171 ФЗ про регулювання алкогольної продукції з 1 січня 2017

171 ФЗ про регулювання алкогольної продукції з 1 січня 2017

Хочете отримати розширений доступ до документів і сервісів? Зареєструйтеся або увійдіть

Ви користуєтеся застарілою версією Opera. У ній не забезпечується достатній захист від вірусів і не працюють багато сучасних функції.

Щоб працювати в сервісі Контур.Норматів, поновіть Opera до останньої версії або використовуйте інший браузер (Mozilla Firefox, Chrome).

Ми допоможемо з оновленням і відповімо на ваші запитання за телефоном 8 800 500-01-30.

Стаття 16. 171-ФЗ - Особливі вимоги до роздрібного продажу алкогольної продукції, роздрібному продажі алкогольної продукції при наданні послуг громадського харчування, а також споживання (розпивання) алкогольної продукції

1. Роздрібний продаж алкогольної продукції та роздрібний продаж алкогольної продукції при наданні послуг громадського харчування (за винятком роздрібного продажу пива, пивних напоїв, сидру, Пуаре, медовухи, а також вина, ігристого вина (шампанського), вироблених селянськими (фермерськими) господарствами без освіти юридичної особи, індивідуальними підприємцями, визнаними сільськогосподарськими товаровиробниками) здійснюються організаціями.

реклама тут 1

Роздрібний продаж пива, пивних напоїв, сидру, Пуаре, медовухи і роздрібний продаж пива, пивних напоїв, сидру, Пуаре, медовухи при наданні послуг громадського харчування здійснюються організаціями та індивідуальними підприємцями.

Селянські (фермерські) господарства без створення юридичної особи та індивідуальні підприємці, які визнаються сільськогосподарськими товаровиробниками, здійснюють роздрібний продаж вироблених ними вина, ігристого вина (шампанського).

2. Роздрібний продаж алкогольної продукції та роздрібний продаж алкогольної продукції при наданні послуг громадського харчування, за винятком випадків, зазначених у пунктах 3 і 6 цієї статті, не допускаються:

1) в будинках, будівлях, спорудах, приміщеннях, що знаходяться у володінні, розпорядженні і (або) користуванні:

реклама тут 2

індивідуальних підприємців, що здійснюють освітню діяльність, і (або) організацій, які здійснюють навчання;

юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми та індивідуальних підприємців, які здійснюють в якості основного (статутного) виду діяльності медичну діяльність на підставі ліцензії, виданої в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації, а також юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми та індивідуальних підприємців, здійснюють поряд з основною (статутний) діяльністю медичну діяльність на підставі ліцензії, виданої в порядку, встановленому законод тельством Російської Федерації;

юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми та індивідуальних підприємців, які здійснюють діяльність в галузі культури.

Заборона на роздрібний продаж алкогольної продукції та роздрібний продаж алкогольної продукції при наданні послуг громадського харчування, зазначений у цьому підпункті, діє відносно будівель, будов, споруд і приміщень, які використовуються для безпосереднього здійснення відповідних видів діяльності;

2) на спортивних спорудах, які є об'єктами нерухомості і права на які зареєстровані в установленому порядку;

3) на оптових і роздрібних ринках;

4) на всіх видах громадського транспорту (транспорту загального користування) міського та приміського сполучення, на зупиночних пунктах його руху (в тому числі на станціях метрополітену), на автозаправних станціях;

5) на бойових позиціях військ, полігонах, вузлах зв'язку, в розташуванні військових частин, на спеціальних технологічних комплексах, в будівлях і спорудах, призначених для управління військами, розміщення і зберігання військової техніки, військового майна та обладнання, випробування озброєння, а також в будівлях і спорудах виробничих і науково-дослідних організацій Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань і органів, що забезпечують оборону і безпеку Російської Федерації;

6) на вокзалах, в аеропортах;

7) в місцях знаходження джерел підвищеної небезпеки, визначених органами державної влади суб'єктів Російської Федерації в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

8) в місцях масового скупчення громадян в період проведення публічних заходів, організованих відповідно до Федерального закону від 19 червня 2004 року N 54-ФЗ "Про збори, мітинги, демонстрації, ходи і пікетування", і на прилеглих до таких місць територіях, межі яких встановлюються органами державної влади суб'єктів Російської Федерації при погодженні проведення таких заходів;

9) в нестаціонарних торгових об'єктах, за винятком випадків, передбачених цим Законом;

10) на територіях, прилеглих:

до будівель, будов, споруд, приміщень, що знаходяться у володінні та (або) користуванні освітніх організацій (за винятком організацій додаткової освіти, організацій додаткової професійної освіти);

до будівель, будов, споруд, приміщень, що знаходяться у володінні та (або) користуванні організацій, що здійснюють навчання неповнолітніх;

до будівель, будов, споруд, приміщень, що знаходяться у володінні та (або) користуванні юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми та індивідуальних підприємців, які здійснюють в якості основного (статутного) виду діяльності медичну діяльність або здійснюють медичну діяльність поряд з основною (статутний) діяльністю на підставі ліцензії, виданої в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації, за винятком видів медичної діяльності за переліком, затвердженим Пра вітельство Російської Федерації;

до спортивних споруд, які є об'єктами нерухомості і права на які зареєстровані в установленому порядку;

до місць, зазначених у підпунктах 5 - 7 цього пункту.

Заборона на роздрібний продаж алкогольної продукції та роздрібний продаж алкогольної продукції при наданні послуг громадського харчування, встановлений абзацами другим - четвертим цього підпункту, поширюється на території, прилеглі до будівель, будов, споруд, приміщень, в яких безпосередньо здійснюються відповідні види діяльності;

11) неповнолітнім. У разі виникнення у особи, безпосередньо здійснює відпустку алкогольної продукції (продавця), сумніви в досягненні покупцем повноліття продавець має право вимагати у цього покупця документ, що дозволяє встановити вік цього покупця. Перелік відповідних документів встановлюється уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади;

12) без відповідної ліцензії, без супровідних документів відповідно до вимог статті 10.2 цього Закону, без інформації, встановленої пунктом 3 статті 11 цього Закону, без декларацій про відповідність, без маркування відповідно до статті 12 цього Закону;

13) без надання покупцеві документа з наявністю на ньому штрихового коду, що містить відомості за переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади, уповноваженим з контролю та нагляду у сфері виробництва і обігу етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції, про факт фіксації інформації про роздрібному продажі алкогольної продукції в єдиній державній автоматизованій інформаційній системі, за винятком випадків, передбачених пунктом 2.1 статті 8 цього закону;

14) дистанційним способом;

15) в полімерній споживчій тарі (споживчій тарі або упаковці, повністю виготовлених з поліетилену, полістиролу, поліетилентерефталату або іншого полімерного матеріалу) обсягом понад 1500 мілілітрів.

3. Заборона на роздрібний продаж алкогольної продукції в місцях, зазначених:

1) у підпункті 3 пункту 2 цієї статті, - не поширюється на роздрібний продаж сільськогосподарськими товаровиробниками на сільськогосподарських ринках і сільськогосподарських кооперативних ринках вироблених ними вина, ігристого вина (шампанського);

2) у підпунктах 6 і 9 пункту 2 цієї статті, - не поширюється на роздрібний продаж алкогольної продукції, здійснювану в магазинах безмитної торгівлі.

4. Роздрібний продаж алкогольної продукції при наданні послуг громадського харчування здійснюється тільки в об'єктах організації громадського харчування, що мають зал обслуговування відвідувачів (далі - об'єкт громадського харчування), вагонах-ресторанах (вагонах-кафе, вагонах-буфетах, вагонах-барах), а також на морських судах і судах змішаного ріка-море плавання, внутрішнього плавання (далі - водні суду), повітряних судах, за винятком випадків, зазначених у цьому пункті.

Організації на підставі ліцензії на роздрібний продаж алкогольної продукції при наданні послуг громадського харчування має право здійснювати даний ліцензований вид діяльності в таких об'єктах громадського харчування, як ресторани, бари, кафе, буфети.

Роздрібний продаж алкогольної продукції при наданні послуг громадського харчування здійснюється за умови розкриття особою, що безпосередньо здійснює відпустку алкогольної продукції (продавцем), споживчої тари (упаковки).

Здійснення роздрібного продажу алкогольної продукції при наданні послуг громадського харчування в умовах виїзного обслуговування (далі в цьому пункті - виїзне обслуговування) допускається лише за умови відповідності місця, в якому здійснюється виїзне обслуговування, вимогам пункту 7 цієї статті. Здійснення виїзного обслуговування (за винятком роздрібного продажу алкогольної продукції при наданні послуг громадського харчування на повітряних судах, водних судах і залізничному транспорті) організацією, яка має ліцензію на роздрібний продаж алкогольної продукції при наданні послуг громадського харчування, допускається тільки за умови подання відповідно до форми і правилами, встановленими Кабінетом Міністрів України, такою організацією в орган повідомлення про дату, час і місце осуществле ия виїзного обслуговування. За рішенням організації громадського харчування повідомлення можуть бути представлені як на паперовому носії, так і у формі електронних документів.

Обмеження, встановлені цим пунктом, не поширюються на випадки продажу алкогольної продукції при наданні послуг громадського харчування через міні-бари, що знаходяться в готельному номері.

5. В об'єктах громадського харчування, в вагонах-ресторанах (вагонах-кафе, вагонах-буфетах, вагонах-барах), на водних судах і повітряних судах не допускається роздрібний продаж алкогольної продукції, за винятком:

роздрібного продажу алкогольної продукції, що здійснюється організаціями, якщо зазначена продукція розміщена на бортах водних і повітряних судів в якості припасів відповідно до права ЄАЕС і законодавством Російської Федерації про митну справу;

роздрібного продажу алкогольної продукції, пов'язаної з наданням послуг громадського харчування.

На бортах повітряних суден допускається роздрібний продаж алкогольної продукції за місцем здійснення роздрібного продажу алкогольної продукції при наданні послуг громадського харчування.

Організації, які здійснюють перевезення пасажирів на повітряних судах, має право здійснювати роздрібну продаж фізичним особам алкогольної продукції від імені та за дорученням організації, що має ліцензію на роздрібний продаж алкогольної продукції, в разі, якщо зазначена продукція розміщена на бортах повітряних суден в якості припасів відповідно до права ЄАЕС і законодавством Російської Федерації про митну справу.

Організації, які здійснюють перевезення пасажирів на повітряних судах, має право здійснювати роздрібний продаж алкогольної продукції при наданні послуг громадського харчування для споживання на борту повітряних суден фізичними особами алкогольної продукції від імені та за дорученням організації, що має ліцензію на роздрібний продаж алкогольної продукції при наданні послуг громадського харчування, отриманої за договором, укладеним між цими організаціями.

6. Заборона на роздрібний продаж алкогольної продукції при наданні послуг громадського харчування в місцях, зазначених:

1) в абзаці п'ятому підпункту 1 пункту 2 цієї статті, - не поширюється на роздрібний продаж алкогольної продукції, здійснювану організаціями, і роздрібний продаж пива, пивних напоїв, сидру, Пуаре, медовухи, здійснювану індивідуальними підприємцями, при наданні цими організаціями та індивідуальними підприємцями послуг громадського харчування в концертних і театральних залах, парках;

2) у підпунктах 3 і 9 пункту 2 цієї статті, - не поширюється на роздрібний продаж алкогольної продукції з вмістом етилового спирту не більше 16,5 відсотка готової продукції, здійснювану організаціями, і роздрібний продаж пива, пивних напоїв, сидру, Пуаре, медовухи, здійснювану індивідуальними підприємцями, при наданні цими організаціями та індивідуальними підприємцями послуг громадського харчування;

3) у підпункті 4 пункту 2 цієї статті, - не поширюється на роздрібний продаж алкогольної продукції, здійснювану організаціями, і роздрібний продаж пива, пивних напоїв, сидру, Пуаре, медовухи, здійснювану індивідуальними підприємцями, при наданні цими організаціями та індивідуальними підприємцями послуг громадського харчування на залізничному, водному і повітряному транспорті загального користування міжміського і міжнародного сполучення, а також на залізничному, водному і повітряному транспорті, який не має відношення до транспорту загального користування;

4) у підпункті 6 пункту 2 цієї статті, - не поширюється на роздрібний продаж алкогольної продукції, здійснювану організаціями, і роздрібний продаж пива, пивних напоїв, сидру, Пуаре, медовухи, здійснювану індивідуальними підприємцями, при наданні цими організаціями та індивідуальними підприємцями послуг громадського харчування ;

5) в абзаці п'ятому підпункту 10 пункту 2 цієї статті, - не поширюється на роздрібний продаж алкогольної продукції, здійснювану організаціями, і роздрібний продаж пива, пивних напоїв, сидру, Пуаре, медовухи, здійснювану індивідуальними підприємцями, при наданні цими організаціями та індивідуальними підприємцями послуг громадського харчування, за винятком часу проведення дитячо-юнацьких спортивних заходів.

7. Не допускається споживання (розпивання) алкогольної продукції в місцях, зазначених у підпунктах 1 - 9 пункту 2 цієї статті, в інших громадських місцях, в тому числі у дворах, в під'їздах, на сходах, сходових площадках, в ліфтах житлових будинків, на дитячих майданчиках, в зонах рекреаційного призначення (в межах територій, зайнятих міськими лісами, скверами, парками, міськими садами, ставками, озерами, водосховищами, пляжами, в межах інших територій, що використовуються і призначених для відпочинку, туризму, занять фізичною культурою і спортом), за винятком споживання (розпивання) алкогольної продукції, придбаної в організаціях, у селянських (фермерських) господарств та індивідуальних підприємців, визнаних сільськогосподарськими товаровиробниками, споживання (розпивання) пива, пивних напоїв, сидру, Пуаре, медовухи, придбаних у індивідуальних підприємців , при наданні цими організаціями, селянськими (фермерськими) господарствами та індивідуальними підприємцями послуг громадського харчування в місцях надання таких послуг, а також несоверш ннолетнімі.

Споживання (розпивання) алкогольної продукції, придбаної в об'єкті громадського харчування, допускається тільки в даному об'єкті.

8. Межі прилеглих територій, зазначених у підпункті 10 пункту 2 цієї статті, визначаються з урахуванням результатів громадських обговорень органами місцевого самоврядування муніципальних районів і міських округів, органами місцевого самоврядування внутрішньоміських муніципальних утворень міст федерального значення Москви, Санкт-Петербурга і Севастополя відповідно до правил , встановленими Кабінетом Міністрів України.

Органи державної влади суб'єкта Російської Федерації, уповноважені на здійснення державного контролю (нагляду) у сфері виробництва і обігу етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції, за винятком випадків, якщо відповідні повноваження передані органам місцевого самоврядування відповідно до пункту 2 статті 7 цього Закону, інформують органи місцевого самоврядування про розташованих на території відповідного муніципального освіти організаціях, що здійснюють роздрібний продаж алкогольної продукції, про індивідуальних підприємців, які здійснюють роздрібний продаж пива, пивних напоїв, сидру, Пуаре, медовухи, а також про організації, що здійснюють роздрібний продаж алкогольної продукції, індивідуальних підприємців, які здійснюють роздрібний продаж пива, пивних напоїв, сидру, Пуаре, медовухи , і про визнаних сільськогосподарськими товаровиробниками організаціях, селянських (фермерських) господарствах та про індивідуальних підприємців, які здійснюють роздрібний продаж в на (ігристого вина), при наданні цими організаціями, селянськими (фермерськими) господарствами та індивідуальними підприємцями послуг громадського харчування.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування одночасно з офіційним опублікуванням муніципального правового акта про визначення кордонів прилеглих територій, зазначених у підпункті 10 пункту 2 цієї статті, інформують про нього розташовані на їх територіях організації, які здійснюють роздрібний продаж алкогольної продукції, індивідуальних підприємців, які здійснюють роздрібний продаж пива, пивних напоїв, сидру, Пуаре, медовухи, а також організації, які здійснюють роздрібний продаж алкогольної продукції кції, індивідуальних підприємців, які здійснюють роздрібний продаж пива, пивних напоїв, сидру, Пуаре, медовухи, і визнані сільськогосподарськими товаровиробниками організації, селянські (фермерські) господарства та індивідуальних підприємців, які здійснюють роздрібний продаж вина (ігристого вина), при наданні цими організаціями, селянськими ( фермерськими) господарствами та індивідуальними підприємцями послуг громадського харчування.

Порядок інформування, передбаченого абзацами другим і третім цього пункту, встановлюють органи державної влади суб'єктів Російської Федерації.

Органи державної влади суб'єктів Російської Федерації подають до уповноваженого Кабінетом Міністрів України федеральний орган виконавчої влади по запросу даного органу відомості про прилеглих територіях, зазначених у підпункті 10 пункту 2 цієї статті, у формі електронних документів в триденний строк з дня отримання запиту.

9. Не допускається роздрібний продаж алкогольної продукції з 23 годин до 8 годин за місцевим часом, за винятком роздрібного продажу алкогольної продукції, що здійснюється організаціями, селянськими (фермерськими) господарствами, індивідуальними підприємцями, визнаними сільськогосподарськими товаровиробниками, роздрібного продажу пива, пивних напоїв, сидру, Пуаре, медовухи, здійснюваної індивідуальними підприємцями, при наданні такими організаціями, селянськими (фермерськими) господарствами та індивідуальними підпри німателямі послуг громадського харчування, роздрібної продажу алкогольної продукції в разі, якщо зазначена продукція розміщена на бортах водних і повітряних судів в якості припасів відповідно до права ЄАЕС і законодавством Російської Федерації про митну справу, і роздрібного продажу алкогольної продукції, що здійснюється в магазинах безмитної торгівлі.

Органи державної влади суб'єктів Російської Федерації вправі встановлювати додаткові обмеження часу, умов і місць роздрібного продажу алкогольної продукції, за винятком роздрібного продажу алкогольної продукції при наданні послуг громадського харчування, в тому числі повну заборону на роздрібний продаж алкогольної продукції, за винятком роздрібного продажу алкогольної продукції при наданні послуг громадського харчування.

Органи державної влади суб'єктів Російської Федерації встановлюють для організацій, що здійснюють роздрібний продаж алкогольної продукції (за винятком організацій, що здійснюють роздрібний продаж алкогольної продукції при наданні послуг громадського харчування), вимоги до мінімального розміру сплаченого статутного капіталу (статутного фонду) в розмірі не більше ніж 1 мільйон рублів.

Органи державної влади суб'єктів Російської Федерації представляють у федеральний орган виконавчої влади, уповноважений на здійснення державного контролю (нагляду) у сфері виробництва і обігу етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції, за запитом даного органу відомості про встановлення додаткових обмежень часу, умов, місць роздрібного продажу алкогольної продукції, в тому числі про повну заборону роздрібного продажу алкогольної продукції, у формі електронних документів в триденний строк з дня отримання запиту.

10. Організації, які здійснюють роздрібний продаж алкогольної продукції (за винятком пива, пивних напоїв, сидру, Пуаре, медовухи) в міських населених пунктах, повинні мати для таких цілей у власності, господарському віданні, оперативному управлінні або в оренді, термін якої визначений договором і становить один рік і більше, стаціонарні торгові об'єкти і складські приміщення загальною площею не менше 50 квадратних метрів за кожним місцем знаходження відокремленого підрозділу, в якому здійснюється роздрібний продаж алкоголь ой продукції.

Організації, які здійснюють роздрібний продаж алкогольної продукції (за винятком пива, пивних напоїв, сидру, Пуаре, медовухи) в сільських населених пунктах, повинні мати для таких цілей у власності, господарському віданні, оперативному управлінні або в оренді, термін якої визначений договором і становить один рік і більше, стаціонарні торгові об'єкти і складські приміщення загальною площею не менше 25 квадратних метрів за кожним місцем знаходження відокремленого підрозділу, в якому здійснюється роздрібний продаж алкогольної продукції.

Організації, які здійснюють роздрібний продаж пива, пивних напоїв, сидру, Пуаре, медовухи, і індивідуальні підприємці, які здійснюють роздрібний продаж пива, пивних напоїв, сидру, Пуаре, медовухи, повинні мати для таких цілей у власності, господарському віданні, оперативному управлінні або в оренді стаціонарні торгові об'єкти і складські приміщення.

Селянські (фермерські) господарства та індивідуальні підприємці, які визнаються сільськогосподарськими товаровиробниками і здійснюють роздрібний продаж вироблених ними вина, ігристого вина (шампанського), повинні мати для таких цілей у власності або в оренді стаціонарні виробничі приміщення і (або) торгові об'єкти.

Роздрібний продаж вина, ігристого вина (шампанського), вироблених селянськими (фермерськими) господарствами та індивідуальними підприємцями, визнаними сільськогосподарськими товаровиробниками, може здійснюватися в стаціонарних виробничих приміщеннях за місцем знаходження виробництва цієї продукції і (або) у торговельних об'єктах.

Вимоги про наявність окремих складських приміщень за кожним місцем знаходження відокремленого підрозділу, зазначені в абзацах першому - третьому цього пункту, не поширюються на роздрібний продаж алкогольної продукції в магазинах безмитної торгівлі.

Вимоги до стаціонарних торгових об'єктах і складських приміщень, зазначені в абзацах першому - третьому цього пункту, встановлюються уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади.

Організації (за винятком бюджетних установ), які здійснюють роздрібний продаж алкогольної продукції в міських і (або) сільських населених пунктах (за винятком алкогольної продукції з вмістом етилового спирту не більше 16,5 відсотка обсягу готової продукції), при наданні послуг громадського харчування повинні мати для таких цілей у власності, господарському віданні, оперативному управлінні або в оренді, термін якої визначений договором і становить один рік і більше, стаціонарні об'єкти громадського харчування по кожному міс у здійснення зазначеної діяльності.

Організації (за винятком бюджетних установ), які здійснюють в міських і (або) сільських населених пунктах роздрібний продаж алкогольної продукції з вмістом етилового спирту не більше 16,5 відсотка обсягу готової продукції при наданні послуг громадського харчування, і індивідуальні підприємці, які здійснюють роздрібний продаж пива, пивних напоїв, сидру, Пуаре, медовухи при наданні послуг громадського харчування, повинні мати для таких цілей у власності, господарському віданні, оперативному управлінні або в оренді об'єкт громадського харчування, який планується використовувати для надання послуг громадського харчування, за кожним місцем здійснення зазначеної діяльності.

Бюджетні установи, які здійснюють роздрібний продаж алкогольної продукції в міських і (або) сільських населених пунктах (за винятком алкогольної продукції з вмістом етилового спирту не більше 16,5 відсотка обсягу готової продукції) при наданні послуг громадського харчування, повинні мати для таких цілей в оперативному управлінні , безоплатному користуванні або в оренді, термін якої визначений договором і становить один рік і більше, стаціонарні об'єкти громадського харчування за кожним місцем здійснення зазначеної діяльності? .

Бюджетні установи, які здійснюють в міських і (або) сільських населених пунктах роздрібний продаж алкогольної продукції з вмістом етилового спирту не більше 16,5 відсотка обсягу готової продукції при наданні послуг громадського харчування, повинні мати для таких цілей в оперативному управлінні, безоплатному користуванні або в оренді об'єкт громадського харчування, який планується використовувати для надання послуг громадського харчування, за кожним місцем здійснення зазначеної діяльності.

Роздрібний продаж алкогольної продукції та роздрібний продаж алкогольної продукції при наданні послуг громадського харчування здійснюються із застосуванням контрольно-касової техніки відповідно до законодавства Російської Федерації про застосування контрольно-касової техніки.

11. Якщо місце знаходження стаціонарного торгового об'єкта організації, що здійснює роздрібний продаж алкогольної продукції, або місце знаходження об'єкта громадського харчування організації, що здійснює роздрібний продаж алкогольної продукції при наданні послуг громадського харчування, в період дії ліцензії перестає відповідати особливим вимогам до роздрібного продажу алкогольної продукції, зазначеним в підпункті 10 пункту 2 цієї статті, такі організації мають право продовжувати здійснювати діяльність з роздрібної прода е алкогольної продукції або роздрібному продажі алкогольної продукції при наданні послуг громадського харчування в даних стаціонарному торговому об'єкті або об'єкті громадського харчування та виниклі обмеження до них не застосовуються. В цьому випадку подальше продовження терміну дії ліцензії здійснюється органом, що ліцензує без урахування виникли протягом терміну дії ліцензії обмежень в порядку, встановленому цим Законом для видачі, продовження та переоформлення ліцензії на роздрібний продаж алкогольної продукції або ліцензії на роздрібний продаж алкогольної продукції при наданні послуг громадського харчування, але не більше ніж на п'ять років.

Що змінилося в 171 ФЗ? - найповніший аналіз

171 ФЗ про регулювання алкогольної продукції з 1 січня 2017

Президент підписав поправки в 171-ФЗ «Про державне регулювання виробництва і алкоголю і про обмеження споживання алкогольної продукції», передає офіційний портал адміністрації президента РФ.

Це величезний пакет поправок, який якщо не кардинально, то дуже істотно змінює регулювання багатьох аспектів виробництва, обороту і роздрібного продажу алкоголю та пива.

Протягом декількох днів ми будемо разом з вами розбирати цей проект.

Сьогодні ми публікуємо «кореневої» матеріал - повний перелік змін (переведений з мови законопроекту на російський, наскільки це можливо) з короткими коментарями юриста, а також наочну таблицю поправок в доданому файлі.

Починаючи з завтрашнього дня, ми будемо публікувати більш компактні тексти, де окремо зупинимося на найважливіших поправках, що стосуються пива, і дамо юридичний коментар до них.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ЗМІН,

внесених Законом від 03.07.2016 № 261-ФЗ «Про внесення змін до Федерального закону« Про державне регулювання виробництва і обороту етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції і про обмеження споживання (розпивання) алкогольної продукції »і окремі законодавчі акти Російської Федерації»:

1. Дія закону поширюється на діяльність організацій, пов'язану з обігом лікарських препаратів для ветеринарного застосування, що містять етиловий спирт і пройшли державну реєстрацію в уповноважених федеральних органах виконавчої влади, і виробництвом, обігом парфюмерно-косметичної продукції, що містить етиловий спирт і пройшла державну реєстрацію в уповноважених федеральних органах виконавчої влади.

2. З-під сфери дії закону № 171-ФЗ виводиться звернення спиртовмісних медичних виробів, зареєстрованих уповноваженим центральним органом виконавчої влади і включених до державного реєстру медичних виробів і організацій (індивідуальних підприємців), які здійснюють виробництво та виготовлення медичних виробів, за винятком виробництва спиртовмісних медичних виробів в рідкому вигляді з вмістом фармацевтичної субстанції спирту етилового (етанолу).

3. Вводиться поняття фармацевтичної субстанції спирту етилового (етанолу) - «фармацевтична субстанція, визначена відповідно до Федерального закону від 12 квітня 2010 року № 61-ФЗ« Про обіг лікарських засобів »і містить етиловий спирт.»

4. Скасовується поняття етилового спирту по фармакопейним статей.

5. Уточнюється поняття «спиртовмісної продукції» в зв'язку з введенням спеціальних понять «спиртовмісних лікарських препаратів» і «спиртовмісних медичних виробів»: «спиртовмісна продукція - харчова або нехарчова продукція, спиртовмісні лікарські препарати, що містять спирт медичні вироби з вмістом етилового спирту понад 0,5 відсотка обсягу готової продукції».

6. Вводяться спеціальні поняття «спиртовмісних лікарських препаратів»І«спиртовмісних медичних виробів»:

«Спиртовмісні лікарські препарати - лікарські препарати для медичного і ветеринарного застосування в рідкому вигляді, визначені відповідно до Федерального закону від 12 квітня 2010 року № 61-ФЗ« Про обіг лікарських засобів »і містять фармацевтичну субстанцію спирту етилового (етанол)»

«Спиртовмісні медичні вироби - медичні вироби в рідкому вигляді, що містять фармацевтичну субстанцію спирту етилового (етанол)».

7. Уточнюється, що не визнаються виробництвом алкогольної продукції дії з виготовлення алкогольної продукції шляхом змішування закупленої алкогольної продукції, що міститься в споживчій упаковці і маркованої відповідно до статті 12 цього Закону, з іншої харчовою продукцією або з застосуванням інших технологічних процесів (наполягання, бродіння і інші) щодо такої алкогольної продукції, що здійснюються організацією, що здійснює роздрібний продаж алкогольної продукції при наданні послуг громадського харчування в місцях надання таких послуг .

Примітка юриста: легалізуються коктейлі і настоянки, що змішуються в закладах громадського харчування.

8. У компетенцію органів державної влади Російської Федерації (Уряд РФ, Росалкогольрегулювання) відноситься додатково державний нагляд за використанням основного технологічного обладнання для виробництва етилового спирту, яке підлягає державній реєстрації, в зв'язку з введенням самого інституту такої державної реєстрації.

9. У компетенцію органів державної влади Російської Федерації (Уряд РФ, Росалкогольрегулювання) відноситься додатково затвердження переліку поселень, в яких відсутня точка доступу до інформаційно-телекомунікаційної мережі «Інтернет» (В даний час це відноситься до повноважень органів держвлади суб'єктів), з повноважень органів держвлади суб'єктів РФ виключається затвердження переліку поселень, в яких відсутня точка доступу в Інтернет в зв'язку з передачею зазначених повноважень Росалкогольрегулюванням.

10. Встановлюється, що основне технологічне обладнання для виробництва фармацевтичної субстанції спирту етилового (етанолу), спиртовмісних лікарських препаратів і (або) спиртовмісних медичних виробів не підлягає обладнанню автоматичними засобами вимірювання та обліку концентрації та обсягу безводного спирту в готовій продукції, обсягу готової продукції.

11. Встановлюється, що основне технологічне обладнання організацій, що здійснюють виробництво фармацевтичної субстанції спирту етилового (етанолу) для виробництва спиртовмісних лікарських препаратів і спиртовмісних медичних виробів має бути оснащено технічними засобами фіксації і передачі інформації про обсяг виробництва і обороту етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції в єдину державну автоматизовану інформаційну систему.

12. Встановлюється, що основне технологічне обладнання організацій, що здійснюють виробництво фармацевтичної субстанції спирту етилового (етанолу) для виробництва спиртовмісних лікарських препаратів і спиртовмісних медичних виробів має бути оснащено автоматичними засобами вимірювання та обліку концентрації та обсягу безводного спирту у фармацевтичній субстанції спирту етилового (етанолу), обсягу фармацевтичної субстанції спирту етилового (етанолу) і бути опломбовані (опечатані) Росалкогольрегулюванням. Встановлюється, що програмно-апаратні засоби цих організацій повинні забезпечувати прийом і передачу інформації, отриманої з використанням автоматичних засобів вимірювання та обліку концентрації та обсягу безводного спирту у фармацевтичній субстанції спирту етилового (етанолу), обсягу фармацевтичної субстанції спирту етилового (етанолу), про обсяг її виробництва, постачання і (або) використання для власних потреб.

13. Встановлюється, що перелік поселень, в яких відсутня точка доступу в Інтернет, визначається Урядом Російської Федерації (в даний час - визначається законом суб'єкта Російської Федерації).

Примітка юриста: приписка в коментованій статті закону «, в тому числі за поданням органів державної влади суб'єктів Російської Федерації", не носячи імперативного (обов'язкового до виконання) характеру являє собою очевидний приклад недосконалості юридичної техніки законопроекту, який здобув статус закону.

14. Встановлюється, що вимога про оснащення основного технологічного обладнання технічними засобами фіксації і передачі інформації про обсяг виробництва і обороту етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції в єдину державну автоматизовану інформаційну систему не поширюється на облік обсягу виробництва і (або) обігу спиртовмісних лікарських препаратів і (або) спиртовмісних медичних виробів.

15. Встановлюється, що вимога про повну переробку і (або) утилізації барди (Основного відходу спиртового виробництва) на очисних спорудах не застосовується до виробництва фармацевтичної субстанції спирту етилового (етанолу).

16. Виключається необхідність подання відповідного повідомлення при закупівлі фармацевтичної субстанції спирту етилового (етанолу), в обсязі, що перевищує 200 декалітрів на рік, з метою виробництва алкогольної і спиртовмісної продукції і (або) використання для власних потреб.

Примітка юриста : Схоже, що в законі не вистачає однієї закриває дужки після слова «(етанолу)».

17. Виключається необхідність наявності супровідних документів, передбачених законом № 171-ФЗ, при обороті фармацевтичної субстанції спирту етилового (етанолу).

18. Законодавча новела: встановлюються підстави для відмови у видачі федеральних спеціальних марок (Пункт 7 статті 12).

19. Встановлюється обов'язок організацій, які здійснюють виробництво фармацевтичної субстанції спирту етилового (етанолу) для виробництва спиртовмісних лікарських препаратів і (або) для виробництва спиртовмісних медичних виробів, здійснювати облік та декларування обсягу виробництва, постачання і (або) використання для власних потреб фармацевтичної субстанції спирту етилового (етанолу), незалежно від обсягу виробництва і (або) обороту - в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

20. Встановлюються додаткові підстави для прийняття Росалкогольрегулюванням рішення про неприпустимість використання основного технологічного обладнання для виробництва пива, пивних напоїв, сидру, Пуаре, медовухи без оснащення автоматичними засобами вимірювання та обліку обсягу готової продукції:

1) Виявлення невідповідності поданого розрахунку виробничої потужності порядку складання розрахунку виробничої потужності і його формі;

2) відсутність сертифіката відповідності або декларації про відповідність основного технологічного обладнання, виданих в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації;

3) неоснащеність основного технологічного обладнання технічними засобами фіксації і передачі інформації про обсяг виробництва і обороту в єдину державну автоматизовану інформаційну систему (в частині обов'язку обліку обороту пива, пивних напоїв, сидру, Пуаре, медовухи);

4) відсутність у організації речового права (права власності, господарського відання або оперативного управління) на основне технологічне обладнання для виробництва пива, пивних напоїв, сидру, Пуаре, медовухи;

5) відсутність технічних документів (технічних умов, технологічних інструкцій, рецептур та інших), відповідно до яких здійснюється виробництво пива, пивних напоїв, сидру, Пуаре, медовухи з урахуванням вимог статті 2 цього Закону.

Примітка юриста: з огляду на розлогий і загальний «понятійний" характер статті 2 Федерального закону № 171-ФЗ, підстава, вказане в пункті 5) вищенаведеного переліку виглядає явно драконівською мірою, тим більше з огляду на відсутність кордонів її використання - норма допускає суб'єктивізм в оцінках, а тому чітко шкідлива. До того ж, перевірку дотримання ТУ, рецептур та ін. - резонно здійснювати в процесі поточного контролю.

21. Законодавча новела - вводиться інститут анулювання Росалкогольрегулюванням рішення про допустимість використання основного технологічного обладнання для виробництва пива, пивних напоїв, сидру, Пуаре, медовухи, у випадках:

1) припинення діяльності (ліквідації) організації,

2) перевищення виробничої потужності 300 тисяч декалітрів в рік.

22. Законодавча новела - вводиться обов'язковість і встановлюється порядок державної реєстрації основного технологічного обладнання для виробництва етилового спирту (За винятком основного технологічного обладнання для виробництва фармацевтичної субстанції спирту етилового (етанолу)) з виробничою потужністю більше 4000 декалітрів.

Примітка юриста: схоже, що в законі не вистачає однієї закриває дужки після слова «(етанолу)».

23. Законодавчі новели в області роздрібного продажу алкогольної продукції (нова редакція статті 16):

23.1. Розділяються поняття роздрібного продажу алкогольної продукції і роздрібного продажу алкогольної продукції при наданні послуг громадського харчування.

23.2. Встановлюється, що роздрібний продаж пива, пивних напоїв, сидру, Пуаре, медовухи, а також вина, ігристого вина (шампанського), вироблених селянськими (фермерськими) господарствами без утворення юридичної особи, індивідуальними підприємцями, визнаними сільськогосподарськими товаровиробниками може здійснюватися не тільки організаціями.

23.3. Встановлюється, що роздрібний продаж пива, пивних напоїв, сидру, Пуаре, медовухи і роздрібний продаж пива, пивних напоїв, сидру, Пуаре, медовухи при наданні послуг громадського харчування може здійснюватися організаціями та індивідуальними підприємцями.

23.4. Встановлюється, що роздрібний продаж алкогольної продукції та роздрібний продаж алкогольної продукції при наданні послуг громадського харчування, за винятком певних випадків, не допускаються:

1) в будинках, будівлях, спорудах, приміщеннях, що перебувають у володінні та користуванні:

- індивідуальних підприємців, що здійснюють освітню діяльність, і (або) організацій, які здійснюють навчання;

- юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми та індивідуальних підприємців, які здійснюють в якості основного (статутного) виду діяльності медичну діяльність на підставі ліцензії, виданої в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації, а також юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми та індивідуальних підприємців, здійснюють поряд з основною (статутний) діяльністю медичну діяльність на підставі ліцензії, виданої в порядку, встановленому законод тельством Російської Федерації;

- юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми та індивідуальних підприємців, які здійснюють діяльність в галузі культури (Заборона не поширюється на роздрібний продаж алкогольної продукції, здійснювану організаціями, і роздрібний продаж пива, пивних напоїв, сидру, Пуаре, медовухи, здійснювану індивідуальними підприємцями, при наданні цими організаціями та індивідуальними підприємцями послуг громадського харчування в концертних і театральних залах, парках).

Окремо передбачається, що заборона на роздрібний продаж алкогольної продукції, зазначений в підпункті 1 пункту 2 статті 16, діє відносно будівель, будов, споруд і приміщень, використовуваних для безпосереднього здійснення відповідних видів діяльності.

Примітка юриста: підпункт 1 пункту 2 статті 16 страждає, на наш погляд, як мінімум наступними істотними недоліками:

i) Що таке діяльність в області культури - нормативно не визначено (відповідно чи з КВЕД, або що-небудь інше?), На відміну, наприклад, від освітніх організацій і індивідуальних підприємців, які здійснюють освітню діяльність або організацій, які здійснюють навчання - відповідні терміни чітко визначені Федеральним законом від 29.12.2012 № 273-ФЗ «Про освіту в Російській Федерації», або від медичної діяльності - визначається відповідно до Постанови Уряду від 16.04.2012 № 219 «Про ліцензування медичні ой діяльності ... »- хоча і з приводу віднесення господарюючих суб'єктів, які здійснюють відповідні види діяльності також варто було б внести законодавчу визначеність;

ii) Що таке безпосереднє здійснення відповідних видів діяльності - законодавчо не визначено (більш-менш можна було б зрозуміти, якби було зазначено, що за адресами, вказаними в додатку до ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності - як це передбачено для освітніх організацій або для медичної діяльності, але діяльність в області культури ліцензуванню не підлягає, і тому такий варіант також не підходить); запропоноване формулювання однозначно викличе масу правозастосовних суперечок в силу її недостатньої визначеності;

iii) Буквальне зміст останнього абзацу підпункту 1 пункту 2 статті 16 наступне: «Заборона на роздрібний продаж алкогольної продукції, зазначений у цьому підпункті, діє відносно будівель, будов, споруд і приміщень, які використовуються для безпосереднього здійснення відповідних видів діяльності». Виходячи з вводиться самим законом розмежування понять роздрібної торгівлі та роздрібної торгівлі в громадському харчуванні, це означає, що роздрібна торгівля алкоголем в закладах громадського харчування забороняється не тільки в місцях «безпосереднього здійснення відповідних видів діяльності», а й у всіх інших місцях розташування зазначених суб'єктів діяльності.

2) на спортивних спорудах, які є об'єктами нерухомості і права на які зареєстровані в установленому порядку

Примітка юриста: Федеральний закон від 04.12.2007 № 329-ФЗ «Про фізичну культуру і спорт в Російській Федерації», містить визначення спортивної споруди як інженерно-будівельного об'єкта, створеного для проведення фізкультурних заходів і (або) спортивних заходів і має просторово-територіальні межі .

3) на оптових і роздрібних ринках, при цьому зазначена заборона не поширюється:

- на роздрібний продаж сільськогосподарськими товаровиробниками на сільськогосподарських ринках і сільськогосподарських кооперативних ринках вироблених ними вина, ігристого вина (шампанського);

- на роздрібний продаж алкогольної продукції з вмістом етилового спирту не більше 16,5 відсотка готової продукції, здійснювану організаціями, і роздрібний продаж пива, пивних напоїв, сидру, Пуаре, медовухи, здійснювану індивідуальними підприємцями, при наданні цими організаціями та індивідуальними підприємцями послуг громадського харчування ;

Примітка юриста: положення закону страждає невизначеністю: якщо поняття роздрібного ринку як майнового комплексу, призначеного для здійснення діяльності з продажу товарів (виконання робіт, надання послуг) на основі вільно визначаються безпосередньо при укладанні договорів роздрібної купівлі-продажу і договорів побутового підряду цін і має в своєму складі торгові місця худо-бідно визначено Федеральним законом від 30.12.2006 № 271-ФЗ «Про роздрібні ринки та про внесення змін до Трудового кодексу Російської Федерації», то поняття «оптовий ринок» нормативно не врегульовано.

4) на всіх видах громадського транспорту (транспорту загального користування) міського та приміського сполучення, на зупиночних пунктах його руху (в тому числі на станціях метрополітену), на автозаправних станціях, при цьому зазначена заборона не поширюється на роздрібний продаж алкогольної продукції, здійснювану організаціями, і роздрібний продаж пива, пивних напоїв, сидру, Пуаре, медовухи, здійснювану індивідуальними підприємцями, при наданні цими організаціями та індивідуальними підприємцями послуг громадського харчування на залізничному, водному і повітряному транспорті загального користування міжміського і міжнародного сполучення, а також на залізничному, водному і повітряному транспорті, який не має відношення до транспорту про його користування;

5) на бойових позиціях військ, полігонах, вузлах зв'язку, в розташуванні військових частин, на спеціальних технологічних комплексах, в будівлях і спорудах, призначених для управління військами, розміщення і зберігання військової техніки, військового майна та обладнання, випробування озброєння, а також в будівлях і спорудах виробничих і науково-дослідних організацій Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань і органів, що забезпечують оборону і безпеку Російської Федерації;

6) на вокзалах, в аеропортах, при цьому зазначена заборона не поширюється:

- на роздрібний продаж алкогольної продукції, здійснювану організаціями, і роздрібний продаж пива, пивних напоїв, сидру, Пуаре, медовухи, здійснювану індивідуальними підприємцями, якщо зазначена продукція розміщена на бортах водних і повітряних судів в якості припасів відповідно до права Євразійського економічного союзу і законодавством Російської Федерації про митну справу;

- на роздрібний продаж алкогольної продукції, здійснювану в магазинах безмитної торгівлі;

- на роздрібний продаж алкогольної продукції, здійснювану організаціями, і роздрібний продаж пива, пивних напоїв, сидру, Пуаре, медовухи, здійснювану індивідуальними підприємцями, при наданні цими організаціями та індивідуальними підприємцями послуг громадського харчування.

7) в місцях знаходження джерел підвищеної небезпеки, визначених органами державної влади суб'єктів Російської Федерації в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

8) в місцях масового скупчення громадян в період проведення публічних заходів, організованих відповідно до Федерального закону від 19 червня 2004 року № 54-ФЗ «Про зборах, мітингах, демонстраціях, ходах і пікетування», і на прилеглих до таких місць територіях, межі яких встановлюються органами державної влади суб'єктів Російської Федерації при узгодженні проведення таких заходів;

9) в нестаціонарних торгових об'єктах, при цьому зазначена заборона не поширюється на роздрібний продаж алкогольної продукції з вмістом етилового спирту не більше 16,5 відсотка готової продукції, здійснювану організаціями, і роздрібний продаж пива, пивних напоїв, сидру, Пуаре, медовухи, здійснювану індивідуальними підприємцями, при наданні цими організаціями і індивідуальними підприємцями послуг громадського харчування;

10) на територіях, прилеглих:

до будівель, будов, споруд, приміщень, що знаходяться у володінні та користуванні освітніх організацій (за винятком організацій додаткової освіти, організацій додаткової професійної освіти);

до будівель, будов, споруд, приміщень, що знаходяться у володінні та користуванні організацій, що здійснюють навчання неповнолітніх;

до будівель, будов, споруд, приміщень, що знаходяться у володінні та користуванні юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми та індивідуальних підприємців, які здійснюють в якості основного (статутного) виду діяльності медичну діяльність або здійснюють медичну діяльність поряд з основною (статутний) діяльністю на підставі ліцензії, виданої в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації, за винятком видів медичної діяльності за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

до спортивних споруд, які є об'єктами нерухомості і права на які зареєстровані в установленому порядку, при цьому зазначена заборона не поширюється на роздрібний продаж алкогольної продукції, здійснювану організаціями, і роздрібний продаж пива, пивних напоїв, сидру, Пуаре, медовухи, здійснювану індивідуальними підприємцями, при наданні цими організаціями та індивідуальними підприємцями послуг громадського харчування, за винятком часу проведення дитячо юнацьких спортивних заходів;

до місць, зазначених у підпунктах 5 - 7 цього пункту.

Заборона на роздрібний продаж алкогольної продукції, встановлений абзацами другим - четвертим цього підпункту, поширюється на території, прилеглі до будівель, будов, споруд, приміщень, в яких безпосередньо здійснюються відповідні види діяльності;

Примітка юриста: зауваження щодо останнього абзацу підпункту 10 пункту 2 статті 16 аналогічні зауважень, викладених в пункті iii приміток до підпункту 1 пункту 2 статті 16.

11) неповнолітнім. У разі виникнення у особи, безпосередньо здійснює відпустку алкогольної продукції (продавця), сумніви в досягненні покупцем повноліття продавець має право вимагати у цього покупця документ, що дозволяє встановити вік цього покупця. Перелік відповідних документів встановлюється уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади;

12) без супровідних документів відповідно до вимог статті 10.2 цього Закону, без інформації, встановленої пунктом 3 статті 11 цього Закону, без сертифікатів відповідності або декларацій про відповідність, без маркування відповідно до статті 12 цього Закону;

13) без надання покупцеві документа з наявністю на ньому штрихового коду, що містить відомості за переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади, уповноваженим з контролю та нагляду у сфері виробництва і обігу етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції, про факт фіксації інформації про роздрібному продажі алкогольної продукції в єдиній державній автоматизованій інформаційній системі, за винятком випадків, передбачених пунктом 2.1 статті 8 цього закону;

14) дистанційним способом;

15) в полімерній споживчій тарі (споживчій тарі або упаковці, повністю виготовлених з поліетилену, полістиролу, поліетилентерефталату або іншого полімерного матеріалу) обсягом понад 1500 мілілітрів з 1 липня 2017 року.

23.5. Встановлюється, що роздрібний продаж алкогольної продукції при наданні послуг громадського харчування допускається тільки в об'єктах організації громадського харчування, що мають зал обслуговування відвідувачів (Ресторани, бари, кафе, їдальні, закусочні) (далі - об'єкт громадського харчування), вагонах-ресторанах (вагонах-кафе, вагонах-буфетах), а також на водних судах, повітряних судах, за винятком випадків, зазначених у цьому пункті, з умовою розтину особою, що безпосередньо здійснює відпустку алкогольної продукції (продавцем), споживчої тари (упаковки).

Примітка юриста: запропонована законом норма некоректна, оскільки відсутній нормативно закріплене поняття «зал обслуговування споживачів».

- роздрібний продаж алкогольної продукції при наданні послуг громадського харчування в умовах виїзного обслуговування при дотриманні певних умов.

Примітка юриста: посилання в зазначеному пункті закону на пункт 7 статті 16 невиразна: судячи з усього, під дотриманням умов виїзного обслуговування є: «споживання (розпивання) алкогольної продукції, придбаної в організаціях, у селянських (фермерських) господарств та індивідуальних підприємців, визнаних сільськогосподарськими товаровиробниками, споживання (розпивання) пива, пивних напоїв, сидру, Пуаре, медовухи, придбаних у індивідуальних підприємців, при наданні цими організаціями, селянськими (фермерським ) Господарствами та індивідуальними підприємцями послуг громадського харчування в місцях надання таких послуг », але як це застосовувати на практиці, незрозуміло.

При цьому здійснення виїзного облуговування організацією, яка має ліцензію на роздрібний продаж алкогольної продукції при наданні послуг громадського харчування, допускається тільки за умови подання відповідно до форми і правилами, встановленими Кабінетом Міністрів України, такою організацією в орган повідомлення про дату, час і місце здійснення виїзного обслуговування. За рішенням організації громадського харчування повідомлення можуть бути представлені як на паперовому носії, так і у формі електронних документів

- продаж алкогольної продукції при наданні послуг громадського харчування через міні-бари, що знаходяться в готельному номері.

23.6. В об'єктах громадського харчування, в вагонах-ресторанах (вагонах-кафе, вагонах-буфетах), на водних судах і повітряних судах не допускається роздрібний продаж алкогольної продукції, за виключенням випадків:

- роздрібного продажу алкогольної продукції, що здійснюється організаціями, і роздрібного продажу пива, пивних напоїв, сидру, Пуаре, медовухи, здійснювану індивідуальними підприємцями, якщо зазначена продукція розміщена на бортах водних і повітряних судів (на повітряних судах допускається тільки за умови подання в орган повідомлення про дату, час і місце здійснення виїзного обслуговування) в якості припасів відповідно до права Євразійського економічного союзу і законодавством Російської Федерації про митну справу;

- роздрібного продажу алкогольної продукції, пов'язаної з наданням послуг громадського харчування.

23.7. Встановлюється, що кордони прилеглих територій визначаються з урахуванням результатів громадських обговорень органами місцевого самоврядування муніципальних районів і міських округів, органами місцевого самоврядування внутрішньоміських муніципальних утворень міст федерального значення Москви, Санкт-Петербурга і Севастополя відповідно до правил, встановлених Кабінетом Міністрів України.

23.8. Встановлюється, що не допускається споживання (розпивання) алкогольної продукції неповнолітніми, а також в місцях, зазначених у підпунктах 1 - 9 пункту 2 статті 16, в інших громадських місцях, в тому числі у дворах, в під'їздах, на сходах, сходових площадках, в ліфтах житлових будинків, на дитячих майданчиках, в зонах рекреаційного призначення (в межах територій, зайнятих міськими лісами, скверами, парками, міськими садами, ставками, озерами, водосховищами, пляжами, в межах інших територій, що використовуються і призначених для відпочинку, туризму, занять фізичною культурою і спортом), за винятком споживання (розпивання) алкогольної продукції, придбаної в організаціях, у селянських (фермерських) господарств і индивидуальн их підприємців, визнаних сільськогосподарськими товаровиробниками, споживання (розпивання) пива, пивних напоїв, сидру, Пуаре, медовухи, придбаних у індивідуальних підприємців, при наданні цими організаціями, селянськими (фермерськими) господарствами та індивідуальними підприємцями послуг громадського харчування в місцях надання таких послуг, при цьому особливо наголошується, що споживання (розпивання) алкогольної продукції, придбаної в об'єкті громадського харчування, допускається тільки в даному об'єкті.

i) Формулювання статті, що стосується «інших громадських місць», як і в чинній редакції, страждає юридичної невизначеністю в силу відсутності нормативного поняття «громадського місця»;

ii) Незрозуміло, як визначити об'єкт громадського харчування в умовах виїзного обслуговування, можливість якого допускається іншими положеннями закону /.

23.9. Встановлюється обов'язок органів державної влади суб'єкта Російської Федерації, уповноважених на здійснення державного контролю (нагляду) у сфері виробництва і обігу етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції, за винятком випадків, якщо відповідні повноваження передані органам місцевого самоврядування, інформувати органи місцевого самоврядування про розташованих на території відповідного муніципального освіти організаціях, що здійснюють роздрібний продаж алкогольної продукції, про індивідуальних підприємців, які здійснюють роздрібний продаж пива, пивних напоїв, сидру, Пуаре, медовухи, а також про організації, що здійснюють роздрібний продаж алкогольної продукції, індивідуальних підприємців, які здійснюють роздрібний продаж пива, пивних напоїв, сидру, Пуаре, медовухи, і про визнаних сільськогосподарськими товаровиробниками організаціях, селянських (фермерських) господарствах та про індивідуальних підприємців, здійс твляющіх роздрібний продаж вина (ігристого вина), при наданні цими організаціями, селянськими (фермерськими) господарствами та індивідуальними підприємцями послуг громадського харчування. Порядок такого інформування встановлюють органи державної влади суб'єктів Російської Федерації.

23.10. встановлюється обов'язок органів місцевого самоврядування одночасно з офіційним опублікуванням муніципального правового акта про визначення кордонів прилеглих територій, інформувати про нього розташовані на території відповідного муніципального освіти організації, які здійснюють роздрібний продаж алкогольної продукції, індивідуальних підприємців, які здійснюють роздрібний продаж пива, пивних напоїв, сидру, Пуаре, медовухи, а також організації, які здійснюють роздрібний продаж алкогольної продукції, індивідуальних підприємців, які здійснюють роздрібний продаж пива, пивних напоїв, сидру, Пуаре, медовухи, і визнаних сільськогосподарськими товаровиробниками організації, селянські (фер мерські) господарства та індивідуальних підприємців, які здійснюють роздрібний продаж вина (ігристого вина), при наданні цими організаціями, селянськими (фермерськими) господарствами та індивідуальними підприємцями послуг громадського харчування. Порядок такого інформування встановлюють органи державної влади суб'єктів Російської Федерації.

23.11. встановлюється обов'язок органів державної влади суб'єктів Російської Федерації представляти в федеральний орган виконавчої влади, здійснює ліцензування роздрібного продажу вина, ігристого вина (шампанського), що здійснюється селянськими (фермерськими) господарствами, індивідуальними підприємцями, визнаними сільськогосподарськими товаровиробниками, на вимогу цього органу відомості про прилеглих територіях, в формі електронних документів в триденний строк з дня отримання запиту.

23.12. Уточнюється, що організації, що здійснюють роздрібний продаж алкогольної продукції (за винятком пива, пивних напоїв, сидру, Пуаре, медовухи) в міських поселеннях, повинні мати для таких цілей у власності, господарському віданні, оперативному управлінні або в оренді, термін якої визначений договором і становить один рік і більше, стаціонарні торгові об'єкти і складські приміщення загальною площею не менше 50 квадратних метрів за кожним місцем знаходження відокремленого підрозділу.

23.13. Уточнюється, що організації, здійснюють роздрібний продаж алкогольної продукції (за винятком пива, пивних напоїв, сидру, Пуаре, медовухи) в сільських поселеннях, повинні мати для таких цілей у власності, господарському віданні, оперативному управлінні або в оренді, термін якої визначений договором і становить один рік і більше, стаціонарні торгові об'єкти і складські приміщення загальною площею не менше 25 квадратних метрів за кожним місцем знаходження відокремленого підрозділу.

23.14. Встановлюється, що організації, що здійснюють роздрібний продаж пива, пивних напоїв, сидру, Пуаре, медовухи, і індивідуальні підприємці, які здійснюють роздрібний продаж пива, пивних напоїв, сидру, Пуаре, медовухи, повинні мати для таких цілей у власності, господарському віданні, оперативному управлінні або в оренді стаціонарні торгові об'єкти і складські приміщення.

23.15. Встановлюється, що вимоги про наявність окремих складських приміщень для організацій і індивідуальних підприємців, які здійснюють роздрібний продаж відповідної алкогольної продукції, не поширюються на роздрібний продаж алкогольної продукції магазинами безмитної торгівлі.

23.16. Встановлюється, що організації, здійснюють роздрібний продаж алкогольної продукції (за винятком алкогольної продукції з вмістом етилового спирту не більше 16,5 відсотка обсягу готової продукції) при наданні послуг громадського харчування, повинні мати для таких цілей у власності, господарському віданні, оперативному управлінні або в оренді стаціонарні об'єкти громадського харчування.

23.17. Встановлюється, що організації, здійснюють роздрібний продаж алкогольної продукції з вмістом етилового спирту не більше 16,5 відсотка обсягу готової продукції при наданні послуг громадського харчування, і індивідуальні підприємці, які здійснюють роздрібний продаж пива, пивних напоїв, сидру, Пуаре, медовухи при наданні послуг громадського харчування, повинні мати для таких цілей у власності, господарському віданні, оперативному управлінні або в оренді об'єкт громадського харчування, який планується використовувати для надання послуг громадського харчування.

Примітка юриста: формулювання статті, що стосується «об'єкта громадського харчування» некоректна, страждає юридичної невизначеністю в силу відсутності нормативного поняття «об'єкта громадського харчування».

23.18. Встановлюється, що роздрібний продаж алкогольної продукції та роздрібний продаж алкогольної продукції при наданні послуг громадського харчування здійснюються із застосуванням контрольно-касової техніки.

Примітка юриста: норма закону щодо імперативності використання контрольно-касової техніки при роздрібному продажі алкогольної продукції і роздрібній торгівлі алкогольної продукції при наданні послуг громадського харчування неминуче призведе до конфлікту норм змінюваного закону № 171-ФЗ з нормами Федерального закону від 22.05.2003 № 54-ФЗ "Про застосування контрольно-касової техніки при здійсненні готівкових грошових розрахунків і (або) розрахунків з використанням платіжних карт", зокрема, з імперативно передбаченим пунктом 2.1 статті 2 зазначеного закону правом платників єдиного податку на поставлений дохід не використовувати контрольно-касову техніку при здійсненні грошових розрахунків з населенням за тими видами підприємницької діяльності, щодо яких законами суб'єктів Російської Федерації передбачено застосування пат нтной системи оподаткування.

23.19. Встановлюється, що якщо місце знаходження стаціонарного торгового об'єкта організації, що здійснює роздрібний продаж алкогольної продукції, або місце знаходження об'єкта громадського харчування організації, що здійснює роздрібний продаж алкогольної продукції при наданні послуг громадського харчування, в період дії ліцензії перестає відповідати особливим вимогам до роздрібного продажу алкогольної продукції в частині прилеглої території, такі організації вправі продовжувати здійснювати діяльність по роздрібному продажі алкогольної продукції або роздрібному продажі алкогольної продукції при наданні послуг громадського харчування в зазначених стаціонарному торговому об'єкті або об'єкті громадського харчування і виниклі обмеження до них не застосовуються. В цьому випадку подальше продовження терміну дії ліцензії здійснюється органом, що ліцензує без урахування виникли протягом терміну дії ліцензії обмежень в порядку, встановленому цим Законом для видачі, продовження та переоформлення ліцензії на роздрібний продаж алкогольної продукції або ліцензії на роздрібний продаж алкогольної продукції при наданні послуг громадського харчування, але не більше ніж на п'ять років.

24. Законодавчі новели в частині ліцензування:

24.1. Встановлюється, що ліцензуванню не підлягають виробництва і оборот:

1) фармацевтичної субстанції спирту етилового (етанолу),

2) спиртовмісних лікарських препаратів для медичного застосування,

3) спиртовмісних лікарських препаратів для ветеринарного застосування і (або) спиртовмісних медичних виробів.

24.2.Устанавлівается роздільне ліцензування роздрібного продажу алкогольної продукції (ліцензія включає в себе закупівлі (без імпорту), зберігання та роздрібну реалізацію), і роздрібного продажу алкогольної продукції при наданні послуг громадського харчування (ліцензія включає в себе закупівлі (без імпорту), зберігання (у тому числі в розкритій споживчої тарі), використання для виготовлення алкогольних напоїв, кулінарних страв, спиртовмісної харчової продукції та іншої харчової продукції, відпустка алкогольної продукції споживачеві у відкритій споживчій тарі або в розлив, осуществляе мие при наданні послуг громадського харчування).

24.3. Встановлюється, що ліцензія на виробництво, зберігання, постачання та роздрібний продаж виробленої сільськогосподарськими виробниками виноробної продукції передбачає право на роздрібний продаж зазначеної продукції при наданні послуг громадського харчування.

24.3. Встановлюється, що у разі зазначення в ліцензії на роздрібний продаж алкогольної продукції при наданні послуг громадського харчування в якості місця здійснення діяльності конкретного водного судна або вагона-ресторану (вагона-кафе, вагона-буфета) організація має право здійснювати в ньому роздрібний продаж алкогольної продукції при наданні послуг громадського харчування на всьому шляху проходження водного судна або даного вагона-ресторану (вагона-кафе, вагона-буфета), що входить до складу поїзди далекого прямування.

24.4. встановлюється додаткова вимога до комплекту документів для отримання ліцензії на виробництво етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції (за винятком виноробів): вводиться необхідність подання в орган копії документа, що підтверджує значення координат характерних точок меж земельної ділянки місця здійснення діяльності заявника (кадастрового паспорта). Зазначений документ може бути представлений безпосередньо заявником, або отримано щодо міжвідомчої запитом ліцензує органу з Росреестра.

Примітка юриста: пункт 4 статті 14 Федерального закону від 24 липня 2007 року № 221-ФЗ «Про державний кадастр нерухомості»: «4. Кадастровий паспорт об'єкта нерухомості являє собою виписку з державного кадастру нерухомості, яка містить унікальні характеристики об'єкта нерухомості, а також в залежності від виду об'єкта нерухомості інші передбачені цим Законом відомості про об'єкт нерухомості. »

24.5. Деталізується порядок подання документів на отримання ліцензій на роздрібний продаж алкогольної продукції в умовах митної процедури безмитної торгівлі на водних і повітряних судах - замість місця знаходження відокремленого підрозділу в заяві про видачу ліцензії необхідно буде вказувати дані транспортного засобу.

24.6. встановлюється перелік і вимоги до документів, що пред'являються заявником для отримання ліцензії на роздрібний продаж алкогольної продукції при наданні послуг громадського харчування в зв'язку з введенням роздільного ліцензування роздрібної торгівлі алкоголем та роздрібної торгівлі алкоголем в закладах громадського харчування (відповідно до пункту 3.2-2 статті 19).

24.7. деталізується (З посиланнями на конкретні статті закону) перелік підстав для відмови у видачі ліцензії на виробництво та обіг етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції.

24.8. Встановлюється, що не є підставою для відмови у видачі ліцензії на виробництво та обіг етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції наявність у заявника на перше число місяця заборгованості по сплаті податків, зборів, а також пені і штрафів за порушення законодавства Російської Федерації про податки і збори, якщо ця заборгованість була погашена на дату надходження в орган, що ліцензує заяви про видачу ліцензії.

24.9. Встановлюється, що однією з підстав для відмови у видачі ліцензії є виявлення в поданих документах недостовірної, перекрученої, а також неповної інформації в разі, якщо така неповна інформація не дозволяє встановити відповідність заявника ліцензійним вимогам, встановленим законом.

24.10. Доповнюється перелік підстав для призупинення дії ліцензії на виробництво та обіг етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції наступними випадками:

1) фальсифікація супровідних документів, що засвідчують легальність виробництва і (або) обігу такої продукції (в тому числі шляхом дублювання)

2) наявність надійшла з федерального органу виконавчої влади, уповноваженого з контролю і нагляду у сфері податків і зборів, інформації про вчинення податкового правопорушення у вигляді вказівки в податковій декларації по акцизах на алкогольну продукцію недостовірних (помилкових) відомостей, які спричинили заниження обчисленої суми акцизу (зазначена представляється Федеральною податковою службою щодо міжвідомчої запитом ліцензує органу).

24.11. Вводиться нова підстава для анулювання рішенням суду ліцензії на виробництво та обіг етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції: роздрібний продаж алкогольної продукції під час здійснення роздрібного продажу алкогольної продукції при наданні послуг громадського харчування по одному місцю здійснення ліцензованої діяльності.

24.12. встановлюється порядок і умови оформлення і видачі тимчасового дозволу ліцензіату, що здійснює повний цикл виробництва дистилятів і (або) здійснює зберігання виноробної продукції з незакінченою витримкою, в разі незавершеності розпочатого в період дії ліцензії і до моменту припинення терміну дії ліцензії повного циклу виробництва дистилятів або витримки виноробної продукції; тимчасовий дозвіл надає заявнику право на завершення повного циклу дистилятів або право на завершення витримки виноробної продукції, а також право на зберігання і поставку дистилятів або виноробної продукції.

24.13. Встановлюється, що завершення розпочатого в період дії ліцензії повного циклу виробництва дистилятів і (або) витримки виноробної продукції, зберігання і постачання вироблених дистилятів або виноробної продукції здійснюються під контролем ліцензує органу.

24.14. встановлюється право ліцензує органу проводити документарні перевірки і позапланові виїзні перевірки без узгодження з органами прокуратури у випадках подання ліцензіатом заяви про видачу тимчасового дозволу, і встановлюється порядок проведення таких перевірок.

24.15. Додатково передбачається вилучення з незаконного обороту:

1) етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції в разі, якщо їх виробництво і (або) оборот здійснюються з фальсифікованими документами, що засвідчують легальність виробництва і (або) обігу такої продукції, в тому числі виготовленими шляхом їх дублювання;

2) основного технологічного обладнання для виробництва етилового спирту, яке підлягає державній реєстрації, є безхазяйним майном;

3) автомобільного транспорту, що використовується для перевезення етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції, що знаходяться у незаконному обігу;

4) основного технологічного обладнання для виробництва етилового спирту, яке підлягає державній реєстрації, у випадках, якщо:

- таке устаткування не зареєстровано в установленому порядку;

- таке устаткування не законсервовано або НЕ розконсервоване в установленому порядку;

5) алкогольної і спиртовмісної продукції, виробленої з використанням фармацевтичної субстанції спирту етилового (етанолу), за винятком спиртовмісних лікарських препаратів і спиртовмісних медичних виробів.

24.16. передбачається вивезення, зберігання поза місцем вилучення і подальше знищення вилученої алкогольної і спиртовмісної продукції, виробленої з використанням фармацевтичної субстанції спирту етилового (етанолу), за винятком спиртовмісних лікарських препаратів і спиртовмісних медичних виробів.

24.17. Передбачається демонтаж, вивезення, зберігання поза місцем вилучення і подальша утилізація вилученого основного технологічного обладнання для виробництва етилового спирту, яке підлягає державній реєстрації, у випадках, якщо:

- таке обладнання не зареєстровано в порядку, встановленому цим Законом;

- таке обладнання НЕ законсервовано або НЕ розконсервоване в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації.

24.18. забороняється в області виробництва і обороту етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції оборот етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції з фальсифікованими документами, що засвідчують легальність виробництва і (або) обігу такої продукції, в тому числі виготовленими шляхом їх дублювання.

24.19. забороняється в області виробництва і обороту етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції використання основного технологічного обладнання для виробництва етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції, що не належить організації на праві власності, господарського відання або оперативного управління, за винятком використання основного технологічного обладнання для виробництва вина, ігристого вина (шампанського) сільськогосподарськими товаровиробниками з власного винограду.

24.20. забороняється в області виробництва і обороту етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції роздрібний продаж алкогольної продукції з фальсифікованими документами, що засвідчують легальність виробництва і (або) обігу такої продукції, в тому числі виготовленими шляхом їх дублювання.

24.21. додатково забороняються в області виробництва і обороту етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції:

1) роздрібний продаж алкогольної продукції під час здійснення роздрібного продажу алкогольної продукції при наданні послуг громадського харчування по одному місцю здійснення ліцензованої діяльності;

2) використання відокремленим підрозділом організації основного технологічного обладнання для виробництва пива, пивних напоїв, що не оснащеного автоматичними засобами вимірювання та обліку обсягу готової продукції відповідно до вимог пункту 2 статті 8 цього Закону, для виробництва іншої алкогольної продукції;

3) експлуатація обладнання для виробництва фармацевтичної субстанції спирту етилового (етанолу) при відсутності або пошкодження пломб на автоматичних засобах вимірювання та обліку концентрації та обсягу безводного спирту в готовій продукції, обсягу готової продукції, опломбованих (опечатаних) федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим на здійснення контролю (нагляду) у сфері виробництва і обігу етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції;

4) використання і (або) володіння основним технологічним обладнанням для виробництва етилового спирту, яка не зареєстрована в установленому цим Законом порядку та (або) не законсервоване в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації.

Зміни в «Кодекс Російської Федерації про адміністративні правопорушення» від 30.12.2001 № 195-ФЗ:

Склад адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 14.16 КоАП «Порушення інших правил роздрібного продажу алкогольної і спиртовмісної продукції» замінюється складом «Порушення особливих вимог і правил роздрібного продажу алкогольної і спиртовмісної продукції».

Примітка юриста: враховуючи вводиться законопроектом поділ понять роздрібного продажу алкогольної продукції і роздрібного продажу алкогольної продукції в громадському харчуванні - роздрібний продаж алкогольної продукції в громадському харчуванні виводиться з-під дії зазначеного пункту статті 14.16 КоАП, хоча не можна виключити і розширювального тлумачення судами та адміністративними органами цього пункту.

Санкція за правопорушення залишається колишньою - накладення адміністративного штрафу на посадових осіб в розмірі від п'яти тисяч до десяти тисяч рублів з конфіскацією алкогольної і спиртовмісної продукції або без такої; на юридичних осіб - від п'ятдесяти тисяч до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією алкогольної і спиртовмісної продукції або без такої.

Зміни до Федерального закон від 29 червня 2015 року № 182-ФЗ «Про внесення змін до Федерального закону« Про державне регулювання виробництва і обороту етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції і про обмеження споживання (розпивання) алкогольної продукції »

Примітка юриста: внесені законом № 261-ФЗ зміни носять, строго кажучи, технічний характер, але не можу не звернути увагу на те, що відповідно до підпункту 2) статті 5 Федерального закону від 03.07.2016 № 261-ФЗ визнається таким, що втратив силу абзац дванадцятий пункту 1 статті 6 федерального закон а від 29.06.2015 № 182-ФЗ . Однак, в цьому законі все три статті, і тому, що саме змінюється - просто невідомо.

Окремі положення закону, пов'язані з його прийняттям

1. Встановлюється, що з метою здійснення державної реєстрації основне технологічне обладнання для виробництва етилового спирту (За винятком основного технологічного обладнання для виробництва фармацевтичної субстанції спирту етилового (етанолу) підлягає інвентаризації, у зв'язку з чим до 1 липня 2017 року особи, які володіють основним технологічним обладнанням для виробництва етилового спирту, яке підлягає державній реєстрації, на правах власності, господарського відання, оперативного управління, оренди, застави, а також особи, які здійснюють зберігання основного технологічного обладнання для виробництва етилового спирту, що не належ ного їм на праві власності, зобов'язані провести його інвентаризацію і представити в федеральний орган виконавчої влади, уповноважений з контролю і нагляду в області виробництва і обороту етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції, повідомлення в порядку, передбаченому статтею 6 закону.

2. Встановлюється, що організації, що здійснюють роздрібний продаж алкогольної продукції при наданні послуг громадського харчування, в тому числі в умовах виїзного обслуговування, має право здійснювати зазначену діяльність на підставі ліцензії на роздрібний продаж алкогольної продукції, яка видана до дня вступу в силу цього Закону, до закінчення терміну її дії (Стаття 7 закону).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

62 + = 67

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

map