Наказ про направлення у відрядження зразок 2017 рік завантажити бланк

Наказ про направлення працівника у відрядження за формою Т-9

Форма Т-9 використовується в якості стандартного бланка, для наказу на відправлення співробітника в поїздку по службовій необхідності, простіше кажучи - у відрядження. Основна інформація, яка повинна міститися в цьому документі: дата заповнення, особисті дані співробітника, місце призначення (має відрізнятися від постійного місця роботи про відрядження) і мета поїздки. Підписується форма Т-9 керівником організації і тим співробітником, який відправляється у відрядження.

Завантажити наказ про направлення працівника у відрядження за формою Т-9

Хто складає наказ на відрядження

Форму Т-9 має заповнювати або фахівець кадрового відділу, або бухгалтер підприємства. Але для цього у них має бути відповідне розпорядження керівника організації.

Форма Т-9 призначена для заповнення тільки на тих працівників організації, які більшу частину часу перебувають на основному місці роботи. Для тих співробітників, в чий функціонал входять постійні роз'їзди (наприклад, водії), накази на відрядження писати не потрібно.

Слід врахувати, що попередньої згоди на відрядження у співробітників питати не потрібно - керівництво має право відправити у службове поїздку будь-якого працівника на свій розсуд.

Винятки становлять ті, хто має дітей до трирічного віку, а також матері та батьки-одинаки - ці категорії працівників можуть бути відправлені у відрядження тільки за попередньою згодою.

Заповнення наказу за формою Т-9

реклама тут 1

Умовно форму Т-9 можна поділити на 3 частини. Перше, що потрібно вказати в наказі на відрядження: найменування компанії із зазначенням її організаційно-правового статусу (ІП, ТОВ, ЗАТ, ВАТ). Потім до наказу вписується код ОКПО (береться він з правовстановлюючих документів), номер наказу по внутрішньому документообігу, а також дата його заповнення.

Наказ про направлення у відрядження зразок 2017 рік завантажити бланк

Друга частина даного документа включає в себе основні відомості. Тут необхідно вписати особисті дані про співробітника: ПІБ (повністю), його табельний номер, посада і структурний підрозділ (відділ), до якого він належить. Далі пишеться місце призначення (країна і місто), термін відрядження (в календарних днях) із зазначенням дати її початку і закінчення.

Звертайте увагу на підрахунок днів

реклама тут 2

При оформленні форми Т-9 важливо правильно підрахувати відрядження дні - поїздка повинна бути розрахована з дня від'їзду на день приїзду. Тобто, в тому випадку, якщо за проїзним документом час відправлення 23:45 цей день необхідно включити в термін відрядження (те ж саме стосується дня приїзду). Якщо відрядження приїжджає вночі о 00:05 - цей день також повинен бути включений в поїздку.
Наказ про направлення у відрядження зразок 2017 рік завантажити бланк

У третьому розділі потрібно визначити мету відрядження і обов'язково прописати за чий рахунок вона буде оплачена.

Мети поїздки можна умовно поділити на два види.

 • закупівля сировини, обладнання, матеріалів для діяльності організації;
 • переговори з партнерами, укладення нових угод, договорів, контрактів;
 • особисту участь представника компанії в спірних переговорах;
 • пошук нових постачальників і знайомство з новими ринками збуту;
 • отримання нових умінь, знань і навичок, наукові вишукування.
 • контроль за роботою філії, структурного підрозділу;
 • навчання молодих фахівців;
 • ремонт і обслуговування техніки та обладнання в філіях і структурних підрозділах.

Трохи нижче після рядків про цілі і оплати поїздки потрібно внести посилання на документ, який послужив підставою для відрядження. Після того, як наказ оформлений за всіма правилами, його потрібно надати на підпис директору організації. В останню чергу форму Т-9 про відрядження повинен підписати і сам співробітник, що направляється в службову поїздку. Навпаки його підпису ставиться дата створення наказу.

Наказ про направлення у відрядження зразок 2017 рік завантажити бланк

Як свідчить ГОСТ «Уніфікована система документації» друк на наказі на відрядження ставити не потрібно, оскільки даний документ відноситься до внутрішньої документації підприємства і завіряти його справжність немає необхідності.

Підтвердження витрат на відрядження

При поверненні з відрядження працівник зобов'язаний надати в бухгалтерію організації всі документи, що підтверджують його витрати. Це можуть бути:

 • проїзні квитки, чеки про платною автодорогою, парковці і т.п;
 • чеки з автозаправних станцій про суми, витрачені на бензин (при поїздці на особистому автомобілі);
 • чеки, рахунки, квитанції з готелів або готелів про витрати за знімання кімнат;
 • будь-які інші платіжні документи, які пошкоджують витрати, пов'язані з відрядженням.

На підставі цих чеків і квитанцій потрібно буде або повернути частину отриманих авансом на відрядження або отримати компенсацію за витрачені понад авансу кошти.

Що буде якщо відправити співробітника у відрядження без наказу

У цьому випадку можливі такі наслідки:

 • неможливість працівником офіційно підтвердити витрати на відрядження;
 • штрафні санкції при раптової податкової перевірки.

Наказ про направлення у відрядження (форма Т-9 і Т-9а)

Відрядженням вважається направлення працівника для виконання ним своїх службових обов'язків за межі організації, в якій він згідно з трудовим договором повинен виконувати свою роботу. Винятком буде випадок, коли у співробітника роз'їзний характер роботи.

Направлення у відрядження повинно бути оформлено в письмовій формі.

Зазвичай для цього використовуються уніфіковані форми наказів: Т-9 - для направлення у відрядження одного працівника і Т-9а - якщо працівників кілька.

Чи обов'язково використовувати ці форми?

Оскільки в даний час використання уніфікованих форм залишається на розсуд роботодавця, то використовувати бланки Т-9 і Т-9а необов'язково. Організація має право самостійно розробити форму наказу і затвердити її використання.

Можна також внести зміни і в уніфіковані форми, адаптувавши їх під потреби організації / ВП.

Ще зовсім недавно підставою для видання наказу про направлення у відрядження було службове завдання, яке складалося керівником працівника, що направляється у відрядження. Але з 2015 року цей документ більше не згадується в Положенні про особливості направлення працівників у службові відрядження, тому можна зробити висновок, що його складання необов'язково.

Але разом з тим роботодавець має право залишити його в своєму документообіг, закріпивши це положення в локально-нормативних документах.

Таким чином, підставою для видання наказу про направлення працівника у відрядження можуть бути такі документи:

 • Службове завдання;
 • Службова записка;
 • Розпорядження керівника організації / ІП;
 • Розпорядження вищестоящої організації.

У свою чергу, наказ про направлення у відрядження є підставою для наступних дій і складання наступних документів:

 • Посвідчення про відрядження (заповнюється за бажанням роботодавця);
 • Табель обліку робочого часу;
 • Видача грошової суми на майбутні витрати на відрядження;
 • Нарахування заробітної плати за дні перебування у відрядженні;
 • Складання авансового звіту за витрачені грошові суми.

Інструкція щодо заповнення форми Т-9

Форма Т-9 призначена для оформлення направлення у відрядження одного працівника. Її заповнення робиться в наступному порядку:

Сюди воно повинно бути внесено повністю, без скорочень. Допускається в дужках внести скорочене найменування (за наявності), як в установчих документах. Такий порядок встановлений Постановою Держстандарту РФ від 03.03.2003 № 65-ст.

Вищевказаний документ діє тільки до 01.07.2018 року, а потім в дію вступить ГОСТ Р 7.0.97-2016, але і в ньому щодо найменування, як реквізиту документа, міститься той же вимога.

Всі наведені правила в повній мірі відносяться і до індивідуальних підприємців.

Посада - вноситься повністю без скорочення.

Місце призначення - вказується країна, регіон, населений пункт і назва організації, куди працівник відряджається.

Після кількості днів відрядження проставляються дати початку і закінчення відрядження.

мета відрядження - переноситься з документа - підстави.

Далі вказується, за чий рахунок буде оплачена відрядження.

документ, послужив підставою для видання наказу - службове завдання, службова записка і т.д.

підпис керівника, а також підпис працівника в тому, що він ознайомлений з наказом.

Наказ про направлення у відрядження зразок 2017 рік завантажити бланк

Інструкція щодо заповнення форми Т-9а

Форма з літерою «а» використовується в разі, коли у відрядження направляється відразу кілька працівників. На відміну від інших наказів, які мають табличну форму, в цьому бланку перелік працівників розташовується не знизу вгору, а зліва направо, що не дозволяє використовувати цей бланк для необмеженого числа співробітників.

Основні реквізити наказу вносяться аналогічно заповненню форми Т-9. Далі йде таблиця, яка заповнюється наступним чином:

 1. П. І. Б. працівника - вноситься повністю;
 2. Табельний номер - тільки при його наявності;
 3. Структурний підрозділ - при його наявності;
 4. Посада - вноситься повністю без скорочень;
 5. Відрядження - через підрядник вноситься наступна інформація:
  • Країна місто;
  • Найменування організації, куди їде працівник;
  • Дата початку відрядження;
  • Дата закінчення;
  • Кількість календарних днів відрядження;
  • Мета поїздки.
 6. Відрядження за рахунок коштів - вказується організація. Як правило, це роботодавець відрядженого співробітника;
 7. Підпис працівника в тому, що він ознайомлений з наказом і дата ознайомлення;
 8. Порожній рядок, в яку можна внести додаткові відомості, наприклад, розмір добових;
 9. Після таблиці передбачено рядок - в ній вказується документ, на підставі якого був складений наказ;
 10. Підпис керівника організації.

Наказ про направлення у відрядження зразок 2017 рік завантажити бланк

Термін і місце зберігання наказів на відрядження

Оригінали наказів про направлення у відрядження зберігаються в книзі наказів по кадровій роботі. Після закінчення календарного року, в якому вони були видані, їх відправляють на зберігання в архів.

Термін зберігання наказів на відрядження становить 5 років, за винятком направлення у відрядження працівників з шкідливими і небезпечними умовами праці - для таких наказів термін зберігання становить 75 років.

Форма Т-9 і Т-9а. Наказ на відрядження

Наказ на відрядження (форма Т-9, Т-9а) - розпорядчий документ, що направляє співробітника організації у відрядження. Якщо виникає необхідність відправити співробітника у відрядження, то перш за все потрібно скласти відповідний наказ. Мінфіном розроблено уніфіковані форми Т-9 для одного співробітника і Т-9а для групи співробітника, найпростіше буде скористатися саме цими бланками. Завантажити бланки форма Т9 і Т9а можна в кінці статті.

Як скласти наказ на відрядження? Розглянемо заповнення наказу на прикладі оформлення відрядження одного співробітника за формою Т9.

Зразок заповнення наказу на відрядження (форма Т-9)

В уніфікованій формі Т-9 все продумано, тому заповнення даного бланка не викличе ніяких труднощів. Розглянемо основні дані в документі:

 • Ставимо дату оформлення наказу, присвоюємо йому індивідуальний номер. Також вгорі бланка не забуваємо вказати найменування організації і його ОКПО.
 • У тілі наказу вказуємо персональні дані працівника, що направляється у відрядження: ПІБ, посада, структурний підрозділ, а також табельний номер, присвоєний йому при прийомі на роботу.
 • Вказуємо інформацію про місце напрямки співробітника, тобто в який населений пункт відправляється відряджаються і в яку організацію.
 • Терміни відрядження вказуються цифрами, перший день відрядження - це день від'їзду з населеного пункту постійного місця роботи, останній день - це день приїзду до місця постійної роботи.
 • Мета відрядження прописуємо в залежності від службового завдання, виданого працівнику.
 • При необхідності заповнюємо рядок «відрядження за рахунок коштів», вказуємо джерело фінансування відрядження.

Як правило, керівником підрозділу, в якому працює співробітник, складається службове завдання, яке наводиться в наказі на відрядження в рядку «підстава». Керівник організації підписує наказ, далі знайомимо співробітника з наказом, при цьому він ставить свій підпис на знак своєї згоди.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

2 + 2 =

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

map