Договір безоплатного користування транспортним засобом зразок

Договір безоплатного користування автомобілем

Договір позички АВТОМОБІЛЕМ

1.1. Позикодавець передає у безоплатне тимчасове користування Користувачеві належить Позичкодавцеві на праві власності автомобіль марки, випуску року, двигун №, кузов №, кольору, номерний знак, Паспорт транспортного засобу №, виданий «» 2018 г. (далі - «Автомобіль»).

1.2. Вартість автомобіля встановлюється в розмірі на підставі акту оцінки, що є Додатком до даного Договору.

1.3. Позикодавець підтверджує, що зазначений автомобіль нікому не обіцяно, не проданий, не є предметом застави, в спорі і під арештом не перебуває.

2.1. Позикодавець зобов'язується:

2.1.1. Надати автомобіль в справному стані за актом прийому-передачі, що є невід'ємною частиною цього Договору.

реклама тут 1

2.1.2. Передати Користувачу разом з Автомобілем його приналежності, інструмент і що стосуються його (технічний паспорт тощо).

2.2. ссудополучатель зобов'язується:

2.2.1. Після закінчення терміну дії Договору повернути автомобіль в стані, відповідному відображеним в акті прийому-передачі, з урахуванням нормального зносу.

2.2.2. Підтримувати автомобіль в справному стані, проводити його поточний ремонт за свій рахунок, а також нести інші експлуатаційні витрати. Паливно-мастильні матеріали, необхідні для роботи автомобіля, купуються Користувачем за рахунок власних коштів.

реклама тут 2

3.1. Договір укладено на термін з «» 2018 р «» 2018 р Після закінчення цього терміну договір може бути продовжений Сторонами за взаємною згодою на невизначений час.

4.1. Ссудополучатель несе відповідальність за збереження автомобіля в робочий час і в разі втрати або пошкодження автомобіля в цей час зобов'язаний відшкодувати Позичкодавцеві завдані збитки або надати рівноцінний автомобіль протягом днів після його втрати або пошкодження. У разі затримки відшкодування збитку або надання рівноцінного автомобіля в зазначений термін Позикодавець має право вимагати від Користувача сплати неустойки в розмірі% від вартості збитку або оцінної вартості автомобіля (п.1.2 цього Договору) за кожен день прострочення.

4.2. Якщо Позикодавець не передати автомобіль Користувачеві, останній має право вимагати розірвання цього Договору та відшкодування понесених ним реального збитку.

4.3. Позикодавець відповідає за недоліки автомобіля, які він навмисно або через грубу необережність не обмовив при укладенні цього Договору. При виявленні таких недоліків Ссудополучатель право за своїм вибором вимагати від Позичкодавця безоплатного усунення недоліків автомобіля або відшкодування своїх витрат на усунення недоліків або дострокового розірвання Договору та відшкодування понесених ним реального збитку.

4.4. Ссудополучатель несе ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження отриманого в безоплатне користування автомобіля, якщо автомобіль був зіпсований у зв'язку з тим, що Ссудополучатель використовував його не у відповідності до цього Договору або призначенням автомобіля або передав його третій особі без згоди Позичкодавця. Ссудополучатель несе також ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження автомобіля, якщо з урахуванням фактичних обставин міг запобігти її загибель або псування, пожертвувавши своєю річчю, але вважав за краще зберегти свою річ.

5. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ

5.1. Договір може бути розірваний за згодою Сторін.

5.2. Позикодавець має право вимагати дострокового розірвання цього Договору у випадках, коли Ссудополучатель:

 • використовує автомобіль не відповідно до Договору або його призначенням;
 • не виконує обов'язків з підтримання автомобіля в справному стані або його утримання;
 • істотно погіршує стан автомобіля;
 • без згоди позикодавця передав автомобіль третій особі.

5.3. Ссудополучатель вправі вимагати дострокового розірвання Договору:

 • при виявленні недоліків, які роблять нормальне використання автомобіля неможливим або обтяжливим, про наявність яких він не знав і не міг знати в момент укладення Договору;
 • якщо в силу обставин, за які він не відповідає, автомобіль виявиться в стані, непридатному для використання;
 • якщо при укладенні Договору ссудодатель не попередив його про права третіх осіб на автомобіль;
 • при невиконанні Позичкодавцем обов'язку передати автомобіль або його належності і що стосуються його.

6.1. У всьому іншому, що не врегульовано цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством Російської Федерації.

6.2. Договір складений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

Договір безоплатного користування автомобілем

Згідно з умовами договору безоплатного користування автомобілем, одна зі сторін (позикодавець) надає у тимчасове користування іншій стороні (ссудополучателя) транспортний засіб на безоплатній основі.

Договір може мати певний, або ж невизначений період дії (в останньому випадку документ вважається укладеним до запитання). В обов'язки другої сторони (ссудополучателя) входить своєчасне повернення автомобіля ссудодателю в обумовлений термін, або ж на першу вимогу (якщо в угоді не вказано часовий період) в належному стані. За обопільною згодою сторін за фактом припинення дії договору він може бути продовжений.

У документі важливо відобразити точний опис транспортного засобу (його колір, рік випуску, держномер, марку, ПТС номер двигуна, а також кузова). Крім цього в тексті угоди необхідно позначити відповідальність сторін, щоб захистити інтереси кожного його учасника. Слід зазначити, що документ оформляється в двох примірниках, які мають однакову юр. силою.

Що стосується розірвання договору безоплатного користування автомобілем, то подібна дія може бути як взаємним, так і одностороннім. В останньому випадку важливо чітко позначити в договорі умови, згідно з якими одна зі сторін має право вимагати розірвання угоди.

Бланк договору безоплатного користування автомобілем

Зразок договору безоплатного користування автомобілем (заповнений бланк)

Завантажити Договір безоплатного користування автомобілем

Договір позички АВТОМОБІЛЕМ №

1.1. Позикодавець передає у безоплатне тимчасове користування Користувачеві належить Позичкодавцеві на праві власності автомобіль марки, випуску року, двигун №, кузов №, кольору, номерний знак, Паспорт транспортного засобу №, виданий «» року (далі - «Автомобіль»).

1.2. Вартість автомобіля встановлюється в розмірі рублів на підставі акту оцінки, що є Додатком до даного Договору.

1.3. Позикодавець підтверджує, що зазначений автомобіль нікому не обіцяно, не проданий, не є предметом застави, в спорі і під арештом не перебуває.

2.1. Позикодавець зобов'язується:

2.1.1. Надати автомобіль в справному стані за актом прийому-передачі, що є невід'ємною частиною цього Договору.

2.1.2. Передати Користувачу разом з Автомобілем його приналежності, інструмент і що стосуються його (технічний паспорт тощо).

2.2. ссудополучатель зобов'язується:

2.2.1. Після закінчення терміну дії Договору повернути автомобіль в стані, відповідному відображеним в акті прийому-передачі, з урахуванням нормального зносу.

2.2.2. Підтримувати автомобіль в справному стані, проводити його поточний ремонт за свій рахунок, а також нести інші експлуатаційні витрати. Паливно-мастильні матеріали, необхідні для роботи автомобіля, купуються Користувачем за рахунок власних коштів.

3.1. Договір укладено на термін з «» року до «» року Після закінчення цього терміну договір може бути продовжений Сторонами за взаємною згодою на невизначений час.

4.1. Ссудополучатель несе відповідальність за збереження автомобіля в робочий час і в разі втрати або пошкодження автомобіля в цей час зобов'язаний відшкодувати Позичкодавцеві завдані збитки або надати рівноцінний автомобіль протягом днів після його втрати або пошкодження. У разі затримки відшкодування збитку або надання рівноцінного автомобіля в зазначений термін Позикодавець має право вимагати від Користувача сплати неустойки в розмірі% від вартості збитку або оцінної вартості автомобіля (п.1.2 цього Договору) за кожен день прострочення.

4.2. Якщо Позикодавець не передати автомобіль Користувачеві, останній має право вимагати розірвання цього Договору та відшкодування понесених ним реального збитку.

4.3. Позикодавець відповідає за недоліки автомобіля, які він навмисно або через грубу необережність не обмовив при укладенні цього Договору. При виявленні таких недоліків Ссудополучатель право за своїм вибором вимагати від Позичкодавця безоплатного усунення недоліків автомобіля або відшкодування своїх витрат на усунення недоліків або дострокового розірвання Договору та відшкодування понесених ним реального збитку.

4.4. Ссудополучатель несе ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження отриманого в безоплатне користування автомобіля, якщо автомобіль був зіпсований у зв'язку з тим, що Ссудополучатель використовував його не у відповідності до цього Договору або призначенням автомобіля або передав його третій особі без згоди Позичкодавця. Ссудополучатель несе також ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження автомобіля, якщо з урахуванням фактичних обставин міг запобігти її загибель або псування, пожертвувавши своєю річчю, але вважав за краще зберегти свою річ.

5. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ

5.1. Договір може бути розірваний за згодою Сторін.

5.2. Позикодавець має право вимагати дострокового розірвання цього Договору у випадках, коли Ссудополучатель:

 • використовує автомобіль не відповідно до Договору або його призначенням;
 • не виконує обов'язків з підтримання автомобіля в справному стані або його утримання;
 • істотно погіршує стан автомобіля;
 • без згоди позикодавця передав автомобіль третій особі.

5.3. Ссудополучатель вправі вимагати дострокового розірвання Договору:

 • при виявленні недоліків, які роблять нормальне використання автомобіля неможливим або обтяжливим, про наявність яких він не знав і не міг знати в момент укладення Договору;
 • якщо в силу обставин, за які він не відповідає, автомобіль виявиться в стані, непридатному для використання;
 • якщо при укладенні Договору ссудодатель не попередив його про права третіх осіб на автомобіль;
 • при невиконанні Позичкодавцем обов'язку передати автомобіль або його належності і що стосуються його.

6.1. У всьому іншому, що не врегульовано цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством Російської Федерації.

6.2. Договір складений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

Зразок і особливості договору безоплатного користування автомобілем

Договір про безоплатне користування має ряд відмінностей від суміжних актів. Так, наприклад, договір оренди передбачає передачу майна власником (орендодавцем) у тимчасове користування з подальшою платою, а також допускає можливість переходу прав власності орендарю в порядку, передбаченому законом.

Договір безоплатного користування транспортним засобом зразок

Крім того, оренда не має на увазі капітального ремонту (обслуговування) майна за рахунок орендаря. Якщо ж говорити про даруванні, то воно полягає в безповоротної передачі речі у власність від одного до іншого особі, в чому і полягає головна відмінність від користування.

Відмінність від позики полягає в наступному: Одна сторона зобов'язує іншу зберігати певну річ протягом обумовленого терміну з подальшим поверненням власнику. А ось купівля-продаж докорінно відрізняється від перерахованих вище прикладів, оскільки допускає лише можливість передачі майна та сплату грошової суми відповідно.

Якщо говорити про безоплатне користування транспортним засобом, слід врахувати той факт, що авто є об'єктом підвищеної небезпеки, а це значить, що у власника виникає значний список покладених зобов'язань.

Договір безоплатного користування транспортним засобом зразокНеобхідно підготувати:

 1. Паспорт орендаря і орендодавця.
 2. Технічний паспорт на автотранспорт.
 3. Страховка ОСАГО на автомобіль.
 4. Водійське посвідчення того, хто бере авто в прокат.

Оформляється в двох примірниках. Для його складання потрібно паспортні дані позикодавця і ссудополучателя, вказати документ, що дозволяє розпоряджатися транспортним засобом (позначити номер, серію, дату ПТС).

Щодо транспортного засобу потрібно наявність страхового поліса, карти техогляду, вказівка ​​кольору, року випуску, марки, потрібно буде перерахувати також обладнання, яке передається в користування: вогнегасник, аптечка, магнітола і т.д. (Із зазначенням найменування, заводських номерів).

Машина не повинна перебувати в заставі, бути предметом судових спорів. І, звичайно ж, необхідно буде позначити пробіг авто і наявні недоліки і несправності.

Крім реквізитів сторін і характеристики власності, повинні бути прописані права та обов'язки кожного суб'єкта: Обов'язок позикодавця передати авто в безоплатне користування (на цей період він позбавляється права керування об'єктом) і обов'язок ссудополучателя використовувати машину за призначенням, а після - повернути її в належному вигляді.

Договір безоплатного користування транспортним засобом зразокНе менш важливо вказати вартість власності. Це може бути або залишкова вартість транспортного засобу (в тому випадку, якщо він числиться на балансі організації), або сума, отримана в результаті експертної оцінки вартості авто (якщо належить фіз. Особі).

Обов'язковим пунктом є також інформація про витрати на автотранспорт, тому що ссудополучатель, як правило, бере на себе всі витрати по експлуатації, якщо інше не передбачено домовленістю. Також необхідно вказати термін його дії, в іншому випадку він буде вважатися безстроковим (учасники можуть перервати дії акта повідомивши про це не пізніше ніж за один місяць до дня розірвання в письмовій формі), а також обумовлюватися ситуації, на підставі яких може бути розірваний, порядок відшкодування збитку постраждалій стороні, повернення транспорту власнику, а також умови досудового вирішення спору.

Договір підписується сторонами із зазначенням дати укладення. Однак, варто зазначити, що такий акт визначає лише умови угоди, а не сам факт передачі транспорту, тому в додаток до нього необхідно оформити так званий акт прийому-передачі авто, який і буде підтвердженням того, що майно було передано однією стороною і прийнято іншим боком.

Нижче наведено приклад:

 1. У першому пункті документа обов'язково потрібно вказати повні відомості про автомобіль (модель, загальні відомості про автомобіль і ін.).
 2. У другому розділі вказані обов'язки та права позикодавця (передача іншій особі інструментів і документів до авто, повернення в справному стані і ін.). Вказані терміни його дії (точних даних).
 3. У третьому розділі описуються обов'язки і права ссудополучателя.
 4. У четвертому розділі викладається відповідальність обох учасників: за збереження, відшкодування шкоди за будь-яке пошкодження, своєчасне повернення власнику, за недоліки автомобіля, які не внесені до договору, за можливе нецільове використання переданого транспорту.
 5. У п'ятому розділі вказана можливість дострокового розриву (за умови попередження іншої сторони за 30 днів).
 6. У шостому розділі вказані інші додаткові умови для обох сторін.

Слід сказати, що позика такого роду несе в собі ризики, причому не тільки для власника, але і для одержувача. Ссудополучатель самостійно несе відповідальність за пошкодження майна, причому законодавство встановлює, що навіть в тому випадку, коли особа, перебуваючи у надзвичайній ситуації, рятуючи свою власність, не зберегла в належному вигляді отриману річ, вона буде нести відповідальність.

Досить часто громадяни стикаються з питанням: «Договір або довіреність - що буде краще для управління автомобілем?». Варто зазначити, що кожен з цих правових актів дозволяє керувати транспортним засобом, не будучи при цьому його повноправним власником, однак, договір можна використовувати для визначення прав і обов'язків обох сторін і сам власник, як уже говорилося, буде оплачувати всі витрати на автотранспортний засіб, якщо інше не передбачено домовленістю.

Договір безоплатного користування транспортним засобом зразок

Також, при необхідності, можлива оплата частини витрат юридичною особою. Довіреність в цьому плані здає позиції, не кажучи вже про те, що вона може бути в будь-який момент відкликана за бажанням довірителя.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

42 − 40 =

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

map