Попередній договір купівлі продажу земельної ділянки

Зразок попереднього договору купівлі-продажу земельної ділянки

ПОПЕРЕДНІЙ ДОГОВІР купівлі-продажу земельної ділянки

м _________________ «___" _________ ____ р

_____________, іменоване в подальшому - Продавець, в особі ___________, действующ ___ на підставі ___________, з одного боку, і _______________, надалі іменується - Покупець, в особі ____________, действующ__ на підставі _____________, з іншого боку, уклали цей договір про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Сторони зобов'язуються укласти в майбутньому договір купівлі-продажу (далі - Основний договір) земельної ділянки, основні умови якого боку визначають в цьому попередньому договорі.

реклама тут 1

1.2. Основний договір повинен бути укладений Сторонами протягом _________ з моменту підписання цього попереднього договору.

2. ОСНОВНІ УМОВИ ОСНОВНОГО ДОГОВОРУ

2.1. За Основним договором Продавець зобов'язується передати у власність Покупця земельну ділянку (далі - Участок), а Покупець зобов'язується прийняти Ділянка і сплатити за нього ціну, передбачену в договорі.

2.2. Кадастровий план Ділянки наводиться в Додатку N 1, який є невід'ємною частиною попереднього договору.

реклама тут 2

2.3. На момент укладення попереднього договору Ділянка належить

Продавцю на праві ________________________________________.

(Вказати правовстановлюючі документи)

2.4. Місцезнаходження Ділянки: _________________________________.

2.5. Кадастровий номер Ділянки: _______________________________.

2.6. Площа Ділянки: ____________ га.

2.7. Реєстраційний номер Ділянки: ___________________________.

2.8. Цільове призначення Ділянки: ______________________________.

2.9. Обтяження земельної Ділянки: __________________________.

2.10. Обмеження використання: ______________________________.

2.11. Якісні властивості землі: ____________________________.

2.12. Інша інформація: ________________________________________.

2.13. Вартість Ділянки становить грошову суму в розмірі __________ (_________) руб.

2.14. Вартість земельної ділянки буде оплачуватися Покупцем в наступному порядку:

2.14.1. Протягом _____ з дня укладення попереднього договору Покупець зобов'язується виплатити Продавцю в якості авансу суму, що становить __________.

2.14.2. Сума, зазначена в п. 2.14, зменшена на суму сплаченого Покупцем авансу, буде перерахована безпосередньо Продавцю протягом _______ днів з моменту підписання Сторонами Основного договору.

2.15. Продавець зобов'язаний:

2.15.1. До укладення Основного договору надати всю документацію, що є по даній земельній ділянці.

2.15.2. Зі свого боку виконати все необхідне для забезпечення переходу права власності на Ділянка за основним договором на ім'я Покупця.

2.16. Покупець зобов'язаний:

2.16.1. Здійснювати всі дії, необхідні для укладення основного договору.

2.16.2. Зі свого боку виконати все необхідне для забезпечення переходу права власності на Ділянка за основним договором на ім'я Покупця.

2.16.3. Оплатити вартість Ділянки в порядку і в терміни, передбачені п. 2.14 цього попереднього і Основним договорами.

2.17. Продавець вважається виконав свої зобов'язання по передачі Ділянки у власність Покупця після фактичної передачі земельної ділянки у власність Покупця, підписання передавального акта та переходу права власності на Ділянка на ім'я Покупця.

3. Відповідальність сторін

3.1. У разі якщо одна із Сторін ухилятиметься від укладення Основного договору, то ухиляється Сторона повинна буде відшкодувати добросовісної Стороні збитки, заподіяні таким ухиленням. Крім збитків ухиляється Сторона повинна сплатити добросовісної Стороні штраф у розмірі _________.

3.2. Відшкодування збитків і виплата штрафу не впливають на право кожної Сторони в силу п. 4 ст. 445 ГК РФ звернутися до суду з вимогою про спонукання укласти Основний договір.

4. Вирішення спорів

4.1. Всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути між Сторонами з питань, які не знайшли свого вирішення в тексті даного попереднього договору, будуть вирішуватися шляхом переговорів на основі чинного законодавства РФ і звичаїв ділового обороту.

4.2. При неурегулировании в процесі переговорів спірних питань спори вирішуються в суді в порядку, встановленому чинним законодавством Російської Федерації.

5. Заключні положення

5.1. Справжній попередній договір вступає в силу з моменту підписання його Сторонами і діє до повного виконання ними своїх зобов'язань за ним.

5.2. Попередній договір складений в двох примірниках, по одному для кожної Сторони. Кожен з примірників договору має однакову юридичну силу.

Попередній договір купівлі-продажу земельної ділянки

Процедура оформлення угоди купівлі-продажу земельної ділянки, здійснюється на підставі попереднього договору та попередньої оцінки вихідних умов продажу земельної ділянки. Після того як покупець ознайомиться з усіма документами, перевірить їх законна підстава і оцінить можливі додаткові матеріальні вкладення, покупець і продавець можу вступати в угоду купівлі-продажу.

Укладення попереднього договору купівлі-продажу земельної ділянки

Попередню домовленість про покупку земельної ділянки необхідно укладати для призначення дати, деталей та умов укладення основного договору. Після укладення попереднього договору, покупець і продавець зобов'язуються виконати всі зазначені умови. У разі порушень умов попереднього договору при складанні основного договору, порушник понесе юридичну відповідальність.

Перевага попереднього договору купівлі-продажу землі

Попередній договір купівлі-продажу є певним захистом інтересів майбутніх учасників угоди, які зобов'язуються виконати всі умови попереднього договору для підписання остаточного договору і укладення вигідної угоди. Попередній договір переходу права власності на землю повинен містити всі умови купівлі-продажу земельної ділянки відповідно до законів. Даний вид договору грунтується на таких поняттях як:

  • вид договору;
  • предмет договору;
  • документації, що підтверджує право власності;
  • документи, що підтверджують відсутність обтяжень на відчуження землі;
  • права і обов'язки учасників домовленості.

Бланк попереднього договору купівлі-продажу земельної ділянки

Зразок попереднього договору купівлі-продажу земельної ділянки (заповнений бланк)

Завантажити Попередній договір купівлі-продажу земельної ділянки

ПОПЕРЕДНІЙ ДОГОВІР купівлі-продажу земельної ділянки №

1.1. Предметом цього договору є зобов'язання Сторін укласти в майбутньому основний договір купівлі-продажу земельної ділянки, зазначеного в п.2.1 цього договору (далі - Основний договір), на взаємовигідних умовах, встановлених цим попереднім договором, для цілей використання в подальшому ділянки для житлового будівництва.

1.2. Основний договір буде укладено Сторонами протягом днів з моменту оформлення права власності Продавця на земельну ділянку.

2. ОСНОВНІ УМОВИ ОСНОВНОГО ДОГОВОРУ

2.1. За Основним договором Продавець зобов'язується передати у власність Покупця, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити відповідно до умов договору земельну ділянку (далі - Об'єкт), площею кв.м., (умовний номер ділянки на плані розмежування території №), дозволене використання - для індивідуального житлового будівництва, розташованого за адресою:, в межах, зазначених на плані, що додається до цього попереднього договору і є його невід'ємною частиною, фрагмент з генплану з виділеною ділянкою (Додаток оженився №1), утвореного в подальшому з земельної ділянки загальною площею кв.м., розташованого за адресою:, дозволене використання: Для комплексного освоєння з метою житлового будівництва, кадастровий (умовний) номер, за яким Сторона-1 виступатиме Продавцем, а сторона-2 - Покупцем Об'єкта. У разі зміни площі Об'єкту за підсумками межування, сторони підписують додаткову угоду до цього договору.

2.2. На момент укладення цього попереднього договору Покупець знає про те, що Свідоцтво про реєстрацію права власності на Об'єкт, що входить до складу земельної ділянки кадастровий номер, ще не отримано, і згідно з Єдиним державним реєстром прав на нерухоме майно та угод з ним Продавець є власником земельної ділянки загальною площею кв.м, з якого буде утворений Об'єкт (свідоцтво про реєстрацію права власності № від «» року). Копія свідоцтва про реєстрацію права власності Продавця наводиться в Додатку №1.

2.3. План меж і розташування Об'єкту позначений на плані межування території в Додатку №2, який є невід'ємною частиною попереднього договору.

2.4. Ціна Об'єкту складає рублів. Загальна ціна за Об'єкт виплачується Покупцем на наступних умовах: сума завдатку оплачується відповідно до п.3.1 цього договору. Частина, що залишилася ціни Об'єкту за вирахуванням суми завдатку оплачується або до подачі основного договору купівлі-продажу в Управління Федеральної служби державної реєстрації, кадастру і картографії по для реєстрації переходу права власності - в день підписання основного договору, або в порядку і строки, визначені основним договором купівлі -продажу земельної ділянки за домовленістю сторін.

2.5. Об'єкт вільний від прав третіх осіб, не перебуває під арештом, в заставі і не є предметом судового спору, щодо земельної ділянки немає заборони на використання за призначенням або приписи про усунення будь-яких порушень.

2.6. Об'єкт не оснащений елементами інженерної інфраструктури: електричними мережами, водопостачанням, газифікацією, під'їзними шляхами і елементами благоустрою.

2.7. Продавець зобов'язаний:

2.7.1. Забезпечити формування (виділення) Об'єкту із земельної ділянки загальною площею кв.м., розташованого за адресою:, дозволене використання: Для комплексного освоєння з метою житлового будівництва, кадастровий (умовний) номер, включаючи підготовку межового плану, узгодження проекту кордонів.

2.7.2. Забезпечити постановку Об'єкту на кадастровий облік;

2.7.3. Забезпечити державну реєстрацію своїх прав на Об'єкт в ЕГРП. Право власності Продавця на Об'єкт буде зареєстровано в установленому чинним законодавством порядку, і Продавцю буде видано свідоцтво про державну реєстрацію права власності на Об'єкт.

2.7.4. Підготувати документи на Ділянка для угоди і забезпечити підписання Основного договору купівлі-продажу Ділянки з гр. в термін, зазначений в п.1.2 цього договору. Даний термін може бути продовжений на період усунення перешкод з боку державних і муніципальних органів в оформленні документів для угоди на Ділянка і її проведення, що виникли з причин, не залежних від Продавця.

2.7.5. Укласти Основний договір купівлі-продажу Об'єкта в термін, зазначений в п.1.2 Договору.

2.7.6. Передати після укладення Основного договору Покупцю Об'єкт по акту прийому-передачі протягом робочих днів. Зобов'язання Продавця передати Об'єкт вважається виконаним з дати підписання Сторонами акту прийому-передачі.

2.7.7. Упродовж робочих днів після підписання Основного договору Продавець зобов'язується направити свого повноважного представника для подачі документів в Управління Федеральної служби державної реєстрації, кадастру і картографії по або видати нотаріально завірену довіреність на представника Покупця.

2.8. Покупець зобов'язаний:

2.8.1. Укласти основний договір купівлі-продажу Об'єкта в термін, зазначений в п.1.2 Договору.

2.8.2. Прийняти Об'єкт по Акту прийому-передачі в строк, зазначений в п.2.7.5 цього договору.

2.8.3. Здійснити оплату за свій рахунок усіх витрат, пов'язаних з державною реєстрацією переходу права власності на своє ім'я на Участок.

2.8.4. Оплатити вартість Об'єкту в порядку і в терміни, передбачені цим договором.

2.8.5 Ризик випадкового пошкодження Об'єкта з моменту підписання сторонами акту прийому-передачі майна несе Покупець.

2.8.6. За свій рахунок забезпечити створення (підведення) інженерної інфраструктури (електричних мереж, водопостачання, газифікація, під'їзних шляхів та елементів благоустрою) до ділянки шляхом укладення відповідних договорів з Компанією.

2.9. Сторони домовилися, що на переданий Покупцю земельну ділянку і неоплачений їм повністю виникає право застави продавця.

2.10. Право власності виникає у Покупця з моменту державної реєстрації переходу права і права власності в Управлінні Федеральної служби державної реєстрації, кадастру і картографії по, і внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно та угод з ним.

3.1. Покупець вносить (перераховує) Продавцю завдаток, передбачений ст.380 ГК РФ, в сумі рублів, в момент укладення цього договору.

3.2. При укладанні сторонами основного договору сплачений (перерахований) завдаток зараховується в рахунок оплати ціни земельної ділянки.

4.1. Якщо Основний договір не буде укладений з вини Покупця, завдаток Продавцем; не повертається.

4.2. Якщо Основний договір не буде укладений з вини Продавця, він повинен буде повернути Покупцю внесений завдаток у подвійному розмірі.

4.3. У всьому, що не передбачено сьогоденні договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства РФ.

5. Обставини непереборної сили

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим договором, якщо їх виконання перешкоджає надзвичайна і невідворотна за даних умов подія (непереборна сила).

5.2. В даному договорі під обставинами непереборної сили розуміються: стихійні лиха, військові дії, заборонні акти Уряду РФ, міністерств, відомств і установ, місцевих і регіональних органів влади підтверджених відповідними документами компетентних органів.

5.3. При виникненні обставин непереборної сили, що перешкоджають виконанню зобов'язань за цим договором однією із сторін, вона зобов'язана сповістити іншу сторону не пізніше днів з моменту виникнення таких обставин, при цьому термін виконання зобов'язань за цим договором переноситься відповідно до часу, протягом якого діяли такі обставини, якщо сторони не домовилися про інше.

6.1. Розбіжності за цим Договором вирішуються за обопільною згодою сторін. У разі недосягнення угоди, спори вирішуються відповідно до законодавства РФ з обов'язковим дотриманням претензійного порядку врегулювання суперечок. Термін відповіді на претензію - днів з моменту отримання. Претензії, відповіді на них, повідомлення надсилаються сторонами рекомендованим листом з повідомленням про вручення або кур'єром за адресами, вказаними в цьому договорі.

7.1. Відносини сторін, не врегульовані цим договором, регламентуються чинним законодавством.

7.2. Цей договір вступає в силу з моменту його підписання сторонами і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

7.3. Зміни і доповнення до цього договору вважаються дійсними, якщо вони здійснені в письмовій формі, підписані сторонами.

7.4. У всьому іншому, що не урегулированном цим договором, сторони керуються чинним законодавством РФ.

7.5. Цей договір складено в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, один видається Продавцю, один - Покупцеві.

Попередній договір купівлі продажу земельної ділянки

м _________________ "___" _________ ____ р

_____________, іменоване в подальшому - Продавець, в особі ___________, действующ ___ на підставі ___________, з одного боку, і _______________, надалі іменується - Покупець, в особі ____________, действующ__ на підставі _____________, з іншого боку, уклали цей договір про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Сторони зобов'язуються укласти в майбутньому договір купівлі-продажу (далі - Основний договір) земельної ділянки, основні умови якого боку визначають в цьому попередньому договорі.

1.2. Основний договір повинен бути укладений Сторонами протягом _________ з моменту підписання цього попереднього договору.

2. ОСНОВНІ УМОВИ ОСНОВНОГО ДОГОВОРУ

2.1. За Основним договором Продавець зобов'язується передати у власність Покупця земельну ділянку (далі - Участок), а Покупець зобов'язується прийняти Ділянка і сплатити за нього ціну, передбачену в договорі.

2.2. Кадастровий план Ділянки наводиться в Додатку N 1, який є невід'ємною частиною попереднього договору.

2.3. На момент укладення попереднього договору Ділянка належить

Продавцю на праві ________________________________________.

(Вказати правовстановлюючі документи)

2.4. Місцезнаходження Ділянки: _________________________________.

2.5. Кадастровий номер Ділянки: _______________________________.

2.6. Площа Ділянки: ____________ га.

2.7. Реєстраційний номер Ділянки: ___________________________.

2.8. Цільове призначення Ділянки: ______________________________.

2.9. Обтяження земельної Ділянки: __________________________.

2.10. Обмеження використання: ______________________________.

2.11. Якісні властивості землі: ____________________________.

2.12. Інша інформація: ________________________________________.

2.13. Вартість Ділянки становить грошову суму в розмірі __________ (_________) руб.

2.14. Вартість земельної ділянки буде оплачуватися Покупцем в наступному порядку:

2.14.1. Протягом _____ з дня укладення попереднього договору Покупець зобов'язується виплатити Продавцю в якості авансу суму, що становить __________.

2.14.2. Сума, зазначена в п. 2.14, зменшена на суму сплаченого Покупцем авансу, буде перерахована безпосередньо Продавцю протягом _______ днів з моменту підписання Сторонами Основного договору.

2.15. Продавець зобов'язаний:

2.15.1. До укладення Основного договору надати всю документацію, що є по даній земельній ділянці.

2.15.2. Зі свого боку виконати все необхідне для забезпечення переходу права власності на Ділянка за основним договором на ім'я Покупця.

2.16. Покупець зобов'язаний:

2.16.1. Здійснювати всі дії, необхідні для укладення основного договору.

2.16.2. Зі свого боку виконати все необхідне для забезпечення переходу права власності на Ділянка за основним договором на ім'я Покупця.

2.16.3. Оплатити вартість Ділянки в порядку і в терміни, передбачені п. 2.14 цього попереднього і Основним договорами.

2.17. Продавець вважається виконав свої зобов'язання по передачі Ділянки у власність Покупця після фактичної передачі земельної ділянки у власність Покупця, підписання передавального акта та переходу права власності на Ділянка на ім'я Покупця.

3. Відповідальність сторін

3.1. У разі якщо одна із Сторін ухилятиметься від укладення Основного договору, то ухиляється Сторона повинна буде відшкодувати добросовісної Стороні збитки, заподіяні таким ухиленням. Крім збитків ухиляється Сторона повинна сплатити добросовісної Стороні штраф у розмірі _________.

3.2. Відшкодування збитків і виплата штрафу не впливають на право кожної Сторони в силу п. 4 ст. 445 ГК РФ звернутися до суду з вимогою про спонукання укласти Основний договір.

4. Вирішення спорів

4.1. Всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути між Сторонами з питань, які не знайшли свого вирішення в тексті даного попереднього договору, будуть вирішуватися шляхом переговорів на основі чинного законодавства РФ і звичаїв ділового обороту.

4.2. При неурегулировании в процесі переговорів спірних питань спори вирішуються в суді в порядку, встановленому чинним законодавством Російської Федерації.

5. Заключні положення

5.1. Справжній попередній договір вступає в силу з моменту підписання його Сторонами і діє до повного виконання ними своїх зобов'язань за ним.

5.2. Попередній договір складений в двох примірниках, по одному для кожної Сторони. Кожен з примірників договору має однакову юридичну силу.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

52 + = 54

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

map