Прибутковий касовий ордер зразок заповнення

КО-1. Прибутковий касовий ордер (ПКО)

Заповніть бланк без помилок за 1 хвилину!

Безкоштовна програма для автоматичного заповнення всіх касових документів. Дізнатися більше >>

 • касові ордери
 • Касова книга
 • платіжний ордер
 • акредитив
 • АТ-1. Авансовий звіт
 • Акт звірки взаєморозрахунків
 • Бланк товарного чека
 • Документи з обліку ККМ
 • Платіжне доручення
 • Платіжна вимога
 • інкасове доручення
 • Книга обліку грошових коштів
 • Оголошення на внесок готівкою
 • Журнал реєстрації касових документів

Класс365 - швидке і зручне заповнення всіх касових документів

Прибутковий касовий ордер (ПКО) застосовується для оформлення надходження готівки в касу організації. ПКО виписується в одному екземплярі працівником бухгалтерії (як правило, касиром) і підписується головним бухгалтером. Ордер складається з двох частин: самого ПКО і квитанції до нього.

Квитанція до ПКО підписується головним бухгалтером і касиром, засвідчується печаткою (штампом) касира і реєструється в журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів і видається на руки здав гроші, а прибутковий касовий ордер залишається в касі.

реклама тут 1

Прийом грошей за прибутковим касовим ордером може проводитися тільки в день його складання.
Уніфікована форма № КО-1 затверджена наказом Мінстату України від 18.08.98 р № 88.

(Виписуйте документи без помилок і в 2 рази швидше за рахунок автоматичного заповнення документів в програмі Класс365)

Прибутковий касовий ордер зразок заповнення Прибутковий касовий ордер зразок заповнення

Як спростити роботу з документами і вести облік легко і невимушено докладніше >>

Прибутковий касовий ордер зразок заповнення

реклама тут 2

Спеціальна програма для малого бізнесу

Класс365 - онлайн програма для всіх:

 • 50 актуальних бланків документів
 • Торговий і Складський облік
 • CRM-система для роботи з клієнтами
 • Банк і Каса
 • Інтеграція з інтернет-магазинами
 • Вбудована пошта і відправка SMS
 • Звіти в один клік

Як правильно заповнити форму КО-1

Прибутковий касовий ордер виписується в одному екземплярі і складається на підставі документа, що підтверджує факт оплати (товарний або касовий чек, авансовий звіт, Z-звіт за ККМ).

ПКО реєструється в журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів до передачі в касу; нумерація ведеться з початку року.

Після внесення готівки в касу касир підписує прибутковий ордер і квитанцію, також на квитанцію ставиться печатка або штамп касира. Далі квитанція видається особі, внёсшему грошові кошти. Після завершення касової операції касир ставить на ПКО спеціальний штамп «Отримано» з датою та особистим підписом.

Як автоматизувати роботу з документами і не заповнювати бланки вручну

Автоматичне заповнення бланків документів. Економте свій час. Позбавтеся від помилок.

Підключіться до КЛАСС365 і користуйтесь повним спектром можливостей:

 • Автоматично заповнювати актуальні типові форми документів
 • Друкувати документи з зображенням підпису і печатки
 • Створювати фірмові бланки з вашим логотипом і реквізитами
 • Складати кращі комерційні пропозиції (в тому числі за власними шаблонами)
 • Вивантажувати документи в форматах Excel, PDF, CSV
 • Розсилати документи по email прямо з системи

З КЛАСС365 ви зможете не тільки автоматично готувати документи. КЛАСС365 дозволяє керувати цілою компанією в одній системі, з будь-якого пристрою, підключеного до інтернету. Легко організувати ефективну роботу з клієнтами, партнерами і персоналом, вести торговий, складський і фінансовий облік. КЛАСС365 автоматизує все підприємство.

Оформлення прибутково-касового ордера - важливий елемент касової дисципліни. Він заповнюється при надходженні готівки в касу фірми і завжди йде в зв'язці з квитанцією.

Прибутково-касовий ордер може оформлятися абсолютно в будь-яких ситуаціях: коли гроші надходять від засновника, при відшкодуванні шкоди, завданої співробітниками підприємства, від реалізації майна фірми, в якості оплати за товар від покупця і т.д.

З 2014 року оформлення прибутково-касових ордерів, в зв'язку зі спрощенням порядку ведення каси в організаціях, перестало бути обов'язковим, там не менше до сих пір цей документ має широке поширення.

Правила оформлення прибутково-касового ордера

Уніфікованого зразка прибутково-касового ордера немає, тому кожне підприємство може розробити його форму на свій розсуд або скористатися шаблоном. В останні роки поширене явище, коли підприємство, самостійно розробивши бланк ПКО, друкують його в друкарні і бухгалтери потім заповнюють його вручну. Не менш часто зустрічаються ситуації, коли бланк заповнюється прямо на комп'ютері, а потім роздруковується на принтері. Таким чином, оформляти ордер можна як від руки, так і друкувати на комп'ютері, але в будь-якому випадку, він повинен містити «живі» підписи.

Підписується документ фахівцем відділу бухгалтерії або підписом уповноваженого працівника, а також касиром. Завіряти бланк печаткою необов'язково, так як з 2016 року юридичні особи, як раніше і індивідуальні підприємці мають право не використовувати в своїй роботі печатки та штампи.

Документ оформляється в єдиному екземплярі і зберігається в бухгалтерії.

Слід зазначити, що заповнення олівцем, рівно як помарки, помилки і виправлення в прибутково-касовому ордері неприпустимі - цього слід уникати, в крайньому випадку, краще документ переоформити.

Після заповнення прибутково-касовий ордер необхідно зареєструвати в журналі внутрішньої реєстрації прибуткових і видаткових ордерів, а квитанцію, відірвати по пунктирною лінії розрізу і віддати людині, яка внесла в касу гроші.

Інструкція щодо заповнення прибутково-касового ордера

Стандартний бланк прибутково-касового ордера умовно можна розділити на дві частини.

Перша включає в себе найменування організації із зазначенням її організаційно-правового статусу (ІП, ТОВ, ЗАТ, ВАТ), а також структурний підрозділ, яке його виписує (заповнюється в разі потреби, можна поставити прочерк). Також тут потрібно вказати код організації за ЄДРПОУ (Загальноросійський класифікатор підприємств і організацій) - знайти його можна в установчих документах організації.

Далі, трохи нижче, навпаки найменування документа у відповідній клітинці слід написати його номер по внутрішньому документообігу, а саме - журналу реєстрації пріходніков і витратних матеріалів (нумерація прибуткових ордерів повинна бути безперервною), а також дату його заповнення.

Друга частина прибутково-касового ордера є основною і включається в себе відомості, що стосуються безпосередньо фінансового надходження.

 • У стовпці «Дебет» слід поставити номер бухгалтерського рахунку, за дебетом якого оприбутковуються надійшла готівка (найчастіше тут ставиться цифра 50, тобто «Каса»). Цей осередок не є обов'язковою, так що її можна залишити порожній.
 • Далі в стовпці «Кредит» треба поставити код відділу або підрозділу, на яке оприбутковуються фінанси (теж можна поставити прочерк) і номер кореспондуючого рахунку, за яким відображається надходження в касу. Також в разі потреби треба заповнити стовпчик «Код аналітичного обліку» (Але якщо такі коди в організації не застосовуються, осередок заповнювати не потрібно).
 • Потім в стовпець «Сума» вноситься грошова сума (цифрами), що надійшла в касу.
 • У осередок «Код цільового призначення» треба занести код призначення грошей, які надійшли, але тільки якщо такі коди використовуються в організації.
 • Нижче потрібно вказати, від кого саме надійшли гроші (прізвище, ім'я, по батькові особи), а також підстава (тут треба вписати назву господарської операції, наприклад, «позика коштів», «повернення авансу», «оплата за договором» і т.п .)
 • В рядку "сума », знову вписуємо суму входять засобів, але вже прописом. Після внесення запису, в час, що залишився порожнім поле треба поставити прочерк (щоб уникнути фальсифікації документа). Тут же потрібно виділити ПДВ, а якщо ПДВ не використовується, то це необхідно також відзначити.
 • В рядку "Додаток" вказуються реквізити прикріплених первинних документів (при їх наявності).

Прибутковий касовий ордер зразок заповнення

На закінчення під документом потрібно поставити підписи головного бухгалтера і касира, прийняв гроші. Квитанція заповнюється абсолютно аналогічно і потім відривається по лінії розрізу і передається на руки особі, яка передала гроші.

Правила заповнення прибутково-касового ордера, з прикладами

Прибутковий касовий ордер зразок заповнення

Коротко: Підприємці, які зобов'язані вести касові документи, регулярно перевіряються органами ФНС на предмет повноти обліку виручки. Вона оформляється ПКО, тому розглянемо кілька прикладів заповнення прибуткового ордера, і штрафні санкції за їх відсутність.

Стандартні форми бухгалтерських документів затверджені Постановою Держкомстату № 88 від 18.08.1998 року. Згідно з Порядком ведення, вони застосовуються при здійсненні всіх наявних расчетов.Прі надходження грошових коштів в касу організації оформляється прибутковий касовий ордер, як заповнювати його правильно, щоб не було питань при перевірці, пояснимо на прикладах.

ПКО (форма № КО-1) підтверджує внесення в касу, іншими словами -опріходованіе готівки, отриманих:

 1. в результаті надання послуг, продажу товарів, проведення робіт (виручка, в тому числі від відокремлених підрозділів);
 2. повернення залишку грошей, виданих у підзвіт працівникам, як відшкодування за завдані збитки;
 3. оплати частки в статутному капіталі новим учасником товариства з обмеженою відповідальністю;
 4. в рахунок оплати за продане майно, обладнання;
 5. знятих з розрахункового рахунку організації на конкретні потреби.

Таким чином, цим документом оформляються будь-які гроші, що надійшли в касу, незалежно від джерела. Компанії, що працюють платіжного агента, заповнюють на гроші клієнтів і свою власну виручку окремі ордера.

Форма ПКО і порядок заповнення

Касові ордери складаються в єдиному екземплярі. Помарки, виправлення в ньому не допускаються, якщо він зіпсований - просто потрібно заповнити новий.Обично його виписує головний бухгалтер, але такий обов'язок може бути покладено посадовою інструкцією на будь-якого працівника. При їх відсутності це робить керівник. Зразок заповнення прибуткового касового ордера наведено на малюнку 1.

Прибутковий касовий ордер зразок заповнення

Бланк розділений лінією відриву на дві частини, ліва залишається в організації, а квитанція повертається вносителю грошей. Особливості заповнення:

 1. Вноситься повне найменування організації і структурного підрозділу, якщо в ньому є своя каса, яка приймає гроші.
 2. Вказуються коди ОКПО і ОКУД, присвоєні під час реєстрації.
 3. Номер відповідає порядковому номеру по журналу реєстрації (форма № КО-3). Вони заповнюються послідовно, з початку календарного року.
 4. Дата складання збігається з днем ​​передачі грошей, записується в форматі 00.00.0000 арабськими цифрами, наприклад: 01.03.2015.
 5. Код структурного підрозділу, вказуються при наявності; код цільового призначення - під час вступу коштів з рахунку на конкретну мету.
 6. В колонках "Дебет", "Кредит" прописуються відповідні рахунки для відображення проведеної операції.
 7. У рядку "Прийнято" вказується ПІБ в родовому відмінку. Якщо гроші надійшли з рахунку - назва банку і дані касира, інший компанії.
 8. Підстава - це господарська операція. Реквізити документів (найменування, номер, тощо) в цьому рядку вказуються обов'язково. Якщо вони прикладаються до пріходніку і зберігаються разом з ним, то дані виносять в рядок "Додаток". Вони обов'язково гасяться штампом "Одержано" із зазначенням дати.
 9. Сума пишеться прописом, при цьому не потрібно забувати про касової дисципліни: вона не може більше 100 000 рублів. Ухвалення декількох прибуткових ордерів на загальну суму більше дозволеної, теж буде порушенням.
 10. "У тому числі" - сума ПДВ вказується цифрами, крім випадків внесення грошей з розрахункового рахунку або з підзвіту. Організації, які не є платниками цього податку, а також, якщо послуга, товар не обкладаються їм, вносять запис: "Без ПДВ".

Всі вільні місця в рядках доповнюються прочерком. Беручи гроші, касир звіряє підписи з наявними зразками, наявність підтвердних документів, відповідність вказаної суми з фактичною. Квитанція до підписується і завіряється печаткою, яку прийнято ставити так, щоб частина її залишалася на бланку прибутково касового ордера. При виявленні помилок, перекреслює пріходнік і повертає в бухгалтерію. Допускається оформлення одного ПКО на загальну суму денної виручки в кінці робочого дня на підставі бланків суворої звітності, контрольно-касової стрічки, якщо організація працює з використанням ККТ.

У підставі приходу готівки можуть бути вказані такі причини:

 • оплата за відвантажену продукцію згідно з накладною;
 • оплата за виконані роботи за актом;
 • відшкодування матеріальних збитків за рішенням суду (наказом);
 • внесення авансового платежу за договором;
 • повернення невикористаних коштів, виданих під звіт;
 • компенсація виявленої недостачі на підставі ревізії, наказу.

Прибутковий касовий ордер зразок заповнення

Як заповнити прибутковий касовий ордер в цьому випадку? Наведемо зразок.

Прибутковий касовий ордер зразок заповнення

Якщо ПКО немає або він заповнений з помилками

Дотримання вимог по оформленню операцій з готівкою перевіряється податковими органами, в тому числі: повнота оприбуткування виручки. За порушення порядку передбачені адміністративні штрафи: для ІП до 5 000, для організацій - до 50 000 рублів (ст. 14.1, 15.1 КоАП).

Будьте уважні! Недоліки в порядку документообігу не належать до фінансових порушень. Вони розглядаються за правилами ст.120 НК РФ, і покарання може послідувати за грубе нехтування правилами обліку доходів і витрат (штраф до 30 000 рублів).

Грубими вважаються: відсутність первинних документів, включаючи ордера, фактури, рахунки; неправильне відображення господарських операцій на рахунках. Огріхи в при заповненні, якщо вони не спричинили за собою, наприклад, неповне оприбуткування або накопичення понадлімітного залишку в касі, до них не відносяться.

Приклад з судової практики. (Справа № А52-2365 / 2010, Постанова ФАС СВО від 07.02.2011).

Під час перевірки ФНС були виявлені некоректно оформлені прибуткові ордери: без підпису головного бухгалтера, касира, з квитанціями. На організацію було накладено штраф - 40 000 руб., На підставі ст.15.1 КоАП. При оскарженні в Арбітражному суді, було встановлено, що некоректне оформлення ПКО, в даному випадку, не привело до порушень фінансового обліку. Рішення прийнято на користь юридичної особи.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

+ 17 = 20

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

map