Федеральне агентство у справах молоді

Постанова Уряду РФ від 29 травня 2008 р N 409 "Про Федеральному агентстві у справах молоді" (зі змінами та доповненнями)

Постанова Уряду РФ від 29 травня 2008 р N 409
"Про Федеральному агентстві у справах молоді"

Із змінами і доповненнями від:

13 жовтня, 7 листопада 2008 р 27 січня 2009 року, 15 червня 2010 р 28 січня, 24 березня 2011 р 19 червня 2012 р 21 травня, 2 листопада 2013 року, 27 грудня 2014 р , 25 грудня 2015 року, 13 лютого, 1 липня 2016 р

Відповідно до Указу Президента Російської Федерації від 12 травня 2008 р N 724 "Питання системи і структури федеральних органів виконавчої влади" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Федеральному агентстві у справах молоді.

2. Встановити, що до внесення відповідних змін до законодавства Російської Федерації Федеральне агентство у справах молоді здійснює у встановленій сфері діяльності організацію заходів, спрямованих на цивільно-патріотичне виховання, професійну орієнтацію дітей та молоді, підтримку талановитої молоді, організацію діяльності спеціалізованих (профільних) таборів і туристських баз, туризму і відпочинку для дітей та молоді.

реклама тут 1

Постановою Уряду РФ від 21 травня 2013 р N 429 пункт 3 викладено в новій редакції

3. Дозволити Федеральному агентству по справах молоді мати до 3 заступників керівника, а також в структурі апарату до 5 управлінь по основних напрямках діяльності Агентства.

Постановою Уряду РФ 19 червня 2012 р N 605 доповнено пунктом 3.1

3.1. Погодитися з пропозицією Міністерства освіти і науки Російської Федерації про розміщення в установленому порядку центрального апарату Федерального агентства у справах молоді в м Москві, Газетний пров., Д. 3-5, будова 1.

реклама тут 2

5. Визнати таким, що втратив чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2007 р N 706 "Про Державний комітет Російської Федерації у справах молоді" (Відомості Верховної Ради України, 2007, N 45, ст. 5490).

Голова уряду
Російської Федерації

положення
про Федеральному агентстві у справах молоді
(Затв. Постановою Уряду РФ від 29 травня 2008 р N 409)

Із змінами і доповненнями від:

13 жовтня, 7 листопада 2008 р 27 січня 2009 року, 15 червня 2010 р 24 березня 2011 р 19 червня 2012 р 21 травня, 2 листопада 2013 року, 27 грудня 2014 р, 25 грудня 2015 року, 13 лютого, 1 липня 2016 р

I. Загальні положення

1. Федеральне агентство у справах молоді (Росмолодежь) є федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з надання державних послуг і управління державним майном у сфері державної молодіжної політики, реалізації у взаємодії з громадськими організаціями та рухами, що представляють інтереси молоді, заходів, спрямованих на забезпечення здорового способу життя молоді, морального і патріотичного виховання та на реалізацію молоддю своїх професійних можливо стей.

Постановою Уряду РФ 19 червня 2012 р N 605 в пункт 2 внесені зміни

2. Федеральне агентство у справах молоді перебуває у віданні Міністерства освіти і науки Російської Федерації.

Постановою Уряду РФ 19 червня 2012 р N 605 в пункт 3 внесено зміни

3. Федеральне агентство у справах молоді керується в своїй діяльності Конституцією Російської Федерації, федеральними конституційними законами, федеральними законами, актами Президента Російської Федерації та Уряду Російської Федерації, міжнародними договорами Російської Федерації, нормативними правовими актами Міністерства освіти і науки Російської Федерації, а також цим Положенням .

4. Федеральне агентство у справах молоді здійснює свою діяльність безпосередньо і через підвідомчі йому організації у взаємодії з іншими федеральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями та іншими організаціями.

5. Федеральне агентство у справах молоді здійснює такі повноваження у встановленій сфері діяльності:

5.1. організовує реалізацію заходів державної молодіжної політики;

Постановою Уряду РФ від 21 травня 2013 р N 429 пункт 5 доповнено підпунктом 5.1.1

5.1.1. розробляє і реалізує план заходів у сфері державної молодіжної політики, спрямованих на формування системи розвитку талановитої та ініціативної молоді, соціалізацію молоді, яка перебуває у важкій життєвій ситуації, залучення молоді в соціальну практику;

Постановою Уряду РФ від 21 травня 2013 р N 429 пункт 5 доповнено підпунктом 5.1.2

5.1.2. розробляє і реалізує молодіжні проекти, проводить комплекси заходів, спрямовані на залучення молоді в інноваційну, творчу, підприємницьку, добровольчу діяльність, а також на розвиток громадянської активності молоді та формування здорового способу життя;

Постановою Уряду РФ від 21 травня 2013 р N 429 пункт 5 доповнено підпунктом 5.1.3

5.1.3. бере участь в межах своєї компетенції в розробці молодіжних програм, реалізації заходів щодо профілактики бездоглядності та правопорушень неповнолітніх, соціальної реабілітації та інтеграції неповнолітніх, які перебувають в соціально небезпечному положенні, і захист їх соціально-правових інтересів;

Постановою Уряду РФ від 21 травня 2013 р N 429 пункт 5 доповнено підпунктом 5.1.4

5.1.4. здійснює заходи по цивільному і патріотичному вихованню молоді, вихованню толерантності в молодіжному середовищі, формування правових, культурних і моральних цінностей серед молоді, а також поширенню ефективних форм участі молоді в суспільному житті;

Постановою Уряду РФ від 21 травня 2013 р N 429 пункт 5 доповнено підпунктом 5.1.5

5.1.5. здійснює заходи щодо розвитку міжнародного молодіжного співробітництва, залученню молоді в міжнародні проекти в сфері інновацій, підприємництва, творчості та волонтерства;

Постановою Уряду РФ від 21 травня 2013 р N 429 пункт 5 доповнено підпунктом 5.1.6

5.1.6. здійснює інформаційне забезпечення реалізованих заходів в сфері державної молодіжної політики;

Постановою Уряду РФ від 21 травня 2013 р N 429 пункт 5 доповнено підпунктом 5.1.7

5.1.7. здійснює заходи, спрямовані на професійну орієнтацію молоді, формування її життєвих планів, кар'єрних устремлінь, організацію зайнятості, відпочинку та дозвілля молоді;

Постановою Уряду РФ від 21 травня 2013 р N 429 пункт 5 доповнено підпунктом 5.1.8

5.1.8. бере участь у проведенні моніторингу роботи в сфері молодіжної політики в суб'єктах Російської Федерації, муніципальних утвореннях, а також в громадських об'єднаннях;

Постановою Уряду РФ від 21 травня 2013 р N 429 пункт 5 доповнено підпунктом 5.1.9

5.1.9. бере участь у підготовці щорічних державних доповідей про становище молоді та реалізації державної молодіжної політики в Російській Федерації;

5.2. за запитами молодіжних і дитячих об'єднань організовує підготовку і перепідготовку кадрів для цих об'єднань;

5.3. здійснює заходи державної підтримки молодіжних і дитячих об'єднань за результатами конкурсу проектів (програм) зазначених об'єднань;

Постановою Уряду РФ від 21 травня 2013 р N 429 в пункт 5.4 внесено зміни

5.4. формує та веде Федеральний реєстр молодіжних та дитячих об'єднань, що користуються державною підтримкою;

Постановою Уряду РФ від 27 грудня 2014 р N одна тисячі п'ятсот вісімдесят один підпункт 5.5 викладено в новій редакції

5.5. здійснює відповідно до законодавства Російської Федерації та іншими нормативними правовими актами про контрактну систему у сфері закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення державних і муніципальних потреб закупівлі товарів, робіт, послуг у встановленій сфері діяльності;

Див. Порядок приймання товарів, робіт (послуг) за державними контрактами та цивільно-правовими договорами, укладеними на проведення заходів в сфері державної молодіжної політики Росмолодежи, затверджений наказом Росмолодежи від 20 березня 2013 р N 27

5.6. здійснює в порядку і межах, встановлених федеральними законами, актами Президента Російської Федерації та Уряду Російської Федерації, повноваження власника щодо федерального майна, необхідного для забезпечення виконання функцій федеральних органів державної влади у встановленій пунктом 1 цього Положення сфері діяльності, в тому числі майна, переданого федеральним державним унітарним підприємствам та федеральним державним установам, підвідомчим Агентству;

Постановою Уряду РФ від 21 травня 2013 р N 429 пункт 5 доповнено підпунктом 5.6.1

5.6.1. здійснює формування та використання інфраструктури організацій по роботі з молоддю, сприяє модернізації їх матеріально-технічної бази і розширення їх мережі;

5.7. здійснює функції державного замовника федеральних цільових програм, науково-технічних та інноваційних програм і проектів;

5.8. взаємодіє в установленому порядку з органами державної влади іноземних держав і міжнародними організаціями у встановленій сфері діяльності;

5.9. здійснює прийом громадян, забезпечує своєчасне і повне розгляд усних та письмових звернень громадян, прийняття по них рішень і напрям заявникам відповідей у ​​встановлений законодавством Російської Федерації термін;

5.10. забезпечує в межах своєї компетенції захист відомостей, що становлять державну таємницю;

Постановою Уряду РФ від 13 лютого 2016 р N 100 підпункт 5.11 викладено в новій редакції

5.11. організовує і забезпечує мобілізаційну підготовку та мобілізацію Агентства, а також контроль і координацію діяльності знаходяться в його веденні організацій по їх мобілізаційну підготовку та мобілізацію;

Постановою Уряду РФ від 15 червня 2010 р N 438 Положення доповнено пунктом 5.11.1

5.11.1. здійснює організацію та ведення цивільної оборони в Агентстві;

Постановою Уряду РФ від 2 листопада 2013 р N 988 підпункт 5.12 викладено в новій редакції

5.12. організовує додаткову професійну освіту працівників Агентства;

5.13. здійснює відповідно до законодавства Російської Федерації роботу щодо комплектування, збереження, обліку та використання архівних документів, що утворилися в процесі діяльності Агентства;

5.14. здійснює функції головного розпорядника та одержувача коштів федерального бюджету, передбачених Агентству на керівництво та управління у встановленій сфері діяльності;

5.15. організовує конгреси, конференції, семінари, виставки та інші заходи у встановленій сфері діяльності;

Постановою Уряду РФ від 13 жовтня 2008 р N 753 Положення доповнено підпунктом 5.15.1

5.15.1. реалізує заходи підтримки суб'єктів малого та середнього підприємництва, спрямовані на їх розвиток, включно з виконанням відповідних відомчих цільових програм, у встановленій сфері діяльності;

5.16. здійснює інші функції у встановленій сфері діяльності, якщо такі функції передбачені федеральними законами, указами Президента Російської Федерації і постановами Уряду Російської Федерації.

6. Федеральне агентство у справах молоді з метою реалізації повноважень у встановленій сфері діяльності має право:

6.1. запитувати та одержувати в установленому порядку відомості, необхідні для прийняття рішень з питань, віднесених до встановленій сфері діяльності Агентства;

6.2. давати юридичним і фізичним особам роз'яснення з питань, віднесених до встановленій сфері діяльності Агентства;

6.3. залучати для опрацювання питань, віднесених до встановленій сфері діяльності Агентства, наукові та інші організації, а також вчених і фахівців;

6.4. створювати координаційні, дорадчі та експертні органи (ради, комісії, групи, колегії), в тому числі міжвідомчі;

Постановою Уряду РФ 19 червня 2012 р N 605 в підпункт 6.5 внесені зміни

6.5. вносити до Міністерства освіти і науки Російської Федерації пропозиції про заснування відзнак у встановленій сфері діяльності;

6.6. засновувати в установленому порядку друковані засоби масової інформації для публікації офіційних оголошень і розміщення інших матеріалів з питань, віднесених до встановленій сфері діяльності Агентства.

7. Федеральне агентство у справах молоді не має права здійснювати нормативно-правове регулювання у встановленій сфері діяльності та функції з контролю і нагляду, крім випадків, встановлених указами Президента Російської Федерації і постановами Уряду Російської Федерації.

Зазначені обмеження повноважень Агентства не поширюються на повноваження керівника Агентства з управління майном Агентства, закріпленим за ним на праві оперативного управління, за рішенням кадрових питань та питань організації діяльності Агентства, контролю діяльності в очолюваному ним Агентстві (структурного підрозділу).

III. організація діяльності

Див. Регламент Федерального агентства у справах молоді, затв. наказом Росмолодежи від 28 листопада 2016 р N 436

Див. Службовий розпорядок Федерального агентства у справах молоді, затв. наказом Росмолодежи від 6 квітня 2017 N 98

Див. Інструкцію по веденню діловодства в центральному апараті Федерального агентства у справах молоді (затв. Федеральним агентством у справах молоді від 25 серпня 2008 N 5-р)

Див. Регламент центрального апарату Федерального агентства у справах молоді (затв. Розпорядженням Федерального агентства у справах молоді від 4 серпня 2008 р N 1-р)

Постановою Уряду РФ 19 червня 2012 р N 605 в пункт 8 внесені зміни

8. Федеральне агентство у справах молоді очолює керівник, який призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра освіти і науки Російської Федерації.

Постановою Уряду РФ від 25 грудня 2015 р N 1435 в пункт 8 внесені зміни

9. Керівник Федерального агентства у справах молоді несе персональну відповідальність за виконання покладених на Агентство функцій.

Керівник Федерального агентства у справах молоді має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра освіти і науки Російської Федерації.

Кількість заступників керівника Федерального агентства у справах молоді встановлюється Кабінетом Міністрів України.

10. Керівник Федерального агентства у справах молоді:

10.1. розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

Постановою Уряду РФ 19 червня 2012 р N 605 до підпункту 10.2 внесені зміни

10.2. представляє Міністру освіти і науки Російської Федерації:

10.2.1. проект положення про Федеральному агентстві у справах молоді;

10.2.2. пропозиції про граничну чисельність та фонд оплати праці працівників апарату Агентства;

10.2.3. пропозиції про призначення на посаду та звільнення з посади заступників керівника Агентства;

10.2.4. проект щорічного плану роботи та показники діяльності Агентства, а також звіт про їх виконання;

Постановою Уряду РФ від 1 липня 2016 р N 616 підпункт 10.2.5 викладено в новій редакції

10.2.5. пропозиції про представлення до нагородження державними нагородами Російської Федерації, Почесною грамотою Президента Російської Федерації, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, до заохочення у вигляді оголошення подяки Президента Російської Федерації, оголошення подяки Уряду Російської Федерації, про нагородження відомчою відзнакою Міністерства освіти і науки Російської Федерації, що дає право на присвоєння звання "Ветеран праці", працівників апарату Агентства, підвідомчих про ганізацій, а також інших осіб, які здійснюють діяльність у встановленій сфері;

Про відомчі заохочувальні відзнаки Федерального агентства у справах молоді см. Наказ Федерального агентства у справах молоді від 8 травня 2015 р N 63

10.3. затверджує положення про структурні підрозділи Агентства;

10.4. в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату Агентства;

10.5. вирішує відповідно до законодавства Російської Федерації про державну службу питання, пов'язані з проходженням федеральної державної служби в Агентстві;

Положення про комісії Федерального агентства у справах молоді щодо дотримання вимог до службового (посадовій) поведінки федеральних державних службовців і працівників організацій, створених для виконання завдань, поставлених перед Федеральним агентством у справах молоді, і врегулювання конфлікту інтересів, затверджене наказом Федерального агентства у справах молоді від 26 жовтня 2015 р N 174

Див. Кодекс етики та службової поведінки державних цивільних службовців Федерального агентства у справах молоді, затверджений наказом Росмолодежи від 2 березня 2011 N 42-а

Див. Порядок організації роботи по формуванню кадрового резерву для заміщення вакантних посад федеральної державної цивільної служби в федеральному агентстві у справах молоді, затверджений наказом Росмолодежи від 16 жовтня 2009 р N 37/1-а

Див. Методику проведення конкурсу на заміщення вакантної посади федеральної державної цивільної служби РФ у Федеральному агентстві у справах молоді, затверджену розпорядженням Росмолодежи від 12 травня 2009 р N 22-р

Див. Порядок роботи атестаційної комісії і порядок складання кваліфікаційного іспиту федеральними державними цивільними службовцями центрального апарату Росмолодежи, затверджений розпорядженням Росмолодежи від 10 березня 2009 р N 15-р

10.6. затверджує структуру і штатний розклад апарату Агентства в межах встановлених Кабінетом Міністрів України чисельності і фонду оплати праці працівників, кошторис витрат на його утримання в межах затверджених на відповідний період асигнувань, передбачених у федеральному бюджеті;

10.7. в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади керівників підвідомчих Агентству організацій;

Постановою Уряду РФ 19 червня 2012 р N 605 до підпункту 10.8 внесені зміни

10.8. на підставі та на виконання Конституції Російської Федерації, федеральних конституційних законів, федеральних законів, актів Президента Російської Федерації, Уряду Російської Федерації і Міністерства освіти і науки Російської Федерації видає накази з питань, віднесених до компетенції Агентства.

11. Фінансування витрат на утримання Федерального агентства у справах молоді здійснюється за рахунок коштів, передбачених у федеральному бюджеті.

Постановою Уряду РФ 19 червня 2012 р N 605 в пункт 12 внесено зміни

12. Федеральне агентство у справах молоді є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного герба Російської Федерації і зі своїм найменуванням, інші печатки, штампи і бланки встановленого зразка, а також рахунки, які відкриваються відповідно до законодавства Російської Федерації.

Федеральне агентство у справах молоді має право мати геральдичний знак - емблему, прапор та вимпел, створюються Міністерством освіти і науки Російської Федерації за узгодженням з Геральдичним радою при Президентові Російської Федерації.

13. Місце знаходження Федерального агентства у справах молоді - м.Москва.

Відповідно до останніх змін, внесених до структури федеральних органів виконавчої влади, Державний комітет РФ по справах молоді перетворено у Федеральне агентство у справах молоді.

У зв'язку з цим затверджено Положення про Федеральному агентстві у справах молоді, яким встановлено його правовий статус, визначені повноваження та порядок організації діяльності Агентства.

Серед повноважень Росмолодежи - реалізація заходів державної молодіжної політики; здійснення державної підтримки молодіжних і дитячих об'єднань за результатами конкурсу проектів (програм) зазначених об'єднань; формування Федерального реєстру молодіжних та дитячих об'єднань, що користуються державною підтримкою, і інші.

До внесення відповідних змін до законодавства РФ Росмолодежь здійснює організацію заходів, спрямованих на цивільно-патріотичне виховання, професійну орієнтацію дітей та молоді, підтримку талановитої молоді, організацію діяльності спеціалізованих (профільних) таборів і туристських баз, туризму і відпочинку для дітей та молоді.

Росмолодежь знаходиться у веденні Міністерства спорту, туризму і молодіжної політики РФ. Гранична чисельність працівників апарату Росмолодежи становить 50 одиниць.

Постанова Уряду РФ від 29 травня 2008 р N 409 "Про Федеральному агентстві у справах молоді"

Текст постанови опублікований в Зборах законодавства Російської Федерації від 2 червня 2008 р N 22 ст. 2586

На даний документ внесено зміни наступними документами:

Постанова Уряду РФ від 1 липня 2016 р N 616

Зміни вступають в силу після закінчення 7 днів після дня офіційного опублікування названого постанови

Постанова Уряду РФ від 13 лютого 2016 р N 100

Зміни вступають в силу після закінчення 7 днів після дня офіційного опублікування названого постанови

Постанова Уряду РФ від 25 грудня 2015 р N 1435

Зміни вступають в силу після закінчення 7 днів після дня офіційного опублікування названого постанови

Постанова Уряду РФ від 27 грудня 2014 р N тисячу п'ятсот вісімдесят одна

Зміни вступають в силу після закінчення 7 днів після дня офіційного опублікування названого постанови

Постанова Уряду РФ від 2 листопада 2013 р N 988

Зміни вступають в силу після закінчення 7 днів після дня офіційного опублікування названого постанови

Постанова Уряду РФ від 21 травня 2013 р N 429

Зміни вступають в силу після закінчення 7 днів після дня офіційного опублікування названого постанови

Постанова Уряду РФ 19 червня 2012 р N 605

Зміни вступають в силу після закінчення 7 днів після дня офіційного опублікування названого постанови

Постанова Уряду РФ від 24 березня 2011 N 210

Постанова Уряду РФ від 28 січня 2011 N 39

Постанова Уряду РФ від 15 червня 2010 р N 438

Постанова Уряду РФ від 27 січня 2009 р N 43

Постанова Уряду РФ від 7 листопада 2008 р N 814

Постанова Уряду РФ від 13 жовтня 2008 р N 753

Федеральне агентство у справах молоді

Код для вставки в блог

Федеральне агентство у справах молоді (Росмолодежи)

Доручення Уряду відомству. Рішення Уряду, підготовлені відомством.

Федеральне агентство у справах молоді (Росмолодежи)

 • січень
 • Лютий
 • Березень
 • Квітень
 • Травень
 • червень
 • Липень
 • Серпень
 • Вересень
 • Жовтень
 • Листопад
 • грудень
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012

За допомогою цього календаря пошук здійснюється в рамках поточного розділу. Для пошуку по всьому сайту скористайтесь сервісом "Пошук"

На вказану вами адресу електронної пошти буде надіслано лист з підтвердженням даної послуги і докладними інструкціями щодо подальших дій.

На вказану вами адресу електронної пошти буде надіслано лист з підтвердженням даної послуги і докладними інструкціями щодо подальших дій.

інформація актуальна на 19.05.2018 на картці організації
з урахуванням всіх використовуваних
джерел даних. ">

розділи

 • Анкета
 • реквізити
 • Держзакупівлі
 • зв'язки
 • КВЕД
 • Виписка з ЕГРЮЛ ФНС РФ ">

Федеральне агентство у справах молоді

Участь у державних закупівлях

Сума: 10 167 251 817,84

Додаткові види діяльності

Росмолодежь зареєстрована 1 серпня 2008 р реєстратором Міжрайонна інспекція Федеральної податкової служби № 46 по м Москві. Керівник організації: керівник Бугайов Олександр В'ячеславович. Юридична адреса Росмолодежь - 123022, місто Москва, провулок Трьохсвятительський Б., будинок 2/1 стор 2. Основним видом діяльності є «Діяльність органів державного управління і місцевого самоврядування з питань загального та соціально-економічного характеру», зареєстровані 24 додаткових виду діяльності. Організації МІНІСТЕРСТВО У СПРАВАХ МОЛОДІ присвоєні ІПН 7703672351, ОГРН 1087746900450, ОКПО 00083813.

Телефон, адреса електронної пошти, адреса офіційного сайту та інші контактні дані Росмолодежь відсутні в ЕГРЮЛ і можуть бути додані представником організації.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

7 + = 16

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

map