Характеристика на бухгалтера для нагородження почесною грамотою зразок

Зразок характеристики бухгалтера

На посаді головного бухгалтера Тетяна Миколаївна працює з квітня 2010 р Свої посадові повноваження виконує професійно, з великою самовіддачею, керуючись посадовою інструкцією, проявляючи розумну ініціативу, за що неодноразово заохочувався керівництвом підприємства.

За минулий рік виконала значний обсяг роботи по оптимізації системи бухгалтерського обліку підприємства. Основним підсумком роботи стало скорочення на 7% тимчасових витрат при підготовці річної бухгалтерської звітності, підвищення надійності обробки бухгалтерської інформації.

До розробки облікової політики підприємства відноситься вдумливо, цілком враховуючи специфіку його діяльності, а також потреби підприємства в бухгалтерській інформації. У другому півріччі 2012 р успішно реалізувала ряд заходів, спрямованих на вдосконалення повсякденної діяльності бухгалтерії, включаючи реорганізацію системи внутрішнього контролю за правильністю оформлення господарських операцій, дотриманням порядку документообігу. Багато уваги приділяє модернізації технології обробки облікової інформації та методів її захисту від несанкціонованого доступу.

Енергійно керує реформуванням інформаційної системи бухгалтерського обліку та звітності. Забезпечує надання необхідної бухгалтерської інформації внутрішнім і зовнішнім користувачам в точній відповідності з їх запитами і потребами. Систематично контролює достовірність відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій, рух активів, формування доходів і витрат, а також виконання підприємством фінансових зобов'язань.

Вживає вичерпних заходів, спрямованих на своєчасне і повне перерахування податків і зборів у державний, регіональний та місцевий бюджети, страхових внесків у державні позабюджетні соціальні фонди, платежів у кредитні організації, коштів на фінансування капітальних вкладень, погашення заборгованостей по позиках. Регулярно аналізує результати документальних ревізій у структурних підрозділах організації. Організовує розробку і періодично подає на розгляд керівництва підприємства пропозиції, спрямовані на поліпшення результатів фінансової діяльності, усунення втрат і зниження непродуктивних витрат. Виключно відповідально ставиться до оформлення документів щодо недостач, незаконного витрачання грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, особисто контролює передачу відповідних матеріалів (в необхідних випадках) слідчим і судовим органам. Грамотно керує роботою щодо забезпечення на підприємстві міцної фінансової дисципліни. Своєчасно, в повному обсязі і з високою якістю виконує інші повноваження, покладені на головного бухгалтера.

реклама тут 1

Наполегливо удосконалює особисту професійну підготовку в системі корпоративного тренінгу. Своєчасно і глибоко вивчає зміни в законодавстві, правильно керується його положеннями в роботі. Передовий досвід за профілем своєї професійної діяльності знає і успішно застосовує ці знання на практиці.

При виконанні повноважень головного бухгалтера незмінно проявляє високу компетентність і пунктуальність. Має високу працездатність.

Правила корпоративної етики дотримується твердо. Має гарне здоров'я.

У складній діловій обстановці діє холоднокровно, здатна в короткі терміни організувати підготовку і реалізацію нестандартних рішень, націлених на ефективне подолання виниклих проблем. Методами комунікації і обробки ділової інформації, в тому числі документованої, володіє впевнено.

реклама тут 2

У відносинах з колегами діловито, коректна, доброзичлива. Вимогливість до підлеглих поєднує з проявом турботи про них.

До скоєння непорядних і негідних вчинків не схильна. Критику на свою адресу сприймає по-діловому, недоліки в роботі прагне усувати швидко.

ВИСНОВКИ:

1. займаній посаді відповідає.

2. Гідна призначення на пост головного бухгалтера підприємства.

Позитивна характеристика головного бухгалтера (приблизний зразок)

Приклад позитивної характеристики головного бухгалтера

На посаді головного бухгалтера - з квітня 2009 р Свої посадові повноваження виконує професійно, з великою самовіддачею, керуючись посадовою інструкцією, проявляючи розумну ініціативу, за що неодноразово заохочувався керівництвом підприємства.

За минулий рік виконав значний обсяг роботи по оптимізації системи бухгалтерського обліку підприємства. Основним підсумком роботи стало скорочення на 7% тимчасових витрат при підготовці річної бухгалтерської звітності, підвищення надійності обробки бухгалтерської інформації.

До розробки облікової політики підприємства відноситься вдумливо, цілком враховуючи специфіку його діяльності, а також потреби підприємства в бухгалтерській інформації. У другому півріччі 2010 р успішно реалізував ряд заходів, спрямованих на вдосконалення повсякденної діяльності бухгалтерії, включаючи реорганізацію системи внутрішнього контролю за правильністю оформлення господарських операцій, дотриманням порядку документообігу. Багато уваги приділяє модернізації технології обробки облікової інформації та методів її захисту від несанкціонованого доступу.

Енергійно керує реформуванням інформаційної системи бухгалтерського обліку та звітності. Забезпечує надання необхідної бухгалтерської інформації внутрішнім і зовнішнім користувачам в точній відповідності з їх запитами і потребами. Систематично контролює достовірність відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій, рух активів, формування доходів і витрат, а також виконання підприємством фінансових зобов'язань.

Вживає вичерпних заходів, спрямованих на своєчасне і повне перерахування податків і зборів у державний, регіональний та місцевий бюджети, страхових внесків у державні позабюджетні соціальні фонди, платежів у кредитні організації, коштів на фінансування капітальних вкладень, погашення заборгованостей по позиках. Регулярно аналізує результати документальних ревізій у структурних підрозділах організації. Організовує розробку і періодично подає на розгляд керівництва підприємства пропозиції, спрямовані на поліпшення результатів фінансової діяльності, усунення втрат і зниження непродуктивних витрат.

Виключно відповідально ставиться до оформлення документів щодо недостач, незаконного витрачання грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, особисто контролює передачу відповідних матеріалів (в необхідних випадках) слідчим і судовим органам. Грамотно керує роботою щодо забезпечення на підприємстві міцної фінансової дисципліни. Своєчасно, в повному обсязі і з високою якістю виконує інші повноваження, покладені на головного бухгалтера.

Наполегливо удосконалює особисту професійну підготовку в системі корпоративного тренінгу. Своєчасно і глибоко вивчає зміни в законодавстві, правильно керується його положеннями в роботі. Передовий досвід за профілем своєї професійної діяльності знає і успішно застосовує ці знання на практиці.

При виконанні повноважень головного бухгалтера незмінно проявляє високу компетентність і пунктуальність. Має високу працездатність.

Правила корпоративної етики дотримується твердо. Фізично здоровий.

У складній діловій обстановці діє холоднокровно, здатний в короткі терміни організувати підготовку і реалізацію нестандартних рішень, націлених на ефективне подолання виниклих проблем. Методами комунікації і обробки ділової інформації, в т.ч. документованої, володіє впевнено.

У відносинах з колегами діловитий, коректний, доброзичливий. Вимогливість до підлеглих поєднує з проявом турботи про них.

До скоєння непорядних і негідних вчинків не схильний. Критику на свою адресу сприймає по-діловому, недоліки в роботі прагне усувати швидко.

1. займаній посаді відповідає.

2. Чи гідний призначення на пост директора філії підприємства.

Характеристика на бухгалтера з місця роботи - зразок

Характеристика на бухгалтера з місця робота - зразок її заповнення ви можете знайти на нашому сайті. Документ повинен містити інформацію про те, як проявив себе фахівець під час роботи на підприємстві. При цьому характеристика на бухгалтера буде дещо відрізнятися від типової характеристики в зв'язку з певними якостями, якими повинен володіти цей фахівець.

Які якості і обов'язки бухгалтера можна відобразити в характеристиці?

В даний час без роботи бухгалтера складно уявити діяльність будь-якого підприємства. Цей фахівець відповідає за облік фактів господарського життя організації згідно з чинним законодавством. Громадськість часто представляє в ролі бухгалтера людини, перед яким лежать акуратною стопкою документи і димить чашка з чаєм. Але, зрозуміло, на практиці це зовсім не так.

Основні завдання бухгалтера можна звести до наступного переліку:

 • ведення суцільного обліку кожної господарської операції, кожної гривні і копійки;
 • нарахування та сплата податків, страхових внесків до податкової інспекції і державні позабюджетні фонди;
 • надання звітності вищевказаним держустановам;
 • здійснення розрахунково-платіжних операцій компанії;
 • складання і здача бухгалтерської звітності.

Звичайно, це далеко не весь список обов'язків бухгалтера. На кожній з ділянок підприємства або організації щодня відбувається безліч господарських операцій, які часто не помітні простому обивателеві, але підлягають своєчасному обліку.

Бухгалтер повинен володіти необхідними знаннями і регулярно підвищувати свій кваліфікаційний рівень у галузі:

 • ведення бухгалтерського та податкового обліку;
 • складання звітності;
 • аудиту;
 • аналізу фінансової діяльності компанії;
 • програмного забезпечення обліку;
 • законодавства в частині перерахованих вище сфер діяльності.

І, звичайно, кожен працюючий фахівець повинен володіти відповідним займаній посаді рівнем освіти і певними особистими якостями. Виходячи зі специфіки діяльності, він повинен бути:

 • посидючим;
 • терплячим;
 • уважним;
 • обов'язковим;
 • акуратним;
 • точним;
 • відповідальним;
 • чесним.

Ведення бухгалтерського обліку, крім професійних навичок, вимагає ще й присутності вищеперелічених якостей. Чому саме вони? Обліку підлягає кожна копійка і найнепомітніший факт господарського життя компанії. Кожна помилка, допущена безвідповідальним і неуважним фахівцем, спотворює дані бухгалтерського і податкового обліку. Наприклад, вона може привести до неправильного розрахунку і сплати сум податку до бюджету держави і, відповідно, спотворення даних податкових декларацій, а в підсумку - до можливих штрафних санкцій. Також одним з ключових якостей бухгалтера виступає проста людська чесність, так як цей фахівець має безпосереднє відношення до фінансових ресурсів підприємства.

Таким чином, всі розглянуті нами якості (за умови, що фахівець ними в дійсності володіє) повинні знайти відображення в характеристиці на бухгалтера.

Зразок характеристики на бухгалтера з місця роботи

Характеристику з місця роботи бухгалтера може скласти його безпосередній керівник - головний бухгалтер, а також керівник підприємства або співробітник кадрової служби. Якщо, наприклад, документ заповнює кадровик, то краще перед подачею його на підпис керівнику ознайомити з ним ще й головного бухгалтера: він є безпосереднім начальником рядового бухгалтера і, як ніхто інший, знає про те, як проявив себе фахівець у робочій діяльності.

Характеристика не має встановленої форми, вона складається в довільній формі на фірмовому бланку компанії. У ній слід вказати:

 • назва документа - «Характеристика»;
 • короткі відомості про бухгалтера - ПІБ, дату народження, освіта;
 • інформацію про робочої діяльності на підприємстві - коли співробітник був прийнятий на роботу, на яких ділянках здійснював облік, яких кар'єрних підвищень домігся, посадові обов'язки, рівень володіння програмними продуктами, чи має дисциплінарні стягнення, нагороди або заохочення з боку керівництва підприємства;
 • трохи загальної інформації - особисті якості, відносини з колективом, участь у громадському житті організації, як в цілому проявив себе під час роботи;
 • причину видачі документа.

Якщо характеристика складається з офіційним запитам держорганів чи інших осіб, наприклад суду, приватних адвокатів або нотаріусів, то ці інстанції слід вказати в якості одержувачів документа. У всіх інших випадках достатньо прописати фразу «Характеристика дана за місцем вимоги». Характеристика може бути видана і на особисту вимогу бухгалтера. Наприклад, якщо вона необхідна при звільненні для пред'явлення на новому місці роботи.

Документ підписує керівник підприємства і запевняє його круглою печаткою (за наявності).

Зразок характеристики на бухгалтера з місця роботи ви можете скачати на нашому сайті.

Характеристика на бухгалтера для нагородження почесною грамотою зразок

Рекомендуємо вам також ознайомитися із зразками заповнення інших характеристик на нашому сайті:

Характеристика на бухгалтера з місця роботи має відмінності від типових виробничих характеристик на співробітників через специфіку трудової діяльності фахівця, адже кожен роботодавець зацікавлений в компетентному і чесному працівника бухгалтерії. Характеристика, як і інші аналогічні документи, не має уніфікованої форми. Вона складається в довільній форматі на фірмовому бланку підприємства.

Дізнавайтесь першими про важливі податкові зміни

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

19 + = 26

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

map