Оплата проїзду до місця навчання і назад 2017 трудовий кодекс

Оплата проїзду в навчальну відпустку

Вітаю! Проходжу службу в МНС. Вчуся в університеті МНС. (Першу вищу, заочне, бюджетне навчання) Сесія (навчальний відпустку) проходила з 17.10 по 31.10 (включно). Маю проїзні документи (РЖД): 1) туди 15.10 (приїзд 16.10) 2) назад 31.10 (приїзд 01.11). Роботодавець відмовляється оплачувати проїзд туди і назад (причому не аргументуючи ніякої юридичної документацією), посилаючись на те, що проїзд був здійснений не в тимчасових рамках навчальної відпустки. Чи правомірно це? Дякуємо.

Дайте правову оцінку

Консультація юриста на тему «Оплата проїзду в навчальну відпустку»

Шановний користувач, Ваш питання переданий консультанту, відповідь готується і буде надано найближчим часом.

Оплата проїзду до місця навчання і назад 2017 трудовий кодекс

Анатолій Ставський, Вибачте. У моєму випадку для роботодавця і не грає роль дата ПРИДБАННЯ квитків. Вони акцентують увагу на дату поїздки, щоб вона була здійснена саме в дати навчальної відпустки, але я так не можу т. К. Пропущу іспити в цей період навчальної сесії. PS: Про документи, довідки і заяви не згадував тому, що все було надано в повному обсязі. Заковика полягає в те, що я не робив проїзд саме в дні навчальної відпустки. Чи правомірно це?

реклама тут 1

Оплата проїзду до місця навчання і назад 2017 трудовий кодекс

Сергій, Ваш проїзд був пов'язаний з черговою сесією, відповідно його оплата оформляється відповідно до вже наявними документами. Додаються тільки самі проїзні документи і відповідне Ваша заява.

Стаття 173 ТК РФ. Гарантії і компенсації працівникам, що поєднують роботу з навчанням в освітніх установах вищої професійної освіти, і працівникам, що надходять в зазначені освітні установи

Ст 173 ТК РФ з коментарями та змінами 2017-2018 роки.

Працівникам, направленим на навчання роботодавцем або надійшли самостійно на навчання за мають державну акредитацію програмами бакалаврату, програмами специалітети або програмами магістратури за заочною та очно-заочною формами навчання і успішно освоює ці програми, роботодавець надає додаткові відпустки зі збереженням середнього заробітку для:

 • проходження проміжної атестації на першому і другому курсах відповідно - по 40 календарних днів, на кожному з наступних курсів відповідно - по 50 календарних днів (при освоєнні освітніх програм вищої освіти в скорочені терміни на другому курсі - 50 календарних днів);
 • проходження державної підсумкової атестації - до чотирьох місяців відповідно до навчального плану освоюваної працівником освітньої програми вищої освіти;
 • абзац втратив чинність з 1 вересня 2013 року. - Федеральний закон від 02.07.2013 N 185-ФЗ.
реклама тут 2

Роботодавець зобов'язаний надати відпустку без збереження заробітної плати:

 • працівникам, допущеним до вступних випробувань, - 15 календарних днів;
 • працівникам - слухачам підготовчих відділень освітніх організацій вищої освіти для проходження підсумкової атестації - 15 календарних днів;
 • працівникам, які навчаються за мають державну акредитацію програмами бакалаврату, програмами специалітети або програмами магістратури за очною формою навчання, які поєднують здобуття освіти з роботою, для проходження проміжної атестації - 15 календарних днів у навчальному році, для підготовки і захисту випускної кваліфікаційної роботи та здачі підсумкових державних іспитів - чотири місяці, для здачі підсумкових державних іспитів - один місяць.

Працівникам, які успішно освоюють мають державну акредитацію програми бакалаврату, програми специалітети або програми магістратури за заочною формою навчання, один раз в навчальному році роботодавець оплачує проїзд до місця знаходження відповідної організації, що здійснює освітню діяльність, і назад.

Працівникам, яке освоює мають державну акредитацію програми бакалаврату, програми специалітети або програми магістратури за заочною та очно-заочною формами навчання на період до 10 навчальних місяців перед початком проходження державної підсумкової атестації встановлюється за їх бажанням робочий тиждень, скорочена на 7 годин. За час звільнення від роботи зазначеним працівникам виплачується 50 відсотків середнього заробітку за основним місцем роботи, але не нижче мінімального розміру оплати праці.

За угодою сторін трудового договору скорочення робочого часу проводиться шляхом надання працівнику одного вільного від роботи дні на тиждень або скорочення тривалості робочого дня протягом тижня.

Гарантії і компенсації працівникам, що поєднують роботу з навчанням по які не мають державної акредитації програмами бакалаврату, програмами специалітети або програмами магістратури, встановлюються колективним договором або трудовим договором.

Коментар до статті 173 ТК РФ:

1. Відповідно до ст 173 ТК РФ, гарантії і компенсації працівникам, які навчаються заочно і очно-заочно (за вечірньою формою навчання) у вищих навчальних закладах незалежно від їх організаційно-правових форм, надаються тільки за основним місцем роботи (ст. 287 ТК) і при дотриманні двох умов: наявності державної акредитації у освітнього закладу і успішного освоєння які навчаються освітньої програми.

2. Порядок проведення державної акредитації освітніх установ вищої професійної освіти незалежно від їх відомчої підпорядкованості та організаційно-правових форм визначає Положення про державну акредитацію вищого навчального закладу, затв. Постановою Уряду РФ від 2 грудня 1999 р N тисяча триста двадцять-три (Відомості Верховної. 1999. N 49. У розділі ст. 6006). Його дія поширюється на ВНЗ, що мають ліцензію на ведення освітньої діяльності у сфері вищої професійної освіти, видану Федеральною службою з нагляду в сфері освіти і науки, і висновок про атестацію вузу, видане відповідним державним органом, який проводив атестацію.

Державна акредитація - це процедура визнання державою в особі його державних органів управління статусу освітнього закладу (типу, виду, категорії освітнього закладу, що визначаються відповідно до рівня і спрямованістю реалізованих освітніх програм).

Вузи акредитуються на термін не більше 5 років. За позитивним підсумками державної акредитації освітня установа вищої професійної освіти отримує свідоцтво встановленого зразка. Свідоцтво підтверджує державний статус освітнього закладу, рівень реалізованих освітніх програм, відповідність змісту і якості підготовки випускників вимогам державних освітніх стандартів, право на видачу випускникам документів державного зразка про відповідний рівень освіти.

3. Працівники вважаються навчаються успішно, якщо у них немає заборгованості за попередній курс (семестр) і до початку лабораторно-екзаменаційної сесії вони здали всі заліки, виконали всі роботи з дисциплін навчального плану (контрольні роботи, курсові проекти і т.д.) по предметів, винесених на сесію.

4. Успішне поєднання трудової діяльності з навчанням у вищих навчальних закладах, гарантується наданням роботодавцями додаткових відпусток зі збереженням середнього заробітку.

Ст 173 ТК РФ розрізняє такі види оплачуваних відпусток:

 • а) відпустки для проходження проміжної атестації;
 • б) відпустки на період підготовки та захисту випускної кваліфікаційної роботи та здачі підсумкових державних іспитів;
 • в) відпустки на період здачі підсумкових державних іспитів.

Тривалість відпустки залежить від курсу, на якому навчається працівник (від терміну освоєння освітніх програм), і від конкретної мети відпустки.

Відпустки надаються для:

 • проходження проміжної атестації на 1-м і 2-м курсах відповідно - по 40 календарних днів, наступних курсах відповідно - по 50 календарних днів;
 • проходження проміжної атестації на 2-му курсі при освоєнні основних освітніх програм в скорочені терміни - 50 календарних днів;
 • підготовки та захисту випускної кваліфікаційної роботи та здачі підсумкових державних іспитів - 4 місяці;
 • здачі підсумкових державних іспитів - 1 місяць.

Крім того, коментована статті покладає на роботодавця обов'язок надати відпустку без збереження заробітної плати тривалістю 15 календарних днів: працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади; працівникам, які є слухачами підготовчих відділень при установах вищої професійної освіти, для здачі випускних іспитів.

5. Оскільки студентам очної форми навчання дозволено поєднувати навчання з роботою, виникла необхідність у встановленні гарантій і для них, щоб забезпечити реалізацію їх права на здобуття вищої освіти з можливістю займатися корисною діяльністю в певній сфері народного господарства (п. 63 Типового положення про освітній установі вищої професійної освіти (вищому навчальному закладі) Російської Федерації, утв. Постановою Уряду РФ від 5 квітня 2001 N 264 // Відомості Верховної. 2001. N 16. У розділі ст. 1595).

Відповідно до ст 173 ТК РФ роботодавець зобов'язаний надати відпустку без збереження заробітної плати працівникам - студентам установ вищої професійної освіти очної форми навчання, які поєднують навчання з роботою, для:

 • проходження проміжної атестації - 15 календарних днів у навчальному році;
 • підготовки та захисту випускної кваліфікаційної роботи та здачі підсумкових державних іспитів - 4 місяці;
 • здачі підсумкових державних іспитів - 1 місяць.

6. Відпустка у зв'язку з навчанням надається на підставі довідки-виклику навчального закладу. Форми цієї довідки затверджені Наказом Міносвіти Росії від 13 травня 2003 р N 2057 (БНА РФ. 2003. N 47).

Одна довідка призначена для отримання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати у зв'язку з проходженням проміжної атестації, інша - в зв'язку з підготовкою та захистом випускної кваліфікаційної роботи та здачею підсумкових державних іспитів або здачею підсумкових державних іспитів (БНА РФ. 1997. N 4).

З отриманням довідки-виклику у працівника виникає право вимагати своєчасного надання відпустки, а у роботодавця - обов'язок надати йому відпустку.

7. Відпустки, що надаються у зв'язку з навчанням в освітніх установах вищої професійної освіти без відриву від роботи, мають строго цільове призначення і повинні бути використані тільки в встановлені терміни.

Тому, якщо студент не брав участі в екзаменаційній сесії і не використовував навчальну відпустку, він втрачає на нього право. При поважності причин неявки студента на сесію (наприклад, в разі хвороби) право на відпустку за ним зберігається.

Студенти, залишені на повторний курс навчання з поважних причин і не використали за даний курс навчальну відпустку, мають на нього право, якщо вони успішно виконали відповідний навчальний план за другий рік навчання.

8. Відпустки можуть надаватися для участі в екзаменаційній сесії на число встановлених днів поспіль. Якщо освітній заклад дозволило студенту виконувати лабораторні роботи, здавати заліки та іспити в міжсесійний період, він може використовувати відпустку по частинах. Тривалість наданого в розбивку відпустки не повинна перевищувати встановлену в навчальному році загальну тривалість відпустки за відповідний курс навчання.

Студентам останніх курсів заочних освітніх установ вищої професійної освіти, які проходять згідно з навчальним планом теоретичний курс в обсязі одного семестру і які беруть участь в одній екзаменаційної сесії, відпустка надається в половинному розмірі.

9. Відпустка на період здачі підсумкових державних іспитів надається, як правило, одноразово. І лише коли підсумкові іспити проводяться в 2 терміни - по частинах. Але і в цьому випадку навчальний відпустку не повинен перевищувати тривалість, визначену для нього законом.

10. Застосовуючи статтю 173 ТК РФ слід враховувати, що час додаткової відпустки оплачується виходячи із середнього заробітку, який обчислюється в порядку, встановленому для щорічних відпусток (див. Коммент. До ст. 139).

11. Заробітна плата за час відпустки виплачується перед його початком, а не після повернення студента, який навчається у вищому навчальному закладі без відриву від роботи, з екзаменаційної сесії, як це нерідко буває на практиці. Якщо студент не здав всі заліки або іспити, ніяких відрахувань із його заробітної плати не проводиться.

12. Як передбачено п. 3 ст. 17 Закону про професійну освіту, студентам, які навчаються за заочною формою, один раз в навчальному році організація-роботодавець оплачує проїзд до місця знаходження вищого навчального закладу і назад для виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, а також для складання державних іспитів, підготовки та захисту випускної кваліфікаційної роботи.

13. При наявності в учнів в даному календарному році права на 2 різних відпустки, наприклад відпусток для здачі курсових іспитів за останній курс і підсумкових державних іспитів, проїзд оплачується двічі.

Час, необхідний на проїзд, до загальної тривалості навчального відпустки не включається і не оплачується.

14. При обчисленні 10-місячного терміну, наданого перед початком виконання дипломного проекту (роботи) або складання підсумкових державних іспитів, враховуються тільки навчальні місяці; канікулярні місяці (липень - серпень) з підрахунку виключаються.

15. Порядок надання гарантії у вигляді скорочення робочого часу протягом тижня (на один вільний від роботи день або на відповідну кількість вільних від роботи годин) визначається угодою сторін.

16. Підсумовування вільних від роботи днів, що надаються працівникам у зв'язку з навчанням, за загальним правилом не допускається.

Студентам освітніх установ вищої професійної освіти, що здійснюють підготовку фахівців для рибної промисловості, дозволено на період 10 навчальних місяців перед початком виконання дипломного проекту (роботи) або складання підсумкових державних іспитів підсумувати вільні від роботи дні і використовувати у зручний для них час за домовленістю з роботодавцями ( Наказ Мінвузу СРСР від 10 вересня 1985 р N 636 // Бюлетень Мінвузу СРСР. 1985. N 11).

За бажанням вчителів, учнів в освітніх установах вищого професійного (педагогічної) освіти, вільні від роботи дні їм надаються сумарно в канікулярний період (Постанова Ради Міністрів Української РСР від 15 березня 1962 р // ЗП УРСР. 1962. N 7. Ст. 39) .

17. Гарантії і компенсації, передбачені статтею 173 ТК РФ, не поширюються на працівників, які поєднують працю з навчанням у вищих навчальних закладах, які не мають державної акредитації. Для таких працівників гарантії і компенсації можуть бути включені в якості додаткової умови в трудові договори. Для студентів - працівників організацій незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності можуть встановлюватися гарантії і компенсації в колективних договорах і навіть більш високого ступеня соціальної захищеності (наприклад, додаткові відпустки більшої тривалості, замість відпустки без збереження заробітної плати передбачати відпустку зі збереженням заробітної плати ).

Компенсація проїзду до місця знаходження освітньої організації і назад

Роботодавець зобов'язаний надавати співробітникам, що поєднують роботу з навчанням, навчальні відпустки зі збереженням середнього заробітку або без оплати, додатковий час відпочинку і компенсувати проїзд до місця навчання і назад. Ці гарантії визначені в главі 26 Трудового кодексу.

Працівник має право на ці гарантії:

 • якщо здобуває освіту будь-якого рівня вперше;
 • якщо навчається за освітньою програмою, яка має державну акредитацію.

Крім того, скористатися такими гарантіями і компенсаціями можуть співробітники, які вже мають професійну освіту будь-якого рівня, але спрямовані для отримання освіти самим роботодавцем відповідно до трудового або учнівським договором.

Якщо працівник отримує освіту в декількох навчальних організаціях, то передбачені законом гарантії і компенсації йому належать лише до однієї з цих організацій, за його вибором.

Право на надання гарантій і компенсацій співробітникам дає довідка-виклик з освітньої організації і заяву самого працівника, написане в довільній формі. Отримавши ці документи, роботодавець видає наказ про надання навчальної від-пуску. Довідка-виклик підтверджує, що навчається співробітник успішно освоює навчальні програми. Форма довідки затверджена наказом Міністерства освіти та науки Росії від 19 грудня 2013 року № 1368 (ред. Від 26 травня 2015 г.).

Якщо співробітник поєднує роботу з освоєнням освітніх програм, які не мають держакредитації, то гарантії і компенсації йому можуть бути надані тільки на тих умовах, що будуть встановлені в колективному або трудовому договорі.

Крім відпусток і скороченого робочого тижня, роботодавець повинен один раз за навчальний рік оплатити співробітникам їх проїзд до місця знаходження організації, що здійснює освітню діяльність, і назад. Розмір компенсації залежить від програми і форми навчання:

 • якщо співробітник освоює програми бакалаврату, специалітети, магістратури за заочною формою обу-ення, то оплачується 100% вартості проїзду (ст. 173 ТК РФ);
 • якщо співробітник освоює програми підготовки науково-педагогічних кадрів в аспірантурі (ад'юнктурі), ординатурі, асистентурі-стажуванні за заочною формою навчання, то оплачується 100% вартості проїзду (ст. 173.1 ТК РФ);
 • якщо співробітник освоює програми середньої професійної освіти за заочною формою навчання, то оплачується 50% вартості проїзду (ст. 174 ТК РФ).

Ні податкове, ні трудове законодавство не вказують, яким саме транспортом співробітник повинен добиратися до місця навчання. Головне, щоб витрати були обгрунтованими і документально підтвердженими. Наприклад, щоб швидше дістатися до місця і повернутися назад, співробітник може скористатися літаком. В даному випадку скорочення часу в дорозі буде означати, що співробітник більше часу проведе при виконанні службових обов'язків. А саму поїздку він підтвердить авіаквитками.

Оподаткування компенсації проїзду

Оскільки оплата проїзду до місця знаходження вищого навчального закладу і назад є компенсацією, встановленої законодавчо (ст. 173, 173.1, 174 ТК РФ), то сума її оплати не обкладається страховими внесками (п. 2 ст. 9 Федерального закону від 24 липня 2009 р № 212-ФЗ) і внесками на «травматизм» (пп. 2 п. 1 ст. 20.2 Федерального закону від 24 липня 1998 № 125-ФЗ).

Ця компенсація також не обкладається ПДФО (п. 3 ст. 217 НК РФ).

А самі витрати на оплату проїзду працівника можна врахувати у витратах як витрати на оплату праці і зменшити оподатковуваний прибуток (п. 13 ст. 255 НК РФ).

Оплата проїзду до місця навчання і назад 2017 трудовий кодекс

Краще рішення для бухгалтера

Бератор «Практична енциклопедія бухгалтера» - це електронне видання, яке знайде краще рішення для будь-якої бухгалтерської завдання. По кожній конкретній темі є все необхідне: детальний алгоритм дій і проводки, приклади з практики реальних компаній і зразки заповнення документів e.berator.ru

Практична енциклопедія бухгалтера

Всі зміни 2018 роки вже внесені в бератор експертами. У відповіді на будь-яке питання у вас є все необхідне: точний алгоритм дій, актуальні приклади з реального бухгалтерської практики, проводки і зразки заповнення документів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

2 + 7 =

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

map