Позовна заява до суду зразки про стягнення боргу з юридичної особи

Позовна заява про стягнення боргу

Сторінка оновлена: 07.02.2017

Процесуальний кодекс передбачає ініційовану кредитором процедуру повернення всіх боргів, які не були повернуті йому позасудовим порядком. На думку звичайного обивателя, боргом вважається передана родичам або знайомим грошова сума, повернення якої не стався в обумовлені сторонами терміни.

Насправді причини утворення боргових зобов'язань можуть бути різними, і витікати з фінансово-правових взаємин осіб (суб'єктів). Як правило, борг - це наслідок невиконання зобов'язань, передбачених договором, контрактом або угодою, однією зі сторін.

Позовна заява до суду зразки про стягнення боргу з юридичної особи

Така ситуація може виникати, коли один з учасників договору не виконує обумовлені дії (виплати) на користь іншого, а також якщо його дії призвели до виникнення збитків або заподіяння шкоди.

реклама тут 1

Найбільш часто громадяни подають позови в судові органи щодо витребування боргів, що виникли в результаті невиконання позичальниками дій щодо повернення грошових сум (позик), оплату оренди, наданих послуг, виконаних робіт і т.п., а також порушень інших умов договору.

Якими можуть бути вимоги позивача в разі стягнення боргів, що виникли за умовами договору позики?

Позовна заява до суду зразки про стягнення боргу з юридичної особиВідповідно до статті 807 Цивільного Кодексу, дія договорів позики починається з моменту передачі цінностей. Тобто, громадянин, який вручив родичу чи знайомому грошову суму на умовах повернення, і громадянин, її отримав, вже вважаються вступили в матеріально-правові взаємини. По суті, між сторонами почав діяти договір позики.

Учасники угоди, сума якої дорівнює або перевищує 10-кратний мінімум оплати праці, встановлений законодавчо, зобов'язані оформити проведену операцію в письмовій формі. Це ж правило діє відносно ситуації, коли одна зі сторін надана юридичною особою, незалежно від суми договору.

Зобов'язання позичальника з повернення боргу визначено в статті 810 Цивільного Кодексу. Статтею 811 встановлюються штрафні санкції (нарахування відсотків) за несвоєчасне виконання зобов'язання щодо повернення позики, за весь прострочений період. При складанні позовної заяви позивач має право вимагати не тільки повне відшкодування суми боргу, і виплату відсотків за весь час прострочення.

Дані, які повинні бути вказані в позові

реклама тут 2

Відповідно до правил судового діловодства у цивільних справах, всі звернення громадян оформляються тільки в письмовому вигляді, з урахуванням вимог статті 131 Цивільно-процесуального Кодексу.

У заяві повинні бути присутніми такі відомості:

 • найменування судового органу;
 • прізвище, ім'я та по батькові позивача (його представника), місце проживання (реєстрації);
 • прізвище, ім'я та по батькові відповідача, місце проживання (реєстрації). Для юридичних осіб необхідно вказати повну назву підприємства, юридична та фактична адреса;
 • загальна сума позову, з додатком розрахунків по заборгованості;
 • додаток всіх документів, які є підставою для позовних вимог.

У змісті позовної заяви повинна бути чітко і обгрунтовано викладена суть справи, описані всі обставини виникнення боргу, і які позивачем було вжито заходів для вирішення питання в досудовому порядку.

Всі факти, зазначені в заяві, повинні бути підтверджені документально, або показаннями свідків. Мета подачі позову - довести суду наявність боргу і факту його неповернення відповідачем. Заява має в обов'язковому порядку мати підпис позивача (довіреної особи, офіційного представника).

Перелік документів, які додаються до позовної заяви

Стаття 132 Цивільно-процесуального Кодексу визначає детальний перелік документів, які необхідно додати до позовної заяви. Позивач зобов'язаний надати на розгляд судового органу:

 • копію позову (в кількості відповідачів у справі);
 • фінансовий документ (платіжне доручення, квитанцію) про сплату державного мита;
 • всі папери, що підтверджують виникнення непогашеної заборгованості;
 • документи, що свідчать про дії позивача, зроблених для повернення боргу. Дані обов'язкові до подання, якщо в договорі (законодавстві) такі дії були обумовлені;
 • розрахунок позовної суми, з урахуванням неповернутої позики, нарахованих відсотків за прострочений період, а також витрат позивача на дії, спрямовані на стягнення боргу в досудовому порядку;
 • довіреність на повноваження офіційного представника в разі, якщо він виступає в суді від імені та за дорученням позивача.

Судовий розгляд - досить складний і трудомісткий процес. Для того щоб весь пакет документів був укомплектований правильно, грамотно і коректно, слід звернутися до професійного юриста. З його допомогою можна істотно полегшити задачу, уникнувши помилок і невідповідностей. Витрати на оплату юридичних послуг можна також включити в суму виставляється позову, підтвердивши їх документально.

Кожну окрему справу має свої особливості та нюанси, передбачити які неможливо. У зв'язку з цим складання формального бланка заяви недоцільно, однак можна привести узагальнений зразок позовної заяви щодо стягнення боргу.

В Ленінський районний суд м Белокаменська
Позивач: Жигарев Іполит Віталійович
Адреса: м Білокаменські, вул. Чорноморська, будинок 151, кв. 45
Відповідач: Осипенко Олександр Якович
Адреса: м Білокаменські, вул. Кочетова, будинок 16, кв. 12
Ціна позову 120000 (сто двадцять тисяч) рублів

ПОЗОВНУ ЗАЯВУ
про стягнення боргу за договором позики

01 березня 2012 роки до мене звернувся відповідач з проханням позичити йому грошові кошти. Я висловив свою згоду, і між нами був укладений договір позики. Громадянин Осипенко А.Я. особисто в руки отримав від мене 110 000 (сто десять тисяч) руб. на підставі попередньої домовленості, повернення переданої в борг суми повинен був відбутися до 01 вересня 2012 року, про що відповідач вказав у складеній ним же розписці.
Умови угоди були порушені громадянином Осипенко А.Я., оскільки в обумовлений термін гроші повернуті не були. Мною неодноразово були зроблені спроби повернути борг, проте ні регулярні нагадування, ні прохання повернути борг добровільно до позитивного результату не привели. Відповідач кожен раз відмовляв мені, мотивуючи тим, що коштів у нього в даний момент немає. У зв'язку з цим я змушений був звернутися до суду з позовною заявою про повернення боргу.

З огляду на вищеописані обставини справи, і грунтуючись на статтях 807, 808, 810 Цивільного Кодексу РФ, а також статтях 131, 132 Цивільно-процесуального Кодексу РФ,
прошу:
Витребувати з відповідача повернення боргу в мою користь, на підставі договору позики, в сумі 110 000 (сто десять тисяч) рублей.Взискать з громадянина Осипенко Олександра Яковича сплату відсотків за користування грошовими коштами в сумі 10 000 (десяти тисяч) рублів.
Всі судові витрати по розгляду справи покласти на відповідача в мою користь.
Додатки (на шести аркушах):

 • копія позовної заяви - 1 прим .;
 • розписка громадянина Осипенко А.Я. про наявність боргу (копія) - 2 екз .;
 • розрахунок суми відсотків за використання грошових коштів - 2 екз .;
 • оригінал фінансового документа про сплату державного мита - 1 екз.

12 березня 2013 (підпис) Жигарев І.В.

Позовна заява до суду зразки про стягнення боргу з юридичної особиЗразок бланка позовної заяви про стягнення боргу по розписці завантажити (Розмір: 24,0 KiB | Завантажень: 2 165)

Позовна заява до суду зразки про стягнення боргу з юридичної особи

 • автострахування
 • житлові спори
 • Земельні спори
 • Адміністративне право
 • Участь в пайовому будівництві
 • сімейні суперечки
 • Цивільне право, ГК РФ
 • Захист прав споживачів
 • Трудові спори, пенсії
 • Головна
 • Зразок позовної заяви про стягнення за договором позики в Арбітражний суд

Зразок позовної заяви про стягнення грошових коштів за договором позики в Арбітражний суд. Сторонами договору позики є суб'єкти підприємницької діяльності - ІП або юридична особа. Вимоги - про стягнення несплаченої суми позики і відсотків за користування грошовими коштами

У Арбітражний суд ... області / краю / республіки ...

Позивач:. (найменування юридичної особи
або П.І.Б. індивідуального підприємця)
місце знаходження / місце проживання, телефон

Відповідач: ... (найменування юридичної особи
або П.І.Б. індивідуального підприємця)
місце знаходження / місце проживання, телефон

Позовну заяву
про стягнення грошових коштів за договором позики

"__" ______ ___ року між Позивачем - (вказати найменування юридичної особи або П.І.Б. індивідуального підприємця) і Відповідачем - (вказати найменування юридичної особи або П.І.Б. індивідуального підприємця) було укладено договір позики, відповідно до яким Позивач надає Відповідачу позику в розмірі ... рублів.

"__" ______ ___ року Позивач надав позику в розмірі, передбаченому договором, перерахувавши кошти на розрахунковий рахунок Відповідача за платіжним дорученням N ... від "__" ______ __ року.

Суму позики Відповідач повинен був повернути в строк до "__" ______ __ року, однак, до теперішнього часу цього не зробив.

Відповідно до пункту 1 статті 811 ГК РФ Відповідач зобов'язаний сплатити Позивачу відсотки за користування чужими грошовими коштами за статтею 395 ГК РФ у зв'язку з ухиленням від їх повернення за договором позики в розмірі облікової ставки (ставки рефінансування) на день пред'явлення позову.

Сума позики, не сплачена платником Відповідачем становить ... рублів.

Розмір облікової ставки ЦБ РФ (ставки рефінансування) на день пред'явлення позову становить ...% річних.

Прострочення склала ... днів.

Сума відсотків склала ... рублів, що підтверджується розрахунком стягуваної суми.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 309, 395, 811 ЦК України, ст. ст. 27, 106, 110, 125, 126 АПК РФ,

1. Стягнути з Відповідача - ... (вказати найменування юридичної особи або П.І.Б. індивідуального підприємця) на користь Позивача - (вказати найменування юридичної особи або П.І.Б. індивідуального підприємця) несплачену суму позики за договором позики N ... від "__" ________ __ року в розмірі ... рублів;
2. Стягнути з Відповідача ... на користь Позивача ... відсотки в розмірі ... рублів;
3. Стягнути з Відповідача ... на користь Позивача ... витрати по держмито в розмірі ... рублів;
4. Відшкодувати судові витрати Позивача на представлення його інтересів у суді в сумі ... рублів.

Додаток:
1. Копія договору позики.
2. Копія платіжного доручення N ... від "__" _______ __ року про перерахування Відповідачу суми позики в розмірі ... рублів.
3. Розрахунок суми позову;
4. Копія свідоцтва про державну реєстрацію як юридичної особи або індивідуального підприємця від "__" _______ __ року N ...;
5. Повідомлення про вручення або інші документи, що підтверджують напрям іншим особам, які беруть участь у справі, копії позовної заяви та доданих до неї документів, які у інших осіб, які беруть участь у справі, відсутні;
6. Документ, що підтверджує сплату державного мита;
7. Документи, що підтверджують обставини, на яких Позивач обгрунтовує свої вимоги;
8. Довіреність або інші документи, що підтверджують повноваження на підписання позовної заяви;
9. Довіреність Представника від "___" _______ __ року (якщо позовну заяву підписується представником позивача).
10. Виписка з ЕГРЮЛ або ЕГРІП із зазначенням відомостей про місце знаходження або місце проживання Позивача та (або) придбанні фізичною особою статусу індивідуального підприємця;
11. Виписка з ЕГРЮЛ або ЕГРІП із зазначенням відомостей про місце знаходження або місце проживання Відповідача і (або) придбанні фізичною особою статусу індивідуального підприємця;

Підпис ________ / Позивач (Представник)

Всі документи в суд (Процесуальні документи):

Зразок позовної заяви про стягнення заборгованості

Справжній позов був підготовлений юристами компанії "Сімпліта-Право" для реального судового процесу, який був успішно завершений на користь нашого довірителя.

і Ленінградської області

Адреса: 191015, Санкт-Петербург, Суворовський пр., Д. 50-52.

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю «. »

Адреса: 193318, Санкт-Петербург,.

Адреса для відправки судової кореспонденції: 191036, Санкт-Петербург, вул. Повстання, д. 7, бізнес-центр «Андріївський будинок», офіс 401.

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю «. »

Ціна позову: 325 520,07 рублів

Держмито: 9 510,40 рублів.

про стягнення заборгованості за договором поставки і відсотків за користування чужими грошовими коштами.

Між ТОВ «. »(Далі по тексту - Продавець, Позивач) та ТОВ«. »(Далі по тексту - Покупець, Відповідач) укладено договір поставки №37 від 01.01.2015г. (Далі по тексту - договір).

Відповідно до пункту 1.1. договору Продавець поставляє товар, а Покупець приймає і оплачує його відповідно до умов договору. Згідно з пунктом 3.1. договору ціни встановлюються Продавцем в односторонньому порядку. У разі зміни відпускних цін, Продавець сповіщає Покупця не менше, ніж за 7 календарних днів. Пунктом 3.2. договору встановлено, що Покупець оплачує прийнятий товар на підставі договору, накладної та рахунок-фактури протягом 30 банківських днів з дня отримання товару. Відповідач знаходиться в м Сургут, доставка товару здійснювалася транспортною компанією. Отримання товару здійснювалося представником Покупця на підставі довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, що передбачено пунктом 3.7. договору.

Позивач виконав умови договору, передавши товар Відповідачу, що підтверджується товарними накладними і дорученнями на отримання товарно-матеріальних цінностей. Відповідач товар прийняв, але не виконав свій обов'язок по оплаті поставленого товару.

Заборгованість Відповідача по оплаті поставленої продукції за договором склала 316 838,76 рублів. Заборгованість в сумі 289 141,23 рублів Відповідач визнає, на цю суму підписаний акт звірки розрахунків з боку Відповідача.

Відповідно до ст. 395 ГК РФ за користування чужими коштами внаслідок їхнього неправомірного утримання, відхилення від їхнього повернення, іншої прострочення в їхній сплаті або безпідставного отримання або заощадження за рахунок іншої особи підлягають сплаті відсотки на суму цих коштів.

Згідно з розрахунком сума відсотків за користування чужими грошовими коштами склала 8 681,31рублей.

Таким чином, загальна сума позовних вимог складає 325 520,07 рублів, з них сума основного боргу за договором поставки 316 838,76 рублів, відсотки за користування чужими грошовими коштами 8 681,31 рублів.

Відповідно до ст.ст. 309, 310 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог закону, одностороння відмова від виконання зобов'язання і одностороння зміна його умов не допускаються.

У зв'язку з відсутністю в штатному розкладі Позивача посади юриста, Позивач був змушений звернутися в юридичну компанію ТОВ «Сімпліта» і укласти договір на ведення справи в суді. Витрати на представника склали 40 000 рублів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 309, 310 Цивільного кодексу РФ ст. 28, 35, 106, 125, 126 Господарського процесуального кодексу України,

1. Стягнути з ТОВ «. " на користь ". »Грошові кошти в розмірі 325 520,07рублей, з них сума основного боргу за договором поставки 316 838,76 рублів, відсотки за користування чужими грошовими коштами 8 681,31 рублів.

2. Стягнути з ТОВ «. " на користь ". »Судові витрати, пов'язані з розглядом справи в арбітражному суді, на оплату послуг представника в розмірі 40 000 рублів.

3. Стягнути з ТОВ «. " на користь ". »Судові витрати по сплаті державного мита в розмірі 9 510,40 рублів.

 1. Оригінал платіжного доручення, що підтверджує оплату державного мита в 1 прим. на 2 л.
 2. Оригінал квитанції про направлення позовної заяви Відповідачу в 1 прим. на 1 л .;
 3. Копія договору поставки №37 від 01.01.2012р. в 1 прим. на 3 л .;

4. Копії товарних накладних в 1 прим. на 10 л .;

5. Копії довіреностей на одержання ТМЦ в 1 прим. на 3 л .;

6. Копія акту звірки розрахунків за договором, підписаного з боку Покупця в 1 прим. на 1 л .;

 1. Копія акту звірки розрахунків за договором, підписаного з боку Продавця в 1 прим. на 1 л .;
 2. Розрахунок суми відсотків за користування чужими грошовими коштами в 1 прим. на 1 л .;
 3. Копія договору на ведення справи в суді в 1 прим. на 4 л .;
 4. Копія платіжного доручення, що підтверджує оплату послуг юридичної компанії в 1 прим. на 1 л .;
 5. Копія свідоцтва про державну реєстрацію в якості юр. особи в 1 прим. на 1 л .;
 6. Копія статуту Позивача в 1 прим. на 10 л .;
 7. Копія змін до статуту (зміна найменування) в 1 прим. на 1 л .;
 8. Копія свідоцтва, що підтверджує реєстрацію змін (зміна найменування) в 1 прим. на 1 л .;
 9. Копія протоколу про призначення генерального директора Позивача в 1 прим. на 1 л .;
 10. Копія сторінок з сайту ФНС Росії nalog точка ру, що містять інформацію про адресу позивача і відповідача в 1 прим. на 4 л .;
 11. Оригінал довіреності на представників в 1 прим. на 1 л.

Всього представлено документів на ________ (_________________________) аркушах.

Оригінали документів в обґрунтування позову будуть представлені після прийняття позовної заяви до провадження.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

8 + 2 =

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

map