Програма виробничого екологічного контролю 2017 зразок

Програма виробничого екологічного контролю в організації

Програма виробничого екологічного контролю 2017 зразок

Програма виробничого екологічного контролю 2017 зразок

Більшість виробничих і обслуговуючих підприємств в процесі діяльності стикається з екологічним наглядом з боку держави. Тому вони повинні дотримуватися вимог не тільки до охорони навколишнього середовища, а й до адміністрування своїх обов'язків. У них обов'язково повинна бути розроблена програма виробничого екологічного контролю, про яку ми і розповімо в цій статті.

Організації та індивідуальні підприємці, які здійснюють господарську діяльність на об'єктах I, II і III категорій відповідно до вимог Федерального закону від 10.01.2002 N 7-ФЗ, зобов'язані розробити і затвердити програму виробничого екологічного контролю (ПЕК). Вони повинні здійснювати виробничий екологічний контроль у відповідності до встановлених вимог. Тому їм необхідна чітка програма дій. Розглянемо докладніше зразок програми виробничого екологічного контролю (2017).

Програма екоконтролю необхідна для виконання суб'єктом господарювання вимог законодавства. У ній повинно бути прописано, які заходи з метою охорони навколишнього середовища проводить організація, а також як саме воно документує інформацію і зберігає отримані дані. Вимоги до змісту цього документа, терміни подання звітності по ній і нагляду за виконанням встановлює уповноважений Урядом РФ федеральний орган виконавчої влади - Росприроднагляд.

реклама тут 1

Грамотно складена ПЕК дозволить підприємству не тільки найкращим чином організувати Екоконтроль, а й уникнути штрафів та інших санкцій з боку наглядових органів. Оскільки сам контроль здійснюється безпосередньо організацій, то і розробка ПЕК є її завданням, з урахуванням встановлених вимог.

Для початку необхідно зрозуміти, для яких саме об'єктів повинна бути розроблена ПЕК, і визначити перелік об'єктів, для яких обов'язковий такий контроль. Це, зокрема:

 • системи, призначені для очищення газів, що відходять;
 • системи для очищення стічних вод;
 • склади для зберігання матеріалів, сировини і готової продукції;
 • джерела утворення виробничих відходів (цеху, майстерні);
 • джерела викиду шкідливих речовин в атмосферу (пересувні і стаціонарні);
 • джерела забруднюючих речовин, що скидаються у водні об'єкти або систему каналізації;
 • забруднені земельні ділянки та водні об'єкти;
 • зони особливої ​​санітарної захисту.

Якщо в організації застосовуються технології і особливості виробничого процесу, які надають будь-який негативний вплив на навколишнє середовище, ПЕК їй просто необхідний. Розроблений на підприємстві документ повинен відповідати чинному законодавству, однак враховувати специфіку діяльності, а значить, бути реальним для виконання. Можна розробити його своїми силами, а можна звернутися до компанії, яка займається цим професійно. Головне, щоб такий приклад виробничого екоконтролю на підприємстві включав в себе:

 • перелік уповноважених осіб, які несуть відповідальність за проведення виробничого екологічного контролю;
 • графіки навчання працівників, безпосередньо пов'язаних з відходами, джерелами забруднення і т.д .;
 • склад виробничих відходів (якісний і кількісний) і джерела їх утворення;
 • склад і джерела забруднюючих викидів в атмосферу і водні об'єкти;
 • заходи з вивчення джерел забруднення на підприємстві;
 • заходи, спрямовані на поліпшення екологічної обстановки в фірмі;
 • дані про поліпшення екологічної ситуації та зниження шкідливого впливу технологічного процесу (плановані і здійснені).

Програма повинна бути розроблена окремо для кожного з забруднюючих об'єктів. Крім того, в документі обов'язково повинна бути визначена структура екоконтролю. Виглядати це може, наприклад, так:

реклама тут 2

Програма виробничого екологічного контролю 2017 зразок

У ній повинні бути перераховані всі відповідальні особи, визначені їх обов'язки та заходи відповідальності.

Порядок впровадження на виробництві

Після розробки ПЕК необхідно впровадити наказом по організації, а потім обов'язково затвердити в територіальних органах виробничого та екологічного нагляду. Оновлюється цей документ щорічно, оскільки містить план заходів, який повинен постійно оновлюватися. Титульний лист з візами виглядає так:

Програма виробничого екологічного контролю 2017 зразок

Після затвердження усі структурні одиниці повинні діяти відповідно до розробленого плану заходів, а також дотримуватися частоту всіх перевірок.

Хто уповноважений перевіряти і відповідальність за порушення

Екологічний контроль в організації здійснюють особисто директор і начальники функціональних служб. А ось наглядові функції лежать на екологічних службах та територіальних органах Росприроднагляду. Якщо будь-які параметри залишилися неохвачени або не дотримуються підприємством, це може привести до штрафних санкцій або навіть припинення роботи всієї фірми. Регламентується відповідальність за таке порушення статтею 14.43 КпАП, штрафи за нею досягають 600 тисяч рублів з конфіскацією продукції, а також діяльність підприємства може бути полность зупинена на строк до 90 днів. Крім того, без затвердженої ПЕК компанія не може отримати висновок від СЕС на здійснення видів діяльності.

Проектування, навчання і супровід
з екології та охорони праці

 • Єкатеринбург +7 (343) 206 09 30
 • Москва +7 (499) 403 13 64
 • Сургут +7 (3462) 64 44 57
 • Перм +7 (342) 299 47 06
 • Новосибірськ +7 (383) 381 40 52
 • Омськ +7 (3812) 34 25 09
 • Красноярськ +7 (391) 203 03 39
 • Челябінськ +7 (351) 751 30 65

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. У вас повинен бути включений JavaScript для перегляду.

Всі послуги розділу "Викиди"

 1. Головна
 2. Екологія
 3. Програма екологічного контролю на підприємстві

Програма екологічного контролю на підприємстві.

У світлі виходу нового Наказу Мінприроди №92 від 16.03.2017 р вимоги щодо розробки програми екологічного контролю (ПЕК) посилилися. А це означає, що посилився і контроль за її розробкою з боку контролюючих організацій.

Як і раніше, природопользователь може скласти документ самостійно, а може довіритися спеціалізованої компанії. У другому випадку варто закладати додаткові витрати в 25-40 т.р. і терміни від 7 днів.

В цілому, виробничий екологічний контроль являє собою комплекс заходів, метою яких виступає:

 • контроль за впливом підприємства на стан екології,
 • контроль обсягу вступників в навколишнє середовище забруднюючих речовин,
 • організація системи внутрішнього контролю із залученням співробітників;
 • організація комплексу ефективних спостережень за станом і змінами навколишнього середовища.

Підприємствам даний документ необхідний для:

 • систематичного контролю впливу виробничої діяльності на екологію,
 • дотримання вимог природоохоронного законодавства,
 • прогнозування можливих змін в якості навколишнього середовища,
 • контролю кількості утворюються забруднюючих речовин і відходів
 • і відповідності їх встановленим нормативам, розробки ефективних природоохоронних заходів.

На підставі яких документів розробляється програма екологічного контролю?

Необхідність складання документа регламентована змістом закону «Про охорону навколишнього середовища» №7-ФЗ (стаття 67). Зміст повинен відповідати вимогам, викладеним в таких законах РФ, як Закон «Про відходи виробництва та споживання» №89-ФЗ, «Водного кодексу», Закону «Про охорону атмосферного повітря» №96-ФЗ.

Крім того, вимоги до змісту програми чітко викладені в вищевказаному Наказі №92.

Кому необхідно розробляти ПЕК?

Складається програма виробничого контролю відповідно до категорії, присвоєної підприємству (I-III). В кожному окремому випадку вона повинна відповідати специфіці діяльності об'єкта, використовуваної технології, а також, що є їх наслідком, впливу на навколишнє середовище.

Як розробка самої програми, так і звіту про його виконання може здійснюватися штатним екологом підприємства. Але набагато ефективніше довірити їх виконання екологічної комерційної організації. Це дозволяє скоротити терміни розробки, уникнути ймовірності виникнення помилок і недоліків.

У другому випадку послуги надаються на платній договірній основі. При цьому вартість документа становить від 25 тисяч рублів і займе в середньому 15 днів. Якщо ж розглядати звіт про виконання ПЕК, то потрібно орієнтуватися на суму від 5000 рублів і терміни 1 тижня.

Термін дії розробленої програми не обмежений. Однак, при внесенні змін до технологічного процесу, технічну оснащеність підприємства та інших змін, здатних вплинути на зміну ступеня впливу об'єкта на екологію - дані про них повинні бути відображені в змісті програми. При цьому законодавством встановлено терміни для відображення нововведень, які повинні скласти не більше 30 днів.

Зміст програми охоплює:

 • відомості юридичного характеру про саме підприємство;
 • дані інвентаризації джерел утворення забруднюючих речовин та відходів;
 • перелік відповідальних за проведення співробітників підприємства;
 • опис застосовуваних методів контролю;
 • плани-графіки, відповідно до яких проводяться необхідні спостереження.

Якщо розглянути докладніше, документ містить кілька розділів, опис яких наведено нижче.

 1. Перший розділ «Загальні положення» містить в собі такі відомості, як:
  • Назва підприємства;
  • організаційно-правова форма;
  • адреса місця розташування і контактні дані;
  • категорія об'єкта як джерела негативного впливу на навколишнє середовище;
  • реквізити - ІПН, КВЕД, реєстраційний номер;
  • правовстановлюючі документи на використовувані земельні ділянки;
  • для об'єктів I категорії - ступінь відповідності застосовуваної технології рівню найкращих доступних технологій;
  • найменування організації, яка приймає звіт про виконання програми та відомості про відповідальне за передачу даного звіту працівника підприємства;
  • дата складання програми.
 2. Другий розділ охоплює комплекс відомості про інвентаризацію джерел забруднення атмосфери. До нього увійдуть такі дані, як:
  • дата останньої інвентаризації і обсяг викидаються забруднюючих речовин, виявлений в її ході;
  • опис технологічного процесу з виявленням місць освіти джерел забруднення атмосфери, а також дані про використаний сировину, матеріалах і паливі;
  • перелік стаціонарних джерел забруднення атмосфери, визначений за даними інвентаризації, із зазначенням їх висоти і наявністю очисних установок;
  • відомості про встановлені для підприємства нормативах - тимчасово узгоджених або гранично-допустимих викидів, включаючи перелік речовин, для яких вони встановлені;
  • порядок дій у разі оповіщення про несприятливі метеоумови:
  • карта-схема з нанесеними джерелами забруднення;
  • перелік діючих методик, використовуваних для розрахунку обсягу виділених в атмосферу забруднюючих речовин.
 3. Третім формується розділ «Відомості про інвентаризацію джерел скидання». До складу даного розділу включається інформація про:
  • застосовуваних на підприємстві схемах по забезпеченню водопостачання / водовідведення;
  • сформований на підставі проведеної інвентаризації перелік джерел утворення стічних вод;
  • сумарний обсяг викиду і перелік забруднюючих речовин, що надходять з ним в навколишнє середовище, із зазначенням встановлених для кожного речовини тимчасово узгоджених або гранично допустимих скидів;
  • дані про наявність споруд, що забезпечують очищення стоків.
 4. Четвертий розділ містить інформацію про проведену на об'єкті інвентаризації відходів та місць їх розміщення. В розділ входять:
  • найменування відходів, що утворюються відповідно до даних ФККО;
  • характеристика експлуатованих місць розміщення і накопичення відходів;
  • відомості про співробітників, які мають допуск до поводження з відходами 1-4 класу небезпеки, з зазначенням документів про проходження ними спеціальної підготовки з даного питання;
  • копію наказу про призначення відповідальної особи за допуск працівників до управління відходами;
  • інформація про наявність установок, що застосовуються для вторинної переробки, внутрішнього використання, знешкодження або утилізації відходів;
  • перелік нормативів, встановлених для кожного найменування відходів, що утворюються.
 5. Наступний розділ присвячений підрозділам і окремим співробітникам підприємства, які є відповідальними за організацію виробничого екологічного контролю. У розділі наводяться:
  • перелік відповідальних співробітників або найменування відповідальних підрозділів;
  • загальна чисельність працівників підприємства;
  • інформації про рівень освіти відповідальних співробітників і наявності у них свідчень про проходження курсів підвищення кваліфікації, перепідготовки з питань охорони навколишнього середовища або поводження з відходами.
 6. У наступній таблиці наведені дані про лабораторії, задіяних в процесах проведення ПЕК - як власних, так і залучених за договором найму. У розділі потрібно вказати наступні дані:
  • найменування та адреса залученої лабораторії;
  • номер і область атестата акредитації.
 7. Останній розділ програми охоплює відомості про періодичність здійснення контролю, місцях спостережень за навколишнім середовищем, що застосовуються для контролю методах і методиках. До цього розділу відносяться кілька підрозділів, що містять відомості:
  • про охорону атмосферного повітря;
  • про охорону водних об'єктів;
  • системі поводження з відходами;
  • про охорону земель;
  • про використання надр;
  • про охорону рослинного і тваринного світу.

У розділі рекомендується також дати опис всіх застосовуваних методів контролю, привести перелік нормативних документів, відповідно до якого складено пан спостережень по кожному компоненту довкілля мул джерела забруднення, скласти план-графік контролю з чітким зазначенням часу і точок відбору проб. Також в розділі потрібно привести графічні матеріали, на яких відображені місця точок контролю.

Передача звіту по екологічному контролю в контролюючі організації.

Проведення на підприємстві ПЕК контролюється органом екологічного нагляду за допомогою прийому відповідного звіту про виконання програми ПЕК. Звіт здається щорічно не пізніше 25 березня завершився року.

Форма надання звіту може бути, як паперової, так і електронної. У будь-якому з перерахованих випадків вона повинна бути завірена підписом керівника. Також дозволяється передавати звіт і за допомогою поштових відправлень з описом доданих документів та повідомленням про вручення.

Здається звіт в залежності від категорії об'єкта і рівнем його піднаглядних. Так, підприємства, що відносяться до органів Федерального еконадзора, здають звіт в їх територіальні департаменти, Регіонального - в регіональні департаменти.

Відповідальність за відсутність програми ПЕК і звіту.

З урахуванням того, що розробка програми ПЕК є законодавчою вимогою, то відповідальність за її відсутність настає згідно 8 глави Кодексу про адміністративні правопорушення. Так, наприклад, відповідальність може настати згідно з пунктом 8.1, а штраф на суму до 100 тисяч рулів.

Неподання або несвоєчасне передача звіту про проведення ПЕК, також може каратися згідно КоАП. За статтею 8.5 сума штрафних санкції для підприємств може скласти до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Прес-реліз: Програма виробничого екологічного контролю зразка 2017-2018

Програма виробничого екологічного контролю 2017 зразок

Однією з вимог щодо дотримання законодавства в галузі охорони природи є наявність у організації програми виробничого екологічного контролю (ПЕК). У нашій статті ми опишемо всі тонкощі при складанні даної програми, а також розповімо про нововведення 2018 року.

Програма ПЕК систематизує результати екологічного контролю компонентів ОПС і дає оцінку впливу організації на ОПВ. Вимога щодо складання ПЕК існує з 2016 р, але до теперішнього часу чіткого розуміння процесу підготовки ПЕК не було. У 2018 року ситуація має змінитися.

В даний час затвердженого зразка зі складання ПЕК немає. Так як документ, що регламентує цей процес ще не затверджений.

У 2018 році очікується затвердження документів:

 1. «Про затвердження вимог до змісту програми виробничого екологічного контролю, порядку і строків подання звіту про організацію і про результати здійснення виробничого екологічного контролю»;
 2. «Про затвердження форми звіту про організацію та результати здійснення виробничого екологічного контролю та методичних рекомендацій щодо її заповнення, в тому числі у формі електронного документа, підписаного посиленою кваліфікованої електронним підписом»

Програма виробничого екологічного контролю 2017 зразок

Керуючись проектом наказу за змістом програми ПЕК можна чітко визначити всі вимоги до змісту даного документа.

Для кого розробка ПЕК програми обов'язкове

До недавнього часу вимога по розробці програми ПЕК було застосовано до всіх організацій без винятку. В даний час дана вимога регламентується Постановою Уряду РФ № 1029, в якому зазначено, що об'єкти I, II, III категорій НВОС зобов'язані здійснювати розробку програми ПЕК. Але варто зазначити, що в рамках екологічного менеджменту в будь-якій організації має бути положення по виробничому екологічному контролю, що за своєю суттю є не чим іншим як програма ПЕК. Тому розробити і затвердити програму ПЕК бажано кожної організації незалежно від форм власності і категорії.

Розробити програму ПЕК потрібно для кожного об'єкта організації з урахуванням його категорії. Так, наприклад, обов'язково слід складати програму ПЕК для таких об'єктів як: очисні споруди стічних вод, ПГУ, джерела викидів в атмосферу, ділянки (виробництва) як джерела освіти промислових відходів, складські території і т.д.

ПЕК відноситься до документів без встановленого терміну дії. Коригування програми ПЕК передбачена лише в тому випадку, якщо відбулася зміна в технології виробничої діяльності організації, додалися або, навпаки, зменшилася кількість джерел негативного впливу на ОПВ, змінилися реквізити організації.

У програмі ПЕК повинні бути описані заходи по контролю компонентів ОПС (повітря, грунт, вода, екологічний менеджмент і т.д.) із зазначенням термінів їх проведення. І результати контролю даних заходів слід оформляти в звіт. Форма даного звіту на встановлена, але в 2018 році планується її твердження на законодавчому рівні. В даний час можна взяти за основу форми, зазначені в проекті наказу Мінприроди РФ «Про затвердження форми звіту про організацію та результати здійснення виробничого екологічного контролю та методичних рекомендацій щодо її заповнення, в тому числі у формі електронного документа, підписаного посиленою кваліфікованої електронним підписом»

Терміни надання звіту по ПЕК

Даний звіт слід направляти в повідомному порядку в термін до 25.03 року, який слідує за звітним в Росприроднагляд.

Штраф за відсутність програми ПЕК

Якщо в результаті перевірки буде виявлено, що на підприємстві відсутня програма ПЕК, то за дане порушення передбачено штраф за статтею 8.1 КоАП РФ на суму від 100 тисяч рублів.

За відсутність наданого в установленому порядку звіту за результатами програми ПЕК передбачений штраф за статтею 8.5 КоАП РФ на суму від 80 тисяч рублів.

З вищезазначеного випливає зробити висновок про те, що програма ПЕК слід розробляти і затверджувати ще до вступу в силу регулюючого нормативно-правового акта.

Штрафи за її відсутність не малі і складати її повинен грамотний фахівець. Компанія ОЛФОЕКО володіє всіма необхідними знаннями та досвідом у цій галузі.

Прес-реліз подготвлен компанією ОЛФОЕКО

Наші фахівці складуть програму ПЕК для Вашої організації в найкоротші терміни і за прийнятною ціною.

Ми грамотно складемо програму ПЕК, щоб при проведенні контрольних заходів по ній заощадити кошти для їх здійснення.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

28 − 27 =

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

map