установленому законодавством порядку.
 6. Відмови від продовження роботи внаслідок зміни початкових умов контракту.

Ч. 3 ст. 178 ТК РФ допускає, що в трудовому або колективному договорі можуть передбачатися й інші випадки, в яких співробітник може розраховувати на грошову компенсацію. Крім цього, можуть встановлюватися підвищені суми виплат, крім випадків, визначених у Кодексі.

Ст 178 тк рф з коментарями 2017 звільнення співробітників

Грошова компенсація виплачується співробітнику, з яким розривається контракт, в останній день перебування його на роботі. Ст. 178 ТК РФ в частині першій формулює єдиний порядок нарахування при скороченні штату / чисельності та ліквідації підприємства. У нормі встановлено, що працівник може продовжувати отримувати середньомісячний заробіток протягом двох місяців після розірвання контракту. Громадянин реалізує це право незалежно від причин, через які сталася затримка в працевлаштуванні другого місяця. Так, він може відмовитися від продовження професійної діяльності на тому ж підприємстві або від роботи, яка була йому запропонована в ЦЗ.

Продовження терміну постановки на облік

У ст. 178 ТК РФ згадується, що громадянин після розірвання контракту повинен звернутися в підрозділ служби зайнятості в перші чотирнадцять днів. Цей період може бути продовжений за наявності поважних причин його пропуску. Наприклад, громадянин може звернутися в ЦЗ і пізніше, якщо в перші два тижні він був непрацездатний, виконував громадські або державні обов'язки та ін. Ст 178 тк рф з коментарями 2017 звільнення співробітників

Ст. 178 ТК РФ допускає виплату компенсації працівникові додатково за третій місяць після розірвання контракту у виняткових випадках. Якщо органи ЦЗ не можуть запропонувати громадянину підходящу роботу, в тому числі що отримує пенсію за віком, вони видають відповідну довідку. На підставі цього документа за суб'єктом зберігається право отримання середнього заробітку за 3-й міс. після звільнення. У разі, коли особа двічі з неповажних причин відмовилося від запропонованої підходящої йому роботи, зазначена довідка не видається. Відповідно, середньомісячний заробіток за 3-й міс. не зберігається.

Такою діяльністю вважається та, яка відповідає профпридатності громадянина з урахуванням рівня його підготовки, стану здоров'я, віддаленості від підприємства, умов його попереднього місця працевлаштування (крім громадських (оплачуваних) робіт). Відповідна робота може бути тимчасовою або постійною. Що стосується громадян, які звернулися в ЦЗ після завершення сезонної зайнятості, такий буде вважатися, в принципі, будь-яка діяльність. Підходящої для цієї категорії осіб визнається оплачувана, в тому числі громадська або тимчасова, робота, для виконання якої потрібна або не потрібна спеціальна попередня підготовка (з прийняттям до уваги вікових та інших особливостей суб'єкта), що відповідає вимогам законодавства та інших правових документів, що містять трудові норми .

Ст 178 тк рф з коментарями 2017 звільнення співробітників

Оплата праці на новому підприємстві не повинна бути нижче з / п, яку громадянин отримував на попередньому місці в середньому за 1 міс., Обчислену за 3 останні місяці діяльності. При цьому якщо сума перевищувала розмір прожиткового мінімуму, встановленого в суб'єкті для працездатного населення, то пропонований на новому підприємстві заробіток повинен бути не менше цієї величини.

Середня зарплата, яка зберігається на час працевлаштування звільненого співробітника, видається на підставі трудової книжки та паспорта. У разі встановлення оплати за третій місяць додатково пред'являється довідка з ЦЗ. У тому випадку, якщо громадянин працевлаштувався протягом 2-го або 3-го міс., Середня з / п зберігається за ним відповідно до фактичної кількості днів незайнятості. Наймач може надати працівникові додаткову матеріальну допомогу. Її сума не враховується при виплаті середньомісячної зарплати на період працевлаштування.

Ст 178 тк рф з коментарями 2017 звільнення співробітників

ФЗ № 90 був істотно розширено перелік підстав, за якими допускається припинення контракту. Так, законодавство посилило захищеність працівників. У ФЗ встановлено, що виплата вихідної допомоги здійснюється з підстав, які передбачені в пунктах 7 і 8 ч. 1 77-й статті, п. 5 ч. 1 83-й статті Трудового кодексу. Нарахування допускається у випадках, коли розірвання контракту відбулося з об'єктивних факторів. До них, зокрема, відносять:

 1. Неможливість перевести співробітника на інше місце відповідно до лікарського висновку, відмова самого службовця від цього або відсутність у наймача підходящої роботи.
 2. Визнання громадянина непрацездатним. Це стан особи підтверджується мед. висновком, який видається в установленому порядку.
 3. Зміна умов контракту. У тому випадку, якщо наймач вирішує відкоригувати якісь умови договору, він зобов'язаний сповістити про це працівника. Останній, в свою чергу, може бути не згоден з новими положеннями. У цьому випадку він має право написати заяву на звільнення.

Виплати в таких випадках здійснюються в розмірі 2-тижневого заробітку.

Ст 178 тк рф з коментарями 2017 звільнення співробітників

Крім підстав, перелічених у даній статті, вихідна допомога може виплачуватися відповідно до ч. 4 84-ї статті при припиненні контракту, в зв'язку з порушенням наймачем трудових норм. У таких випадках передбачається, що дії роботодавця створюють такі умови, при яких подальша професійна діяльність громадянина на підприємстві неможлива. Такого роду порушення наймачем може бути допущено внаслідок неправомірної поведінки самого працівника. Якщо вину останнього буде встановлена, вихідна допомога йому не буде виплачено. Якщо працівник перебував на випробувальному терміні і його робота в цей період виявилася незадовільною, контракт розривається без додаткових виплат. За загальним правилом не покладається вихідну допомогу громадянину, яка уклала з наймачем контракт на термін менше двох місяців. Отримання компенсації цими категоріями громадян може встановлюватися безпосередньо в договорі (колективному / трудовому) або ФЗ.

Стаття 178 ТК РФ. вихідну допомогу

Ст 178 ТК РФ з коментарями та змінами 2017-2018 роки.

При розірванні трудового договору в зв'язку з ліквідацією організації (пункт 1 частини першої статті 81 цього Кодексу) або скороченням чисельності або штату працівників організації (пункт 2 частини першої статті 81 цього Кодексу), який звільняється працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі середнього місячного заробітку, а також за ним зберігається середній місячний заробіток на період працевлаштування, але не більше двох місяців з дня звільнення (із заліком вихідної допомоги).

У виняткових випадках середній місячний заробіток зберігається за звільненим працівником протягом третього місяця з дня звільнення за рішенням органу служби зайнятості населення за умови, якщо в двотижневий термін після звільнення працівник звернувся в цей орган і не був ним працевлаштований.

Вихідна допомога в розмірі двотижневого середнього заробітку виплачується працівникові при розірванні трудового договору у зв'язку з:

 • відмовою працівника від переведення на іншу роботу, необхідного йому відповідно до медичного висновку, виданими в порядку, встановленому федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, або відсутністю у роботодавця відповідної роботи (пункт 8 частини першої статті 77 цього Кодексу);
 • закликом працівника на військову службу або направленням його на її заміняє альтернативну цивільну службу (пункт 1 частини першої статті 83 цього Кодексу);
 • поновленням на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу (пункт 2 частини першої статті 83 цього Кодексу);
 • відмовою працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з роботодавцем (пункт 9 частини першої статті 77 цього Кодексу);
 • визнанням працівника повністю нездатним до трудової діяльності відповідно до медичного висновку, виданими в порядку, встановленому федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації (пункт 5 частини першої статті 83 цього Кодексу);
 • відмовою працівника від продовження роботи у зв'язку зі зміною певних сторонами умов трудового договору (пункт 7 частини першої статті 77 цього Кодексу).

Трудовим договором або колективним договором можуть передбачатися інші випадки виплати вихідної допомоги, а також встановлюватися підвищені розміри вихідної допомоги, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Коментар до статті 178 ТК РФ:

1. Вихідна допомога - це грошова сума, яка виплачується працівникові в день звільнення - останній день роботи.

2. Частини 1 і 2 ст 178 ТК РФ встановлюють єдиний порядок виплати компенсацій при припиненні трудового договору у зв'язку з ліквідацією організації і скороченням чисельності або штату працівників організації.

Збереження середнього місячного заробітку на період працевлаштування, але не більше 2 місяців з дня звільнення, із заліком вихідної допомоги означає, що середній заробіток виплачується за другий місяць непрацевлаштування працівника.

Громадянин користується правом отримати середню заробітну плату за другий місяць після звільнення незалежно від причин затримки в працевлаштуванні. Він може відмовитися від роботи в тій же організації, запропонованої керівником перед звільненням, або роботи, запропонованої органами зайнятості після звільнення.

3. Двотижневий термін, встановлений для звернення до органу зайнятості, продовжується, якщо громадянин з поважних причин, наприклад у разі тимчасової непрацездатності, виконання державних, громадських обов'язків, не зміг своєчасно туди звернутися. При відсутності у органів зайнятості можливості запропонувати звільненому працівникові (в т.ч. що отримує пенсію по старості) відповідну роботу йому видається довідка, на підставі якої за ним зберігається середній заробіток за третій місяць після звільнення. Якщо громадянин двічі без поважних причин відмовився від пропозицій підходящої роботи, то довідка не видається і середній заробіток за третій місяць за ним не зберігається.

Підходящою вважається така робота, в т.ч. робота тимчасового характеру, яка відповідає професійній придатності працівника з урахуванням рівня його професійної підготовки, умов останнього місця роботи (за винятком оплачуваних громадських робіт), станом здоров'я, транспортної доступності. Підходящої не може вважатися робота, якщо: вона пов'язана зі зміною місця проживання без згоди громадянина; умови праці не відповідають правилам і нормам з охорони праці; пропонований заробіток нижче середнього заробітку громадянина, обчисленого за останні 3 місяці, за останнім місцем роботи. Це положення не поширюється на громадян, середньомісячний заробіток яких перевищував величину прожиткового мінімуму працездатного населення, обчисленого в суб'єкті РФ в установленому порядку. В цьому випадку підходящої не може вважатися робота, якщо запропонований заробіток нижче величини прожиткового мінімуму, обчисленого в суб'єкті РФ в установленому порядку (ст. 4 Закону про зайнятість).

Середній заробіток, що зберігається на період працевлаштування, організація виплачує за пред'явленням паспорта і трудової книжки, а за третій місяць з дня звільнення - і довідки служби зайнятості. При працевлаштуванні громадянина протягом другого, третього місяців з дня звільнення за ним зберігається середній заробіток за фактичну кількість днів непрацевлаштування. Надана роботодавцем додаткова матеріальна допомога працівнику, який звільняється не враховується при виплаті йому середнього заробітку на період працевлаштування.

Виплату вихідної допомоги, а також зберігається на період працевлаштування середнього заробітку органи зайнятості, привласнюючи громадянину статус безробітного, не враховують (ст. 3 Закону про зайнятість).

4. Законодавець знижує розмір вихідної допомоги до величини 2-тижневого середнього заробітку при припиненні трудового договору з підстав, зазначених у ч. 3 статті 178 ТК РФ. Причиною припинення трудових відносин є також об'єктивні чинники, наприклад заклик працівника на військову службу або направлення його на її заміняє альтернативну цивільну службу, відновлення працівника, який раніше виконував цю роботу, і ін.

На відміну від розірвання трудового договору в разі скорочення чисельності або штату працівників (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК), припинення трудового договору при відмові працівника від продовження роботи у зв'язку зі зміною певних сторонами умов трудового договору, відмову працівника від переведення на іншу роботу, необхідного йому відповідно до медичного висновку, або відсутності у роботодавця відповідної роботи (п. п. 7, 8 ч. 1 ст. 77 ТК) можливо і в період тимчасової непрацездатності працівника, тому виплата вихідної допомоги мож ет не збігатися з днем ​​видання наказу про звільнення працівника. На підставі ч. 1 ст. 140 ТК, якщо працівник в день звільнення не працював, то відповідні суми повинні бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Разом з тим в силу ч. 6 ст. 84.1 ТК за письмовим зверненням працівника, який не одержав трудову книжку після звільнення, роботодавець зобов'язаний видати її не пізніше 3 робочих днів з дня звернення працівника.

Крім підстав припинення трудового договору, зазначених у ст 178 ТК РФ, вихідну допомогу згідно ч. 3 ст. 84 ТК виплачується при припиненні трудового договору внаслідок порушення встановлених ТК або іншим федеральним законом обов'язкових правил укладення трудового договору, якщо це порушення виключає можливість продовження роботи (п. 11 ч. 1 ст. 77 ТК). Вихідна допомога виплачується в розмірі середнього місячного заробітку, якщо порушення допущено з вини роботодавця. Якщо порушення мало місце з вини працівника, то вихідна допомога йому не виплачується.

Законодавець не у всіх випадках використовує термін "вихідну допомогу", визначаючи виплату працівникові компенсації при звільненні. Так, згідно зі ст. 181 ТК в разі розірвання трудового договору з керівником організації, його заступником та головним бухгалтером у зв'язку зі зміною власника майна виплачується компенсація в розмірі не нижче 3 середніх місячних заробітків працівника. На підставі ст. 279 ТК в разі припинення трудового договору з керівником організації у зв'язку з прийняттям уповноваженим органом юридичної особи, або власником майна організації, або уповноваженим власником особою (органом) рішення про припинення трудового договору йому виплачується компенсація в розмірі, що визначається трудовим договором, але не нижче 3 -кратного середнього місячного заробітку.

5. При звільненні у зв'язку з незадовільним результатом випробування при прийомі на роботу розірвання трудового договору проводиться без виплати вихідної допомоги (див. Коммент. До ст. 71).

Працівникові, що уклав трудовий договір на строк до 2 місяців, вихідна допомога не виплачується. Право на отримання вихідної допомоги цій категорії працівників може встановлюватися федеральними законами, колективним договором або трудовим договором (див. Коммент. До ст. 292).

При звільненні працівників, зайнятих на сезонних роботах, у зв'язку з ліквідацією організації, скороченням чисельності або штату працівників вихідна допомога виплачується в розмірі 2-тижневого середнього заробітку (див. Коммент. До ст. 296).

При припиненні трудового договору з роботодавцем - фізичною особою, яка не є індивідуальним підприємцем, випадки і розмір виплачуваного вихідної допомоги визначаються трудовим договором (див. Коммент. До ст. 307).

Щодо оподаткування податком вихідної допомоги, що зберігається середнього місячного заробітку на період працевлаштування працівника, який звільняється у зв'язку з ліквідацією організації або скороченням чисельності або штату працівників організації, розташованої в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, см. Коммент. до ст. 318.

Виплата працівникові релігійної організації вихідної допомоги визначається укладеним з ним трудовим договором (див. Коммент. До ст. 347).

Про збереження середнього заробітку на період працевлаштування за звільненим профспілковим працівником після закінчення терміну його повноважень см. Коммент. до ст. 375.

Вихідна допомога в розмірі середнього місячного заробітку, а також середній місячний заробіток на період працевлаштування, що виплачуються відповідно до статті 178 ТК РФ і ст. 375 ТК, будучи компенсаційними виплатами, пов'язаними зі звільненням працівника, не підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.

6. Надати право командирам військових частин при виведенні цих частин з території держав - колишніх республік СРСР та інших держав на територію Російської Федерації, а також під час передислокації військових частин на території Російської Федерації в іншу місцевість звільняти працівників (в т.ч. вагітних жінок і жінок, які мають дітей) в порядку, встановленому для працівників, що вивільняються при ліквідації підприємства, установи, організації. Виплачувати зазначеним працівникам за другий і третій місяці періоду працевлаштування середню заробітну плату, передбачену чинним законодавством при вивільненні у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи, організації, одночасно з виплатою вихідної допомоги при їх звільненні з роботи (Указ Президента РФ від 7 вересня 1992 р N тисячі п'ятьдесят шість "Про порядок звільнення працівників при передислокації військових частин і виплати їм допомоги і компенсацій" // Саппа РФ. 1992. N 11. У розділі ст. 827).

Виплачувати дружинам військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом на території Російської Федерації, за місцем військової служби їхніх чоловіків вихідну допомогу в розмірі 2-місячної середньої заробітної плати у випадках, коли розірвання ними трудового договору обумовлено переміщенням (перекладом, прикомандируванням) військовослужбовців до нового місця військової служби в іншу місцевість Російської Федерації або колишнього Союзу РСР (Наказ Міноборони Росії від 11 липня 2002 N 265 "Про виплату дружинам військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, ви перехідного допомоги у випадках розірвання ними трудового договору у зв'язку з переміщенням військовослужбовців до нового місця військової служби в іншу місцевість "// БНА РФ. 2002. N 32).

Виплачувати дружинам військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом на території Російської Федерації, за місцем військової служби їхніх чоловіків вихідну допомогу в розмірі 2-місячної середньої заробітної плати у випадках, коли розірвання ними трудового договору обумовлено перекладом чоловіків до нового місця військової служби в іншу місцевість Російської Федерації або колишнього Союзу РСР. Виплата вихідної допомоги дружинам військовослужбовців проводиться органами безпеки, в яких на день звернення за цим посібником проходять військову службу їхні чоловіки. Для призначення вихідної допомоги військовослужбовець подає по команді рапорт, до якого додається довідка про середню заробітну плату дружини, і представляє її трудову книжку з записом про звільнення з роботи за власним бажанням у зв'язку з його переведенням до нового місця військової служби в іншу місцевість або завірену належним чином виписку з трудової книжки. При призначенні вихідної допомоги за новим місцем військової служби військовослужбовця до рапорту додатково додається довідка про незабезпечення його дружини вихідною допомогою за попереднім місцем військової служби. Виплата вихідної допомоги дружинам військовослужбовців органами безпеки, дислокованими за межами Російської Федерації, проводиться в установленому порядку в рублях (Наказ ФСБ Росії від 8 травня 2008 р N 229 "Про посилення соціального захисту військовослужбовців органів федеральної служби безпеки" // РГ. 2008. N 123).

Пішов чи віддаленим у відставку судді вихідна допомога виплачується з розрахунку місячної заробітної плати за останньою посадою за кожен повний рік роботи суддею, але не менше 6-кратного розміру місячної заробітної плати по залишеної посади. При цьому судді, раніше уходившему або видаляти у відставку, враховується лише час роботи суддею, що минув з моменту припинення останньої відставки (ст. 15 Закону про статус суддів).

За працівниками підприємств і (або) об'єктів, інших юридичних осіб, розташованих на території закритого адміністративно-територіального утворення, що вивільняються у зв'язку з реорганізацією або ліквідацією зазначених організацій, а також при скороченні чисельності або штату зазначених працівників, зберігаються на період працевлаштування (але не більше ніж на 6 місяців) середня заробітна плата з урахуванням місячної вихідної допомоги і безперервний трудовий стаж (ст. 7 Закону РФ від 14 липня 1992 р N 3297-1 "Про закритому адміністративно-територіальному про РАЗОВАНІЕ "// ВВС РФ. 1992. N 33. У розділі ст. 1915).

7. Застосовуючи ст 178 ТК РФ слід враховувати, що при стягненні середнього заробітку на користь працівника, відновленого на колишній роботі, або в разі визнання його звільнення незаконним виплачене йому вихідну допомогу підлягає заліку (п. 62 Постанови Пленуму ЗС РФ від 17 березня 2004 р . N 2).

8. У текст колективних договорів, угод на практиці включаються норми, що посилюють соціальну захищеність працівників, що звільняються. Наприклад, передбачається:

 • при звільненні працівників за скороченням чисельності або штату, ліквідації або реорганізації організації працівникам, які пропрацювали в організації 15 і більше років, виплачувати вихідну допомогу понад передбачений законодавством РФ в розмірі прожиткового мінімуму, встановленого в суб'єкті РФ на момент звільнення працівника, за кожен відпрацьований рік (Галузеве Угода по транспортному будівництву на 2007 - 2009 роки);
 • з метою матеріальної підтримки працівників, які звільняються у зв'язку зі скороченням чисельності (штату) або ліквідацією організації, виплачувати працівникам, які пропрацювали в організації 20 років і більше, в т.ч. на магістральному залізничному транспорті, вихідну допомогу понад передбачений законодавством РФ в розмірі не менше мінімальної оплати праці в Російській Федерації за кожен відпрацьований рік з урахуванням районних коефіцієнтів; зазначена допомога виплачувати особам, які до моменту звільнення не набули права на трудову пенсію по старості (віком) відповідно до законодавства РФ (Галузева угода по міжгалузевому промисловому залізничному транспорту на 2007 - 2009 роки);
 • працівникам, звільненим за скороченням чисельності або штату організації за 2 роки до призначення пенсії, що стоять на обліку в органі служби зайнятості, за рахунок коштів відповідних організацій проводяться щомісячні виплати допомоги, розмір яких відповідає різниці між посібником з безробіття і середнім заробітком звільненого працівника. Виплати виробляти до призначення трудової пенсії по старості або до працевлаштування в іншу організацію (Федеральне галузева угода з будівництва та промисловості будівельних матеріалів Російської Федерації на 2008 - 2010 роки);
 • в разі звільнення за скороченням чисельності або штату роботодавець виробляє компенсаційні виплати на основі компенсаційних угод в порядку і на умовах, які визначаються безпосередньо в організаціях: а) працівникам, що звільняються - не менше 3-кратного середнього місячного заробітку; б) працівникам передпенсійного віку, але не більше ніж за 2 роки до настання встановленого законодавством терміну виходу на пенсію, - виплата щомісячної допомоги в розмірі 2-кратної мінімальної тарифної ставки, але не нижче прожиткового мінімуму в регіоні до настання пенсійного віку або моменту працевлаштування; в) працівникам пенсійного віку - в розмірі не менше 3-кратного середнього місячного заробітку, а звільненим з організацій, розташованих в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, - не менше 9-кратного середнього місячного заробітку; г) звільненим працівникам, які мають двох і більше утриманців, - в розмірі не менше 5-кратного середнього місячного заробітку; д) звільненим працівникам, в сім'ї яких немає інших годувальників, - в розмірі не менше 5-кратного середнього місячного заробітку; е) працівникам, які звільняються з організацій, розташованих в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, - в розмірі не менше 8-кратного середнього місячного заробітку. У разі виникнення у працівника права на отримання кількох виплат проводиться тільки одна виплата за вибором працівника. За бажанням працівника виплати можуть бути замінені на оплату його перенавчання, якщо навчальний заклад знаходиться на території суб'єкта РФ, де проживає працівник, але не більше витрат, визначених зазначеними виплатами (Галузеве тарифна угода по організаціям і підприємствам сфери побутового обслуговування населення на 2008 - 2010 роки , Галузеве тарифна угода в житлово-комунальному господарстві Російської Федерації на 2008 - 2010 роки);
 • никам, які пропрацювали в організації 10 і більше років, вихідна допомога виплачується в підвищеному розмірі, який визначається колективним договором (Галузеве тарифна угода по машинобудівному комплексу Російської Федерації на 2008 - 2010 роки);
 • виплата додаткової вихідної допомоги пропрацювали в організації не менше 10 років, розмір якого встановлюється колективним договором (Галузеве тарифна угода по організаціям хімічної, нафтохімічної, біотехнологічної та хіміко-фармацевтичної промисловості Російської Федерації на 2007 - 2009 роки).

Підвищення розмірів вихідної допомоги, їх виплата у випадках, не передбачених законодавством, а також матеріальна підтримка, що надається працівникам, виробляються за рахунок прибутку, одержуваної організацією, і не можуть вести до збільшення собівартості продукції, що випускається.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

73 − 71 =

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

map