Договір позики між фіз особами безвідсотковий зразок 2017 рік завантажити

Договір позики між фізичною та юридичною особою безвідсотковий

1.1. За справжнім договором Позикодавець передає Позичальнику позику в розмірі рублів (Далі - «сума позики»), а Позичальник зобов'язується повернути зазначену суму позики в обумовлений цим договором строк.

1.2. За цим договором відсотки за користування позикою не встановлюються.

2.1. Позикодавець зобов'язаний передати Позичальнику зазначену суму позики в строк до «» 2018 р Моментом передачі вважається момент надходження грошових коштів в касу Позичальника. За фактом отримання грошових коштів від Позикодавця сторони підписують двосторонній акт. Сума позики повинна бути передана Позичальнику одноразово і в повному обсязі.

2.2. Повернення Позичальником, зазначеної в цьому договорі, суми позики повинен бути здійснений не пізніше «» 2018 р

2.3. Сума позики може бути повернена Позичальником як одноразово в повному обсязі, так і по частинах, проте вся сума позики повинна бути повністю повернута Позичальником не пізніше терміну, зазначеного в п.2.2 цього договору.

реклама тут 1

3.1. У разі невиконання або неналежного виконання однією зі сторін зобов'язань за цим договором вона зобов'язана відшкодувати другій стороні завдані таким невиконанням збитки.

4.1. Всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути між сторонами з питань, які не знайшли свого вирішення в тексті даного договору, будуть вирішуватися шляхом переговорів.

4.2. При неурегулировании в процесі переговорів спірних питань спори вирішуються в судовому порядку, встановленому чинним законодавством РФ.

5.1. Цей договір вступає в силу з моменту передачі Позикодавцем Позичальнику суми позики і діє до повного погашення Позичальником своїх зобов'язань перед Позикодавцем.

реклама тут 2

5.2. Терміни дії даного договору можуть бути пролонговані за угодою сторін на нових умовах.

5.3. Цей договір може бути достроково припинено:

 • по згоді сторін;
 • з інших підстав, передбачених чинним законодавством РФ.

6.1. Будь-які зміни і доповнення до цього договору дійсні за умови, якщо вони вчинені в письмовій формі, підписані уповноваженими на те представниками сторін та скріплені печатками.

6.2. Всі повідомлення повинні направлятися в письмовій формі.

6.3. Цей договір складений російською мовою в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному екземпляру для кожної зі сторін.

6.4. У всьому іншому, не передбаченому цим договором, сторони будуть керуватися чинним законодавством РФ.

Договір позики між фізичними особами

Договір позики між фіз особами безвідсотковий зразок 2017 рік завантажити

Договір позики між фізичними особами - це угода, укладена між двома сторонами, які є фізичними особами про те, що одна з них передає, а інша приймає грошові кошти або інші активи в тимчасове користування на встановлений, в результаті домовленостей, термін і за певну плату. Документ є підтвердженням взятих сторонами один перед одним зобов'язань. Складання, а також виконання договору регулюється ст.ст. 807, 808, 812 Цивільного кодексу Російської Федерації, а також ст. 32 Цивільного процесуального кодексу РФ.

Форма договору позики між фізичними особами повинна бути письмовою в разі, якщо сума, в яку оцінюється його предмет, перевищує суму мінімальної оплати праці в десять разів. За інших обставин форма договору встановлюється сторонами за бажанням сторін - вона може бути як письмовою, так і усною. Угода, здійснена в письмовій формі, як правило, засвідчується нотаріусом. Проте ця умова істотного впливу на юридичну сторону документа не робить. Договір позики меду фізичними особами також може бути підтверджений підписами свідків його укладення і передачі грошових коштів або інших активів.

В угоді повинні бути передбачені питання форми, в якій буде переданий предмет позики, розміру відсотків за користуванням ним, а також відповідальності сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору. Що стосується форми переданого предмета договору, то, наприклад, грошові кошти можуть бути перераховані з рахунку в банку на інший рахунок в безготівковій формі. Якщо позичальник має справу з випадком, коли договір, по яких-небудь причин, був підписаний на велику суму, ніж він отримав фактично, то він має повне право оскаржувати цей факт в суді. Якщо сума переданих коштів або кількість інших активів за фактом менше, то договір вважається таким, що укладений на суму фактично отриманих коштів або активів, або визнається недійсним. Договір складається у двох примірниках і підписується представниками сторін.

Договір позики без відсотків між фізичними і юридичними особами 2017 року: скачайте зразок бланка для заповнення в Word і PDF

Договір позики без відсотків - це документ, який підтверджує здійснення між фізичним і / або юридичними особами акту передачі грошових коштів (або інших активів) в безоплатне користування з поверненням в певний термін. Договір підписується позичальником і позикодавцем.

Як заповнювати договір безпроцентної позики?

У договорі позики грошових коштів без відсотків повинні бути вказані такі відомості:

 • Місто і дата підписання договору.
 • Дані про позичальника і позикодавця (ПІБ, паспортні дані, адреси проживання). Якщо одна зі сторін договору є юридичною особою, вказується, хто і на якій підставі представляє його інтереси під час укладання угоди безоплатного позики.
 • Предмет договору з обов'язковим зазначенням того факту, що за користування наданими коштами і матеріальними активами не стягуються відсотки.
 • Права і обов'язки позичальника і позикодавця.
 • Відповідальність позичальника і позикодавця.
 • Порядок вирішення спорів по предмету договору.
 • Порядок і терміни дії договору.
 • Платіжні реквізити та адреси позичальника і позикодавця.
 • Інша інформація по суті договору.

Договір засвідчується підписами (і печатками в разі їх наявності) сторін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

+ 2 = 8

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

map