Фз про альтернативну цивільну службу

Федеральний закон «Про альтернативну цивільну службу» РФ 2018 роки (N 113-ФЗ (редакція 2018))

Федеральний закон «Про альтернативну цивільну службу» - N 113-ФЗ - займається регулюванням відносин і процедур, пов'язаних з реалізацією громадянами нашої країни конституційного права на заміну обов'язкової військової служби за призовом службою цивільної (тобто альтернативної). Має на увазі під поняттям «громадянська альтернативна служба» варіант трудової здійснюваної замість військової служби за призовом діяльності в інтересах суспільства і Росії в цілому. Стверджує, що проходити індивідуально або в складі груп / формувань альтернативну цивільну службу можна в структурах Збройних Сил РФ, інших військ, військових формувань і органів в якості цивільного персоналу, а також в організаціях, підвідомчих федеральним органам виконавчої влади або органам виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації . Вказує список видів професій, посад, робіт, на яких можуть бути зайняті громадяни, які проходять альтернативну цивільну службу, термін такої служби і т.п.

Федеральний закон «Про альтернативну цивільну службу» 2015 року № 113-ФЗ був прийнятий 28.06.2002 р

Цей Закон регулює відносини, пов'язані з реалізацією громадянами Російської Федерації (далі - громадяни) конституційного права на заміну військової служби за призовом альтернативної громадянської службою.

Стаття 12. Розгляд заяви громадянина про заміну військової служби за призовом альтернативної громадянської службою

1. Заява громадянина про заміну військової служби за призовом альтернативної громадянської службою розглядається на засіданні призовної комісії тільки в його присутності.

Про час і місце проведення засідання призовної комісії громадянин сповіщається завчасно.

2. Призовна комісія розглядає доводи громадянина про те, що несення військової служби суперечить його переконанням чи віросповіданням, на підставі:

виступів на засіданні призовної комісії громадянина, а також осіб, які погодилися підтвердити достовірність його доводів про те, що несення військової служби суперечить його переконанням чи віросповіданням;

аналізу документів, поданих громадянином;

аналізу додаткових матеріалів, отриманих призовної комісією.

3. За підсумками розгляду заяви призовна комісія виносить висновок про заміну громадянину військової служби за призовом альтернативної громадянської службою або приймає мотивоване рішення про відмову в такій заміні.

Висновок (рішення) призовної комісії має бути винесено (прийнято) в місячний строк з дня закінчення строку подання заяви до військового комісаріату, встановлений пунктом 1 статті 11 цього Закону.

При необхідності запиту призовної комісією додаткових матеріалів термін винесення висновку або прийняття рішення може бути продовжено головою призовної комісії, але не більше ніж на один місяць.

Висновок (рішення) виноситься (приймається) простою більшістю голосів за участю в засіданні не менше двох третин членів призовної комісії та оголошується громадянину, щодо якого воно прийняте, з видачею йому копії висновку (рішення).

4. Громадянину може бути відмовлено в заміні військової служби за призовом альтернативної громадянської службою у випадках, якщо:

він порушив термін і (або) порядок подачі заяви про заміну військової служби за призовом альтернативної громадянської службою, визначаються статтею 11 цього Закону та положенням про порядок проходження альтернативної цивільної служби;

характеризують його документи та інші дані не відповідають доводам громадянина про те, що несення військової служби суперечить його переконанням чи віросповіданням;

в заяві громадянина про заміну військової служби за призовом альтернативної громадянської службою та доданих до неї документах вказані завідомо неправдиві відомості;

він двічі викликався на засідання призовної комісії і не був на них без поважної причини;

раніше йому була надана можливість пройти альтернативну цивільну службу і він від неї ухилився.

5. Поважними причинами неявки громадянина на засідання призовної комісії за умови документального підтвердження причин неявки є:

захворювання або каліцтво (травма) громадянина, пов'язані з втратою працездатності;

важкий стан здоров'я батька, матері, дружини, сина, дочки, рідного брата, рідної сестри, дідусі, бабусі або усиновителя громадянина або участь в похоронах зазначених осіб;

перешкода, що виникло в результаті дії непереборної сили, або інша обставина, що не залежить від волі громадянина;

інші причини, визнані поважними призовної комісією або судом.

6. Громадянину, щодо якої призовної комісією зроблено висновок про заміну військової служби за призовом альтернативної громадянської службою, вручається повістка із зазначенням терміну явки на медичний огляд і засідання призовної комісії для вирішення питання про направлення його на альтернативну цивільну службу.

7. Громадянин, щодо якого призовної комісією прийнято рішення про відмову в заміні військової служби за призовом альтернативної громадянської службою, підлягає призову на військову службу відповідно до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу".

Копія рішення призовної комісії повинна бути видана громадянину в триденний строк з дня прийняття рішення.

Закон про альтернативну цивільну службу

Федеральний закон про альтернативну службу було видано для врегулювання відносин, пов'язаних з бажанням людини перевестися з військової роботи на альтернативну цивільну. У законі прописані ситуації, в яких у громадянина є можливість написати заяву про свій переклад. Воно подається до військового комісаріату і розглядається призовної комісією. Згідно із законодавством, заява розглядається протягом 1 місяця.

Опис Федерального закону 113

Федеральний закон «Про альтернативну цивільну службу» було прийнято 28 червня 2002 року. Схвалено законодавчий акт був 10 липня того ж року. Вступив в силу ФЗ-113 25 липня 2002 року. Останні поправки в закон були внесені 28 грудня 2016 року.

ФЗ-113 регулює відносини, які пов'язані з реалізацією громадянами РФ конституційного права на заміну військової служби за призовом альтернативної громадянської службою.

Правова основа альтернативної цивільної служби:

 • Конституція РФ;
 • федеральні конституційні закони;
 • ФЗ-113;
 • інші федеральні закони;
 • нормативно-правові акти РФ;
 • принципи і норми міжнародного права;
 • міжнародні договори Росії;
 • законодавство суб'єктів РФ.

Конституція РФ встановлює статус громадян, які проходять альтернативну цивільну службу. Трудову діяльність таких громадян регулює Трудовий Кодекс.

У ФЗ-113 прописані випадки, коли громадянин має право замінити військову роботу альтернативно-громадянської:

 • військова робота суперечить його життєвої позиції, принципам і віросповіданням;
 • людина є корінним ремісником і займається традиційним промислом.

Згідно зі статтями закону №113, на альтернативну цивільну службу направляються чоловіки у віці від 18 до 27 років.

Громадяни, які не можуть бути спрямовані на альтернативну цивільну службу:

 • мають підставами для непроходження військової служби;
 • непридатні для військової посади;
 • мають підставами для відстрочки роботи у військових частинах.

Завантажити закон про альтернативну цивільну службу

Федеральний закон «Про альтернативну цивільну службу» складається з 6 розділів і 26 статей. У кожній з них описані важливі аспекти, пов'язані з проходженням військової служби або її заміни на альтернативну цивільну. У законі прописані місця, де громадяни можуть пройти альтернативну цивільну службу:

 • в організаціях, які підвідомчі органам федерально-виконавчої влади;
 • в організаціях, які підвідомчі органам виконавчої влади РФ;
 • в організаціях Збройних сил Росії.

ФЗ про АГС в останній редакції можна скачати тут.

Останні поправки до ФЗ-113 були внесені 28 грудня 2016 року. Зміни торкнулися п 5 ст 5, абзац 14 п 4 ст 6, п 2 ст 17.

Пункт 5 стаття 5

Зміни торкнулися всього пункту цілком. Він був викладений в новій редакції. Після останніх змін список моментів, які не зараховуються до строку проходження альтернативної служби, був доповнений:

 • відбування адміністративного або кримінального покарання у вигляді арешту;
 • період, в який працівник перебував у відпустці або поєднував роботу з відпусткою;
 • період перебування у відпустці по догляду за дитиною;
 • час відсутності на роботі з поважної причини;
 • період недопущення до роботи.

Абзац 14 пункту 4 статті 6

Абзац був змінений повністю і викладено в новій редакції. Згідно з новими змінами громадяни, які відмовляються від проходження альтернативної цивільної служби, повинні бути адміністративно покарані. Якщо службовці не виконують покладені на них обов'язки, то вони притягаються до дисциплінарної відповідальності.

Пункт 2 статті 17

В п 2 ст 17 було додано пропозицію, яке звучить так: «При використанні громадянином, який проходить альтернативну цивільну службу, відпустки по догляду за дитиною, йому надається вільний від роботи час для проїзду до місця використання зазначеної відпустки і назад.»

Нижче будуть розглянуті статті, в які при останньої редакції закону не були внесені зміни, але вони важливі для розгляду.

Стаття 5

У ст 5 позначені терміни проходження альтернативної цивільної служби:

 • 42 місяці для осіб, які були спрямовані на військову службу до 1 січня 2007 роки;
 • 31,5 місяців для громадян, які були спрямовані з 1 січня до 31 грудня 2007 роки;
 • 21 місяць для громадян, які закінчили державну і муніципальну акредитацію за фахом і були спрямовані до 1 січня 2008 р .;
 • 21 місяць для осіб, які були спрямовані після 1 січня 2008 р

Важливо! Термін альтернативної цивільної служби в 1,75 рази перевищує строк військової служби.

Стаття 10

Ст 10 включає в себе покрокову інструкцію при направленні громадянина на альтернативну службу:

Крок 1. Подача заяви. Громадянин повинен особисто подати заяву про його переведення з військової служби за призовом на альтернативну цивільну.

Крок 2. Заява розглядається на призовний комісії. Вона виносить рішення про задоволення чи відмову в заявленої прохання.

крок 3. Після прийняття рішення кандидат повинен з'явитися на медичний огляд, щоб комісія вирішила придатний він чи ні.

Крок 4. На останньому етапі громадянин повинен з'явитися до військового комісаріату і отримати припис.

Стаття 11

ст 11 регламентує терміни подачі заяви до військового комісаріату для зміни служби:

 • до 1 квітня для осіб, призваних на службу в період з жовтня по грудень поточного року;
 • до 1 жовтня для осіб, призваних на військову службу в період з квітня по червень наступного року.

згідно ст 11 ФЗ-113 в заяві на зміну роботи у військових установах на альтернативну цивільну, громадянин повинен написати причини і мотиви, що спонукали його на такий вчинок. До нього додається біографія і характеристика з місця роботи або навчання. У разі необхідності список документів може поповнюватися.

Важливо! При подачі заяви комісаріат повинен видати людині документ, який підтверджує його реєстрацію.

Стаття 12

В ст 12 описаний процес вивчення заяв призовної комісією. Вона повинна повідомити громадянина про час і місце проведення засідання заздалегідь. Комісією розглядаються аргументи і доводи заявника про те, що військова служба суперечить його віросповіданням на підставі:

 • виступи свідків, які підтвердять пред'явлені докази в заяві;
 • аналізу всіх наданих документів;
 • аналізу додаткових паперів, зібраних призовної комісією.

Згідно ФЗ-113, комісії дається 30 днів на ухвалення рішення. Якщо комісія вирішує відмовити людині в його заявці, то вона повинна це мотивувати. Відмова повинен бути складений у письмовій формі.

Комісія може видати негативну відповідь, якщо:

 • людина порушила період подачі заяви;
 • надані свідчення не відповідають словам особи в процесі слухання;
 • надані документи містять неправдиві відомості;
 • особа двічі не було на засідання комісії без поважних на те причин.

В статті 12 позначений список поважних причин, за якими заявник може бути відсутнім на засіданні:

 • важка хвороба, в слідстві якої громадянин втратив працездатність;
 • захворювання рідну людину - батька, матері, сестри, дітей, дружини та інших;
 • похорон близької людини;
 • причини чи обставини, через які людина не зміг бути присутнім на засіданні;
 • інші обставини, які були визнані поважними судом або комісією.

Якщо хочете докладніше вивчити останню редакцію ФЗ-113, скачайте його за посиланням.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

− 1 = 4

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

map