Характеристика на працівника для нагородження почесною грамотою зразок

Як скласти характеристику для нагородження почесною грамотою

Сторінка оновлена: 29.01.2017

Виділення позитивно відзначилися працівників шляхом заохочення їх за трудові заслуги вітається трудовим законодавством. Заохочення може носити як матеріальний, так і не матеріальний характер, а в ряді випадків нагородження особливо відзначився співробітника може відбуватися шляхом вручення йому почесної грамоти укупі з грошовою премією. Подібні заходи стимуляції персоналу регулюються локальними нормативними актами кожної окремо взятої організації.

Якщо вручення почесної грамоти було обрано для подальшої мотивації і заохочення заслуг працівника керівництвом підприємства, для здійснення заходу потрібна попередня підготовка додаткових документів, одним з яких є характеристика для нагородження почесною грамотою.

Характеристика на працівника для нагородження почесною грамотою зразок

Характеристика є в своєму роді універсальним документом. При надходженні на нове місце роботи громадянину може знадобитися характеристика з останнього місця трудової діяльності. Представлена ​​характеристика на працівника може нести як позитивний, так і негативний характер.

У кадровому діловодстві широко використовується ця форма документації. В тому числі, буде потрібно складання цього документа при заохоченні працівника за допомогою вручення йому почесної грамоти.

реклама тут 1

Характеристика для нагородження почесною грамотою є, свого роду, відкликанням про окремому працівника, в якому вказуються позитивні якості, трудові досягнення та заслуги співробітника, виходячи з яких, планується вручення почесної грамоти громадянину в якості міри заохочення.

Характеристика на працівника для нагородження почесною грамотою зразок

Керівники організацій часто використовують різні стимули для мотивації колективу. До можливих видів заохочення окремих працівників можуть належати:

 • Визнання заслуг працівника в публічній формі;
 • Інформування всього колективу про досягнення конкретного працівника (наприклад, розміщення на «дошці пошани»);
 • Поліпшення умов праці особливо відзначився співробітника;
 • Надання відгулів;
 • Нагородження почесною грамотою;
 • Вручення грошової премії або цінного подарунка.

Залежно від внутрішнього регламенту організації, нагородження працівника може поєднувати в собі відразу декілька з перерахованих видів. Наприклад, вручення почесної грамоти може бути пов'язане з оголошенням публічної подяки, розміщенням на «дошці пошани» і преміюванням певною грошовою сумою.

реклама тут 2

Як правило, вперше відзначився в хорошому сенсі співробітник заохочується шляхом оголошення йому подяки від імені керівництва, при повторних заслуги перед організацією громадянину буде вручена почесна грамота. Слід зазначити, що обов'язки неухильно фіксувати будь-яким способом трудові відзнаки та досягнення робочих для роботодавців не передбачено в чинному законодавстві. Таким чином, питання про те, заохочувати чи ні і яким чином це здійснювати, суворо в компетенції роботодавців.

Для вручення громадянину почесної грамоти необхідно попередньо підготувати характеристику. Характеристика для нагородження почесною грамотою повинна містити наступну інформацію:

 • Назва документу;
 • ПІБ нагороджуваного, дата його народження;
 • Посада, яку займає зазначеним громадянином;
 • Відомості про освіту;
 • Стаж трудової діяльності;
 • Опис особистісних якостей, відгук про те, як співробітник проявляє себе в різних ситуаціях, починаючи рівнем професіоналізму і закінчуючи соціальними навичками і взаємодією з колективом;
 • Опис конкретних заслуг, за які особа слід нагородити почесною грамотою;
 • Дата, підпис керівника з розшифровкою, печатка організації.

Характеристика для подання до державної нагороди

Може статися і так, що досягнення певного співробітника можна порівняти для подання до державної нагороди. В такому випадку, характеристика для нагородження почесною грамотою буде вже офіційним документом, який буде направлений в міністерство разом з клопотанням про подання громадянина до нагороди. Документ формується за державним стандартом Р 6.30-2003 і має свої особливості:

 • Повинні бути вказані відомості про організацію, що видала документ, найменування, юридична адреса, електронна пошта, контактні телефони;
 • Обов'язково повинен бути проставлений вихідний штамп з порядковим номером, датою і розписом відповідальної особи;
 • У характеристиці відображається анкетна інформація про співробітника, докладно вказуються професійні якості, описуються етапи кар'єрного росту;
 • У розгорнутій формі перераховуються досягнення за роки служби, участь у заходах, спрямованих на розвиток професійних навичок, наприклад, відвідування конференцій, складання проектів і доповідей.

Характеристика на працівника для нагородження почесною грамотою зразок

Звичайна характеристика для нагородження почесною грамотою від імені організації складається у відносно вільній формі. При написанні тексту необхідно дотримуватися офіційно-ділового стилю розповіді, уникаючи застосування надмірно емоційних мовних зворотів.

При написанні характеристики не допускаються помилки, так як вироблені в ході написання помилки роблять подібний документ недійсним. Відомості про присвоєння працівникові почесної грамоти вносяться до особової справи нагородженої особи. Будь-якому керівнику необхідно ознайомитися зі зразком характеристики для нагородження почесною грамотою, так як рано чи пізно в будь-якій організації знайдеться службовець, чиї успіхи на службовому терені потребуватимуть відповідного заохочення.

Як правильно написати характеристику на працівника

Як правило, виробнича характеристика на працівника, зразок заповнення якої ви знайдете нижче, необхідна для надання на новому місці служби, де про якості співробітника нічого не знають, тому мають потребу в інформації ззовні, що може полегшити залучення його до нового колективу.

Також складання документа може знадобитися при перекладі співробітника на нову посаду, наданні нового звання, або навпаки позбавлення такого, заохочення і зниженні. Залежно від відповідності співробітника займаної посади, якості виконуваної ним роботи, а також ставлення до своїх обов'язків, складений документ може позитивно, негативно, або нейтрально характеризувати працівника. Існує певний шаблон характеристики на працівника, який ми розглянемо нижче.

Перш за все, слід розібратися в термінології поняття.

характеристика - це письмовий документ, необхідний для виділення і підкреслення службових і особистісних особливостей конкретного співробітника. Зазначений документ оформляється в довільну форму на підприємстві, де даний співробітник здійснює, або здійснював професійну діяльність.

Незалежно від ставлення до своїх обов'язків, типова характеристика на працівника, включає наступні необхідні компоненти:

 1. Назва документу. В даному випадку - «характеристика».
 2. Прізвище, ім'я та по батькові працівника, написані повністю.
 3. Займану працівником посаду. Використовувати скорочення заборонено.
 4. Вік. Можна не вказувати.
 5. Час початку і закінчення роботи на займаній посаді.
 6. Нагороди, заслуги перед колективом і підприємством, особисті та професійні досягнення.
 7. Інформацію про пройдені стажування, підвищення кваліфікації, або отриманні додаткової професійної освіти.
 8. Оцінка службових особливостей працівника, його вмінь знаходити спільну мову з колегами та керівництвом в процесі роботи, володіти юридичною стороною питання.
 9. Оцінка особистих якостей, таких як мобільність, швидка соціальна адаптація, рівень стресостійкості і культури.
 10. Інформацію про стягнення, догани. Зазвичай така інформація включається в характеристики, що несуть негативний підтекст.

Характеристика на працівника для нагородження почесною грамотою зразок

Характеристика працівника з місця роботи, приклад якої можна знайти нижче, пишеться від руки, або друкується на комп'ютері. Роздруківка даного документа проводиться на аркушах формату А4. Як тільки всі пункти, викладені вище, будуть детально відображені в характеристиці, її слід завершити зазначенням кому і для яких цілей вона направляється.

Зазвичай в кінці документа зазначається повне найменування організації, зажадавши позначену папір, ставиться підпис керівника організації і начальника відділу кадрів.

Обов'язкові до вказівкою число і рік написання характеристики. Документ завіряється печаткою підприємства, що необхідно в силу відсутності для його написання загальноприйнятого офіційного бланка.

Характеристика не має терміну придатності, одного разу написана вона може бути пред'явлена ​​в будь-який час. Втративши бланк з характеристикою, працівник має право звернутися до колишнього роботодавця з повторним запитом на її складання.

Види характеристик і правила їх написання

Не знаючи як правильно написати характеристику на працівника, зразок якої не представлений серед звичайних документів, роботодавець може втратити важливі для працівника деталі.

Характеристика на працівника для нагородження почесною грамотою зразок

Розглянемо, як складається негативна характеристика на працівника, на наступному прикладі, при цьому сам термін «характеристика» опустимо:

характеристика
на молодшого бухгалтера ЗАТ «Будінвест»
Зябликова Іллю Миколайовича

Зябликів Ілля Миколайович 1986 року народження був співробітником ЗАТ «Будінвест» з 2014 по 2015 рік. За час роботи Ілля Миколайович не виявив особливих професійних якостей, був помічений у відмові від виконання службових обов'язків з відсиланням на причини, які не можуть виступати в якості виправдань.
Незважаючи на те, що колектив нашої фірми є дружним і чуйним, Ілля Миколайович не зумів знайти спільної мови ні з одним іншим працівником. Не раз фіксувалися факти грубого його ставлення до колег по роботі і клієнтам. За час трудової діяльності даний працівник отримав кілька суворих доган, що повинно було вести до його виправлення. Відомості про допущені порушення були внесені до особової справи працівника. Оскільки нічого подібного не відбулося, ми змушені були розлучитися з Іллею Миколайовичем за обопільною згодою.

Генеральний директор
ЗАТ «Будінвест» Л.А. Глушко
печатка
Начальник відділу кадрів А. Е. Кошин
09.05.2015

Розглянемо також зразок характеристики на працівника для нагородження почесною грамотою:

характеристика
на працівника озеленювальних сфери ГУП «Зеленострой»
Юрченко Григорія Михайловича

Юрченко Григорій Михайлович 1990 року народження є співробітником ГУП «Зеленострой» з 2015 року по теперішній час. За час перебування на займаній посаді, Григорій Михайлович показав себе як грамотний, виконавчий і сумлінний працівник.
Високий ступінь культури, прагнення до самоосвіти та самовиховання, роблять Григорія Михайловича дуже цінним працівником, який зумів знайти спільну мову не тільки з начальством, але і з колегами по службі. Такі якості, як стресостійкість, комунікабельність та вміння швидко налагоджувати відносини дозволяють Григорію Михайловичу виконувати доручені йому завдання з подвоєною швидкістю. Незважаючи на невеликий трудовий стаж на займаній посаді, Григорій Михайлович вже має кілька заохочень, що дозволяє нам говорити про необхідність нагородження його почесною грамотою з внесенням відомостей про подібному нагородження до особової справи і трудову книжку працівника.
Любов до праці і висока ступінь відповідальності є відмінними рисами Григорія Михайловича. За час робочої діяльності доган і стягнень не мав.

Генеральний директор
ГУП «Зеленострой» Ю.К. Нетельно
печатка
Начальник відділу кадрів О. Ю. Матюшина
10.07.2015

Слід зазначити, що при складанні місцевої характеристики для залучення до особової справи працівника, який продовжує працювати на підприємстві, що видав даний документ, або негативна характеристика, необхідно мати відповідний зразок. Характеристика з місця роботи на працівника видається безпосередньо на його вимогу, або вимогу організації, що є новим місцем його роботи.

Характеристика на працівника для нагородження почесною грамотою зразок

Позитивна характеристика на працівника складається в цьому ж ключі, без включення в неї моментів, що стосуються доган і провин працівника. У позитивній характеристиці якості працівника описуються виключно в сприятливому для нього вигляді. Приклад подібної характеристики може бути наступним:

характеристика
на помічника начальника ЖКГ № 14
Інякіну Ельвіру Григорівну

Інякіна Ельвіра Григорівна 1968 року народження є співробітницею ЖКГ № 14, починаючи з 2003 року по теперішній час. За час виконання нею службових обов'язків Ельвіра Григорівна показала себе з найкращої сторони, зарекомендувавши себе як професіонала своєї справи, до якого вона ставиться з великою увагою і любов'ю.
Особливо хочеться відзначити те повагу, яке зуміла заслужити Ельвіра Григорівна від колег по роботі і людей, безпосередньо з нею співпрацюють. Заслуги Ельвіри Григорівни перед суспільством і державою були не раз гідно оцінені як керівництвом, так і громадськістю.
Ельвіра Григорівна - чуйний і комунікабельна людина. Великий досвід і постійне вдосконалення отриманих знань, роблять її цінним кадровим працівником. Відмінними рисами характеру Ельвіри Григорівни можна вважати життєрадісність, чесність, високу стійкість до стресів. За час перебування на займаній посаді заступника начальника ЖКГ, Ельвіра Григорівна доган і попереджень не мала.

Генеральний директор
ЖКГ № 14 М.І. Жуковський
печатка
Начальник відділу кадрів А. Д. Коркина
03.04.2016

Отже, характеристика на працівника складається у вигляді розповідного розповіді з використанням третьої особи і постановкою пропозицій в цьому, або в минулому часі, що залежить від нинішнього стану співробітника в організації, від імені якої дається документ.

Розмір документа залежить від послужного списку працівника і бажання роботодавця займатися перерахуванням його заслуг. Що саме писати в характеристиці вирішує керівник підприємства, але зазвичай при складанні даного документа дотримуються загальноприйнятого стандарту.

Зразок характеристики для нагородження почесною грамотою міністерства. Як написати характеристику на працівника? Клопотання про нагородження почесною грамотою: зразок

У разі, коли має бути процедура нагородження кого-небудь з працівників певним відзнакою, потрібно підготувати ряд конкретних документів. Приклад такого - характеристика або подання до нагородження почесною грамотою. Цей документ в даному випадку - один з найважливіших.

Чому так? Характеристика - це офіційне свідоцтво сумлінності фахівця і заклик до його заохочення. У ній потрібно відображення не тільки якісних трудових показників і високої старанності, а й позитивних рис, гідного морального обличчя. А також ряду найбільш примітних людських якостей.

Характеристика на працівника для нагородження почесною грамотою зразок

Як написати характеристику на працівника? Вид їх залежить від того, як саме потрібно відзначити фахівця. Якщо вшанування планується на місцевому рівні - міському або відомчому, потрібен приклад характеристики так званого внутрішнього вигляду. В даному випадку складається вона з використанням вільного способу письма (звичайно, з урахуванням специфічних вимог, що стосуються засобів мови, порядку піднесення викладеного та структури тексту).

У разі необхідності надання працівника до нагороди державного масштабу знадобиться характеристика іншого виду - зовнішнього. В чому різниця? Тут все набагато суворіше. Складається документ за загальними правилами, з використанням стандартних узаконених прийомів діловодства. Об'єднує ж обидва варіанти їх сутність - і той, і інший відносяться до категорії службових рекомендаційних листів позитивної спрямованості.

Єдиного виду даного документа не існує. Саме тому зразок клопотання про нагородження почесною грамотою потребує лише в загальних правилах складання, а також оформлення. Все ж це в будь-якому випадку ділова папір.

Характеристика для почесної грамоти: зразок

У написанні будь-яких документів використовуються загальноприйняті принципи. Абсолютно будь-яка постанова про нагородження почесною грамотою (і характеристика до нього) витримується в офіційно-діловому стилі з послідовним викладом змісту, якому слід бути точним і коротким. Подають інформацію неодмінно від третьої особи, використовуючи або сьогодення, або минулий час.

Обов'язково вказівку в характеристиці назви самого документа, після нього - анкетних даних того співробітника, який представлений до нагородження. Потім слід оцінка його службової та професійної діяльності з упором на позитивні сторони, слідом іде опис ділових і моральних якостей.

Закінчувати характеристику слід зазначенням мети, з якою даний документ був написаний (т. Е. Його призначення).

Характеристика на працівника для нагородження почесною грамотою зразок

Коли мова йде про міністерство

Зразок характеристики для нагородження почесною грамотою міністерства містить ряд істотних відмінностей у порівнянні з "місцевим" варіантом, що не призначені для подачі за межі "рідного" установи співробітника. Оформляти такий документ слід неодмінно на фірмовому бланку формату А4. Автором рекомендації може стати і безпосереднє начальство нагороджуваного, і хто-небудь із співробітників кадрової служби. Трапляється, що подібне доручення покладають на плечі самого "винуватця торжества".

Підписати оформлений бланк - справа керівництва організації (генерального директора). Обов'язково завірення його печаткою підприємства.

Скласти зразок характеристики для нагородження почесною грамотою Міністерства - справа не настільки складне, як може здатися спочатку. В якомусь сенсі це навіть простіше, так як всі документи, які стосуються зовнішньому типу, складаються згідно з державним стандартом, що припускає уніфіковані правила оформлення і вже готові реквізити. Тобто в даному випадку мається майже справжній шаблон документа.

Характеристика на нагородження почесною грамотою вчителя

Наприклад, вам належить охарактеризувати вчителя. Виберіть бланк з уже готовою шапкою, яка містить вказівку на відправку документа в Міносвіти РФ з метою нагородження почесною грамотою за сумлінну працю. Вписуєте туди прізвище, ім'я та по батькові зазначеного педагога разом з повною датою народження. Даний зразок характеристики для нагородження почесною грамотою Міністерства годиться для величезного числа професій суміжного характеру. Може йтися про методиста, бібліотекарі, художника і т. Д.

Характеристика на працівника для нагородження почесною грамотою зразок

Рядком нижче відображають рівень освіти нагороджуваного. Припустимо, "вищу освіту, закінчено з відзнакою таке-то заклад в такому-то році за спеціальністю. Присвоєно кваліфікацію" вчитель середньої школи "". Потім вказується загальний і педагогічний стаж. Обов'язково слід згадати, скільки років людина працює саме в цій школі.

Нижче йде перерахування повного списку наукових праць і методичних розробок, створених за роки роботи кандидатом на нагородження. Сортувати їх бажано згідно хронології, спираючись на дати публікацій.

Так само виглядає зразок характеристики для нагородження почесною грамотою міністерства і в разі заохочення вихователя дитячого садка або центру творчості.

Найзручніше перераховувати серйозні праці та інші розробки у вигляді нумерованого списку, кожен рядок якого починається з дати виходу роботи і включає в себе її назву. Якщо ми ведемо мову про характеристику, наприклад, бібліотекаря, текст буде відрізнятися в зв'язку з дещо іншим родом занять. Зрозуміло, тематика наукових робіт виявиться, швидше за все, зовсім відмінної. Те ж саме відноситься і до будь-якої іншої професії.

Характеристика на працівника для нагородження почесною грамотою зразок

Наступним пунктом стандартного зразка клопотання про нагородження почесною грамотою наводиться максимально повний перелік нагород, заохочень та привласнених звань. Докладне перерахування їх найлегше виявити, перегорнувши матеріали особової справи, а також сторінки трудової книжки. Інформація звідти просто-напросто акуратно переноситься в потрібну графу документа з дотриманням дат і термінів. Це стосується присвоєння кваліфікаційних категорій, оголошення подяки, вручення дипломів і грамот. Вказівка ​​на будь-яку з нагород слід супроводити коротким поясненням - перерахувати ті заслуги, за які її вручили.

Окремий пункт характеристики зачіпає сімейний стан нагороджуваного. Найчастіше цей розділ досить коротким. У ньому наводиться інформація про сімейний стан, наявність дітей і їх кількості.

Основний текст характеристики, розташований нижче, найчастіше буває викладено у вільному стилі. Якщо повернутися до нашого прикладу нагородження характеристикою вчителя як почесного працівника, то зазвичай говориться про прояв новаторських педагогічних якостей в період співпраці з цією установою, веденні активної методичної та наукової діяльності, вдосконаленні майстерності фахівця.

Практично завжди є вказівка ​​на величезний успіх у середовищі учнів і закономірну тягу школярів до предмета як такого і до особистості самого вчителя. Згадується про велику кількість часу, витрачений на навчання предмету дітей з особливими потребами, складання індивідуальних програм для них, роботу з удосконалення наявного методичного та навчального матеріалу.

Дуже бажано привести в характеристиці назви друкованих та електронних видань, де друкувалися розробки характеризується, з посиланням на дати публікацій, відзначити чуйність і бажання поділитися власними знаннями і вміннями з колегами як в безпосередній діяльності, так і при проведенні методичних і педагогічних конференцій, похвалити чуйність педагога , завдяки якій був підвищений рівень викладання інших його колег.

Характеристика на працівника для нагородження почесною грамотою зразок

Слід обов'язково згадати велику кількість часу, витрачений учителем на роботу з батьками учнів, прагнення вирішити більшість неминучих запитань, що виникають при навчанні дітей. Загальний висновок повинен містити фрази про велику повагу, яким користується представляється в середовищі колег, учнів та батьків.

Думка колективу - перш за все

Зазначена вище інформація подається як підстава до видання наказу про нагородження почесною грамотою педагога, що узгоджується з одностайною думкою шкільного колективу. Скріплюється документ підписами і печаткою. Грамотно і вміло складена характеристика послужить надійною запорукою того, що відзначився педагог обов'язково отримає бажану нагороду.

А як же охарактеризувати, наприклад, працює в стінах шкільного пункту медсестру? "Папір" на неї буде містити лише невеликі відмінності в ряді окремих пунктів, мова в яких йде про професійну діяльність. Те ж саме відноситься і до будь-якої посади, мається на увазі системою освіти, - розбіжність практично стосується лише специфічних моментів трудової діяльності.

Зрозуміло, характеристика для нагородження почесною грамотою (зразок її) шкільного водія не здатна за визначенням містити моменти, що стосуються методичної роботи, - не той профіль. В даному випадку слід зробити акцент на надійності його як професіонала, прагненні освоювати технічні нововведення, хорошому контакті з дітьми і т. П.

Точно так само можна розглянути посаду бухгалтера, місце роботи якого - одне з міських управлінь освіти. Даний фахівець, звичайно ж, теж далекий від процесів навчання і виховання дітей. Написання будь-яких посібників не входить в його компетенцію. В такому випадку головними досягненнями можуть служити високий професійний рівень і старанність.

Характеристика на працівника для нагородження почесною грамотою зразок

Якщо мова йде про внутрішній характеристиці, призначеної для заохочення співробітників в рамках організації або підприємства, її положення повинні знайти підтвердження на сторінках трудової книжки. Якщо співробітника вирішено нагородити, отже, він уже досяг певного рівня професійних показників. Кожне з досягнень необхідно в його складає документі детально відобразити.

Розумним буде перерахувати спочатку той набір особистих якостей, який допомагає фахівцю домагатися намічених цілей. Потім в хронологічному порядку наводиться перелік професійних досягнень, наявність яких якраз і є приводом для вручення почесної грамоти.

Прийняти чи не прийняти рішення про нагородження - завдання начальника (директора) організації. У разі, коли підприємство невелике, він може скласти документ самостійно. При більших його масштабах, як правило, є фахівці відділу по роботі з персоналом, які знають, як написати характеристику на працівника. Як вже було сказано, строгих правил в даному випадку не дотримуються, і вона цілком може бути написана від руки.

Слово "Характеристика" (назва документа) слід розмістити вгорі, в центрі аркуша формату А4. Перший абзац присвячується особистих даних. Нижче наведено конкретні причини нагородження з обов'язковим зазначенням не тільки на досягнуті показники, але і на особисті якості.

Скорочення слів в офіційних документах не допускаються. Наводити анкетні дані слід завжди до того, як почнеться опис професійних і особистих рис працівника. Місце навчання і все пройдені курси підвищення кваліфікації (з обов'язковим зазначенням дат) вказуються відразу ж після даних анкети.

Характеризувати роботу співробітника слід, з огляду на виробничу ситуацію. Інформація, що стосується трудового стажу, неодмінно повинна включати дату зарахування в штат. Відзначаються всі службові підвищення і мінливі посади. Бажано позначити також діяльність на інших підприємствах, якщо така мала місце. У фокус уваги слід помістити останні (в хронологічному плані) службові пересування і успіхи.

Характеристика на працівника для нагородження почесною грамотою зразок

Опис ділових і інших якостей співробітника (на зразок обов'язковості і неконфліктності) слід подавати з яскраво вираженим позитивним підтекстом. Паралельно професійним переваг слід виділити важливі особистісні - вміння продуктивно будувати відносини в колективі, високий рівень стресостійкості, здатність до успішного розв'язання конфліктів. Часто пишуть про такі якості, як чуйність, прагнення до взаємовиручки тощо.

У характеристиці зазвичай перераховуються всі мають місце заохочення. Зовсім не обов'язково складати даний документ, що називається, "з нуля". Керуватися можна стандартними інструкціями діловодства.

Як і будь-який локальний акт організації, форма характеристики може бути різною на різних підприємствах. У ряді установ написання даного документа - досить трудомістке заняття, що включає заповнення нагородного листа, складання листа-клопотання і т. П. Часом робота системи заохочень неможлива без взаємного узгодження уявлень, кожне з яких подається одним з безпосередніх керівників. Розглядом таких займається ряд комісій спільно з кадровою службою. В результаті всіх узгоджень документ засвідчується візою генерального директора.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

8 + 1 =

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

map