Бланк характеристики з місця роботи зразок скачати безкоштовно

Бланк характеристики з місця роботи зразок скачати безкоштовно

Характеристика з місця роботи - це документ, що відображає інформацію про службову діяльність співробітника з урахуванням його особистих і професійних якостей і навичок. Цілі, згідно з якими складається характеристика з місця роботи, можуть бути абсолютно різними: як побутовими (вступ до навчального закладу, наприклад, або отримання позики), так і пов'язаними з прийняттям відповідних рішень органами державної та муніципальної влади щодо характеризується особи (видача всіляких дозволів , прийняття рішень про застосування стягнень або заохочень).

Залежно від мети, з якою оформляється документ, характеристики з місця роботи можна класифікувати як документи для внутрішнього документообігу підприємства (організації) і документи для зовнішнього використання. Внутрішні характеристики складаються, наприклад, у разі переведення працівника з однієї посади на іншу або при перекладі з відділу у відділ. Зовнішня характеристика оформляється як на особисту вимогу співробітника, так і згідно із запитом третіх осіб.

Документ складається на фірмовому бланку підприємства (організації) співробітником відділу кадрів, підписується його керівником і скріплюється печаткою. Якщо характеристика направляється в організацію, яка має свою встановлену форму характеристики, то документ складається за її зразком. Відомостями, які повинні бути обов'язково вказані в характеристиці з місця роботи, є:

 • повне найменування документа, реквізити організації, що становить його, дата складання. Ці дані слід розмістити в заголовку документа по центру бланка;
 • інформація про співробітника, яка включає в себе дату його працевлаштування і найбільш значущі його досягнення на займаній посаді;
 • оцінка професійних, ділових, особистісних, психологічних якостей співробітника, рівень його працездатності і взаємин в колективі, інформація про стягнення і заохочення;
 • заключна частина, яка заповнюється тільки для характеристик, які направляються третім особам. У цій частині вказується мета складання документа і найменування організації, в яку він надається.

Слід зазначити, що найбільш складними для складання є характеристики з місця роботи, які направляються в суд, оскільки запит такої характеристики не передбачає уточнення того, яка саме інформація буде підлягати розгляду. Виходячи з такої особливості складання документа, рекомендується попередньо проконсультуватися з самим співробітником, на чиє ім'я буде виданий документ, а також з його адвокатом. У таких випадках слід також пам'ятати, що особа, яка поставила свій підпис під характеристикою, несе пряму відповідальність за надання неправдивої інформації.

реклама тут 1

Характеристика з місця роботи відображає інформацію про співробітника організації, його службової діяльності, містить оцінку професійних навичок і досягнень, а також особистісних якостей. Документ може бути призначений, як для органів державної влади та соціальних служб, так для побутових питань або як документ, необхідний для участі в конкурсі на вакантну посаду.

Основні вимоги до складання та оформлення

Оформлення виконується на фірмовому бланку організації, який містить її повне найменування та реквізити (юридична адреса, телефони).

Структура документа передбачається наступна:

 • назва документа (по центру);
 • Основний текст;
 • Дата складання;
 • підпис (посада, підпис, П.І.Б.).
реклама тут 2

Складену характеристику підписує керівник підприємства, документ підлягає засвідченню печаткою.

Особливості основної частини

В основній частині документа повинна міститися інформація про те, з якого моменту даний співробітник працює на цій посаді, як проявив себе в роботі, дана оцінка його ділових і професійних якостей, відзначені взаємини в колективі, досягнення, наявність заохочень або стягнень. Окремо описуються моральні якості.

Якщо документ призначений для надання в конкретну організацію, то це момент відбивається в кінці основної частини.

При складанні характеристики слід враховувати її призначення (передача до суду, для участі в конкурсі на вакантну посаду і так далі), щоб максимально висвітлити потрібну інформацію.

Зразок позитивної характеристики з місця роботи

Кожна людина прагне знайти високооплачувану роботу, на якій у нього будуть перспективи кар'єрного росту і повний соціальний пакет. Але сьогодні роботодавці вже не звертають особливої ​​уваги на надані претендентами документи про наявність вищої або спеціальної освіти.

Бланк характеристики з місця роботи зразок скачати безкоштовно

Власники комерційних організацій та індивідуальні підприємці бажають знати, як людина зарекомендувала себе на колишньому робочому місці і які у його колишнього керівництва є до нього претензії.

Саме тому в обов'язковий перелік документації, яка необхідна для працевлаштування, багато роботодавців включають характеристику з попереднього місця роботи. Також ця довідка може людям знадобитися людям для надання в різні інстанції.

Бланк характеристики з місця роботи зразок скачати безкоштовноХарактеристика з місця роботи є документ, який не має уніфікованої форми. Його оформляють на звичайному аркуші паперу, але при цьому вказують всі передбачені законодавством реквізити.

Також в характеристиці має бути присутня інформація про штатний співробітника:

 • особисті дані;
 • професійні навички;
 • людські якості;
 • вміння знаходити спільну мову з колективом;
 • склалися взаємини з керівництвом і т.д.

Характеристика являє собою документ, призначений для внутрішнього користування. Після офіційного працевлаштування вона прикладається до особової справи нового співробітника і буде зберігатися там аж до здачі його в архів. Також цей документ може призначатися для зовнішнього користування. Наприклад, державний орган робить роботодавцю запит, і він повинен видати відповідну довідку.

Що стосується позитивної характеристики, то її може отримати співробітник організації тільки в тому випадку, коли є висококваліфікованим фахівцем, добре себе зарекомендував в колективі і має чудові стосунки з керівництвом.

Варто відзначити, що останній момент в цьому питанні відіграє вирішальну роль, так як якщо працівник буде конфліктувати зі своїм начальством, то при нагоді йому пригадають все його дії.

Характеристика з місця роботи складається уповноваженою особою. У великих організаціях цю функцію виконує співробітник відділу кадрів. У невеликих фірмах вся кадрова робота, як правило, лягає на плечі бухгалтерів, тому саме вони і будуть складати цей документ.

документ створюється наступним чином:

 1. Організація може задіяти свій фірмовий бланк. Також може бути задіяний звичайний аркуш паперу, формату А4, на якому у верхній частині прописуються реквізити компанії.
 2. У тому випадку, коли характеристику запитує якесь відомство, то посадова особа повинна вказати, що характеристика видається на запит № ... від .... числа і направляється в конкретний орган.
 3. Якщо характеристика видається на прохання співробітника, то в ній вказується, що вона буде дійсна за місцем пред'явлення.
 4. У документі вказуються всі наявні відомості про працівника. Також описуються його професійні здібності, особисті якості.
 5. Підписує характеристику керівник.

В які органи і установи може знадобитися

Характеристика з місця роботи може надаватися в наступні інстанції:

 1. В організацію, куди планує працевлаштуватися фізична особа.
 2. До правоохоронних органів, якщо працівник скоїв правопорушення, що потрапляє під дію Кримінального кодексу.
 3. У судову інстанцію, коли представникам суду необхідно довести, що учасник процесу має позитивні якості і йому можна дати шанс на виправлення.
 4. У консульство, коли фізичній особі необхідно відкрити візу.
 5. У військкомат.
 6. У фінансова установа, якщо фізична особа планує отримати великий кредит.
 7. У наркологічний диспансер.

Бланк характеристики з місця роботи зразок скачати безкоштовно

У характеристиці посадової особи, відповідальної за оформлення такої документації, необхідно вказати наступну інформацію:

 1. Вказуються персональні дані штатного співробітника. Така інформація надається тільки в тому випадку, коли працівник в письмово вигляді дав згоду на розголошення своїх особистих даних.
 2. Вказуються певні моменти з його біографії, наприклад, проходження служби в Збройних Силах РФ, навчання у ВНЗ і т.д.
 3. Вказуються особисті якості штатного співробітника, наприклад, які у нього склалися стосунки з керівництвом і робочим колективом. Чи має він догани, чи порушує дисципліну і т.д.
 4. Вказуються професійні навички.
 5. Вказуються всі заслуги, наприклад, подяки, заохочення.

Варто відзначити, що Федеральним законодавством чітко не визначається перелік інформації, яка повинна відображатися в характеристиках. Керівництво організацій на свій розсуд надає дані про своїх штатних співробітників. Але, все відомості, які вказуються в характеристиках, повинні бути правдивими і максимально відображати інформацію про фізичних осіб.

Бланк характеристики з місця роботи зразок скачати безкоштовноЩо стосується стилю розповіді, то посадова особа повинна викладати інформацію стримано, не допускаючи експресивно-емоційних переходів. Так як характеристика є документом, текст в ній повинен бути зрозумілим і досить ємним.

Співробітник органу, в який буде надаватися характеристика, повинен без праці зрозуміти викладену інформацію і скласти повне уявлення про фізичну особу.

У тексті характеристики не допускається використання розмовної та ненормативної лексики. Також посадовець не має допускати скорочень слів і цілих виразів. Не рекомендується в такому документі при описі якостей штатного співробітника задіяти особисті займенники.

Якщо працівникові вкрай важливо отримати позитивну характеристику, то йому слід підійти до керівника і попросити його видати потрібний документ. Як правило, начальство завжди намагається йти назустріч своїм співробітникам, особливо якщо характеристика запитується в державне відомство.

Бланк характеристики з місця роботи зразок скачати безкоштовно

При складанні позитивної характеристики в судову інстанцію або в правоохоронні органи посадова особа повинна зазначити всі видатні заслуги співробітника. Також слід акцент зробити на його особистих якостях, повазі робочого колективу і т.д.

Бланк характеристики з місця роботи зразок скачати безкоштовно

Для студента за місцем проходження практики

Під час проходження практики студенти повинні враховувати один важливий момент. По її завершенні їм доведеться звернутися до керівника організації, в якій вони тимчасово виконували професійні обов'язки.

Саме тому з першого дня проходження практики їм слід налагодити хороші відносини як з колективом, так і з начальством. У цьому випадку їм буде гарантована хороша оцінка.

При складанні такої характеристики необхідно вказати, в якому підрозділі організації проходив практику студент. Також слід зазначити, які він придбав навички, який має рівень професійної підготовки. В обов'язковому порядку вказується рекомендована оцінка.

Ступінь впливу і необхідності

Бланк характеристики з місця роботи зразок скачати безкоштовноХарактеристика з місця роботи може мати як істотне, так і несуттєве значення. Все залежить від того, для яких цілей запитується цей документ і в яке відомство буде надаватися.

У тому випадку, коли фізична особа планує оформитися на престижну роботу, то позитивна характеристика, видана колишнім роботодавцем, зможе істотно збільшити його шанси на зайняття вакантної посади.

Якщо характеристика надається в судову інстанцію або в правоохоронні органи, то викладена в ній в позитивному ключі інформація може полегшити долю фізичної особи. Наприклад, цей документ може послужити підставою для пом'якшення покарання.

У тому випадку якщо керівник дасть негативну оцінку колишньому або чинному співробітнику, то така характеристика тільки посилить і без того складну ситуацію.

Якщо фізична особа планує отримати візу, то консульство її видасть тільки при наявності позитивної характеристики. Це обумовлено тим, що більшість зарубіжних країн дуже серйозно ставляться до того, хто до них в'їжджає.

Що стосується характеристики, що запитується фінансовою установою на особу, яка планує отримати велику позику, то навіть якщо вона буде оформлена в позитивному ключі, претендентові не буде гарантовано позитивне рішення. У більшості випадків такий документ потрібно при оформленні іпотечних програм.

Оформлену характеристику підписує керівник організації, на якій офіційно працевлаштовано або працювало фізична особа. Також цю функцію може виконувати співробітник, тимчасово виконуючий обов'язки директора.

У великих організаціях досить часто право підпису таких документів керівництво передає начальникам відділів, цехів та інших структурних підрозділів. У таких ситуаціях генеральний директор повинен видати наказ, яким призначає відповідальну за підпис характеристик особа.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

− 1 = 2

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

map