Характеристика на учня 3 класу від класного керівника готова

ХАРАКТЕРИСТИКА на учня 3 класу

Характеристика на учня 3 класу від класного керівника готова

на того, хто навчається 3класса МОБУ ЗОШ с. Питомо-дування

Решетникова Андрія Володимировича 11.03.2005 року народження

Проживає за адресою: с. Питомо-дування, вул. Бєльська, д. 9

Андрій Характеристика на учня 3 класу від класного керівника готованавчається в даній школі за програмою «Планета знань».

реклама тут 1

За характером холерик, неврівноважений, але дуже товариська. З однокласниками часто конфліктує, ображає дівчаток, б'ється з хлопчиками. Дорослим грубить, часто вступає в суперечки. У класі має друзів, доручення виконує. Загальношкільні заходи відвідує, старається всюди брати участь. Гуртки та секції не відвідує.

У хлопчика 2 група здоров'я, фізкультурна група - основна. Андрій переніс операцію на шлунок, довгий час знаходився на лікуванні в м Уфі. За своїм зовнішнім виглядом не стежить, неохайний. Шкільне приладдя знаходяться в потворному стані. Правила для учнів порушує.

Вчиться посередньо, навчанням цікавиться, але мало читає. За російській мові виражена дисграфія. Під диктовку вчителя пише, але при цьому допускає велику кількість помилок. Часто не виконує домашнє завдання, в зошитах брудно.

З основних предметів програмний мінімум засвоєний.

реклама тут 2

Пам'ять хороша, легко переказує прочитане. Активно працює на уроках. Відрізняється самостійністю суджень. Улюблені предмети: фізична культура, малювання.

Виховується в неповній сім'ї. Вихованням займається мама, батьківські збори і позакласні заходи відвідує не завжди. У відносинах вчителя з мамою конфліктів не виникає.

Директор школи __________ Гайніева Л.А.

Класний керівник __________ Переведенцева М.В.

Як правильно скласти характеристику на учня

Характеристики на учнів використовуються досить часто, особливо необхідні вони при переході в нову школу. Новий педагог швидше зможе встановити контакт з учнем, якщо в його розпорядженні буде грамотно складена характеристика з попереднього місця навчання. У той же час упереджено складена характеристика цілком може зумовити репутацію школяра і позначитися на його взаєминах з педагогами і однокласниками.

У різний час при складанні характеристик педагоги керувалися інструкціями, актуальними в поточний момент. Однак існує чимало прикладів змістовних характеристик, складених у вільній формі або з урахуванням рекомендацій вчених-психологів і педагогів.

Зіставивши існуючі види характеристик і критерії оцінки учня, що застосовуються в них, можна виділити основні вимоги до цього документа:

  • Найбільш виражені індивідуальні особливості учня, проявлених їм в процесі навчання.
  • Характеристика повинна свідчити про ставлення викладача до учня.
  • Документ складається за стандартною схемою, повинен бути легко читаним і виразним.

Нижче ми наведемо приклад складання психолого-педагогічної характеристики, складеної після спостереження за шестикласником протягом місяця.

Петров Володимир Миколайович - учень 6 «А» класу СШ 35 міста L-k. Народився 24 червня 2001 року Після медичного обстеження зарахований в 1 групу здоров'я. Основна група з фізичної культури. Рекомендовано загартовування.

Володимир Петров живе в повній сім'ї. Батько - Петров Микола Васильович працює в конструкторському бюро. Володимир Петров живе в повній сім'ї. Мати - Петрова Олена Сергіївна - викладає біологію. В ході спілкування класного керівника з батьками з'ясувалося, що обстановка в сім'ї сприяє всебічному розвитку дитини. Між батьками і сином встановилися дружні і довірчі відносини, хлопчикові приділяють достатньо уваги, при необхідності допомагають освоїти новий навчальний матеріал і підготувати домашні завдання.

У Володимира є власна кімната, тому ніщо не заважає йому вчитися і робити домашні завдання. Відповідаючи на питання анкети, хлопчик розповів, що виконує деякі домашні обов'язки: ходить в магазин, виносить сміття, поливає квіти. З цього можна зробити висновок, що батьки прищеплюють Володимиру працьовитість і акуратність.

Батьки Володимира Петрова не пропускають батьківські збори, цікавляться успішністю сина, консультуються з класним керівником з приводу розвитку задатків сина.

Володимир Петров дуже сумлінно ставиться до навчання, на уроках завжди уважний: першим помічає помилки, допущені учнями під час запису на дошці, швидко реагує на запитання вчителя при усному опитуванні. Хлопчик добре узагальнює матеріал, здатний до систематизації і аналізу. Добре встигає з усіх предметів, але особливо любить математику і іноземну мову. Середній бал з предметів - 4,5.

Петров В. Активний на уроках: одним з перших піднімає руку. Іноді відповіді Володимира бувають неправильними, але його активність говорить про старанності в навчанні. Хлопчикові подобається відповідати перед класом, що свідчить про його лідерські якості.

Володимир бере активну участь не тільки в навчальному процесі, а й у позаурочній діяльності. Регулярно відвідує факультатив з інформатики, музичну школу по класу акордеона і спортивну секцію (плавання). У вільний час із задоволенням спілкується з друзями. Все доручені справи хлопчик виконує охоче й сумлінно. Уже в 6 класі Володимир визначився з вибором майбутньої професії - він хоче стати математиком і мріє вчитися в Гарварді.

Володимиру притаманні такі якості як цілеспрямованість, самостійність і активність. Темперамент визначається як сангвінічний (60%) і холеричний. Цим пояснюється працездатність учня, але в той же час хлопчик нестійкий в захопленнях, часто змінює сфери інтересів. До позитивних якостей Володимира, безумовно, відносяться оптимізм, енергійність, чуйність, наполегливість. В результаті тестування встановлено середній рівень сили нервових реакцій, висока врівноваженість, дуже висока рухливість нервової системи.

У Володимира дещо завищена самооцінка, йому часто не вистачає терпіння і витримки. У хлопчика відмінно розвинена мова, і він часто надто поспішно відповідає на питання вчителів. Відповіді при цьому не завжди бувають правильними, хоча при спокійному обговоренні з'ясовується, що хлопчик знає правильні рішення. Оцінка учнем власних можливостей цілком адекватна, самокритичність у Володимира розвинена в достатній мірі. Активна позиція не заважає Володимиру зберігати акуратність, скромність, чуйність і щирість. Своїм помилки хлопчик завжди визнає і намагається їх виправити.

Володимир легко засвоює навчальний матеріал, безпомилково встановлює зв'язки між новим і пройденим, при виконанні завдань без праці визначає правило, яким потрібно скористатися. Відмінною рисою Володимира можна назвати високу культуру спілкування: хлопчик завжди підкреслено ввічливий і тактовний.

У Володимира підвищена уважність, він добре перемикається і вміє розподілити увагу. Переважає моторно-аудиальная пам'ять. Добре розвинене мислення, дитина легко аналізує і систематизує новий матеріал. Мова також розвинена з випередженням вікової норми - Володимир легко і точно формулює думки і вміє підібрати досить точні визначення.

7. Психолого-педагогічні висновки

На підставі вищесказаного можна зробити висновок про адекватне, кілька випереджаючий розвиток Володимира Петрова. Учень відрізняється широким кругозором, допитливістю і здібностями. Хлопчик товариський, неконфліктний, самокритичний. Учень демонструє потенційні здібності до точних наук і цікавиться творчістю.

Характеристика учня 3 Б класу

Характеристика на студента 3 Б класу (позитивна)

Перегляд вмісту документа
«Характеристика учня 3 Б класу»

учня 3 Б класу

МКОУ «Піонерська ЗОШ»

Чудіновскіх Сергія Олександровича, 21.10.2007

який мешкає за адресою: п. Піонерський, вул. Радянська 7-12

Сергій навчається в даній школі з 01.09.2014. До надходження в школу відвідував дошкільний заклад, виховується в повній сім'ї. Сім'я цікавиться навчанням дитини, є активними помічниками у навчанні. Атмосфера в родині доброзичлива, тепла. Відносини між членами сім'ї довірчі, близькі. Члени сім'ї охоче співпрацюють з вчителями.
У школу надійшов добре підготовленим. За час навчання проявив себе добросовісним, відповідальним учнем. Навчається з інтересом. Грамотно викладає свої думки, володіє великим запасом слів. Швидко читає. Читає з інтересом, переказує прочитане, відповідає на питання по тексту. Вчить вірші. На уроках активний, часто піднімає руку. При виконанні навчальних завдань, швидко здатний переключатися з одного виду діяльності на інший. Грамотно пише під диктовку. Записи в зошитах робить акуратно, старається. Чітко і уважно виконує інструкції вчителя. З математики обчислювальні операції виконує, самостійно вирішує завдання, пише до них пояснення. Добре знає таблицю множення. 2 і 3 клас закінчив на відмінно.
Хлопчик дисциплінований, посидющий, не конфліктна. Спокійний, поступливий, доброзичливий стиль поведінки. Охоче ​​і сумлінно виконує громадські доручення. Зазвичай виступає в ролі лідера, намагається організувати, покликати дітей грати. В даний момент має багато друзів серед однокласників. На даний момент є опорою педагога.
У Сергія високий рівень розвитку дрібної моторики, рівень розвитку інтелектуальних здібностей вище середнього, довготривала пам'ять і здатність до аналізу добре розвинені, стійкість уваги знаходиться в нормі, рівень словникового запасу високий.

Класний керівник: /Ю.Е.Корякіна /

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

− 2 = 2

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

map