Характеристика на студента з місця навчання зразок позитивна

Характеристика на студента з місця навчання зразок позитивна

Характеристика з місця навчання - це офіційний документ, виданий навчальним закладом і відображає інформацію про особистісні якості учня, а також рівень володіння ним навчальним матеріалом. Документ може бути застосований в якості додатку до пакету документів при прийомі учня на роботу, проходження комісії у військкоматі (в даному випадку складається характеристика до військкомату), перекладі на інший факультет, в інший навчальний заклад, а також інших випадках.

Відповідальними особами за складання характеристики може бути співробітник відділу кадрів навчального закладу, деканату, куратор групи, керівник практичних занять або інший співробітник інституту. Документ оформляється на фірмовому бланку навчального закладу, підписується керівником і скріплюється печаткою.

Характеристика з місця навчання має наступну структуру:

 • заголовна частина, в якій вказується повне найменування, адреса та контактні дані навчального закладу, що становить документ, а також тієї організації, на вимогу яких він був наданий;
 • персональні дані учня (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження), дата його вступу до навчального закладу, загальний строк навчання, назву факультету, спеціальності, групи;
 • загальна оцінка володіння знаннями, схильність до навчання, ставлення до самого процесу навчання. У даній інформації варто вказати середній бал успішності учня. Цей розділ також повинен містити досягнення учня в науці, творчості, його активність в культурному житті ВНЗ;
 • оцінка психологічного типу характеризується: тип мислення, рівень культури, взаємин з педагогами і однокурсниками;
 • заключна частина, в якій вказується дата складання документа і ставиться підпис керівника навчального закладу.

Варто зазначити, що характеристика з місця навчання - це документ, в більшій мірі розкриває емоційну сторону особистості учня. Так, в документі можна відобразити оцінку його вольових якостей, стійкості інтересів. Якщо характеристика складається на учня підлітка, важливо відзначити його рівень взаємодії з дорослими.

реклама тут 1

Сторінка оновлена: 01.11.2015

Характеристика студента - офіційний документ, виданий навчальним закладом і містить відомості про успішність і психологічні якості студента. Даний документ може знадобитися при прийомі на роботу, при проходженні комісії у військкоматі, при перекладі в інший навчальний заклад або на інший факультет і в інших випадках.

Документ схожий на зразок характеристики з місця роботи. Характеристика пишеться на бланку ВНЗ і підкріплюється печатками та підписом декана. Документ може бути складений співробітниками деканату, куратором групи, керівником практичних занять або іншим представником ВНЗ.

Структура і зразок характеристики

Стандартна структура оформлення характеристики зводиться до наступних пунктів:

 1. Вказівка ​​адреси і реквізитів навчального закладу і найменування того установи, на вимогу якого складається характеристика студента. Дана інформація розташовується в головній частині документа і може бути частиною фірмового бланка.
 2. Зазначення анкетних даних про студента, ПІБ, дати народження, періоду навчання в даному закладі, назва факультету, спеціальності, групи.
 3. Загальна оцінка успішності студента, його здібностей до різних видів навчання, ставлення до процесу навчання. У цій частині документа вказується середній бал успішності студента. Творчі або наукові досягнення студента, його активність в культурному житті, також вказуються в цьому розділі.
 4. Оцінка психологічних і поведінкових якостей особистості: типу мислення, рівня культури, характеру взаємин з іншими учасниками навчального процесу.
 5. У заключній частині документа зазначається дата складання і ставиться підпис декана.
реклама тут 2

Документ повинен містити тільки об'єктивну і правдиву інформацію про студента. Характеристика з місця навчання може вплинути на сприйняття студента роботодавцем або новим керівником.

Характеристика на студента з місця навчання зразок позитивнаЗразок характеристики студента в військкомат (Розмір: 32,0 KiB | Завантажень 14 957)

Характеристика на студента з місця навчання зразок позитивнаЗразок характеристики студента (Розмір: 31,5 KiB | Завантажень: 44 977)

Зразок характеристики з місця навчання студента і школяра

Характеристика на студента (учня) є одним з найважливіших документів, який складають в найрізноманітніших ситуаціях: при надходженні і закінчення вузу, при перекладі, для заохочення або покарання, для проходження комісії у військкоматі і т. Д. Зразок характеристики з місця навчання або проходження практики повинен бути напоготові у кожного керівника навчальної групи, співробітника деканату, куратора практикантів на підприємстві, щоб полегшити і прискорити складання звітності.

Характеристика на студента з місця навчання зразок позитивна

Структурні елементи характеристики

Будь-яка характеристика учня або випускника складається зі стандартних моментів, які повинні бути описані. Далі вона доповнюється специфічними даними, в залежності від місця її призначення та індивідуальних моментів, що стосуються особистості студента. Отже, зразок характеристики з місця навчання повинен включати такі стандартні дані:

 1. Шапка або заголовна частина. Потрібно вказати повну назву вузу, адреса, контактну інформацію, а також реквізити тієї установи, куди направляється документ.
 2. В основній частині характеристики (перший абзац) вказуються біографічні дані студента (ПІБ, рік народження, час вступу до навчального закладу, факультет, спеціальність, назву академічної групи).
 3. Дані про успішність і ставлення до навчання - середній бал, наявність здібностей до обраної діяльності, інтерес до спеціальності, досягнення, участь в додаткових заходах (конференціях, виставках), відвідування занять.
 4. Психолого-педагогічні дані: особливості поведінки, взаємодії з групою і викладачами, особистісні якості, рівень культури.
 5. Дата та підписи відповідальних осіб (обов'язково декана або ректора і упорядника - куратора або іншої людини)

Характеристика на студента з місця навчання зразок позитивна

Характеристика на студента з місця навчання. зразок складання

випускника (учня). (Назва навчального закладу)

факультету. (Назва факультету)

спеціальності (кафедри). (Назва)

ПІБ випускника (студента)

. (ПІБ) навчався в. (Назва вищого навчального закладу) на денному відділенні с. по. (період навчання).

За навчальний час показав себе здібним і старанним студентом. Старанно вивчав загальноосвітні та спеціальні дисципліни, особливу увагу приділяв практичних і лабораторних занять. Успішність з усіх предметів висока - 4-5 (С-А). Навчальна кваліфікаційна робота по темі "." (Назва) відрізнялася самостійністю і творчим внеском.

За час практики в. (Назва установи) показав успішне оволодіння спеціальними дисциплінами, зумів застосувати їх на практиці в таких основних функціях, доручених йому:. (Опис завдань виробничої практики). Проявив себе як ініціативний, відповідальний і нестандартно мислячий практикант, за що був відзначений високою оцінкою керівництва підприємства.

. (Ім'я, прізвище) був активним учасником життя університету: головою студентської ради факультету, членом дисциплінарного підрозділу студради гуртожитку. За час навчання брав участь в наукових і студентських конференціях (назва) та круглих столах.

. (Ім'я, прізвище) - цілеспрямований, творчий і винахідливий чоловік. Користувався авторитетом серед однокурсників і з повагою ставився до викладачів.

Цікавиться фантастичною літературою, займається легкою атлетикою, захоплюється авіамоделюванням.

Характеристика надана за запитом. (Назва установи) / Студент. (ПІБ) може бути рекомендований для навчання в аспірантурі.

Підписи відповідальних осіб

Так може виглядати характеристика з місця навчання на роботу. Зразок її може бути змінено в залежності від індивідуальних особливостей характеризується людини.

Характеристика на студента з місця навчання зразок позитивна

Характеристика з місця проходження практики студентом

Характеристика на студента складається не тільки навчальним закладом, а й тим підприємством (організацією), в якій він проходив будь-який вид практики - ознайомчу, виробничу або переддипломну. Вона складається з метою проілюструвати ступінь засвоєння практичних навичок студентом, проаналізувати застосування їм знань на потенційному робочому місці, оцінити його ставлення до роботи. У таку характеристику входять:

 1. Тема (назва та контактні дані установи, яка видає документ).
 2. Біографічні дані студента, відділення підприємства або організації, де він проходив стажування, період.
 3. Опис функцій, наданих для виконання практиканту, ступінь оволодіння їм необхідними навичками, ставлення до виконуваного праці (ініціативність, сумлінність), відвідуваність.
 4. Оцінка за пройдену практику.
 5. Дата і підпис відповідальної особи.

Зразок характеристики з місця навчання може бути використаний і для проходження студентом комісії у військкоматі. У цьому випадку документ включає, крім основних, такі пункти:

 • уточнення, студентом якого курсу, спеціальності та групи на даний момент є учень;
 • пропускає заняття безпричинно (якщо так, то яка кількість пропусків за період - місяць, півроку, рік);
 • чи є зауваження з приводу дисципліни, чи можна охарактеризувати поведінку як не відповідає вимогам системи вищої освіти;
 • риси характеру: наскільки урівноважений, чи схильний до конфліктів, як звик вирішувати важкі ситуації;
 • чи був помічений в неправомірної діяльності.

Така характеристика підійде також в разі запиту з боку інших інстанцій, наприклад поліції.

Характеристика на студента з місця навчання зразок позитивна

Характеристика з місця навчання. Зразок для школяра

Характеристика учня школи може складатися під час перекладу, при випуску, при проходженні комісії у військкоматі, за запитом іншими інстанціями (поліцією, соціальними службами) і т. Д. У цьому випадку зразок характеристики з місця навчання може виглядати таким чином:

на учня (найменування школи), 11-Б (інша назва) класу

. (ПІБ учня) за час навчання проявив себе як відповідальний учень. Був активним учасником життя колективу, до доручень класного керівника ставився з повагою.

Пропусків занять за. (Ім'я учня) не відзначалося. Учень виявляв активність на заняттях, старанно виконував домашні завдання. Середній бал з предметів суспільно-гуманітарного циклу -. (Оцінка), математичного -. (Оцінка). Учень - активний учасник шкільної та районної олімпіади з фізики.

. (Ім'я, прізвище учня) за час навчання брав участь в таких позакласних заходах: виставці технічної творчості в місті (назва), КВН серед старшокласників. (Назва) району, заходах, присвячених Великій Вітчизняній війні, Дню міста та Нового року.

. (Ім'я, прізвище учня) товариський, доброзичливий, вміє налагоджувати контакт з людьми, серед однолітків має багато друзів. За характером - чуйний, чесний, урівноважений, оптиміст. За темпераментом - сангвінік.

Захоплюється футболом, займається боксом, шахами, цікавиться творчістю (вчиться грати на гітарі). Брав постійну участь в суботниках.

У ставленні до старшим завжди чемний і ввічливий, прислухається до думки більш досвідчених людей.

Батьки активно цікавилися шкільним життям сина, відвідували всі збори. Мамо . (Ім'я учня) - член батьківського комітету класу.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

− 1 = 8

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

map