Компенсація за невикористану відпустку 2018

Содержание

Калькулятор компенсації за невикористану відпустку при звільненні

Сьогодні 21 травня 2018 р 7:20

Якщо працівник вирішив звільнитися, то роботодавець зобов'язаний виплатити йому при звільненні компенсацію за невикористану відпустку (ст.127 ТК РФ). Звичайно, за умови, що працівник не захоче відгуляти всі невикористані відпустки безпосередньо перед звільненням (таке право у нього є, якщо звільнення не пов'язане з винними діями працівника). Розрахувати компенсацію за невикористану відпустку допоможе онлайн-калькулятор.

Розрахунок кількості календарних днів відпустки, за які належить компенсація при звільненні:

дата прийняття на роботу

інше (в тому числі звільнення за власним бажанням)

реклама тут 1

Кількість календарних днів відпустки, які слід працівникові за повністю відпрацьований робочий рік

30 (наприклад, працівникам-інвалідам)

31 (наприклад, неповнолітнім, працівникам з ненормованим робочим днем)

35 (наприклад, працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими (2, 3 або 4 ступеня) і / або небезпечними умовами праці

реклама тут 2

44 (наприклад, працівникам, трудящим в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі)

52 (наприклад, працівникам, трудящим в районах Крайньої Півночі)

Компенсація за невикористану відпустку 2018

Кількість днів відпустки, наданих працівникові за весь час роботи в організації

Розрахунок при звільненні: калькулятор-онлайн

Калькулятор компенсації при звільненні проводить розрахунок в кілька етапів. Спочатку визначається кількість календарних днів невикористаної відпустки, за які працівнику призначена компенсація. Потім проводиться розрахунок самої суми компенсації. Для цього необхідно знати розмір середньоденного заробітку працівника, який звільняється. До речі, при необхідності, калькулятор допоможе розрахувати і середньоденний заробіток.

Розрахунок компенсації за невикористану відпустку: формула

Компенсація за невикористану відпустку обчислюється за такою формулою:

Компенсація за невикористану відпустку 2018

Кількість невикористаних відпускних днів за загальним правилом визначається як добуток кількості днів відпустки, покладених працівникові за кожен місяць роботи (річну відпустку ділимо на 12), на кількість місяців, відпрацьованих у конкретного роботодавця, за мінусом вже відгуляли днів відпустки.

Зверніть увагу на те, що при підрахунку кількості місяців, відпрацьованих у роботодавця, є свої особливості (п.35 Правил, затв. НКТ СРСР 30.04.1930 N 169). Так, якщо працівник відпрацював менше половини місяця, то з розрахунку цей місяць виключається, якщо ж половину і більше - цей місяць враховується як цілий.

Компенсація за невикористану відпустку, якщо відпустка надається в робочих днях

Певним категоріям працівників відпустка надається не в календарних, а в робочих днях. Наприклад, до таких працівників відносяться сезонні працівники (ст.295 ТК РФ), а також співробітники, з якими укладено трудовий договір на строк до двох місяців (ст.291 ТК РФ). Так ось, компенсація за невикористану відпустку цим працівникам розраховується за тією ж формулою, що і працівникам, яким відпустка надається в календарних днях (див. Формулу вище). Однак кількість невикористаних днів відпустки вважається інакше:

Компенсація за невикористану відпустку 2018

Термін виплати компенсації за невикористану відпустку

Всі розрахунки з працівником при його звільненні роботодавець зобов'язаний провести в останній день роботи цього працівника (ст.140 ТК РФ). Відповідно, компенсацію за невикористану відпустку працівник повинен отримати також в свій останній робочий день.

Відповідальність за невиплату компенсації за невикористану відпустку

Якщо роботодавець не виплатить працівникові, що звільняється компенсацію за невикористану відпустку, а трудінспекція дізнається про це (наприклад, працівник напише скаргу), то роботодавця оштрафують. Розмір штрафу становить (ч.6 ст.5.27 КоАП РФ):

 • від 30000 руб. до 50000 руб. - для юрособи-роботодавця;
 • від 10000 руб. до 20000 руб. - для посадових осіб юрособи-роботодавця;
 • від 1000 руб. до 5000 руб. - для ІП-роботодавців.

До речі, якщо компенсацію за невикористану відпустку роботодавець виплатить, але з порушенням встановленого терміну, то разом з цією компенсацією роботодавець зобов'язаний виплатити працівникові ще й іншу компенсацію - за затримку трудових виплат (ст.236 ТК РФ). Її розмір може розрахувати наш Калькулятор компенсації за затримку зарплати.

Компенсація за невикористану відпустку при звільненні та ПДФО

Така компенсація обкладається ПДФО в повному обсязі (п.3 ст.217 НК РФ). Податок з компенсації за невикористану відпустку роботодавець повинен перерахувати до бюджету не пізніше дня, наступного за днем ​​її виплати (п.6 ст.226 НК РФ).

У довідці 2-ПДФО компенсація за невикористану відпустку відображається за кодом доходів 2013 (Додаток № 1 до Наказу ФНС від 10.09.2015 N ММВ-7-11 / 387 @).

Компенсація за невикористану відпустку: страхові внески

Компенсація за невикористану відпустку обкладається страховими внесками на ОПВ, на ОМС, на слухаючи (пп.2 п.1 ст.422 НК РФ), а також внесками «на травматизм» (пп.2 п.1 ст.20.2 Федерального закону від 24.07 .1998 N 125-ФЗ).

Компенсація за невикористану відпустку при звільненні у 2018 році

Право на компенсацію за невикористану відпустку при звільненні у 2018 році

Якщо працівник не використав відпустку тривалістю більше 28 календарних днів на рік (ст. 126 ТК РФ), а також якщо працівник звільняється, але у нього залишилися дні відпустки (ст. 127 ТК РФ), йому належить при звільненні у 2018 році компенсація за невикористану відпустку.

Компенсація за відпустку не виплачується тільки при звільненні в разі укладення цивільно-правових договорів (ст. 11 ТК РФ) або якщо співробітник відпрацював менше половини місяця.

Кількість днів роботи, що становлять менше половини місяця, не включається в розрахунок стажу, що дає право на компенсацію за невикористану відпустку при звільненні (п. 35 Правил про чергові й додаткові відпустки, затверджених НКТ СРСР від 30.04.1930 № 169). Значить, право на компенсацію має працівник, який пропрацював більше половини місяця. Це підтверджується і листом Роструда від 08.06.2007 № 1920-6.

Як розрахувати компенсацію за невикористану відпустку при звільненні 2017? Про це читайте далі.

Розрахунок компенсації за невикористану відпустку при звільненні в 2017р

Щоб розрахувати компенсацію, треба визначити кількість днів невикористаної відпустки, розрахунковий період для середнього заробітку, суму врахованих виплат, середній денний заробіток.

Кількість днів невикористаної відпустки для розрахунку компенсації за невикористану відпустку в 2018 році

Щоб визначити кількість днів відпустки, що підлягають компенсації, співвідносимо кількість днів щорічної оплачуваної відпустки, зароблених співробітником, з кількістю днів відпустки, які співробітник відпочивав.

Кількість днів відпустки, що надається за рік роботи, становить 28, тобто на кожен місяць припадає по 2,33 дня (28 календ. Дн. ÷ 12 міс.).

З періоду, який співробітник відпрацював в робочому році, потрібно виключити (ч. 2 ст. 121 ТК РФ):

 • час відсутності на роботі без поважних причин (ст. 76 ТК РФ;
 • час відпустки по догляду за дитиною до трьох років.

При цьому в відпускної стаж працівника включається час (ч. 1 ст. 121 ТК РФ):

 • фактичної роботи;
 • коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада);
 • вимушеного прогулу при незаконному звільненні або відстороненні від роботи й наступному поновленні на колишній роботі;
 • відсторонення від роботи фахівця, який не пройшов обов'язковий медичний огляд (обстеження) не зі своєї вини;
 • наданих на прохання працівника відпусток без збереження заробітної плати, що не перевищує 14 календарних днів протягом робочого року.

При визначенні кількості днів відпустки, які треба сплатити, враховується не календарний - з 1 січня по 31 грудня, а робочий рік. Робочий рік визначається для кожного працівника індивідуально. Він становить 12 місяців з дня надходження співробітника на роботу до даного роботодавця.

Якщо співробітник в робочому році відпрацював більше 11 місяців, при звільненні йому належить повна компенсація за 28 календарних днів відпустки. Роструд прирівняв 11 місяців до повного робочого року (лист від 18.12.2012 № 1519-6-1). Якщо ж менше 11 місяців, то кількість невикористаних днів відпустки буде розраховуватися пропорційно відпрацьованому ним часу (п. 28 Правил про відпустки):

тривалість щорічної відпустки: 12 x кількість повних відпрацьованих місяців

Співробітник влаштувався на роботу в компанію 1 березня і звільнився 13 жовтня. Тобто відпрацював сім повних місяців і 13 днів (так як 13 днів - це менше половини місяця). За весь час роботи він узяв два тижні відпустки (14 календарних днів). Робота за 1 місяць дає право на 2,33 дня відпустки (28 днів: 12 місяців).

За повністю відпрацьований рік працівнику встановлено 28 календарних днів відпустки. За 7 відпрацьованих місяців співробітник заробив 16,31 дня відпустки (7 міс. × 2,33 дн.). З цієї суми треба відняти 14 днів, які працівник вже відгуляв. Значить, йому належить компенсація за 2,31 дня (16,31 - 14).

Розрахунковий період для компенсації за невикористану відпустку при звільненні

Розрахунковий період - останні 12 місяців, що передують місяцю, в якому працівник звільняється (абз. 2 п. 2 Положення про середній заробіток).

Якщо співробітник відпрацював менше 12 місяців, то до розрахункового періоду включається час з першого дня роботи до останнього числа місяця, що передує місяцю звільнення.

Якщо ж у співробітника не було фактично відпрацьованих днів або нарахованої зарплати і до розрахункового періоду, то в нього будуть включені дні, відпрацьовані ним в місяці звільнення (п. 7 Положення про середній заробіток).

Деякі періоди, а також нараховані за цей час суми потрібно виключити з розрахункового, наприклад, коли працівник отримував середній заробіток за час відрядження, хворів або отримував допомогу по вагітності та пологах, був у відпустці без збереження зарплати.

Сума враховуються виплат для розрахунку компенсації за невикористану відпустку в 2018 році

Компенсація за невикористану відпустку при звільненні розраховується виходячи із середнього заробітку працівника (ст. 114 і ч. 4 ст. 139 ТК РФ). Порядок його розрахунку встановлений в Положенні про особливості порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Уряду РФ від 24.12.2007 № 922.

При розрахунку компенсації за невикористану відпустку, пов'язаної зі звільненням, зокрема, враховуються (п. 2 Положення про середній заробіток):

 • зарплата;
 • компенсації, пов'язані з режимом роботи та умовами праці (доплати за роботу в шкідливих умовах, в нічний час, вихідні та святкові дні та ін.);
 • виплати, обумовлені районним регулюванням оплати праці (у вигляді коефіцієнтів і процентних надбавок до заробітної плати). Це означає, що в розрахунок середнього денного заробітку входить районний коефіцієнт (надбавка), тому до розрахованої сумі компенсації за дні невикористаної відпустки він повторно не застосовується;
 • надбавки і доплати до тарифних ставок (окладів) за професійну майстерність, класність, вислугу років, вчений ступінь і т. п.

Із загальної суми виплат працівникові потрібно виключити суми, перераховані в пункті 5 Положення про середній заробіток.

Крім того, при обчисленні заробітку за розрахунковий період не враховуються виплати соціального характеру та інші виплати, що не належать до оплати праці (наприклад, матеріальна допомога, оплата вартості харчування, проїзду, навчання, комунальних послуг, відпочинку) (п. 3 Положення про середній заробіток ).

Розрахунок середнього денного заробітку для компенсації при звільненні у 2018 році

Розрахунок залежить від того, повністю чи ні відпрацьований розрахунковий період.

1) Якщо розрахунковий період відпрацьований повністю:

Середній денний заробіток = сума нарахованої за розрахунковий період зарплати: 12: 29,3

2) Якщо розрахунковий період відпрацьований не повністю:

Середній денний заробіток = сума врахованих виплат: 29,3 х кількість повних календарних місяців + кількість календарних днів, що припадають на відпрацьований час у повному обсязі відпрацьованих календарних місяцях

Кількість календарних днів у неповному календарному місяці = 29,3: кількість календарних днів місяця x кількість календарних днів, що припадають на час, відпрацьований співробітником в повному обсязі відпрацьованому місяці

Розрахунок компенсація за невикористану відпустку при звільненні у 2018 році

Щоб розрахувати суму компенсації, потрібно середній денний заробіток помножити на кількість календарних днів невикористаної відпустки (п. 9 Положення про середній заробіток).

Приклади розрахунку компенсації за невикористану відпустку при звільненні 2017

Компенсація при звільненні на випробувальному терміні. Робота під час випробувального терміну входить в стаж, що дає право на відпустку. В цьому випадку компенсацію за невикористану відпустку при звільненні розраховують в звичайному порядку (ст. 139 ТК РФ). Тобто кількість невикористаних днів відпустки визначають пропорційно до відпрацьованого часу (п. 28 Правил, затв. НКТ СРСР від 30.04.30 № 169).

За кожний повний місяць роботи співробітнику покладається 2,33 дня відпустки (28 дн: 12 міс.). При цьому місяць вважається відпрацьованим повністю, якщо співробітник був зайнятий більше його половини.

Працівника прийнято на роботу 1 квітня з випробувальним терміном 3 місяці. 10 червня він звільнився, відпрацювавши два повних місяці і 10 днів. Залишок 10 днів менше половини робочого місяця (28 дн.: 2). Тому при розрахунку компенсації вони не враховуються. Значить, працівникові треба виплатити компенсацію за 4,67 дня (28 дн.: 12 міс. × 2 міс.).

Компенсація за невикористану відпустку після тривалого прогулу. За загальним правилом компенсацію за невикористану відпустку треба вважати виходячи із заробітку за останні 12 місяців, що передували дню звільнення. У разі прогулу це той день, коли компанія зібрала докази і склала наказ про звільнення.

Дні прогулу зазвичай не виключають з розрахункового періоду. Але, якщо співробітник прогулював більше року, у нього за весь розрахунковий період немає заробітку. Тому компенсацію за невикористану відпустку при звільненні треба визначити виходячи з зарплати, нарахованої за більш ранній період, рівний розрахунковому. Тобто за 12 місяців, що передують періоду прогулу. Такий алгоритм випливає з пункту 6 Положення (затв. Постановою Уряду РФ від 24.12.2007 № 922).

Якщо ж працівник прогулював менше 12 місяців, компенсацію треба вважати за загальними правилами - з доходів за 12 місяців, що передували дню звільнення.

Облік компенсації за невикористану відпустку при звільненні

Компенсація в податковому обліку - це окремий витрата, а в бухобліку компенсацію можна списати за рахунок резерву.

У податковому обліку розраховані суми резерву враховують у витратах на оплату праці. А відпускні списують за рахунок резерву. Витрати на оплату праці перераховані в статті 255 НК РФ. При цьому виплати за дні відпочинку записані в пункті 7, а компенсація за невикористану відпустку - в пункті 8 статті 255 НК РФ. У зв'язку з цим чиновники роблять висновок, що компенсацію треба врахувати окремо, а не за рахунок резерву (лист Мінфіну Росії від 03.05.2012 № 03-03-06 / 4/29).

У бухгалтерському обліку спеціальних правил немає. Компанія створює резерв і списує за рахунок нього зобов'язання перед співробітником (п. 21 ВПБ 8/2010). При цьому не важливо, йде працівник у відпустку або отримує компенсацію відпускних. Тому виплати при звільненні треба відобразити за дебетом рахунка 96 "Забезпечення зобов'язання і кредиту рахунку 70« Розрахунки з персоналом з оплати праці », а внески - по кредиту рахунку 69« Розрахунки по податках і зборах ».

Компенсація за невикористану відпустку при звільненні з розрахунку 6-ПДФО

При звільненні працівник має право на компенсацію за невикористану відпустку. З неї компанія утримує ПДФО при виплаті грошей, а перераховує на наступний робочий день. У рядках 100 і 110 розрахунку 6-ПДФО запишіть дату видачі грошей, а в рядку 120 - наступний робочий день.

Інша справа, якщо працівник іде у відпустку з наступним звільненням. Тоді для відпускних буде діяти загальне правило. У рядках 100 і 110 розрахунку 6-ПДФО запишіть дату виплати відпускних. Перерахувати податок потрібно в останній день місяця, в якому працівник отримав гроші. Цю дату запишіть в рядку 120.

Працівник пішов у відпустку з звільненням 26 травня. 23 травня компанія виплатила відпускні в розмірі 41 000 руб. У рядках 100-110 запишіть дату, коли компанія видала гроші, тобто 23 травня. У рядку 120 - останнє число місяця, тобто 31 травня.

Компенсація за невикористану відпустку 2018

Зарплату, компенсацію за невикористану відпустку при звільненні в 2018 році і допомогу по відображають в різних блоках рядків 100-140 розділу 2 6-ПДФО.

Компанія показує різні виплати в одному блоці рядків 100-140 розділу 2, якщо за доходами збігаються всі три дати: отримання доходу, утримання ПДФО і крайній термін, коли компанія має право перерахувати податок до бюджету.

Якщо співробітник звільняється, то датою отримання доходу у вигляді оплати праці вважається останній день роботи (абз. 2 п. 2 ст. 223 НК РФ). А датою отримання доходу у вигляді компенсації за невикористану відпустку та лікарняні - день їх виплати.

Працівник звільнився 3 березня. У цей день йому видали зарплату разом з компенсацією за невикористану відпустку - 60 тис. Рублів, а також оплатили лікарняний - 9000 рублів. ПДФО з усіх сум перераховано 3 березня.

Співробітник отримав розрахунок, компенсацію за відпустку і допомогу в останній день роботи. У день виплати компанія також утримує ПДФО. Значить, дати в рядках 100 і 110 будуть однаковими - 3 березня.

У той же час термін перерахування ПДФО в рядку 120 буде відрізнятися. Для зарплати і компенсації крайній термін сплати ПДФО - це день, наступний за виплатою, - 4 березня. А для допомоги - останній день місяця, в якому компанія видала гроші (п. 6 ст. 226 НК РФ). Тобто 31 березня.

Компенсація за невикористану відпустку 2018

Є питання? Наші експерти допоможуть за 24 години! Отримати відповідь Нове

Компенсації за невикористану відпустку в 2018 році: порядок розрахунку і терміни виплат

У статті ТК РФ № 122 законодавчо закріплено право кожного працівника на щорічний відпочинок тривалістю 28 днів. Розрахунок часу відпочинку проводиться в календарних днях з включенням вихідних. Святковий і прирівняний до них період, що випадає на відпочинок, підсумовується з основним, але не оплачуються. За взаємною згодою працівника і роботодавця відпочинок розділяється на кілька частин, одна з яких не повинна бути менше 14 календарних днів. Виплата грошей замість основного періоду не передбачена, компенсація призначається лише у визначених законом випадках.

Що таке компенсація за відпустку

У Трудовому кодексі зафіксовано право трудящих на основний 28-денний відпочинок, який роботодавець повинен сплатити. Для деяких працівників тривалість відпочинку збільшена, що обґрунтовується шкідливими умовами праці. У ситуації, коли додаткові дні не використані в силу професійної завантаженості або з інших причин, то трудящий має право на грошову компенсацію. Закон РФ не допускає фінансових виплат за невикористану період основної відпустки. Порушення ТК карається штрафом.

Звільняючись, працівник або сумісник отримує право на повну або часткову компенсацію за невикористану відпочинок. Величина виплати залежить від тривалості роботи з дня надходження чи колишніх часів від попереднього відпустки. Компенсація відпускних в розмірі виплат за річний період нараховується при досягненні 11-місячного терміну роботи. Часткові компенсаційні виплати розраховуються, виходячи з залишився невикористаного періоду і розміру доходу співробітника.

За законодавством будь-які доходи громадян оподатковуються. З відпускних грошей перераховується державі ПДФО, що регулюється законом про оподаткування. Компенсація за відпочинок є теж доходом, то і щодо цих виплат діє норма податкових відрахувань. Порахувати самостійно, скільки буде утримано з компенсаційних виплат, ви можете, скориставшись калькулятором на спеціалізованих сайтах.

Громадянин має право написати заяву про отримання компенсації за невикористану додаткову відпочинок, який надається понад 28 днів. Але роботодавець може відмовити без пояснення причин, при цьому обов'язок надати відпочинок зберігається. Ні за яких умов не допускається заміна додаткових днів фінансовими виплатами наступним категоріям працівників:

 • зайнятим на виробництві з шкідливими і небезпечними умовами праці;
 • вагітним жінкам;
 • трудящим, що не досягли віку 18 років.

При звільненні працівника право на компенсаційні виплати настає з моменту вступу в силу наказу по організації. Працівник може скористатися нормою Трудового кодексу і написати заяву про надання основного і додаткового відпочинку, якщо звільнення не відбувається по винним діям. Тоді компенсація не виплачується, а датою звільнення вважається день виходу працівника з відпустки. Якщо у співробітника «накопичені» невикористаний час відпочинку, то компенсація відпустки при звільненні розраховується на весь підсумований період.

Деяким категоріям громадян покладені додаткові вихідні, які можуть бути компенсовані фінансовими виплатами. Частина, що перевищує 28-денний період, надається працівникам з ненормованим робочим часом і особливими умовами праці. Це кількість днів додаткової відпочинку закріплено в колективному трудовому договорі. Компенсація розраховується виходячи з положення за звичайними відпускними. Якщо співробітник вирішив скористатися своїм правом, і заява підписана керівником, то нарахування грошей відбудеться в найближчу видачу заробітної плати.

Компенсація за невикористану відпустку 2018

Виплата компенсації за невикористану відпустку без звільнення в 2018 році

Роботодавець несе відповідальність за недотримання погодженого графіка. У деяких випадках, коли потрібна присутність співробітника на робочому місці через виробничу необхідність, відпускний час зсувається, але тільки з письмової згоди працівника. Для неповнолітніх перенесення днів відпочинку на наступний рік не допускається. Виплата компенсацій в грошовому еквіваленті за основний відпочинок заборонена на законодавчому рівні, якщо вона проводиться без звільнення громадянина. Не існує виплат за невикористану відпочинок авансом.

Нерідкі випадки, коли працівник не відпочивав покладений період в поточному році, і відбулося накопичення відпускних. Але за компенсації за невикористану відпустку в 2018 році в грошовій формі показані адміністративні штрафи. Якщо виплата проведена і це підтверджується документом, підприємства або посадові особи несуть відповідальність:

 • при первинному порушенні штраф для посадових осіб і підприємців становить від 1000 до 5000 рублів, для організацій від 30 тис. до 50 тис. рублів;
 • при повторному порушенні сума штрафу зростає для індивідуальних підприємців і посадових осіб від 10 тис. до 20 тис. рублів (з можливою дискваліфікацією посадових осіб) і для організацій від 50 тис. до 70 тис. рублів.

Яка відпустка можна замінити грошовою компенсацією

Існує загальний принцип для роботодавців - компенсація вихідних грошовою виплатою дозволена тільки при звільненні працівника. Для тих співробітників, які продовжують працювати, відшкодування грошима днів відпочинку можливо тільки частково, якщо є право трудящого на додатковий або продовжений період. Компенсації за невикористану відпустку в 2018 році в збільшеній його частини за заявою працівника нараховуються педагогам, інвалідам, медикам і спортсменам, громадянам, зайнятим на небезпечному виробництві і (або) на шкідливих умовах праці.

Роботодавець має право відмовити у відшкодуванні відпускного часу вагітним жінкам, неповнолітнім працівникам і працівникам, зайнятим на шкідливому виробництві, так як цим категоріям громадян оплата грошима законного відпочинку заборонена законом. Мінімальний додатковий відпочинок (особливі умови роботи) становить 7 днів. Якщо працівнику надається додатковий відпускний період, наприклад, 12-денний, то він має право отримати грошові виплати за 5.

Щорічний оплачуваний відпочинок складається з двох частин - основної, тривалістю 28 днів і додатковий, особливість якого визначається умовами роботи співробітника і на законодавчому рівні. Категорії громадян, які мають право на додаткове відпускний час можуть отримати грошове відшкодування за невикористану відпустку в 2018 році, якщо про заборону не вказано в ТК РФ. Список категорій працівників, тривалість відпочинку яких понад 28 днів, і які мають право на грошове відшкодування відпускних понад покладену норму:

 • працівники, зайняті на роботах зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці (ст. 117 ТК РФ);
 • працівники, що мають особливий характер роботи (ст. 118 ТК РФ);
 • працівники з ненормованим робочим днем ​​(ст. 119 ТК РФ);
 • працівники, зайняті в районах Крайньої Півночі (північний стаж) і прирівняних до них місцевостях (ст. 321 ТК РФ);
 • педагоги (ст. 334 ТК РФ);
 • спортсменам і тренери (ст. 348.10 ТК РФ);
 • медичні працівники (ст. 350 ТК РФ).

Компенсація за невикористану відпустку 2018

Законом дозволяється замінити грошовою компенсацією лише частину, яка перевищує 28-денний термін. Виплати проводяться на підставі заяви працівника, а бухгалтер підраховує оплату за накопичений період. Наприклад, працівник не скористався правом відпустки за два роки (було перенесення), разом з додатковими вихідними підприємство повинно надати 64 дня, за вирахуванням 56 які є основним періодом, компенсація можлива за 8. Решта оформляється відпусткою.

Бувають ситуації, коли трудящий використовував всі дні основної відпустки щороку, а додаткові вихідні накопичувалися протягом декількох років. Тоді видача компенсаційних грошей проводиться виходячи із загальної кількості всіх днів за весь період роботи співробітника в даній організації. Компенсації за невикористане відпускний час в 2018 році - це не обов'язок роботодавця, якщо не відбувається звільнення співробітника, а право. Виходячи з 126 статті ТК РФ, керівництво може відмовити співробітникові в наданні відпустки і оплаті.

Компенсація за невикористану відпустку при звільненні у 2018 році

Співробітник фірми пропрацював з моменту працевлаштування менше 11 місяців і вирішив звільнитися, відбулася ліквідація підприємства або закінчення строку договору. Крім належної заробітної плати, фінансовий відділ проводить розрахунок компенсації за невикористану відпустку при звільненні. Враховується заробіток працівника, проводиться підсумовування окладу і преміальних. Для визначення оплати застосовують формулу:

S - доходи трудящого за календарний рік, що передує звільненню;

Kn - всі належні дні за період (визначається формулою 2.33 помножити на N (повністю відпрацьовані місяці)).

Розрахувати компенсацію за невикористану відпустку в 2018 році можна самостійно, скориставшись наведеною формулою. Ви знаєте, що за поточний рік відпрацювали 5 місяців і 4 дні, зарплата склала 300 тис. Рублів. Вводимо дані замість літерних позначень і отримуємо: (300000 / 29.3) / 12 * 12 = 10238 рублів. Для отримання компенсаційних виплат в повному обсязі в розмірі річних виплат необхідно відпрацювати на підприємстві 11 місяців з моменту (дати) надходження. Застосовується формула: (S / 29,3) / 12 * K, де До - це дні покладеного за рік відпустки.

Як розрахувати кількість днів

Щоб визначити, скільки днів покладається працівнику, яка сума повинна бути нарахована, потрібно підсумувати періоди, за які відпочинок не надається. Таких періодів трохи і при належному оформленні документів порахувати кількість днів, що віднімаються із загальної тривалості роботи співробітника на підприємстві не складно. Не йдуть до стажу періоди:

 • Відсутність працівника на роботі без поважної причини (прогул), в тому числі, якщо працівник несвоєчасно оформив заяву або був усунений від роботи керівництвом.
 • Відпустки по догляду за дитиною, але відпустка по вагітності та пологах (декрет) формує право на відпустку.
 • Відпустки «за свій рахунок», тобто без збереження зарплати, але тільки, якщо їх тривалість за рік перевищує 14 днів.

Компенсація за невикористану відпустку 2018

Обов'язковий період відпустки за статтею ТК РФ 115 - 28 календарних днів (база). Виходячи з положення, що трудиться необхідно надати відпочинок за фактично відпрацьований період і для цього проводиться розрахунок. Виняток - періоди підтвердженого відсутності на робочому місці, що вноситься до журналу обліку робочого часу. Роботодавець не має права на власний розсуд виключати з відпускного стажу будь-які дні і керується тільки статтею закону. Час, який йде в розрахунковий період:

 • Безпосереднє виконання трудових обов'язків за договором, посадовий або робочої інструкції.
 • Курси по підвищенню кваліфікації за направленням роботодавця.
 • Навчальні відпустки на час сесії або під час вступу до навчального закладу, підтверджені довідкою установи.
 • Відрядження, які повинні збігатися з підтвердженням періоду відсутності на роботі.
 • Тимчасова непрацездатність (лікарняний лист). Роботодавець має право провести перевірку достовірності документа, звернувшись з офіційним листом до лікувального закладу.
 • Державна повинність (служба), залучення на військові збори.
 • Вимушені простої з вини роботодавця.
 • Відпустка без збереження заробітної плати, якщо він дорівнює або менше 14 днів розрахункового періоду.

З практики, якщо працівник був звільнений з підприємства і в суді вдалося довести неправомірність дій роботодавця, то період вимушеного безробіття так само входить в відпускної стаж. Законом передбачено додатковий відпочинок за особливі умови праці, що пояснюється в статтях ТК РФ 116-119. Ця пільга діє по відношенню до наступних категорій працівників і закріплена в положенні колективного трудового договору:

 • Зайнятим на виробництві або іншому робочому місці з особливим характером роботи (визначається Урядом РФ).
 • Персонал, що працює у шкідливих і (або) небезпечних умовах праці (зміни визначаються галузевими правилами і законами).
 • З ненормованим графіком роботи.

Щоб здійснити оплату за весь або неповний відпочинок, необхідно вирахувати середньоденний заробіток робітника. До уваги приймаються оклад на посаду і преміальні виплати, незалежно від їх характеру. На деяких підприємствах введені виплати, пов'язані з заходам соціальної підтримки, які не можуть бути включені в середній денний заробіток. Це: оплата проїзду до місця роботи; матеріальна допомога; оплата харчування, знімання квартири, навчання. Для розрахунку середньоденного заробітку застосовується формула:

Середній денний заробіток = ЗПФ. / 12 міс. / 29,3

- коефіцієнт 29,3 - середнє число календарних днів місяця;

- ЗПФ. - сума заробітної плати, яка нарахована за період розрахунку.

Компенсація за невикористану відпустку 2018

Щоб дали компенсації за невикористану основну відпустку в 2018 році потрібно подати підписаний бланк заяви керівництва. Обчислення відпускних провадиться виходячи з фактично відпрацьованого часу. Ви не зможете отримати компенсацію за черговий основний період, а рішення про надання фінансової компенсації за додатковий період відпочинку приймається тільки на підставі доброї волі керівника. Але є ймовірність не відпочивати і отримати гроші - це звільнення або розірвання договору і прийом на роботу одним днем.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

56 − 53 =

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

map