Федеральна служба з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища

Федеральна служба з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища

Федеральна служба з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища здійснює функції з управління державним майном і надання державних послуг в галузі гідрометеорології та суміжних з нею областях, моніторингу навколишнього природного середовища, її забруднення.

Федеральна служба з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища здійснює:

A) забезпечення органів державної влади, Збройних Сил РФ, а також населення інформацією про фактичний і прогнозований стан навколишнього природного середовища, його забруднення;

Б) організацію складання прогнозів погоди, водності, врожаю сільськогосподарських культур, глобальних і регіональних змін клімату;

B) забезпечення роботи протилавинні служби;

реклама тут 1

Г) визначення в установленому порядку переліку робіт федерального призначення в області гідрометеорології та суміжних з нею областях, організацію та забезпечення їх виконання;

Д) участь в установленому порядку в проведенні гідрометеорологічної експертизи проектів будівництва та проектів освоєння територій;

Е) узгодження в установленому порядку умов гідрометеорологічного забезпечення плавання суден, польотів літальних апаратів, роботи космонавтів у відкритому космосі, проведення рятувальних операцій;

Ж) дослідження гідрометеорологічних і геофізичних процесів в атмосфері, на поверхні суші, в Світовому океані, Арктиці й Антарктиці, а також в навколоземному космічному просторі в частині вивчення і прогнозування радіаційної обстановки, стану іоносфери і магнітного поля Землі;

реклама тут 2

3) затвердження переліку приладів, апаратури та інших технічних засобів спостережень за профілем своєї діяльності.

Федеральна служба по нагляду у сфері природокористування

Федеральна служба по нагляду у сфері природокористування є федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції по контролю і нагляду у сфері природокористування.

A) здійснює контроль і нагляд у сфері організації і функціонування особливо охоронюваних природних територій федерального значення;

Б) здійснює контроль і нагляд за геологічним вивченням, раціональним використанням та охороною надр;

B) здійснює контроль і нагляд за станом, використанням,
охороною, захистом лісового фонду та відтворенням лісів;

Г) здійснює контроль і нагляд за використанням і охороною водних об'єктів;

Д) здійснює контроль і нагляд за дотриманням законодавства Російської Федерації і міжнародних норм і стандартів у сфері морського середовища і природних ресурсів внутрішніх морських вод, територіального моря та у виключній економічній зоні;

Е) здійснює контроль і нагляд за раціональним використанням мінеральних і живих ресурсів на континентальному шельфі;

Ж) здійснює контроль і нагляд за безпекою гідротехнічних споруд (дотриманням норм і правил безпеки), крім гідротехнічних споруд промисловості, енергетики та судноплавних гідротехнічних споруд;

3) державний земельний контроль в межах своєї компетенції щодо земель водного фонду, лісового фонду, земель лісів, що не входять в лісовий фонд, і особливо охоронюваних природних територій.

Відповідно до Постанови Уряду від 25 вересня 2008 р N 716 Про посадових осіб Федеральної служби з нагляду в сфері природокористування та її територіальних органів, які здійснюють федеральний державний екологічний контроль (федеральних державних інспекторів в галузі охорони навколишнього середовища) затверджено перелік посадових осіб Федеральної служби по нагляду у сфері природокористування та її територіальних органів, які здійснюють федеральний державний екологічний контроль (федеральних государственн их інспекторів в галузі охорони навколишнього середовища).

Посадові особи Федеральної служби з нагляду в сфері природокористування та її територіальних органів, які здійснюють федеральний державний екологічний контроль (федеральні державні інспектори в області охорони навколишнього середовища), є одночасно за посадою державними інспекторами Російської Федерації з охорони природи, в тому числі:

керівник Федеральної служби з нагляду в сфері природокористування - головним державним інспектором Російської Федерації з охорони природи;

заступники керівника Федеральної служби з нагляду в сфері природокористування, які відають питаннями організації та здійснення федерального державного екологічного контролю, - заступниками головного державного інспектора Російської Федерації з охорони природи;

начальники управлінь, заступники начальників управлінь, начальники відділів та їх заступники начальників відділів Федеральної служби з нагляду в сфері природокористування, які відають питаннями організації та здійснення федерального державного екологічного контролю, - старшими державними інспекторами Російської Федерації з охорони природи;

начальники відділів, заступники начальників відділів територіальних органів Федеральної служби з нагляду в сфері природокористування, які відають питаннями організації та здійснення федерального державного екологічного контролю, - старшими державними інспекторами Російської Федерації з охорони природи в зоні своєї діяльності (на території суб'єкта Російської Федерації);

федеральні державні цивільні службовці категорії "фахівці" провідною і старшої груп посад територіальних органів Федеральної служби з нагляду в сфері природокористування, які відають питаннями організації та здійснення федерального державного екологічного контролю, - державними інспекторами Російської Федерації з охорони природи в зоні своєї діяльності (на території суб'єкта Російської Федерації).

Дана постанова затвердив перелік посадових осіб Федеральної служби з нагляду в сфері природокористування та її територіальних органів, які здійснюють федеральний державний екологічний контроль (федеральних державних інспекторів в галузі охорони навколишнього середовища)

1. Керівник Федеральної служби з нагляду в сфері природокористування.
2. Заступники керівника Федеральної служби з нагляду в сфері природокористування, які відають питаннями організації та здійснення федерального державного екологічного контролю.

3. Начальники управлінь, заступники начальників управлінь, начальники відділів та їх заступники начальників відділів Федеральної служби з нагляду в сфері природокористування, які відають питаннями організації та здійснення федерального державного екологічного контролю.
4. Федеральні державні цивільні службовці категорії "фахівці" провідною і старшої груп посад Федеральної служби з нагляду в сфері природокористування, які відають питаннями організації та здійснення федерального державного екологічного контролю.
5. Керівники територіальних органів Федеральної служби з нагляду в сфері природокористування.

6. Заступники керівників територіальних органів Федеральної служби з нагляду в сфері природокористування, які відають питаннями організації та здійснення федерального державного екологічного контролю.

7. Начальники відділів, заступники начальників відділів територіальних органів Федеральної служби з нагляду в сфері природокористування, які відають питаннями організації та здійснення федерального державного екологічного контролю.

8. Федеральні державні цивільні службовці категорії "фахівці" провідною і старшої груп посад територіальних органів Федеральної служби з нагляду в сфері природокористування, які відають питаннями організації та здійснення федерального державного екологічного контролю.

Постанова Уряду РФ від 23 липня 2004 р N 372 "Про Федеральну службу по гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища" (зі змінами та доповненнями)

Постанова Уряду РФ від 23 липня 2004 р N 372
"Про Федеральну службу по гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища"

Із змінами і доповненнями від:

5 грудня 2005 року, 14 грудня 2006 року 29 травня, 7 листопада 2008 р 27 січня, 8 серпня, 14 вересня 2009 р 15 червня 2010 р 28 січня, 24 березня 2011 р 6 червня , 2 листопада 2013 року, 27 грудня 2014 р, 17 січня, 11 листопада, 25 грудня 2015 року, 1, 7 липня 2016 р

Про виконання цієї постанови см. Наказ Росгідромету від 29 липня 2004 р N 105

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Федеральній службі з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища.

Постановою Уряду РФ від 14 вересня 2009 р N 737 в пункт 2 внесені зміни

2. Встановити, що Федеральна служба по гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища здійснює функції з управління державним майном і надання державних послуг в галузі гідрометеорології та суміжних з нею областях, моніторингу навколишнього середовища, її забруднення.

3. Встановити, що Федеральна служба по гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища до внесення змін до відповідних нормативно-правові акти Російської Федерації здійснює:

організацію складання прогнозів погоди, водності, врожаю сільськогосподарських культур, глобальних і регіональних змін клімату;

абзаци четвертий - п'ятий виключені;

участь в установленому порядку в проведенні гідрометеорологічної експертизи проектів будівництва та проектів освоєння територій;

погодження в установленому порядку умов гідрометеорологічного забезпечення плавання суден, польотів літальних апаратів, роботи космонавтів у відкритому космосі, проведення рятувальних операцій;

дослідження гідрометеорологічних і геофізичних процесів в атмосфері, на поверхні суші, в Світовому океані, Арктиці й Антарктиці, а також в навколоземному космічному просторі в частині вивчення і прогнозування радіаційної обстановки, стану іоносфери і магнітного поля Землі;

Федеральній службі з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища внести до 1 жовтня 2004 року в Уряд Російської Федерації проекти відповідних нормативних правових актів з метою законодавчого закріплення зазначених повноважень.

4. Встановити, що до затвердження Урядом Російської Федерації переліку підвідомчих організацій федеральних органів виконавчої влади у веденні Федеральної служби по гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища знаходяться організації, що знаходилися у віданні скасованої Федеральної служби Росії по гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища.

Постановою Уряду РФ від 5 грудня 2005 р N 736 в пункт 5 внесені зміни

5. Дозволити Федеральній службі з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища мати до 3 заступників керівника, а також в структурі центрального апарату до 6 управлінь по основних напрямках діяльності Служби.

7. Погодитися з пропозицією Федеральної служби по гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища про розміщення в установленому порядку її центрального апарату в м Москві, Нововаганьковскій пров., Будинку 8 і 12.

8. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Уряду Російської Федерації від 4 грудня 1998 р N 1439 "Питання Федеральної служби Росії по гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1998, N 50, ст. 6157);

постанову Уряду Російської Федерації від 20 травня 1999 р N 555 "Про затвердження Положення про Федеральної службі Росії по гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 22, ст. 2771);

постанову Уряду Російської Федерації від 7 липня 2003 р N 412 "Про внесення змін до Положення про Федеральну службу Росії по гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища" (Відомості Верховної Ради України, 2003 N 28, ст. 2937).

Голова уряду
Російської Федерації

положення
про Федеральній службі з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища
(Затв. Постановою Уряду РФ від 23 липня 2004 р N 372)

Із змінами і доповненнями від:

14 грудня 2006 року 29 травня, 7 листопада 2008 р 27 січня, 8 серпня, 14 вересня 2009 р 15 червня 2010 р 24 березня 2011 р 6 червня, 2 листопада 2013 року, 27 грудня 2014 р, 17 січня, 11 листопада, 25 грудня 2015 року, 1, 7 липня 2016 р

I. Загальні положення

Федеральна служба з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища утворена відповідно до Указу Президента РФ від 20 травня 2004 р N 649

Постановою Уряду РФ від 6 червня 2013 р N 477 в пункт 1 внесено зміни

1. Федеральна служба по гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища (Росгідромет) є федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з управління державним майном і надання державних послуг в галузі гідрометеорології та суміжних з нею областях, моніторингу стану і забруднення навколишнього середовища, державного нагляду за проведенням робіт з активного впливу на метеорологічні та інші геофізичні процеси.

Федеральна служба з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища забезпечує у встановленій сфері діяльності виконання зобов'язань Російської Федерації за міжнародними договорами Російської Федерації, в тому числі по Конвенції Всесвітньої метеорологічної організації, Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Протоколу з охорони навколишнього середовища до Договору про Антарктику, підписаним в м Мадриді 4 жовтня 1991 р

Постановою Уряду РФ від 29 травня 2008 р N 404 пункт 2 викладено в новій редакції

2. Федеральна служба по гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища знаходиться у веденні Міністерства природних ресурсів і екології Російської Федерації.

Постановою Уряду РФ від 29 травня 2008 р N 404 в пункт 3 внесено зміни

3. Федеральна служба по гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища у своїй діяльності керується Конституцією Російської Федерації, федеральними конституційними законами, федеральними законами, актами Президента Російської Федерації та Уряду Російської Федерації, міжнародними договорами Російської Федерації, нормативними правовими актами Міністерства природних ресурсів і екології Російської Федерації, а також цим Положенням.

Постановою Уряду РФ від 14 вересня 2009 р N 737 в пункт 4 внесені зміни

4. Федеральна служба по гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища здійснює свою діяльність безпосередньо та через свої територіальні органи та підвідомчі організації у взаємодії з іншими федеральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями та іншими організаціями.

Див. Типове положення про територіальному органі Росгідромету, затверджене наказом Мінприроди Росії від 28 грудня 2012 р N 461

Розпорядженням Уряду РФ від 30 липня 2004 р N 1024-р Росгідромету передані у відання територіальні міжрегіональні управління, територіальні управління Росгідромету

Про повноваження Росгідромету при виконанні міжнародних зобов'язань РФ в області хімічного роззброєння см. Постанову Уряду РФ від 2 липня 2007 р N 421

5. Федеральна служба по гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища здійснює такі повноваження у встановленій сфері діяльності:

5.3. на підставі федеральних законів, актів Президента Російської Федерації та Уряду Російської Федерації і в порядку, встановленому ними, здійснює такі повноваження по контролю і нагляду у встановленій сфері діяльності:

5.3.1. здійснює державний нагляд за проведенням робіт по активному впливу на метеорологічні та інші геофізичні процеси на території Російської Федерації;

Постановою Уряду РФ від 14 грудня 2006 р N 767 підпункт 5.3.2 викладено в новій редакції

5.3.2. здійснює відповідно до законодавства Російської Федерації ліцензування окремих видів діяльності, віднесених до компетенції Служби;

5.4.1. в межах своєї компетенції державний облік поверхневих вод і ведення державного водного кадастру в частині поверхневих водних об'єктів в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації;

Постановою Уряду РФ від 14 вересня 2009 р N 737 до підпункту 5.4.2 внесено зміни

5.4.2. ведення Єдиного державного фонду даних про стан навколишнього середовища, його забруднення;

5.4.3. формування та забезпечення функціонування державної спостережної мережі, в тому числі організацію та припинення діяльності стаціонарних та рухомих пунктів спостережень, визначення їх місця розташування;

5.4.4. державний моніторинг атмосферного повітря (в межах своєї компетенції);

Див. Положення про державний нагляд в галузі охорони атмосферного повітря, затверджене постановою Уряду РФ від 5 червня 2013 р N 476

Постановою Уряду РФ від 29 травня 2008 р N 404 до підпункту 5.4.5 внесено зміни

5.4.5. державний моніторинг водних об'єктів в частині поверхневих водних об'єктів, моніторинг унікальній екологічній системи озера Байкал (в межах своєї компетенції);

Див. Положення про здійснення державного моніторингу водних об'єктів, затверджене постановою Уряду РФ від 10 квітня 2007 р N 219

5.4.6. державний моніторинг континентального шельфу в порядку, визначеному законодавством Російської Федерації (в межах своєї компетенції);

5.4.7. державний моніторинг стану виключної економічної зони Російської Федерації (в межах своєї компетенції);

5.4.8. керівництво і контроль діяльності Російської антарктичної експедиції;

Постановою Уряду РФ від 14 вересня 2009 р N 737 до підпункту 5.4.9 внесено зміни

5.4.9. інформування користувачів (споживачів) про склад наданих відомостей про стан навколишнього середовища, його забруднення, про форми доведення даної інформації і про організації, що здійснюють інформаційне забезпечення користувачів (споживачів);

5.4.10. забезпечення функціонування на території Російської Федерації пунктів гідрометеорологічних спостережень і системи отримання, збору і поширення гідрометеорологічної інформації;

Постановою Уряду РФ від 14 вересня 2009 р N 737 до підпункту 5.4.11 внесені зміни

5.4.11. забезпечення випуску екстреної інформації про небезпечні природні явища, про фактичні та прогнозованих різких змінах погоди і забруднення навколишнього середовища, які можуть загрожувати життю та здоров'ю населення і завдавати шкоди навколишньому середовищу;

Постановою Уряду РФ від 14 вересня 2009 р N 737 Положення доповнено підпунктом 5.4.12

5.4.12. забезпечення органів державної влади, Збройних Сил Російської Федерації, а також населення інформацією про фактичний і прогнозований стан навколишнього середовища, його забруднення;

Постановою Уряду РФ від 14 вересня 2009 р N 737 Положення доповнено підпунктом 5.4.13

5.4.13. забезпечення роботи протилавинні служби;

Постановою Уряду РФ від 11 листопада 2015 р N 1219 підпункт 5.4.14 викладено в новій редакції

5.4.14. затвердження переліку робіт федерального призначення в області гідрометеорології та суміжних з нею областях, організацію та забезпечення проведення таких робіт;

Постановою Уряду РФ від 14 вересня 2009 р N 737 Положення доповнено підпунктом 5.4.15

5.4.15. організацію і проведення робіт по активному впливу на метеорологічні та інші геофізичні процеси (захист сільськогосподарських рослин від градобою, регулювання опадів, розсіювання туманів);

Постановою Уряду РФ від 14 вересня 2009 р N 737 Положення доповнено підпунктом 5.4.16

5.4.16. метеорологічне обслуговування цивільної та експериментальної авіації;

Постановою Уряду РФ від 17 січня 2015 р N 19 Положення доповнено підпунктом 5.4.17

5.4.17. в межах своєї компетенції державний моніторинг радіаційної обстановки на території Російської Федерації;

Постановою Уряду РФ від 27 грудня 2014 р N одна тисячі п'ятсот вісімдесят один підпункт 5.5 викладено в новій редакції

5.5. здійснює відповідно до законодавства Російської Федерації та іншими нормативними правовими актами про контрактну систему у сфері закупівель товарів, робіт, послуг для забезпечення державних і муніципальних потреб закупівлі товарів, робіт, послуг у встановленій сфері діяльності;

5.7. здійснює функції головного розпорядника та одержувача коштів федерального бюджету, передбачених на утримання Служби та реалізацію покладених на Службу функцій;

5.8. організовує прийом громадян, забезпечує своєчасне і повне розгляд усних та письмових звернень громадян, прийняття по них рішень і напрям відповідей заявникам у встановлений законодавством Російської Федерації термін;

5.9. забезпечує в межах своєї компетенції захист відомостей, що становлять державну таємницю;

Постановою Уряду РФ від 7 липня 2016 р N 638 підпункт 5.10 викладено в новій редакції

5.10. організовує і забезпечує мобілізаційну підготовку та мобілізацію Служби, а також контроль і координацію діяльності її територіальних органів і знаходяться в її віданні організацій за їх мобілізаційної підготовки та мобілізації;

Постановою Уряду РФ від 15 червня 2010 р N 438 Положення доповнено підпунктом 5.10.1

5.10.1. здійснює організацію та ведення цивільної оборони в Службі, а також контроль і координацію діяльності підвідомчих організацій щодо виконання ними повноважень в галузі цивільної оборони;

Постановою Уряду РФ від 2 листопада 2013 р N 988 підпункт 5.11 викладено в новій редакції

5.11. організовує додаткову професійну освіту працівників Служби;

5.12. взаємодіє в установленому порядку з органами державної влади іноземних держав і міжнародними організаціями у встановленій сфері діяльності;

5.13. здійснює відповідно до законодавства Російської Федерації роботу щодо комплектування, збереження, обліку та використання архівних документів, що утворилися в процесі діяльності Служби;

5.14. здійснює інші повноваження у встановленій сфері діяльності, якщо такі повноваження передбачені федеральними законами, нормативними правовими актами Президента Російської Федерації та Уряду Російської Федерації.

6. Федеральна служба по гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища з метою реалізації повноважень у встановленій сфері діяльності має право:

6.1. запитувати та одержувати в установленому порядку відомості, необхідні для прийняття рішень з питань, віднесених до компетенції Служби;

Постановою Уряду РФ від 29 травня 2008 р N 404 підпункт 6.2 викладено в новій редакції

6.2. організовувати проведення необхідних досліджень, випробувань, експертиз, аналізів і оцінок, а також наукових досліджень у встановленій сфері діяльності;

6.3. давати юридичним і фізичним особам роз'яснення з питань, віднесених до компетенції Служби;

6.4. здійснювати контроль за діяльністю територіальних органів Служби та підвідомчих організацій;

6.5. залучати в установленому порядку для опрацювання питань у встановленій сфері діяльності наукові та інші організації, вчених і фахівців;

6.6. застосовувати передбачені законодавством Російської Федерації заходи обмежувального, попереджувального і профілактичного характеру, спрямовані на недопущення та (або) припинення порушень юридичними особами та громадянами обов'язкових вимог у встановленій сфері діяльності, а також заходи по ліквідації наслідків зазначених порушень;

Постановою Уряду РФ від 29 травня 2008 р N 404 в підпункт 6.7 внесені зміни

6.7. створювати координаційні, дорадчі та експертні органи (ради, комісії, групи, колегії) у встановленій сфері діяльності;

6.8. засновувати відзнаки та нагороджувати ними громадян за високі досягнення у встановленій сфері діяльності.

Див. Порядок прийняття почесних і спеціальних звань (крім наукових), нагород іноземних держав, міжнародних організацій, політичних партій, інших громадських об'єднань, в тому числі релігійних, і інших організацій федеральними державними цивільними службовцями Росгідромету і її територіальних органів, на яких поширюються заборони, встановлені пунктом 11 частини 1 статті 17 Федерального закону від 27 липня 2004 р N 79-ФЗ, затверджений наказом Росгідромету від 8 серпня 2016 р N 343

Див. Положення про премії Росгідромету за кращі науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи, затверджене наказом Росгідромету від 26 вересня 2008 р N 334

Постановою Уряду РФ від 29 травня 2008 р N 404 в пункт 7 внесені зміни

7. Федеральна служба по гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища не має права здійснювати у встановленій сфері діяльності нормативно-правове регулювання, а також управління державним майном і надання платних послуг, крім випадків, встановлюваних указами Президента Російської Федерації і постановами Уряду Російської Федерації.

Встановлені абзацом першим цього пункту обмеження не поширюються на повноваження керівника Служби з управління майном, закріпленим за Службою на праві оперативного управління, вирішення кадрових питань та питань організації діяльності Служби.

III. організація діяльності

Див. Службовий розпорядок центрального апарату Росгідромету, затверджений наказом від 10 лютого 2017 р N 46

Див. Положення про комісію з дотримання вимог до службового поводження федеральних державних цивільних службовців центрального апарату і територіальних органів Росгідромету, працівників, що заміщають окремі посади на підставі трудового договору в організаціях, створених для виконання завдань, поставлених перед Росгидрометом, і врегулювання конфлікту інтересів, затверджене наказом Росгідромету від 11 березня 2016 р N 90

Див. Кодекс етики та службової поведінки державних цивільних службовців Росгідромету, затверджений наказом Росгідромету від 18 березня 2011 N 100

Див. Регламент Росгідромету, затверджений наказом Росгідромету від 25 березня 2009 р N 59

Див. Кваліфікаційні вимоги до професійних знань і навичок, необхідних для виконання посадових обов'язків федеральними державними цивільними службовцями Росгідромету, затверджені наказом Росгідромету від 5 жовтня 2006 р N 203

Постановою Уряду РФ від 25 грудня 2015 р N 1435 в пункт 8 внесені зміни

8. Федеральну службу по гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища очолює керівник, який призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра природних ресурсів і екології Російської Федерації.

Керівник Федеральної служби по гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища несе персональну відповідальність за виконання покладених на Службу повноважень.

Керівник Федеральної служби по гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра природних ресурсів і екології Російської Федерації.

Кількість заступників керівника Федеральної служби по гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища встановлюється Урядом Російської Федерації.

9. Структурні підрозділи центрального апарату Федеральної служби по гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища є управління за основними напрямками діяльності Служби. До складу управлінь включаються відділи.

10. Керівник Федеральної служби по гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища:

10.1. розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

Постановою Уряду РФ від 29 травня 2008 р N 404 до підпункту 10.2 внесені зміни

10.2. представляє Міністру природних ресурсів і екології Російської Федерації:

10.2.1. проект положення про Службу;

10.2.2. пропозиції про граничну чисельність та фонд оплати праці працівників центрального апарату Служби та територіальних органів Служби;

10.2.3. проект щорічного плану та прогнозні показники діяльності Служби, а також звіт про їх виконання;

10.2.4. пропозиції про призначення на посаду та звільнення з посади заступників керівника Служби;

10.2.5. пропозиції про призначення на посаду та звільнення з посади керівників територіальних органів Служби;

10.2.6. пропозиції щодо формування проекту федерального бюджету в частині фінансового забезпечення діяльності Служби;

Постановою Уряду РФ від 1 липня 2016 р N 616 підпункт 10.2.7 викладено в новій редакції

10.2.7. пропозиції про представлення до нагородження державними нагородами Російської Федерації, Почесною грамотою Президента Російської Федерації, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, до заохочення у вигляді оголошення подяки Президента Російської Федерації, оголошення подяки Уряду Російської Федерації, про нагородження відомчою відзнакою Міністерства природних ресурсів і екології Російської Федерації , що дає право на присвоєння звання "Ветеран праці", працівників центрального апарату Служби , Її територіальних органів та підвідомчих організацій, а також інших осіб, які здійснюють діяльність у встановленій сфері;

Постановою Уряду РФ від 14 вересня 2009 р N 737 Положення доповнено підпунктом 10.2.8

10.2.8. проект типового положення про територіальному органі Служби для затвердження в установленому порядку;

Постановою Уряду РФ від 14 вересня 2009 р N 737 Положення доповнено підпунктом 10.2.9

10.2.9. проект схеми розміщення територіальних органів Служби;

Федеральна служба з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища

Код для вставки в блог

Федеральна служба з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища (Росгідромет)

Доручення Уряду відомству. Рішення Уряду, підготовлені відомством.

Федеральна служба з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища (Росгідромет)

 • січень
 • Лютий
 • Березень
 • Квітень
 • Травень
 • червень
 • Липень
 • Серпень
 • вересень
 • Жовтень
 • Листопад
 • грудень
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012

За допомогою цього календаря пошук здійснюється в рамках поточного розділу. Для пошуку по всьому сайту скористайтесь сервісом "Пошук"

На вказану вами адресу електронної пошти буде надіслано лист з підтвердженням даної послуги і докладними інструкціями щодо подальших дій.

На вказану вами адресу електронної пошти буде надіслано лист з підтвердженням даної послуги і докладними інструкціями щодо подальших дій.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

85 + = 90

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

map