Ненормований робочий день що це значить

Актуально на: 11 мая 2018 р

У загальному випадку робочий день для працівників є нормованим. А ненормований робочий день - що це значить?

Поняття ненормованого робочого дня за ТК РФ

Що означає ненормований робочий день? Для ненормованого робочого дня визначення наведене в ч. 1 ст. 101 ТК РФ. Це особливий режим роботи, при якому окремі працівники по розпорядженню роботодавця епізодично залучаються до виконання своїх трудових обов'язків за межами встановленої для них тривалості робочого часу (ч. 1 ст. 101 ТК РФ).

Ненормований робочий день - це скільки годин?

На відміну від правил, що діють для понаднормової роботи, ТК РФ не встановлює тривалість ненормованого робочого дня. Але ненормованість не означає необмеженість або систематичність. Встановлення ненормованого робочого дня означає лише епізодичне і в певних випадках залучення працівників до праці за межами встановленої для таких працівників тривалості робочого часу. В іншому випадку мова буде йти не про ненормований робочий час, а про понаднормову роботу.

Наведемо для понаднормової роботи і ненормованого робочого дня порівняння в таблиці:

реклама тут 1

Ненормований робочий день може поширюватися як на період до початку робочого дня або зміни, так і після їх закінчення (Лист Роструда від 07.06.2008 № 1316-6-1). У той же час, ненормований робочий день по Трудовому кодексу не дає роботодавцю права залучати працівника до роботи у вихідні або святкові дні без відповідної оплати (ст.ст. 113, 153 ТК РФ, Лист Роструда від 07.06.2008 № 1316-6-1 ).

Як оформити ненормований робочий день?

Для того, щоб ввести режим ненормованого робочого дня, необхідно затвердити перелік посад працівників, для яких такий режим буде встановлений. Перелік можна прописати в колективному договорі, в локальному нормативному акті, прийнятому з урахуванням думки представницького органу працівників (ч. 1 ст. 101 ТК РФ). Можна розробити, наприклад, Положення про ненормований робочий день, зразок якого ми приводили в окремій консультації.

Умова про ненормований робочий день включається також в трудовий договір з працівником.

Відповідно, і скасування ненормованого робочого дня проводиться в аналогічному порядку.

реклама тут 2

Незважаючи на те, що ТК РФ не містить прямих обмежень на встановлення ненормованого робочого графіка для окремих категорій працівників, такий режим не рекомендується встановлювати осіб, перелічених у ст. 92, ч.ч. 1,2 ст. 94 ТК РФ. Це стосується, наприклад, працівників у віці до 18 років або працівників-інвалідів.

Обмеження на введення ненормованого робочого часу можуть бути передбачені й іншими нормативними документами. Наприклад, не можна встановлювати ненормований робочий день для водіїв вантажних автомобілів.

Для працівників, які трудяться на умовах неповного робочого часу, ненормований робочий день може бути введений, тільки якщо для таких працівників встановлено неповний робочий тиждень, але з повним робочим днем ​​(зміною) (ч. 2 ст. 101 ТК РФ).

Незважаючи на те, що за роботу в умовах ненормованого робочого дня працівникові не покладається додаткова оплата, облік ненормованого робочого часу вести потрібно (ч. 4 ст. 91 ТК РФ). Робити це можна в окремому журналі, розробленому, наприклад, на основі уніфікованої форми № Т-13 «Табель обліку робочого часу» (Постанова Держкомстату від 05.01.2004 № 1).

Хоча, звичайно, ТК РФ не обмежує право роботодавця встановлювати працівникам доплату за ненормований роботу.

При цьому незалежно від встановлення додаткової оплати представляти працівникам додаткову відпустку за роботу в ненормований режимі зобов'язані всі роботодавці.

Ненормований робочий день що це значить стаття 94 тк

Нова редакція ст. 101 ТК РФ

Ненормований робочий день - особливий режим роботи, відповідно до якого окремі працівники можуть за розпорядженням роботодавця при необхідності епізодично залучатися до виконання своїх трудових функцій за межами встановленої для них тривалості робочого часу. Перелік посад працівників з ненормованим робочим днем ​​встановлюється колективним договором, угодами або локальним нормативним актом, що приймається з урахуванням думки представницького органу працівників.

Працівнику, який працює на умовах неповного робочого часу, ненормований робочий день може встановлюватися, тільки якщо угодою сторін трудового договору встановлено неповний робочий тиждень, але з повним робочим днем ​​(зміною).

Коментар до статті 101 ТК РФ

Ненормований робочий день - це особливий режим роботи, відповідно до якого окремі працівники можуть за розпорядженням роботодавця при необхідності епізодично залучатися до виконання своїх трудових функцій за межами нормальної тривалості робочого часу. Перелік посад працівників з ненормованим робочим днем ​​встановлюється колективним договором, угодою або правилами внутрішнього трудового розпорядку організації.

Особливість даного режиму роботи часу полягає в тому, що працівник підпорядковується загальному режиму роботи організації, але може затримуватися на роботі на прохання роботодавця для виконання своїх трудових обов'язків понад звичайну робочої зміни або викликатися на роботу до початку робочого дня.

Слід звернути увагу, що до роботи з ненормованим робочим днем ​​працівники можуть залучатися лише для виконання своїх трудових функцій, які вони повинні здійснювати за трудовим договором. Отже, не можна зобов'язати працівника виконувати будь-які інші види робіт, в тому числі і за межами нормальної тривалості робочого часу.

Трудовий кодекс РФ закріплює, що ненормований робочий день встановлюється лише для окремих працівників, включених до спеціального переліку (він додається до колективного договору або правилами внутрішнього розпорядку, що діють в організації). Цей перелік може бути встановлений також в галузевих, регіональних і інших угодах.

Ненормований робочий день може застосовуватися для осіб адміністративного, управлінського, технічного і господарського персоналу; осіб, праця яких не піддається обліку в часі; осіб, які розподіляють час на свій розсуд; осіб, робочий час яких за характером роботи дробиться на частини невизначеної тривалості.

Слід звернути увагу на те, що, застосовуючи правила статті 101 Трудового кодексу РФ, роботодавець не повинен отримувати згоди ні самого працівника, ні представницького органу працівників на залучення (в дні виробничої необхідності) працівників до роботи понад встановлену тривалість робочого часу. Це право роботодавця вже передбачено в умовах трудового договору. Працівник при цьому не має права відмовитися від виконання таких робіт. В іншому випадку - у наявності грубе порушення трудової дисципліни. Зауважимо, що в даній статті міститься визначення ненормованого робочого часу, в якому сказано, що відповідно до цього режимом роботи працівники можуть залучатися до виконання своїх трудових функцій за межами встановленої для даного працівника тривалості робочого часу.

Встановлення ненормованого робочого дня не означає, що на цих працівників не поширюються основні норми трудового законодавства про нормах робочого часу і часу відпочинку. Тому залучення до роботи за межами встановленої для них тривалості робочого часу не може бути систематичним.

Оскільки режим роботи з ненормованим робочим днем ​​припускає певні переробки понад нормальну тривалість робочого часу, Кодекс, як компенсацію, передбачає, що працівникам з ненормованим робочим днем ​​надається щорічно додаткова оплачувана відпустка, тривалість якого визначається колективним договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку. У разі, коли така відпустка (не менше трьох календарних днів) не надається, переробка понад нормальну тривалість робочого часу компенсується з письмової згоди працівника як понаднормова робота (ст. 119 Трудового кодексу РФ).

Інший коментар до ст. 101 Трудового кодексу Російської Федерації

1. Своєрідність режиму ненормованого робочого дня полягає в тому, що працівник може за розпорядженням роботодавця виконувати свої трудові обов'язки за межами тривалості робочого часу, встановленої для нього відповідно до Трудового кодексу, іншими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, колективним договором, угодами, локальними нормативними актами, трудовим договором. У ст. 101 ТК РФ підкреслюється, що такі переробки допускаються лише в разі потреби і повинні носити не систематичний, а епізодичний характер.

2. До переліку посад працівників з ненормованим робочим днем ​​зазвичай включаються працівники:

а) праця яких протягом робочого дня не піддається точному обліку;

б) розподіляють робочий час на свій розсуд;

в) робочий час яких за характером роботи поділяється на частини невизначеної тривалості.

3. При ненормований робочий день переробки понад встановлену для працівника норми робочого часу не розглядаються як понаднормова робота, оскільки в даному випадку сам характер роботи передбачає можливість переробки, яка до того ж, як правило, не піддається точному обліку. У зв'язку з цим компенсація переробки при ненормований робочий день здійснюється не за правилами, що належать до понаднормової роботи, а шляхом надання додаткової відпустки (див. Ст. 119 ТК РФ і коментар до неї).

© Нова редакція Трудового Кодексу Російської Федерації c Коментарями до статей. Останні зміни, новини і поправки в ТК Росії на 2017 рік.

Стаття 101. Ненормований робочий день

Коментар до статті 101

1. Закріплюється поняття "ненормований робочий день". Основними ознаками ненормованого робочого дня є:

Робота за межами встановленої тривалості робочого часу. Обмежень тривалості часу роботи осіб, які працюють за сумісництвом (ст. 284 ТК), в надурочний час (ст. 99 ТК) не встановлено. Працівник може залучатися до роботи як до початку робочого дня (зміни), так і після закінчення робочого дня (зміни);

Залучення до роботи викликається необхідністю, обумовленою інтересами організації і виконуваної працівником трудової функцією (наприклад, працівник відноситься до адміністративного персоналу - начальник цеху);

Залучення до роботи за межами встановленої тривалості робочого часу носить епізодичний характер, т. Е. Не може бути системою.

Встановлено порядок залучення до роботи за межами нормальної тривалості робочого часу: необхідно розпорядження роботодавця; посади залучаються повинні бути включені в перелік посад працівників з ненормованим робочим днем, який встановлений колективним договором, угодою або локальним нормативним актом, що приймається з урахуванням думки представницького органу працівників. Представниками працівників у соціальному партнерстві є професійні спілки, тому прийняття локального нормативного акта здійснюється роботодавцем у порядку, встановленому ст. 372 ТК.

Згоди працівника на залучення до такої роботи не потрібно. У той же час роботодавець не має права доручати йому виконання робіт, не визначених його трудовою функцією.

2. Відповідно до ст. 119 ТК працівникам з ненормованим робочим днем ​​надається щорічно додаткова оплачувана відпустка.

3. Правилами надання щорічної додаткової оплачуваної відпустки працівникам з ненормованим робочим днем ​​в організаціях, що фінансуються за рахунок коштів федерального бюджету, затв. Постановою Уряду РФ від 11 грудня 2002 N 884 (СЗ РФ. 2002. N 51. У розділі ст. 5081), встановлено, що до переліку посад працівників з ненормованим робочим днем ​​включаються керівний, технічний і господарський персонал і інші особи, праця яких в протягом робочого дня не піддається точному обліку, особи, які розподіляють робочий час на свій розсуд, а також особи, робочий час яких за характером роботи поділяється на частини невизначеної тривалості.

У ряді випадків встановлення ненормованого робочого дня передбачається нормативними правовими актами. Так, в п. 14 Положення про особливості режиму робочого часу та часу відпочинку водіїв автомобілів, затв. Наказом Мінтрансу Росії від 20 серпня 2004 р N 15 (БНА РФ. 2004. N 45), вказується, що водіям легкових автомобілів (крім автомобілів-таксі), а також водіям автомобілів експедицій і дослідницьких партій, зайнятим на геологорозвідувальних, топографо-геодезичних та вишукувальних роботах в польових умовах, може встановлюватися ненормований робочий день. У п. 37 Положення про особливості режиму робочого часу та часу відпочинку, умов праці окремих категорій працівників залізничного транспорту, безпосередньо пов'язаних з рухом поїздів, затв. Наказом Державної адміністрації залізничного транспорту Росії від 5 березня 2004 N 7 (БНА РФ. 2004. N 24), встановлюється, що працівникам залізничного транспорту може бути встановлений режим роботи з ненормованим робочим днем, за винятком працівників, які обслуговують пасажирські поїзди, поїзних електромеханіків, а також начальників, механіків-бригадирів пасажирських поїздів, що не несуть змінного чергування, робочий час яких визначається так само, як у провідників пасажирських вагонів поїзда.

Віднесення до переліку посад працівників з ненормованим робочим днем ​​тих, праця яких не піддається точному обліку в часі або які розподіляють час роботи на свій розсуд, означає, що вони можуть самостійно вирішувати питання про роботу за межами нормальної тривалості робочого часу, якщо це визначено посадовими інструкціями або локальними нормативними актами. Попереднього розпорядження керівника організації про притягнення їх до такої роботи не потрібно. У даній ситуації робота по режиму ненормованого робочого дня проводиться з ініціативи самого працівника.

Роботодавець веде облік часу, фактично відпрацьованого кожним працівником в умовах ненормованого робочого дня.

4. На працівників з ненормованим робочим днем ​​поширюються норми про тривалість роботи (зміни) (ст. 94 ТК), про час початку і закінчення робочого дня (зміни); вони на загальних підставах звільняються від роботи у вихідні, святкові та неробочі дні (ст. 113 ТК).

5. Якщо працівник працює неповний робочий день (ст. 93 ТК), то залучення до праці понад норму щоденної роботи, визначеної угодою сторін, але в межах встановленої тривалості щоденної роботи (зміни) при 5- і 6-денний робочих тижнях не розглядається як робота з ненормованим робочим днем.

6. Робота з режимом ненормованого робочого дня і понаднормова робота здійснюються за межами нормальної тривалості робочого часу. На відміну від режиму роботи з ненормованим робочим днем ​​залучення працівника до понаднормової роботи без його письмової згоди можливо на підставі ч. 3 ст. 99 ТК тільки в трьох строго визначених випадках. Коло залучених до таких робіт працівників ширший (певні винятки встановлені ч. 5 ст. 99 ТК), встановлено обмеження щодо норми відпрацьованих годин для кожного працівника.

Коментарі до Трудового кодексу Російської Федерації

Під редакцією Орловського Ю.П. 2007 Джерело: СПС Консультант

Виберіть розсилки, на які ви хочете чи не хочете бути підписаним.

Ненормований робочий день що це значить

Можливість додавання публікацій мають тільки авторизовані зареєстровані користувачі.

Ненормований робочий день що це значить

© 2004-2017 HR-Portal: Спільнота HR-Менеджерів

Ненормований робочий день що це значить

Ненормований робочий день що це значить

Ненормований робочий день що це значить

Ненормований робочий день що це значить

Ненормований робочий день що це значить

Ненормований робочий день що це значить

Ненормований робочий день що це значить

Ненормований робочий день що це значить

Ненормований робочий день що це значить

Ненормований робочий день що це значить

  Ненормований робочий день що це значить
 • Трудове право Ненормований робочий день що це значить
 • Предмет трудового права
 • Функції трудового права
 • Суб'єкти трудового права Ненормований робочий день що це значить
 • Принципи трудового права Ненормований робочий день що це значить
 • Джерела трудового права

Ненормований робочий день що це значить

Понаднормову роботу слід відрізняти від ненормованого робочого дня.

Ненормований робочий день являє собою особливий режим роботи, відповідно до якого працівник за розпорядженням роботодавця може епізодично залучатися до виконання своїх трудових обов'язків за межами нормального робочого часу (ст. 101 ТК РФ).

При надходженні на роботу працівник дає згоду на встановлення для нього ненормованого робочого дня. На відміну від понаднормової роботи, яка оплачується в підвищеному розмірі в залежності від кількості відпрацьованих понад норму годин, робота на умовах ненормованого робочого дня компенсується працівнику додатковою відпусткою. Він надається працівникові незалежно від кількості годин, перероблених понад нормальну тривалість робочого часу. Право на нього виникає навіть у тому випадку, коли працівник не залучався до роботи за межами встановленої норми робочого часу.

Перелік посад працівників з ненормованим робочим днем ​​встановлюється колективним договором, угодами або локальним нормативним правовим актом, що приймаються з урахуванням думки представницького органу працівників.

Режим ненормованого робочого часу - особливий режим роботи, він передбачається в умовах трудового договору з конкретним працівником. Використання ненормованого робочого дня допускається тільки час від часу, коли в цьому виникає виробнича необхідність. Якщо такі роботи будуть мати систематичний або постійний характер, це буде свідчити про порушення ст. 101 ТК РФ.

До роботи з ненормованим робочим днем ​​працівники можуть залучатися лише для виконання своїх трудових функцій, які вони повинні здійснювати за трудовим договором. Не можна зобов'язати працівника виконувати будь-які інші види робіт, утому числі за межами нормальної тривалості робочого часу.

Ненормований робочий день може застосовуватися:

 • для осіб управлінського, технічного і господарського персоналу;
 • працівників, груд яких не піддається точному обліку в часі;
 • трудящих, які розподіляють час на свій розсуд;
 • осіб, робочий час яких за характером роботи дробиться на частини невизначеної тривалості.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

89 + = 90

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

map