Північний кредит офіційний сайт

Банк Північний Кредит - офіційний сайт

Адреса офіційного сайту: www.sevcred.ru.

Остання дата перевірки того, що сайт банку (Товариство з обмеженою відповідальністю комерційний банк "Північний Кредит") знаходиться в стані online: 29.12.2017 9:49:06.

АТ «Комерційний банк« Північний Кредит »

Кредитна організація була заснована в червні 1993 року в Архангельську, спеціалізувалася на обслуговуванні місцевих деревообробних, будівельних і видобувних підприємств. У 2002 році банк був перереєстрований в Вологді і лише з 2003 року почав розширювати свою філіальну мережу. У грудні 2004 року став учасником системи страхування вкладів. У травні 2015 року організаційно-правова форма була змінена з ВАТ на АТ.

На поточний момент основними бенефіціарами банку виступають адміністрація Вологодської області в особі департаменту майнових відносин Вологодської області (23,22%), Павло Борис (9,99%), голова правління Людмила Петрова (9,98%), Сергій Тараненко (9,89 %), Володимир Борисов і Катерина Бурдакова (брат і сестра, спільно - 9,87%), Олександр Сидоров (6,98%), Станіслав Астров (6,13%), Людмила Пельтіхіна (5,86%), Ігор Дьяконов (5,07%), Євгенія Германова, Ніна Пугинський (по 4,99%), Володимир Чикин (3,00%).

Мережа продажів банку представлена ​​головним офісом в Вологді, трьома філіями (Ярославль, Москва, Сімферополь), сім'ю додатковими і шістьма операційними офісами. Мережа власних банкоматів і терміналів на початок 2017 року становить 127 пристроїв. Держателі карток банку мають можливість на пільгових умовах знімати готівку в банках групи «Газпромбанк». Чисельність персоналу банку на 1 жовтня 2016 року становила 374 особи (за даними звітності МСФО за дев'ять місяців 2016 року).

реклама тут 1

Приватним особам банк пропонує споживчі кредити, вклади, банківські карти Visa і MasterCard, грошові перекази (по системам Contact і Blizko), оренду сейфів, інтернет-банк, транспортні картки. Корпоративним клієнтам надається РКО, кредитування та депозити, зарплатні проекти, торговий еквайринг, валютні операції і контроль, інкасація, дистанційне банківське обслуговування.

У складі клієнтської бази переважають підприємства оборонної, лісової, деревообробної промисловості, будівельні, торгові компанії. Пріоритетним напрямком діяльності є робота з підприємствами малого і середнього бізнесу. У числі клієнтів фігурують Вологодський завод будівельних конструкцій і дорожніх машин, Корпорація розвитку Вологодської області, ВАТ «Універсальна електронна карта Вологодської області», Вологодський державний педагогічний університет, МУП «Водоканал», ТОВ СК «Артекс», ГЕП «Вологдаоблкоммуненерго», велика кількість місцевих торгових компаній. Банк активно співпрацює з адміністрацією Вологодської області за цільовими програмами іпотечного кредитування і кредитування малого і середнього бізнесу. Всього на обслуговуванні в банку порядку 60,4 тис. Клієнтів фізичних осіб і близько 4,6 тис. Клієнтів юридичних осіб та індивідуальних підприємців.

За період з січня по листопад 2016 року нетто-активи банку показали скорочення на 5,7% (-475,4 млн руб), склавши на 1 грудня 2016 року 7,9 млрд рублів. У пасивної частини балансу спостерігається відтік коштів юридичних осіб (-588,8 млн руб), зниження обсягу залучення на ринку МБК (-104,3 млн руб), а також в меншій мірі зменшилася величина портфеля випущених власних векселів (-5,7 млн рублів) і скоротилися власні кошти (-3,3 млн руб). При цьому несуттєво збільшився портфель вкладів фізичних осіб (+4,6 млн руб). В активній частині балансу відбулося скорочення портфеля виданих МБК (-531,6 млн руб), високоліквідних активів (-470,3 млн руб) і кредитного портфеля (-143,8 млн руб). У той же час банк інвестував в портфель цінних паперів (+458,7 млн ​​руб), а також наростив вкладення в інші активи (+17,3 млн руб).

Значним джерелом фондування ресурсної бази банку є вклади фізичних осіб, частка яких на 1 грудня 2016 року склала 62,02% нетто-пасивів. Їх обсяг з початку 2016 року продемонстрував непомітне збільшення - менше 1%, склавши на 1.12.2016 року 4,9 млрд рублів. У складі портфеля строкових коштів фізичних осіб 62% залучено на строк від одного року до трьох років. Кошти юридичних осіб, які практично повністю представлені залишками на розрахункових рахунках формують 15,9% нетто-пасивів. Власні кошти - 12,8%, за аналізований період незначно скоротилися (менше 1%). До складу капіталу включені два субординованих позики по 50 млн рублів кожен, з терміном погашення в серпні 2021 року і лютому 2022 року, процентна ставка по кредитах 11% і 9% відповідно. Залучені кредити на ринку МБК від російських банків на термін понад 6 місяців становлять 1,7%, на випущені банком власні векселі припадає менше 1% сукупного обсягу зобов'язань банку. Клієнтська база банку невелика, в основному представлена ​​підприємствами торгівлі та будівництва. Однак платіжна динаміка клієнтської бази є високою і за розглянутий період становила 10-17 млрд рублів щомісяця. Структура клієнтських зобов'язань банку відрізняється відсутністю концентрації на великих клієнтів: на 30 вересня 2016 року банк мав лише одного клієнта, на частку якого доводилося 2,1% від загальної суми коштів клієнтів.

реклама тут 2

Станом на 1 грудня 2016 року в складі активів переважає частка кредитного портфеля - 58,7%, ще 14,5% формують високоліквідні активи, 9% припадає на інші активи, 7,6% - основні засоби та нематеріальні активи, 7,5 % - вкладення в цінні папери, 2,7% - кредити, надані на ринку МБК.

Кредитний портфель з початку 2016 року продемонстрував незначне скорочення (-3%), склавши на 1 грудня 4,6 млрд рублів. За розглянутий період корпоративний портфель скоротився на 4,6%, при цьому роздрібний портфель додав в обсязі (+ 7%). Сукупний кредитний портфель на 84,9% представлений позиками юридичних осіб, 15,1% складають роздрібні позики. Прострочена заборгованість в портфелі зросла на 28,4%, а її частка збільшилася з 3% до 4%. Резервами на звітну дату покривається 10,4% портфеля. Кредитний портфель має гарний рівень забезпечення майном, обсяг якого на позабалансі покривав портфель на 121,1%. У галузевій структурі кредитного портфеля, згідно зі звітністю по МСФО за дев'ять місяців 2016 року, найбільшими галузями були будівництво - 21%, виробництво - 19%, і лише потім торгівля - 18%. Роздрібний портфель переважно представлений споживчими позиками, частка іпотечного кредитування низька. Станом на 1 жовтня 2016 року банк мав 11 позичальників, сукупна величина заборгованості кожного з яких перевищувала 10% від величини власних коштів. Сукупна сума вказаних кредитів склала 1,6 млрд рублів, або 30% від сукупного обсягу кредитів до вирахування резерву під знецінення.

Високоліквідні активи за розглянутий період скоротилися на 29,2%, склавши на 1 грудня 2016 року 1,1 млрд рублів. Основну частину високоліквідних активів становить кореспондентський рахунок в ЦБ РФ (39,1%). Частина, що залишилася активів розподілена між залишками на ностро-рахунках (34,6%) і готівкою в касі і банкоматах (26,2%).

Портфель цінних паперів з початку 2016 року збільшився більш ніж в чотири рази, склавши на 1 грудня 2016 року 592,6 млн руб. Портфель на 86,3% представлений вкладеннями в облігації, в складі яких переважають державні облігації (61,2%). Також портфель цінних паперів представлений вкладеннями в акції приватних російських компаній (12%) і корпоративні векселі (1,7%). Варто звернути увагу на те, що кредитна організація не використовує цінні папери, представлені в портфелі, в якості забезпечення по операціях РЕПО. Обороти по портфелю мінімальні, що може говорити про низьку якість паперів, що входять до його складу.

Банк протягом аналізованого періоду виявляв помірну активність на ринку МБК, все менше виступаючи в ролі нетто-позичальника і все більше - в ролі нетто-кредитора. Сума розміщення на грудень 2016 року становить 213 млн рублів. Міжбанківське залучення здійснюється від резидентів на тривалі терміни (понад 180 днів). Банк показує значні обороти на ринку Forex. Обороти за конверсійними операціями на звітну дату склали близько 30,9 млрд рублів.

За підсумками 2015 року банк зазнав чистий збиток у розмірі 99,4 млн руб (У 2014 році чистий прибуток банку склав 14,1 млн рублів). За 11 місяців 2016 року банк зазнав збитків у розмірі 40,9 млн рублів. Основною причиною негативного фінансового результату є витрати банку на формування резервів на можливі втрати, а також різке скорочення процентних доходів від кредитування.

Рада директорів: Олександр Віхарєв (голова), Наталія Одинцова, Олена Копилова, Лариса Кушнерева, Людмила Петрова.

правління: Сергій Крилов (і. О. Голови), Антон Сохрін, Сергій Панев, Ірина Жиліна (головний бухгалтер).

В'ячеслав Ромащенко, експерт

інформаційно-аналітичного відділу Банкі.ру

  • 12.05.2018: Повідомлення про проведення перших зборів кредиторів банку
  • 10.05.2018: Про прийом платежів за кредитними договорами через РНКО «Платіжний центр» ТОВ
  • 28.04.2018: Про хід конкурсного виробництва за період з 27 лютого по 31 березня 2018 року
  • 29.03.2018: Про хід конкурсного виробництва
  • 23.03.2018: Про кошторис поточних витрат
  • 20.03.2018: Про порядок розгляду вимог кредиторів і датах закриття реєстрів вимог кредиторів АТ КБ «Північний Кредит»
  • 17.03.2018: Оголошення про банкрутство
  • 13.03.2018: Про реквізити платежів для погашення заборгованості
  • 28.02.2018: Про порядок пред'явлення вимог кредиторів до банку
  • 28.02.2018: Про засідання Арбітражного суду Вологодської області

Як мені отримати страхове відшкодування?

Відповіді на це та інші запитання про страхові випадки і виплати Ви можете прочитати в розділі «Страхування вкладів / Питання та відповіді».

Інформацію про реквізити банків, а також про контактних осіб з питань, пов'язаних з погашенням кредитів, Ви можете дізнатися у розділі «Погашення кредиту».

Північний кредит офіційний сайтдовідник вкладника
Якщо Ваш банк розорився

Північний кредит офіційний сайтпродаж майна

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

− 4 = 2

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

map