Аналітична довідка вихователя за 2 роки зразок

Аналітична довідка вихователя ДНЗ. Зразок аналітичної довідки

Робота вихователя дитячого освітнього закладу потребує всебічного аналізу для виділення як сильних, так і слабких сторін професіонала, його унікальних особливостей, підходу до дітей. Допомагає уявити все це в лаконічному, але досить інформативному вигляді аналітична довідка вихователя ДНЗ, яка є визначальною для атестації фахівця. У матеріалі ми перерахуємо всі необхідні її розділи, їх наповнення, додатка до документа.

Аналітична довідка вихователя ДНЗ: головна сторінка

Весь обсяг документа не повинен перевищувати 12 аркушів формату А4. На його першої, головній сторінці зазначаються такі відомості:

 • П.І.Б.
 • Адреса постійної реєстрації вихователя.
 • Повне найменування ДНЗ, де він трудиться.
 • Контактні дані освітнього закладу: поштову адресу, телефон, електронна пошта.
 • Кваліфікаційна категорія фахівця.
 • Стаж роботи конкретно за фахом.
 • Перерахування відомчих нагород і почесних звань вихователя.

Аналітична довідка вихователя за 2 роки зразок

Наступний великий розділ аналітичної довідки вихователя ДНЗ на вищу категорію (подібного плану ми радимо дотримуватися всім фахівцям) буде містити всебічний аналіз його роботи.

Розділ 1: позитивна динаміка за основними показниками

Тут будуть перераховуватися дані за останні 4 роки професійної діяльності. Найзручніше оформити інформацію у вигляді таблиці: одна колонка - вікові дитячі групи, друга - навчальний рік.

реклама тут 1

Аналітична довідка вихователя за 2 роки зразок

В цьому розділі аналітичної довідки вихователя ДНЗ слід зазначити таке:

 • Зростання відвідуваності дітьми занять за минулі 4 роки. Необхідно вказати кількість днів відвідування на рік кожною дитиною, обчислити загальний коефіцієнт відвідуваності. Далі - таблиця.
 • Зменшення захворюваності серед хлопців за 4 роки (пропуски однією дитиною занять через хворобу). Таблиця.
 • Результати діагностики отриманих знань у вихованців.
 • Коментарі за всіма показниками. Загальний висновок по розділу.

Розділ 2: показники розвитку дітей

В цьому розділі аналітичної довідки вихователя ДНЗ містяться позитивні дані про успіхи дітей у різних видах діяльності. Розписується розділ за наступними пунктами:

 • Успіхи розвитку дитячого колективу за напрямками:
  • фізичне;
  • естетичне і художнє;
  • мовне і пізнавальне;
  • соціально-особистісне та ін.

Аналітична довідка вихователя за 2 роки зразок

 • Далі відзначаються використовувані діагностики і короткі результати роботи по ним за 4 роки.
 • Результати розвитку ігрових навичок у дітей крізь призму використовуваних діагностик.
 • Участь вихованців за останні 4 роки в змаганнях, конкурсах, виставках. Найпростіше оформити у формі таблиці з колонками: навчальний рік, рівень заходу, його назва, досягнення хлопців.
 • Коментарі по всього вищепереліченого. Загальний висновок по розділу.

Розділ 3: додаткову освіту

реклама тут 2

У цю частину інформаційно-аналітичної довідки вписується наступна інформація:

 • Ведення вихователем гуртків, студій, секцій також за останні 4 роки. Результати оформляються таблицею з розділами: навчальний рік, назва гуртка, число відвідують, коротка характеристика - мета, форми роботи, обсяг і т.д.
 • Результати освоєння хлопцями програм додаткової освіти. Відповідність очікуваного з реальними показниками.
 • Результати роботи вихователя, спрямованої на задоволення освітніх потреб вихованців, виявлених за опитуваннями самих дітей та їхніх батьків, а також результати індивідуального освіти, диференційованого навчання, використання ресурсів оточення дитини та ін.
 • Коментарі та загальний висновок по розділу.

Аналітична довідка вихователя за 2 роки зразок

Розділ 4: результати діяльності фахівця

Цей розділ аналітичної довідки вихователя ДНЗ на вищу категорію оповідає про наступні позитивні результати роботи:

 • Діяльність по оновленню РППС (розвиваючої предметно-просторового середовища) в повній відповідності з віком вихованців, освітньою програмою. Перерахування коротких результатів діяльності за даним напрямком.
 • Забезпечення безпечних умов перебування вихованців в групі. Короткий опис даних умов.
 • Результати взаємодії з сім'ями підопічних. Тут ведеться перерахування форм, змісту, цілей, методів і обов'язково результатів роботи з сім'ями.
 • Соціальне партнерство з освітніми, культурними установами, сферою охорони здоров'я. Напрямки роботи вихователя з соціальними партнерами, а також цілі, завдання, форми, методи і результати такої діяльності.
 • Організація роботи з дітьми, в силу ряду причин не мають можливості відвідувати заклад: перелік варіативних форм занять з даними хлопцями.
 • Участь вихователя в дослідницької та експериментальної роботи федерального, суб'єктного і муніципального рівня. В даному пункті перераховуються випадки участі фахівця в такій діяльності і їх результати. Крім цього, необхідно вказати тему, завдання і рівень такої участі, коротку характеристику діяльності, результат і форму його демонстрації.
 • Коментарі та висновок по всьому розділу.

Аналітична довідка вихователя за 2 роки зразок

Розділ 5: використання методик, програм, технологій

Наступне, що включає в себе зразок аналітичної довідки вихователя ДНЗ:

 • Особистий досвід реалізації ряду загальноосвітніх програм в своїй діяльності укупі з їх доцільним поєднанням між собою. Дані за 4 роки оформляються у вигляді таблиці: вікова група, навчальний рік, найменування програми. В кінці - вказівка ​​доцільності їх симбіозу.
 • Власні авторські програми (в т.ч. і по роботі з сім'ями), визнані колегіальним спільнотою. У пункті важливо згадати назву програми, рік її складання, технології, методики, спрямованість, вікову групу, а також дані про її експертизі.
 • Результативність власної програми, підтверджена реальними дослідженнями. Короткий перелік підсумків реалізації програми.
 • Використання сучасних технологій в своїй роботі - дослідних, розвиваючих, проектних та ін. Дані оформляються таблицею: навчальний рік, технологія, вікова група.
 • Коментарі та загальний висновок по розділу.

Аналітична довідка вихователя за 2 роки зразок

Розділ 6: поширення свого досвіду

Далі зразок аналітичної довідки буде містити розділ, присвячений узагальненню і поширенню власного досвіду в педагогіці на федеральному і муніципальному рівні. Інформація розписується по пунктам:

 • Участь в конференціях, семінарах, "круглих столах". Таблиця: навчальний рік, рівень заходу, його найменування.
 • Публікації по своїй професійній діяльності. Таблиця: навчальний рік, відомості про статті - вихідні дані, співавтори, назва роботи.
 • Коментарі, загальний висновок по розділу.

Зразок аналітичної записки вихователя ДНЗ буде неповним без розділу про професійних конкурсах - від муніципальних до федеральних. Інформація подається таблицею: навчальний рік, рівень конкурсу, назву, результати участі.

В кінці розділу - коментарі та висновок.

Розділ 8: професійне самоосвіта

Аналітична довідка старшого вихователя обов'язково буде включати розділ, де розкриваються успіхи в підвищенні кваліфікації та професійної перепідготовки:

 • Підвищення кваліфікації за своїм профілем за останню п'ятирічку. Тут перераховуються відповідні курси - назва, терміни навчання, обсяг засвоєних знань, місце проходження.
 • Робота із самоосвіти: тематики, діяльність з вивчення, результати.
 • Коментарі та загальний висновок по розділу.

Аналітична довідка вихователя за 2 роки зразок

Аналітична довідка для атестації вихователя вимагає наявності і наступних додатків:

 • Довідки за підсумками проведених досліджень.
 • Копії грамот, дипломів підопічних.
 • Приклади анкет для батьків, колег, представників громадськості.
 • Копії дипломів, сертифікатів, посвідчень самого вихователя.
 • Копії публікацій, які друкувалися в ЗМІ.
 • Найбільш яскраві роботи вихованців.
 • Копії власних авторських методичних розробок.
 • Сертифікати та експертні висновки за авторськими програмами.
 • Медіаматеріали (фото, відео), що демонструють методичну роботу фахівця.

Аналітична довідка вихователя ДНЗ розкриває всі аспекти роботи фахівця, успіхи його вихованців, професійне самоосвіта, досягнення і творчу діяльність. Як сам документ, так і додатки до нього допомагають цілком оцінити працю вихователя для його подальшої атестації, підвищення.

Сайт для вихователів дитячих садків

Варіант аналітичної довідки про результат особистої участі педагога в створенні РППС

Аналітична довідка про результат особистої участі педагога (ПІБ) в створенні розвиваючого предметно-просторового середовища в групі (назва групи) в (назва установи за статутом)

Коротка характеристика групи: загальна кількість дітей () людина, вік () років. Групу відвідують () хлопчиків і () дівчаток. Всі діти групи відносяться до дітей з обмеженими можливостями здоров'я та мають важкі порушення мови: () дітей із загальним недорозвиненням мови, () дитини з фонетико-фонематичним недорозвиненням мови.

Безпека і психологічна комфортність перебування дітей в групі

Весь простір предметно-просторового середовища групи безпечно, відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, правилам пожежної безпеки: матеріали та обладнання мають відповідні сертифікати; ігровий матеріал чистий, підібраний в різноманітній кольоровій гамі, прийнятною для дитячого саду.

Демократичний стиль спілкування вихователя (ПІБ) з дітьми допомагає створити психологічний комфорт і забезпечує індивідуальний підхід до кожного вихованця. Педагогом створена обстановка, наближена до домашньої. В оформленні групи присутні: дитячі роботи (перерахувати); спільні роботи дітей та батьків (перерахувати); фотоальбоми (перерахувати).

Простір групи трансформується в залежності від освітньої ситуації, в тому числі від мінливих інтересів і можливостей дітей. Ігровий матеріал періодично змінюється, з'являються нові предмети, що стимулюють ігрову, рухову, пізнавальну та дослідницьку активність дітей: конструктор «Залізниця» вноситься в групу при роботі над темою «Транспорт», але якщо діти втратили інтерес до цієї іграшці, то вона забирається і вноситься знову через деякий час. Таким чином, підтримується інтерес дітей, і розвиваюче середовище групи є варіативної. Ігри, посібники, меблі в групі поліфункціональні і придатні для використання в різних видах дитячої активності. У групі є вільний доступ дітей до ігор, іграшок, матеріалами, посібниками, що забезпечує всі основні види дитячої активності.

Реалізація освітніх програм дошкільної освіти

Предметно-розвиваюче середовище спроектована відповідно до освітньою програмою, яка реалізується в ДОУ (створені умови реалізації освітніх областей: соціально-комунікативний розвиток; пізнавальне розвиток; мовленнєвий розвиток; художньо-естетичний розвиток, фізичний розвиток). Для створення предметно-розвиваючого середовища групи вихователем (ПІБ) активно залучалися батьки і адміністрація ДНЗ, враховувалася сучасна дитяча субкультура. До досягнення її вихованцями старшого дошкільного віку, в групі представлені:

Ігровий матеріал в групі, підібраний вихователем (ПІБ) забезпечує дітям можливість освоєння різних соціальних ролей, норм і цінностей, прийнятих у суспільстві; сприяє формуванню позитивних установок до різних видів праці і творчості; служить формуванню основ безпечної поведінки в побуті, соціумі, природі; враховує формування гендерної, сімейної, національної належності, патріотичних почуттів.

Для самостійної театралізації в групі є ширма для настільного театру; маски, атрибути для постановки казок; ляльки та іграшки для різних видів театру (площинний, пальчиковий, ляльки бі-ба-бо, настільний). Вихователем (ПІБ) разом з дітьми виготовлені казки з (паперу, картону, пап'є-маше) (перерахування), в групі багато настольно-друкованих ігор з правилами (лото, «ходилки»), є доміно, шашки.

При побудові розвиваючої предметно-просторового середовища вихователем (ПІБ) завжди враховуються рекомендації вчителя-логопеда. Розвиваюче середовище сприяє збагаченню активного словника, забезпечує можливість знайомства з художньою літературою, створює умови для розвитку мовного творчості дітей, сприяє розвитку звукової та інтонаційної культури мовлення, фонематичного слуху, допомагає знайомству з грамотою.

Матеріал підібраний з урахуванням необхідності формування елементарних математичних уявлень; розвитку пізнавально-дослідницької діяльності; формування первинних уявлень про себе, інших людей, Батьківщини, різноманітті країн і народів світу; ознайомлення зі світом природи; розвитку навичок і умінь конструктивної діяльності.

Матеріал, підібраний вихователем (ПІБ) підібраний з урахуванням необхідності формування початкових уявлень про здоровий спосіб життя, виховання культурно-гігієнічних навичок, формування потреби в руховій активності.

Розвиваюча предметно-просторове середовище, вибудувана (ПІБ), сприяє залученню дітей до образотворчого мистецтва, залученню до музичного мистецтва; розвитку умінь і навичок в образотворчої діяльності; служить для розвитку дитячої творчості.

Облік вікових особливостей дітей

Організація предметно-розвиваючого середовища в групі побудована відповідно до вікових та гендерними особливостями вихованців. У просторі групи вихователем створені зони по інтересам, в яких діти можуть займатися різними видами діяльності. Для хлопчиків і для дівчаток підібраний відповідний ігровий матеріал відповідно. Машинки різних Разметов, конструктори (перерахувати), розмальовки (перерахувати), костюми (перерахувати), атрибути для сюжетно-рольових ігор, енциклопедії про космос, лицарів, літаки, динозаврів. Ляльки різних розмірів, атрибути для сюжетно-рольових ігор: посуд, наряди, намиста та ін .; розмальовки: принцеси, героїні мультиків, дитячий журнал «Коники» і ін. Вихователем (ПІБ) при побудові розвиваючого середовища завжди враховуються вікові особливості дітей. На кожному віковому етапі правильно підібраний ігровий матеріал. Педагогом враховується специфіка дитячої сюжетної гри. Іграшки, підібрані (ПІБ) в кожному віці мають різною мірою умовності. У групі представлені: іграшки, що імітують реальні предмети (знаряддя, інструменти, засоби людської діяльності, що дозволяють відтворювати зміст реального впливу, наприклад, іграшкові чашка, праска, молоток, кермо); різного роду ляльки, фігурки людей і тварин; ігровий матеріал, що представляє рольові атрибути, специфічні для будь-якого персонажа (ролі), наприклад, біла шапочка лікаря, каска пожежника; іграшки, які вказують на місце дії, обстановку, в якій воно відбувається (наприклад, іграшкова плита, будинок-теремок).

Облік освіти дітей з обмеженими можливостями здоров'я.

Всі ігри та посібники в групі підібрані з урахуванням особливостей розвитку дітей з ОВЗ. Вихователь Захарова І.В. будує свою роботу в тісному взаємозв'язку з учителем-логопедом. Велика частина лексико-граматичного матеріалу, що вивчається дітьми на логопедичних заняттях, успішно закріплюється і розширюється завдяки спільній діяльності вихователя з дітьми (лексична тема проводиться через всі види діяльності дітей; вихователь (ПІБ) активно допомагає логопеда в роботі над автоматизацією звуків: стежить за правильним дитячим вимовою не тільки на заняттях, але і в виконанні режимних моментів, в самостійних іграх дітей, нагадує батькам про необхідність контролювати мова дітей, розучує вірші, речівки, скоромовки). Взаємодія вихователя з логопедом здійснюється в різних формах, а саме: спільне складання перспективного плану роботи на поточний період у всіх освітніх областях; обговорення форм, методів і прийомів корекційно - розвиваючої роботи; оснащення розвиваючого предметного простору в груповому приміщенні (логосреда); участь в інтегрованому освітньому діяльності; спільне здійснення освітньої діяльності в ході режимних моментів; виконання завдань вчителя-логопеда. У тісній взаємодії з логопедом, вихователем (ПІБ) зібрані картотеки: «Логопедичні п'ятихвилинки», «Пальчикова гімнастика», «Рухливі ігри» та ін. Педагогом проводиться індивідуальна робота за завданням логопеда, враховуються рекомендації по вибору художньої літератури.

Висновок: Розвиваюча предметно-просторове середовище в групі (ПІБ вихователя) створена з урахуванням ФГОС ДО і дає можливість ефективно розвивати індивідуальність кожної дитини з урахуванням його схильностей, інтересів, рівня активності.

Аналітична довідка про діяльність вихователя ГБДОУ

Наталя Морозова
Аналітична довідка про діяльність вихователя ГБДОУ

Аналітична довідка вихователя за 2 роки зразок

Пропоную вам аналітичну довідку, яку я готувала до кінця навчального року.

1. ПІБ, стаж, категорія, установа.

2. Аналіз облікового складу дітей.

3. Відвідуваність, захворюваність за рік, помісячно.

4. Використовувані технології в плані фізичного розвитку (перерахувати).

Протягом року проводилися такі заходи:

- щоденні гімнастики (ранкова і бадьорить,

в режимних моментах використовувала пальчиковую і дихальні гімнастики,

- в ООД проводилися фізкультхвилинки і логоритмічних вправи. -ежедневно проводилися прогулянки (рухливі ігри, естафети, ігрові спортивні вправи). Рухливі ігри малої рухливості проводилися в приміщенні групи.

- Два рази на тиждень з дітьми проводилися фізкультурні заняття, один раз в тиждень - басейн.

- Протягом навчального року з дітьми проводилися фізкультурні дозвілля.

-У листопаді 2013 року проходив тиждень здоров'я, естафета «Олімпійського вогню», в лютому 2014 роки діти брали участь в святі відкриття «Малих Олімпійських ігор». Активно брали участь в святі «Тато і Я» - присвяченому Дню захисника вітчизни, в квітні 2014 роки діти брали участь у тижні психології.

У плані оздоровчої роботи були розроблені варіативні режими, проводилися профілактичні заходи в сезон грипу.

Протягом навчального року з дітьми проводилися гартують процедури відповідно до плану.

Протягом року було складено картотеки прогулянок - бадьорить, дихальної, пальчикових гімнастик.

Центр рухової активності був поповнений (ватяними м'ячиками для метання, раскідайкамі, м'ячами різних розмірів, грою «Твістер», кольцеброси).

була поповнена картотека піктограм.

У групі представлено багато дидактичних і настільно-друкованих, розвиваючих ігор з валеології. З дітьми проводилися бесіди по залученню дітей до турботі про своє здоров'я і здорового способу життя.

Велика робота була проведена з батьками: на початку року пройшло батьківські збори на тему «Здоровий спосіб життя». Регулярно для батьків виставлялася інформація на дану тему. Батьки брали активну участь у фізкультурному святі «Тато і Я».

Для вирішення завдань по пізнавальному розвитку я застосовувала такі освітні технології: технологія дослідницької діяльності (досліди, колекціонування, інформаційно-комунікативна технологія (презентації, DVD-диски з пізнавальними програмами, мультфільмами, інформацією взятої з інтернет-сайтів, особистісно-орієнтована технологія, ігрова технологія.

За навчальний рік були розроблені комплексно-тематичні плани по 18 темам. Реалізовано проект «Олімпіада», конспект НСД «Лист від талісманів». Велика робота була проведена до 70-річчя зняття Блокади, були організовані міні-музей: «Дари осені», «Народні промисли», «Обмундирування та техніка Російської армії», фото-колаж «Мій тато-солдат», фотомонтаж «Моє літо» , міні-музей до блокади (ордена і медалі, макет «Перехрестя». Організація самостійної діяльності по темі «Я - людина», «Космос», фотовиставки «свято води», «Разом весело грати», «Папа і Я - свято» . Спільно з батьками були організовані виставки «Осіннє дерево», «Вироби з природного матеріалу», «Космос», « Чудовий настрій »,« Весняний мобіль »,« Новорічна іграшка ».

У роботі по художньо-естетичному розвитку я використовувала такі освітні технології: пластілінографію, нетрадиційні техніки малювання. Протягом року була проведена велика робота по створенню розвивального середовища для самостійної діяльності дітей: картотека післяопераційних карт і візерунків, матеріал для нетрадиційного малювання, розмальовки, обведення, трафарети. Протягом року було поповнено куточок театралізованої діяльності, різними театрами (Бі-ба-бо, пальчиковий театр, театр на фланелеграфе, театр іграшок, настільний театр, маски).

Був оформлений музичний куточок і насичений різними матеріалами: музичними іграшками, дидактичним матеріалом (картотека ігор, ілюстрації, шумовими іграшками (виготовленими своїми руками, кубик емоцій.

Протягом навчального року були організовані виставки виробів з природного матеріалу. Разом з дітьми та батьками був організований міні-музей «Народна творчість». Діти брали участь в конкурсах: «Новорічна іграшка», «Весняний мобіль».

Група дітей брала участь в районному конкурсі з пожежної безпеки (плакат); в міському конкурсі по екології «Зелене місто». В кінці року був показаний спектакль «Гуси-лебеді» для батьків та дітей дитячого садка.

Батьки дітей активно брали участь в житті групи і дитячого садка, брали участь в конкурсах «Весняний мобіль», «Осіннє дерево», «Новорічна іграшка», брали участь у спільних творчих виставках за темами: «Блокада» (створення альбому фотоматеріалів, «Космос», « світ води », до 100-річчя С. Михалкова,« Чудове настрій ». Спільно з батьками, дітьми були створені книжки-саморобки з російської народної творчості та по російських народних казок.

Реалізовуючи завдання з розвитку мовлення дітей, я використовувала ігрову технологію (дидактичні ігри, розвиваючі ігри, словесні ігри, придумування загадок, небилиць, ріфмовочек). Для створення розвивального середовища була створена картотека слів для викладання з різних тем, використовувалися мнемотабліци для розучування і розповідання. Спільно з батьками діти створювали книжки-саморобки: «Ріфмовочкі», «Придумай сам загадку».

Для батьків був представлений наступний матеріал: «Вивчи дому», «Ігри по ЗКР» (чистоговорки, скоромовки, матеріал з пальчиковими іграми на основі нетрадиційних матеріалів.

В області соціально-комунікативного розвитку дітей був створений куточок безпеки, де представлений матеріал по ПДР, пожежної безпеки, спільно з дітьми був створений макет перехрестя. Для батьків був оформлений стенд з правил дорожнього руху «Світлофор».

Діти активно працювали в куточку природи по догляду за рослинами і посадками (квасоля, горох, цибуля, пророщування насіння трави в іграшці).

Спільно з батьками дітьми були створені книжки-саморобки за темами: «Що не можна робити в лісі», «Допоможи собі сам», «Бережіть світло і тепло», «Правильна поведінка на прогулянці», «Космос», «Гербарій».

Використання технології ІКТ допомогло мені використовувати додатковий пізнавальний матеріал до занять і в спільній діяльності з дітьми (презентаціями, DVD-диски з пізнавальною інформацією для розвитку кругозору, телевізор і DVD-плеєр використовувався для перегляду інформації з носіїв і прослуховування музичних творів). Уміння користуватися комп'ютером допомогло мені здобути більше пізнавальної інформації з інтернет-сайтів. Вся документація та інформація для батьків оформлялася за допомогою комп'ютера.

Діти групи протягом року брали участь в настільних конкурсах, які були організовані ДОУ і іншими організаціями: діти стали лауреатами конкурсу дитячої творчості «Казкова карусель» в номінації кращий театральна вистава - драматичний театр, в районному конкурсі з пожежної безпеки (плакат) зайняли 1-е місце, взяли участь в міському конкурсі з екології «Зелене місто», де було представлено дві роботи. На базі ДНЗ, діти та їхні батьки брали участь в конкурсах «Весняний мобіль», «Новорічна іграшка».

Протягом навчального року постійно велася робота з сім'ями вихованців: щомісяця виставлялася інформація для батьків по вихованню та освіті дітей. За рік було проведено велику роботу по залученню батьків до спільної з дітьми діяльності: фотомонтажі «Моє літо», «Мій тато - солдат», книжки-саморобки «Грибний калейдоскоп», «Ріфмовочкі», «Народна творчість», «Російські зимові казки» , «Все про олімпіаду», «Космос», «Придумай свою загадку», «Бережіть світло і тепло», «Допоможи собі сам». Виготовляли вироби з природного матеріалу «Дари осені». Діти та їхні батьки брали участь в організації міні-музеїв «Народна творчість», «Обмундирування та техніка Російської армії», «Блокада» (медалі та ордени, брали участь в конкурсах «Новорічна іграшка», «Весняний мобіль», брали участь в оформленні панно до дня блокади (рисунок).

Для батьків постійно діяла виставка творчих робіт дітей.

Батьки брали участь у святах: «Осінь», «Новий рік», «Папа і Я» (спортивний, «8 Березня», відкритий захід на тижні психології, взяли участь у спільній діяльності «Разом весело грати», активно брали участь в підготовці до спектаклю «Гуси-лебеді» (костюми, декорації).

У 2013-2014 навчальному році було проведено 3 батьківських зборів «Будьте здорові» (фізичний розвиток, «Виховання самостійної діяльності дітей дошкільного віку», «Підсумки навчального року». Наші досягнення: впровадження ФГОС ДО в роботу нашого закладу.

Протягом року серед батьків було проведено анкетування за різними напрямками.

З метою профілактики дорожньо-транспортного травматизму був оформлений спеціальний стенд для батьків «Світлофор». Батьки активно взяли участь у весняному суботнику.

Протягом навчального року я тісно співпрацювала з фахівцями ДОУ. З музичним керівником - свята «Осінь», «Новий рік», «День матері», «8 Березня», казка-драматизація «Гуси-лебеді», щоденні ранкові гімнастики. Діти прослухали і переглянули презентацію до Дня Перемоги. З інструктором з фізкультури - «Малі Олімпійські ігри», спортивне свято «Тато і Я», перегляд презентації «Олімпіада». З психологом - відкритий захід на «Тижні психології».

Я брала участь в оформленні спортивного залу (оформлення вікон, музичного залу (центральне панно до осіннього свята, 8 Березня).

У цьому навчальному році діти подивилися 8 вистав театру «Жили-Були», 2 рази відвідали виїзний планетарій, дивилися виставу «Котячий будинок» представлений АРТ-студією «Сонечко у віконці».

Протягом навчального року я взяла участь в двох майстер-класах: «Авторська листівка», «Лялька своїми руками». Брала участь в проведенні «круглого столу» - «Взаємодія з фахівцями». Прослухала семінар по впровадженню ФГОС ДО в ДОУ.

Мною було проведено відкритий захід для вихователів ДНЗ по організації самостійної діяльності дітей по темі «Я - людина». Було підготовлено і проведено відкритий захід для психологів на «Тижні психології». В осінньому святі виступала в ролі - «холодриге», оформила свою сторінку на сайті «МААМ. ru ».

Мною були пошиті костюми: крила і спідниці, костюми котів, накидки до конкурсу з ПДР, костюми до вистави «Гуси-лебеді», крила гусей, костюм баби-яги, атрибут «Небо» до тижня психології, атрибути для оформлення панно до осіннього свята . Виготовлені декорації до вистави Гуси-Лебеді ».

Брала участь в двох суботниках. Для самоосвіти користувалася інтернет-сайтами «maam.ru», соціальною мережею працівників освіти nsportal.ru (по темам - спорт, олімпіада, блокада, ВВВ і ін., Користувалася журналами «дошкільне виховання», «дошкільна освіта».

Трохи про себе. Резюме: Тимохіна Ірина Олександрівна народилася 04 червня 1959 року. Стаж роботи на посаді вихователя 28 років ПР. №90-К від 21.02.1984 року ;.

Тематичне планування з фонетики Дата Тема заняття Формування фонематичного сприйняття Перший період 16.09.2013 Поняття про звук Виділення початкового голосного звуку.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

3 + 6 =

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

map